Bläddra
Sökresultat för Bo Nilsson... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789189140059

Utgivningsår: 19990301

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Claes Ericsson, Åsa Bergman, Cecilia Björck, Eva Georgii-Hemming, Kristina Holmberg, Victor Kvarnhall, Monica Lindgren, Bo Nilsson, Manfred Scheid, Johan Söderman, Olle Zandén

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I dagens skola dominerar populärmusik som genre i musikundervisningen. Det kan röra sig om både obligatoriska och frivilliga utbildnings- och bildningsformer. På senare tid har även sociala medier etablerat sig som arena för undervisning och lärande med fokus på populärmusik. Boken bygger på de senaste årens…
Köp här

Isbn: 9789144068770

Utgivningsår: 20110317

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eric Carlsson, Bo Nilsson, Simon Lindgren, Anders Johansson, Jonas Andersson Schwarz, Anna Johansson, Anders Olof Larsson, Linda Berg, Maria Carbin, Stefan Gelfgren, Jenny Gunnarsson Payne

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociala medier
Den här boken handlar om hur sociala medier kan fungera politiskt i människors vardag. Digitaliseringen av samhället har starkt aktualiserat frågan om förhållandet mellan medier och deltagande. I Sverige har exempelvis de olika politiska partierna lagt mycket resurser på synlighet, inte minst via bloggar, Facebook och…
Köp här

Isbn: 9789171734570

Utgivningsår: 20151028

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Annika af Sandeberg, Ulf Borelius, Nils Christie, Görel Granström, Stig Grundvall, Cecilia Hansen Löfstrand, Margareta Hydén, Håkan Jönson, Carina Ljungwald, Bo Nilsson, Anna Rypi, David Shannon, Annelie Siring, Sara Uhnoo, Ulla-Britt Wennerström, Lisa Westfelt, Malin Åkerström

Kategorier: Juridik
Boken är en viktimologisk antologi skriven av forskare verksamma vid olika universitet, högskolor och myndigheter. Den lyfter fram flera problem som är kopplade till brottsoffer och belyser dem utifrån både individuella och strukturella perspektiv. Vi visar hur begreppet brottsoffer skapas i olika sammanhang, vi…
Köp här

Isbn: 9789144073439

Utgivningsår: 20120113

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maria Calissendorff, Anna Ehrlin, Claes Ericsson, Cecilia Ferm Thorgersen, Sevn-Erik Holgersen, Ylva Holmberg, Monica Lindgren, Bo Nilsson, Bim Riddersporre, Johan Söderman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Musikvetenskap för förskolan presenterar den mångfasetterade kunskap som finns om barn och musik. Barn som börjar förskolan har många erfarenheter av musik. Redan i fosterlivet har barnen hört musik och sång, som riktigt små har de blivit lugnade och tröstade av vaggvisor och de känner väl igen den musik de…
Köp här

Isbn: 9789127132344

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Bo Nilsson, Magnus Olausson

Kategorier: Konst
När Nationalmuseums museibyggnad var tömd på såväl konst som kontorsinredning inför renoveringen, fick Denise Grünstein i början av 2014 möjlighet att göra ett konstprojekt i det tomma huset. Det blev bildsviten 1866 som syftar på museets invigningsår. Men bilderna går egentligen inte att fixera i tiden, det går inte…
Köp här

Isbn: 9789171008565

Utgivningsår: 20150224

Utgivare: Nationalmuseum

Mediatyp: BC

av: Björn Eriksson, Anders Lidström, Ulf Lundström, Sverker Sörlin, Peter Olausson, Oliver Kårefalk, Stellan Elebro, Ulla Löfgren, Malena Rydell, Jörgen Andersson, Sven-Olof Andersson, Inga-Britt Hultmar, Martine Westerlund, Iréne Gustafson, Karin Söderlund, Bo Nilsson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197892872

Utgivningsår: 20210508

Utgivare: Västerbottens läns hembygdsförbund

Mediatyp: BB

av: Denise Grünstein, Arja Miller, Bo Nilsson

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här

Isbn: 9789178433353

Utgivningsår: 20100614

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB

av: Birgitta Meurling, Helene Brembeck, Lena Gerholm, Sören Jansson, Britta Lundgren, Susanne Lundin, Inger Lövkrona, Lena Martinsson, Bo Nilsson, Katarzyna Wolanik Boström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I samtiden frodas många olika familje- och samlevnadsformer. Några av dem ter sig nya och ovana, men sett i ett historiskt och globalt perspektiv är det mesta redan utprovat och erfaret. Trots att inte mycket är nytt under solen skapas ändå ny kunskap beroende på förändrade utsiktspunkter och tolkningsramar. I den här…
Köp här

Isbn: 9789144040011

Utgivningsår: 19990603

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789178434831

Utgivningsår: 20150720

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BC

av: Bo Nilsson

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Bildkonstnärerna tillhör inte något avantgarde, samtidskonsten är snarare en del av mainstreamkulturen. Samtidigt som det finns en global enhetlighet finns det också en större kulturell bredd med ett utbyte av konstnärer från olika kulturkretsar. Mångfalden ökar. I framtiden kommer vi att få fler…
Köp här

Isbn: 9789186815226

Utgivningsår: 20120206

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av: Ulf Lundström, Björn Eriksson, Rolf Sixtensson, Stig Anderback, Katarina Ågren, Hillevi Wadensten, Anki Berg, Ulrica Grubbström, Lars-Erik Edlund, Bo Nilsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Isbn: 9789197892865

Utgivningsår: 20191109

Utgivare: Västerbottens läns hembygdsförbund

Mediatyp: BZ

av: Bo Nilsson

Kategorier: Juridik
Vad innebär det att vara ett brottsoffer? Vilka föreställningar har vi om människor som blivit utsatta för kriminalitet? Brottsoffer förknippas ofta med smärta och lidande och en kamp för att ta sig tillbaka till ett tidigare liv. Dessa föreställningar ingår i en omfattande offerideologi som underbyggs av olika…
Köp här

Isbn: 9789189140271

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Björn Eriksson, Anders Lidström, Ulf Lundström, Sverker Sörlin, Peter Olausson, Oliver Kårefalk, Stellan Elebro, Ulla Löfgren, Malena Rydell, Jörgen Andersson, Sven-Olof Andersson, Inga-Britt Hultmar, Martine Westerlund, Iréne Gustafson, Karin Söderlund, Bo Nilsson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197892872

Utgivningsår: 20210508

Utgivare: Västerbottens läns hembygdsförbund

Mediatyp: BB

av: Bo Nilsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kiruna är projektstaden i norr, som lever för och av sin gruvbrytning. Under senare tid har staden uppmärksammats därför att den fortsatta malmbrytningen kräver att staden omlokaliseras. I diskussionen om att flytta staden aktualiseras också människors föreställningar om och förväntningar på sin stad. I denna bok…
Köp här

Isbn: 9789189140646

Utgivningsår: 20091215

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Valkare

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Bo Nilsson var arton år när han 1956 slog igenom vid en konsert i Köln i den västtyska radion med ett radikalt modernistisk debutverk. Men väl på plats vågade siggeniet från Malmberget, helt enkelt inte in i konsertlokalen. Bo Nilsson har haft en osedvanlig förmåga att väcka häpnad. Inte bara sina kompositioner utan…
Köp här

Isbn: 9789173533447

Utgivningsår: 20100331

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Sven-Eric Liedman, Rasmus Fleischer, Evelina Wahlqvist, Jan Åman, Daniel Johansson, Nicklas Lundblad, Emma Stenström, Lars Åberg, Bo Rothstein, Vanja Hermele, Lars Melin, Rudolf Antoni, Anders Rydell, Hynek Pallas, Owe Ronström, Ann Steiner, Annina Rabe, Bo Nilsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
År 2040! Vad vi vet, vad vi tror, vad vi vill. Boken “Framtiden är nu” är en antologi där 30 forskare och andra experter funderar över de viktigaste utmaningarna för samhället och kulturen med sikte på år 2040. Boken är ett projekt i samarbete med Swecult med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och…
Köp här

Isbn: 9789197836845

Utgivningsår: 20101125

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av: Stig Anderback, Sigrid Stångberg, Nils Broman, Lars-Göran Hultmar, Anders Björkman, Jan Sandgren, Anita Eklund, Gerd Lindmark, Gunnel Bohman, Kerstin Jonsson, Bertil Östergren, Conny Saxin, Ingela Högberg, Sarah Lindgren, Stieg Eriksson, Magnus Sundqvist, Catarina Jacobsson, Gerd Pettersson, Inez Abrahamson, Bo Nilsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197892858

Utgivningsår: 20171125

Utgivare: Västerbottens läns hembygdsförbund

Mediatyp: BC