Bläddra

av: Emil Molander, Marita Standár

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Yrkessvenska inför praktiken är en lärobokserie i svenska som andraspråk tänkt att stödja nyanlända på jakt efter ett arbete i Sverige. Denna bok i serien förbereder elever inför praktik inom områdena bygg,fastighet, lager och transport. Svårighetsgraden är anpassad till kursmålen för Sfi B och är noga utprovad för att…
Köp här

Isbn: 9789188689023

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Magnolia Förlag

Mediatyp: BC

av: Meisang Wang Fredmark, Tin Chau Tsui

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Med Kinesiska 1 och 2 får eleven en god start på ett nytt språk med tusenåriga traditioner.Zhongwén Haoxué Kinesiska 1 och 2 är en läromedelsserie i kinesiska för nybörjare. Den riktar sig till elever i grundskolans åk 6-9 och till gymnasieskolans Kinesiska 1–2. Böckerna passar också bra för vuxenstuderande och…
Köp här

Isbn: 9789147091867

Utgivningsår: 20100910

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Erik Fält

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Intensivryska är en grundkurs i ryska med inriktning på läsförståelse. Det är en mycket koncentrerad introduktionskurs i språket. Grammatikhänvisningar finns till Kort rysk grammatik.Boken innehåller texter, ordlistor, grammatikrutor som förklarar nya ord samt övningar med facit. Texterna är uppbyggda kring centrala…
Köp här

Isbn: 9789189154438

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Scripta textproduktion

Mediatyp: BC

av: Torun Eckerbom, Eva Källsäter, Eva Bergqvist Lerate, Kristina Norén Blanchard

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Etablera-serien består av fristående övningsböcker som kan användas i slutet av sfi-undervisningen och på Svenska som andraspråk, grund. Böckerna passar både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. De kan användas i lärarledd undervisning och för självstudier.Läs merOm man ska lära sig ett språk måste man…
Köp här

Isbn: 9789147117727

Utgivningsår: 20170919

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Johan Falk, Yvonne Blank

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Att kunna ett språk är så mycket mer än att känna till grammatiska regler eller veta vad ord betyder. Språk och kultur, seder och bruk hör ihop, och det är viktigt att veta hur man uttrycker sig i olika sammanhang för att slippa trampa i klaveret. handbok i spanska fyller i där varken ordboken eller grammatikboken kan…
Köp här

Isbn: 9789188423474

Utgivningsår: 20190611

Utgivare: NE Nationalencyklopedin AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198153248

Utgivningsår: 20151127

Utgivare: Malgorzata Kallin

Mediatyp: BC

av: Helena Bogren, Karin Sundström

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Sångboken Sjung och träna svenska är ett roligt och effektivt träningsmaterial för vuxna sfi-elever som tränar olika moment genom sång och musik till välkända melodier som “Broder Jakob”. Boken är indelad i fyra delar med en tydlig progression och vänder sig till kursdeltagare på studieväg 2, B-kursen men…
Köp här

Isbn: 9789173828536

Utgivningsår: 20110317

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789188689559

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Carina Fast

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning Språkvetenskap / lingvistik
Häftad utgåva av originalutgåva från 2015. Följ med ditt barn på resan in i skrivandets och läsandets värld! Varje dag är en upptäcktsfärd fylld av meddelanden att tolka och förstå ett ord på ett godispapper, en symbol på en surfplatta eller en välkänd restaurangskylt. Ni kanske läser en saga ihop eller så hittar…
Köp här

Isbn: 9789127829381

Utgivningsår: 20210115

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av: Helena Bogren, Susanne Södergren

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
I boken Skriva D – genrepedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs D (GERS B1/B1+). Skriva D består av en inledande del med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Bokens teman är Relationer och familjeliv,…
Köp här

Isbn: 9789174346855

Utgivningsår: 20151007

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Alwa Woxlin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Snabbkurs i svenska, där allt är direktöversatt till kurdiska sorani. Inga lexikon, arbetsböcker, facit eller lärarhandledningar behövs. Kan användas av alla åldrar. Den är uppskattad av alla som vill lära sig språket. Den kan även användas inom hemspråksundervisning samt som kurs i sorani. I boken finns bra tips på…
Köp här

Isbn: 9789188925282

Utgivningsår: 20200403

Utgivare: Bokförlaget K&R

Mediatyp: BC

av: Ulla Britta Persson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Lätt svensk grammatik med övningar hjälper dig att förstå grammatik på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Den tar mycket koncentrerat upp de viktigaste momenten i svensk grammatik. I slutet av boken finns ett avsnitt, Testa dig själv, där du ser om vingarna bär. Facit till övningarna finns på www.ps-spraktjanst.se. I…
Köp här

Isbn: 9789197949217

Utgivningsår: 20120320

Utgivare: Ps Språktjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144039367

Utgivningsår: 20051001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mary Glover

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Wings green för årskurs 6 Följ med Simon och hans pappa, journalisten från Manchester, på en resa till tre världsdelar där man talar engelska: New York, Toronto, Hong Kong och Nairobi. Under resans gång träffar de människor från olika kulturer. I samband med resorna presenteras och tränas ett stort antal ord och…
Köp här

Isbn: 9789127633711

Utgivningsår: 20010803

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Birgitta Dalin, Jeremy Hanson, Kerstin Tuthill

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Stepping Stone finns nu i en andra upplaga med en rad nyheter. Böckerna kompletteras med flera extra komponenter, som gör dem mer anpassade för självstudier än tidigare. Självfallet är böckerna lika bra i klassrummet som de varit innan. Till varje bok hör nu två cd-skivor mot tidigare en. Det som tillkommit är…
Köp här

Isbn: 9789140630377

Utgivningsår: 19990611

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Torun Eckerbom, Eva Källsäter, Eva Bergqvist Lerate, Kristina Norén Blanchard

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Etablera-serien består av fristående övningsböcker som kan användas i slutet av sfi-undervisningen och på Svenska som andraspråk, grund. Böckerna passar både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. De kan användas i lärarledd undervisning och för självstudier.Läs merOm man ska lära sig ett språk måste man…
Köp här

Isbn: 9789147117673

Utgivningsår: 20160706

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Staffan Edmar

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
I Etapp 1 av ‘Latin – alla tiders språk!’ möter citat och sentenser som inspirerar till jämförelser med vår egen tid – många av dagens frågeställningar var aktuella redan i det antika Rom. Vidare hittar vi två pojkars graffitiskämt på en mur i Pompeji. I Etapp 2 presenteras några dikter av poeterna…
Köp här

Isbn: 9789198374261

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Edmar Editor

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
En färgstark och lättfattlig grammatikbok! Det här är inte en bok där alla grammatiska regler presenteras rakt upp och ner. Detta är en bok som är utvecklad för att du ska kunna använda den på egen hand – utan lärare eller handledare – för att bli bättre på engelska. Därför ligger tyngdpunkten på det pedagogiska, så…
Köp här

Isbn: 9789177837060

Utgivningsår: 20190725

Utgivare: Tukan förlag

Mediatyp: BC

av: Maria McShane, Lena Samuelsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkinlärning: textböcker Språkundervisning och språkinlärning
Läsa till max För att läslusten ska väckas redan på nybörjarnivå behövs en tydlig strategi och lockande texter på mycket lätt svenska. I novellhäftena och läseböckerna i Läsa till max finns lättlästa noveller av kända och okända författare samt ordlistor, diskussionsfrågor och lärarinstruktioner. Börja med…
Köp här

Isbn: 9789127412033

Utgivningsår: 20071106

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Birgitta Dalin, Jeremy Hanson, Kerstin Tuthill

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Stepping Stone är ett basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning och även för elever som inte har läst eller inte behärskar grundskolans kurs. Stepping Stone 3 utökar och fördjupar elevernas ordförråd, grammatikkunskaper och medvetenhet om den engelskspråkiga världen, samt vidareutvecklar deras förmåga…
Köp här

Isbn: 9789140648082

Utgivningsår: 20080523

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Karin Elffors Skogkär, Britt-Marie Wallhult

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Alla har sina styrkor och svagheter i språkinlärningen. När man lär sig ett nytt språk måste man fokusera på det man har svårt för, även om det känns tufft ibland. Det är där Introducera-serien kommer in. Varje bok i serien tar upp en färdighet och ger goda möjligheter att träna intensivt.Läs merIntroducera är en serie…
Köp här

Isbn: 9789147117802

Utgivningsår: 20140723

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162268985

Utgivningsår: 20051215

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Läromedlet fungerar utmärkt att använda som en del av undervisning för vuxna. Det syftar till att man lär sig de vanligaste orden och meningarna som används i vardagen med mål att lära sig att föra dialoger. Alla ord och förklaringar är översatta till arabiska och har delar där även de svenska orden är skrivna med…
Köp här

Isbn: 9789188037770

Utgivningsår: 20150815

Utgivare: Vilja förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187359002

Utgivningsår: 20121110

Utgivare: Ferdosi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188689535

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Wikners Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Victoria Boobyer

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkinlärning: språkkurser för självstudier Språkundervisning och språkinlärning
Kursbok för nivå 4 i serien English for Everyone. (Till denna bok finns även en separat övningsbok.) Nivå 4 vänder sig till dig som har goda kunskaper i engelska men vill utöka ditt ordförråd och förbättra dina språkliga färdigheter. English for Everyone är en unik serie med en visuell, tydlig utformning som gör det…
Köp här

Isbn: 9789177832607

Utgivningsår: 20180712

Utgivare: Tukan förlag

Mediatyp: BC

av: Torun Eckerbom, Eva Källsäter, Eva Bergqvist Lerate, Kristina Norén Blanchard

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Etablera-serien består av fristående övningsböcker som kan användas i slutet av sfi-undervisningen och på Svenska som andraspråk, grund. Böckerna passar både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. De kan användas i lärarledd undervisning och för självstudier.Läs merOm man ska lära sig ett språk måste man…
Köp här

Isbn: 9789147117697

Utgivningsår: 20140710

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Helena Bogren, Karin Sundström

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
I boken Skriva C – genrepedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs C (GERS A2/A2+). Skriva C består av en inledande del med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Bokens teman är Barndom och vuxenliv, Hem…
Köp här

Isbn: 9789174346848

Utgivningsår: 20150323

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Torun Eckerbom, Eva Källsäter, Eva Bergqvist Lerate, Kristina Norén Blanchard

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Etablera-serien består av fristående övningsböcker som kan användas i slutet av sfi-undervisningen och på Svenska som andraspråk, grund. Böckerna passar både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. De kan användas i lärarledd undervisning och för självstudier.Läs merOm man ska lära sig ett språk måste man…
Köp här

Isbn: 9789147117710

Utgivningsår: 20170710

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Peter Schousboe, Henrik Møller, Henrik Lærkes, Hanne Leervad, Birgitte Hertz

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkinlärning: språkkurser för självstudier Språkinlärning: textböcker Språkundervisning och språkinlärning
Lärobok i ryska för nybörjarnivån. Lämplig för gymnasier, högskolor och självstudier. Översättning till svenska av det danska originalet "Møde i Petersborg, læsebog/øvebog", 1999/2001.
Köp här

Isbn: 9789187355882

Utgivningsår: 20210717

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Erik Fält

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Vardagsryska har samma grammatiska struktur som Intensivryska men kan mycket väl användas fristående som komplettering till annat läromedel. Grammatikhänvisningar finns till Kort rysk grammatik. Innehållet är dialogtexter och övningar av vardagskaraktär som är inriktade på det talade språket. Avsedd för: att…
Köp här

Isbn: 9789189154254

Utgivningsår: 20020701

Utgivare: Scripta textproduktion

Mediatyp: BC

av: Margaretha Svensson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Innehållet i böckerna har en långsam progression med många tillfällen för repetition. Materialet tar avstamp i alfabetet och bygger därefter upp elevens språk genom ord- och frasövningar. Även enkel grammatik presenteras i konkreta övningar. Många och detaljrika illustrationer hjälper eleven att konkretisera…
Köp här

Isbn: 9789127451254

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Andreas Nordin

Kategorier: Europas historia Europas historia: romarriket Historia Historia och arkeologi Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
En bok för alla som vill lära sig grunderna i det latinska språket. Här bjuds också romersk kulturhistoria och en inblick i det latin som alltjämt omger oss. Kunskaper i latin öppnar dörren till Europas kulturhistoria från antiken till modern tid. Till den romerska – och den grekiska – världen under antiken, men även…
Köp här

Isbn: 9789198548570

Utgivningsår: 20200717

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Elffors Skogkär, Britt-Marie Wallhult

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Alla har sina styrkor och svagheter i språkinlärningen. När man lär sig ett nytt språk måste man fokusera på det man har svårt för, även om det känns tufft ibland. Det är där Introducera-serien kommer in. Varje bok i serien tar upp en färdighet och ger goda möjligheter att träna intensivt.Läs merIntroducera är en serie…
Köp här

Isbn: 9789147117826

Utgivningsår: 20150806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Maaike Hajer, Theun Meestringa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska. Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns så stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan? Vilka verktyg kan skolan ge lärare i alla ämnen och…
Köp här

Isbn: 9789173828383

Utgivningsår: 20100520

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Andreas Nordin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
I Latinsk grammatik – Grammatica Latina beskrivs det latinska språket från en elementär till en mer avancerad nivå. Därför lämpar sig boken såväl för nybörjare som för den som vill fördjupa sina grammatiska kunskaper. I allt väsentligt vilar den på traditionell grund, den som Donatus etablerade på 300-talet –…
Köp här

Isbn: 9789198495966

Utgivningsår: 20200730

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BC

av: Erik Fält

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Intensivryska är en grundkurs i ryska med inriktning på läsförståelse. Det är en mycket koncentrerad introduktionskurs i språket. Grammatikhänvisningar finns till Kort rysk grammatik.Boken innehåller texter, ordlistor, grammatikrutor som förklarar nya ord samt övningar med facit. Texterna är uppbyggda kring centrala…
Köp här

Isbn: 9789189154544

Utgivningsår: 20210226

Utgivare: Scripta textproduktion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162267810

Utgivningsår: 20050930

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Svenska – mitt nya språk Läroböcker i svenska för nybörjare. Du kan lära dig svenska, i stort sett, på egen hand. Böckerna är riktade till dig som är ny i Sverige. Det finns åtta böcker, 1-8. Efter 8 veckor får du en bra språklig grund, om du gör en bok i veckan.
Köp här

Isbn: 9789187091018

Utgivningsår: 20111201

Utgivare: Lorini

Mediatyp: BC