Bläddra
Sökresultat för Eva Tiby... Rensa filter?

av: Ingrid Lander, Eva Tiby, Jenny Karlsson, Tove Pettersson, Jonas Ring, Lena Roxell, Hanns von Hofer, Kristina Boréus, Görel Granström, Magnus Hörnqvist, Bo Sandberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok delar både nya och etablerade forskare inom kriminologi med sig av sina erfarenheter och tankar om metodval. Bokens röda tråd är frågan om vilken eller vilka metoder som passar till vilken forskningsfråga eller fält. Till det kopplas även frågan om avstånd, det vill säga det filter som finns mellan…
Köp här

Isbn: 9789144047034

Utgivningsår: 20060127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingrid Lander, Alexandra Bogren, Christina Ericson, Jenny Karlsson, Maria Kaspersson, Vanja Lundgren Sørli, Fredrik Marklund, Lotta Pettersson, Tove Pettersson, Monica Skrinjar, Yvonne Svanström, Eva Tiby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad händer om vi söker oss bakom kriminologins stereotyper om män som brottslingar och kvinnor som offer? Med vilka metoder kan vi undersöka gårdagens och dagens innebörder av genus och brott? Är verkligen kvinnors och mäns kriminella karriärer väsensskilda? Kan unga flickors våldsutövande tolkas som feminint? Hur kan…
Köp här

Isbn: 9789144064987

Utgivningsår: 20030505

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Görel Granström, Caroline Mellgren, Eva Tiby

Kategorier: Brott mot person Diskriminering och jämlikhet Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Straffrätt och straffprocess
Hatbrott är ett begrepp som under senare år har kommit att användas flitigt både i media, inom rättsväsendet och inom akademin. Men vad betyder det? Vad är egentligen ett hatbrott? Vilka hatbrott begås, anmäls och syns?
 Hatbrott är ett komplext och tvärvetenskapligt fält och i denna introducerande bok diskuteras och…
Köp här

Isbn: 9789144083940

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva Borgström, Lars Gårdfeldt, Margareta Lindholm, Eva Tiby, Fanny Ambjörnsson, Andy Candy, Bettan Andersson, Carin Holmberg, Anna Westerståhl, Arne Nilsson, Gunlög Fur, Sune Innala, Christina Kjellsson, Stina Sundberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det är inte längre politiskt korrekt att vara fördomsfull mot icke-straighta personer. Men innebär detta att det idag inte finns någon homofobi? Att alla fördomar om homo- och transpersoner nu har försvunnit? Knappast. Och rör det sig alltid om gamla fördomar? Kanske växer det fram nya? Den moderna homofobin handlar…
Köp här

Isbn: 9789197928465

Utgivningsår: 20110718

Utgivare: Charlie by Kabusa

Mediatyp: BB

av: Susanne Alm, Christoffer Carlsson, Karin Bergmark, Suzanna Wikström, Margareta Hydén, David Assadkhan, Lena Roxell, Anita Heber, Felipe Estrada, Görel Granström, Anders Nilsson, Caroline Mellgren, Per-Olof Wikström, David Brax, Marie Torstensson Levander, Christopher Collstedt, Magnus Hörnqvist, Tea Fredriksson, Henrik Tham, Sara Hellqvist, Janne Flyghed, Tove Pettersson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att odla kriminologi är en bok inspirerad av den forskningstradition om brott och utsatthet som Eva Tiby har planterat. Vi som har skrivit denna antologi har påverkats av de idéer Eva har odlat genom sin forskning och undervisning. Boken handlar därför om: hatbrott, viktimologi, kvinnor och brott, pedagogik, diskurser…
Köp här

Isbn: 9789187355677

Utgivningsår: 20190222

Utgivare: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Görel Granström, Caroline Mellgren, Eva Tiby

Kategorier: Juridik
Hatbrott är ett begrepp som används flitigt såväl i media som inom rättsväsendet och akademin. Ämnet är lika aktuellt i dag som för två år sedan, när denna bok först kom ut. Men vad är egentligen ett hatbrott? Vilka hatbrott begås, anmäls och syns? Hatbrott är ett komplext och tvärvetenskapligt fält. I denna…
Köp här

Isbn: 9789144129716

Utgivningsår: 20190812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC