Bläddra
Sökresultat för Bo Yin Ra... Rensa filter?

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till. Med…
Köp här

Isbn: 9789185154371

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kober´sche Verlagsbuchhandlung, F4-print AB

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Bô Yin Râ skriver om den störste älskande, Jesus, och hans kärlek. Han talar om en ‘himmelsk’ kärlek som “ett inre ljus, ett strålande och värmegivande-ett överströmmande från det inre över allt yttre..” Och: “Du måste vilja bli förvandlad till ‘sol’, till en ‘sol’…
Köp här

Isbn: 9789185154159

Utgivningsår: 19521001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

“Så kommer den sökande att för framtiden vara befriad från denna dåraktiga föreställning, att bönen skulle vara ett medel att ‘påverka Gudomens vilja’… Han vet nu, att detta att ‘bedja’ intet annat betyder än: att med sin egen vilja vilja i det eviga Urvarats vilja: det som är velat…
Köp här

Isbn: 9789185154487

Utgivningsår: 19601001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Schweiz

Mediatyp: BH

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
“Liksom varje djupare rörelse i din själ genast kommer alla din kropps atomer att vibrera, så måste också din kropp vara villig att vibrera med, när något andligt berör ditt medvetande. Vad som än må komma dig nära av andliga ting: du skall först verkligen fatta och bara då helt äga det, när varje fiber i din…
Köp här

Isbn: 9789185154203

Utgivningsår: 19640501

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen/ Widings Förlagsaktiebolag, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Linköpings Tryckeri AB

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Bo Yin Ra låter här Gud tala till människan. “Jag är mästaren till oändliga symfonier, av vilka evighetens sfärer genljuder! Den som vill känna mig och i evighet leva i mig i ljusets kraft, han måste bli till ett av mina instrument”. “Många av instrumenten blir därom medvetna, många däremot icke,…
Köp här

Isbn: 9789185154562

Utgivningsår: 19951001

Utgivare: Widings Förlagsaktiebolag, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Schweiz

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro
Funderar du på reinkarnation och livet efter detta? Plågas du av sorg och söker svar eller tröst? Har du förlorat tron och undrar över livets mening? Många över hela världen har fått svar i Bo Yin Ra´s böcker. Bo YIn Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789185154340

Utgivningsår: 19610401

Utgivare: Widings Förlags AB, Kober´sche Verlagsbuchhandlung, Linköpings Tryckeri Aktiebolag

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra beskriver hur den eviga andemänniskan, som en gång var förenad med Gud, avföll från honom då hon lösgjorde sig från Gud. Han ger råd om hur hon åter skall nå sin Gud, i sig själv, i det egna jaget. Såsom varande en av dem han kallar ‘De av Urljuset Lysande’ kan han samtidigt uppleva vår vanliga…
Köp här

Isbn: 9789185154678

Utgivningsår: 19971001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Schweiz

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Bo Yin Ra beskriver här i ord och 20 bilder den andliga världen för en sökande själ, som han vägleder in i denna värld. “Fullkomligt klarvaken i en inre värld i den verkliga anden lika väl som i de kroppsliga sinnenas värld, är jag lika förtrogen med dessa former som alla ting som omger mig i…
Köp här

Isbn: 9789185154418

Utgivningsår: 19871001

Utgivare: Widings stiftelse/Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Schweiz

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Religion och tro
“Liksom en resehandbok berättar för dig om länder på jorden som du aldrig sett, så skall du här få veta det nödvändigaste om det för dig ännu obekanta ‘land’, som du en gång efter döden kommer att uppleva”. “De enda som kan säga något autentiskt om livet efter den synliga jordekroppens…
Köp här

Isbn: 9789185154692

Utgivningsår: 19931001

Utgivare: Widings stiftelse, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Schweiz

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
“Liksom en resehandbok berättar för dig om länder på jorden som du aldrig sett, så skall du här få veta det nödvändigaste om det för dig ännu obekanta ‘land’, som du en gång efter döden kommer att uppleva”. “De enda som kan säga något autentiskt om livet efter den synliga jordekroppens…
Köp här

Isbn: 9789185154708

Utgivningsår: 19931001

Utgivare: Widings stiftelse, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Schweiz

Mediatyp: BB

av: . Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bô Yin Râ skriver om den störste älskande, Jesus, och hans kärlek. Han talar om en ‘himmelsk’ kärlek som “ett inre ljus, ett strålande och värmegivande- ett överströmmande från det inre över allt yttre..” Och: “Du måste vilja bli förvandlad till ‘sol’, till en…
Köp här

Isbn: 9789185154777

Utgivningsår: 19521001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Religion och tro
“Lycka är den skapandes tillfredsställelse i sin skapelse” “Du måste lära dig inse att all lycka blott är resultatet av en förmåga som du bär i dig” Med denna utgångspunkt visar Bo Yin Ra hur lycka skapas i relation till andra människor och i kärleken till en annan människa. Han talar också om…
Köp här

Isbn: 9789185154746

Utgivningsår: 19951001

Utgivare: Widings stiftelse/Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Schweiz

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människa härstammar från och som hon skall återvända till. Med…
Köp här

Isbn: 9789185154807

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kober´sche Verlagsbuchhandlung, Intellecta Docusys

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till.…
Köp här

Isbn: 9789185154869

Utgivningsår: 19950401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kober´sche Verlagsbuchhandlung, Graphic Systems, Angered

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro
Funderar du på reinkarnation och livet efter detta? Plågas du av sorg och söker svar eller tröst? Har du förlorat tron och undrar över livets mening? Många över hela världen har fått svar i Bo Yin Ra´s böcker. Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789185154906

Utgivningsår: 19950401

Utgivare: Widings stiftelse, Kober´sche Verlagsbuchhandlung, Basel, Graphic Systems, Angered

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
“Först då intet uppnått mål längre skapar näring åt din vilja att göra dig bemärkt, skall du befinnas duglig att uppnå det högsta målet… Under tusen förklädnader är det alltid återigen din fåfänga, som stör din inre ro genom ständigt nya frågor, på vilka ej kan bli något svar, sålänge du ej är i den stora…
Köp här

Isbn: 9789185154036

Utgivningsår: 19540501

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen/ Widings Förlagsaktiebolag, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Auto-Tryck, Stockholm

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Funderar du på reinkarnation och livet efter detta? Plågas du av sorg och söker svar eller tröst? Har du förlorat tron och undrar över livets mening? Många över hela världen har fått svar i Bo Yin Ra´s böcker, Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789185154913

Utgivningsår: 19960401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Graphic Systems, Angered

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro
Funderar du på reinkarnation och livet efter detta? Plågas du av sorg och söker svar eller tröst? Har du förlorat tron och undrar över livets mening? Många över hela världen har fått svar i Bo YIn Ra´s böcker, Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789185154142

Utgivningsår: 19650401

Utgivare: Widings Förlags AB, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Linköpings Tryckeri Aktiebolag

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
En liknelse kan hjälpa dig att förstå: Betrakta lampan i vilken en hårfin tråd genom elektrisk kraft bringas att glöda och lysa! Ännu är du lik lampan som inte genomflytes av någon kraftström! Men har du väl en gång kommit till förening med Gud, då skall du likna lampan vars eljest knappt synliga allrainnersta glöder i…
Köp här

Isbn: 9789185154128

Utgivningsår: 19661001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen/ Widings Förlagsaktiebolaag, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Linköpings Tryckeri AB

Mediatyp: BB