Bläddra
Sökresultat för Reklam... Rensa filter?
Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken bygger på Ulrikas tidigare bok – FÖR ALLA I SKOLAN – och de fyra huvudkapitlen omfattar: Relationsskapande bemötande, En fungerande lärmiljö, Språka, läsa och skriva, samt Stöd och dokumentation på olika nivåer. I alla kapitel ligger fokus på att förstå och arbeta både förebyggande och åtgärdande med…
Köp här

Isbn: 9789151906171

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: Aspeflo & Klamas AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Aspeflo, SvenOlof Dahlgren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Undervisning för elever med särskilda behov
Autism- och Aspergerförbundet har länge arbetat för att öka kunskapen om autism och förståelsen för personer med autism i samhället. I detta arbete har Utbildningscenter Autism och dess veckoutbildningar i Sunne varit en mycket viktig del. I denna bok beskrivs arbetssättet på dessa utbildningar. Boken består av tre…
Köp här

Isbn: 9789163982729

Utgivningsår: 20180814

Utgivare: Rfa Utbildningscenter Autism

Mediatyp: BC

av: Anders Carlsson, Thomas Koppfeldt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Att förstå hur bilder kommunicerar och samverkar med text, tal, ljud och grafisk design ger nycklar till att läsa och tolka språk, tilltal och uttryckssätt i media.Läs merDen här boken bygger på den tidigare Bild och retorik i media av samma författare. I Visuell retorik får vi se hur visuella uttrycksmedel kan…
Köp här

Isbn: 9789147077489

Utgivningsår: 20080731

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bo Bergström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Den tionde upplagan är här med uppdaterat och utvecklat verbalt och visuellt material. Tre områden har nu en mer framskjuten plats genom fylligare presentation. Ett är den nya journalistiken som fått delvis ny inriktning och nya plattformar främst i de sociala medierna. Ett annat behandlar den genreupplösning som växer…
Köp här

Isbn: 9789173317665

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Anitha Risberg, Desirée Risberg, Inga–May Sternberg, Ewa Westman

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kost och träning Motion och träning Populärmedicin och hälsa
Stress, Prestation och ÅterhämtningStress ses vanligtvis som något negativt. Det är däremot inte hela sanningen. Den kan även hjälpa dig att prestera, göra dig beslutsam, fokuserad och stark. Det har redan skrivits många böcker om stress och då främst med en beteendevetenskaplig inriktning. Det finns dock inte lika…
Köp här

Isbn: 9789198281507

Utgivningsår: 20160210

Utgivare: Kunskap till hälsa

Mediatyp: BB

av: Mattias Åkerberg, Christer Wiklander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Reklam och annonsering
Kreativitet använd på rätt sätt kan få en enda annons att göra tio annonsers jobb, hävdade en framgångsrik reklamskribent. Och det är just det som den här boken handlar om: hur man får homo sapiens att sluta zappa och ströläsare att sluta bläddra. Idag lever vi i en värld där reklamen skapar mer irritation än…
Köp här

Isbn: 9789186691080

Utgivningsår: 20111020

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Bo Bergström, Lars Petersson, Åke Pettersson, Suzanne Rosendahl

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: reklam och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Att känna till hur vi påverkar och påverkas, hur vi tolkar och förmedlar budskap och hur vi väljer rätt medier för vårt budskap, är några av kunskapsmålen för Journalistik, reklam och information.Läs merUtmärkande drag– Exempel från verkligheten– Kritiskt förhållningssätt– Betonar samspelet mellan…
Köp här

Isbn: 9789147107797

Utgivningsår: 20120808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Pelle Råstock

Kategorier: Informationsteknik
Den här boken är skriven för dig som vill få förståelse för och använda Service Management som arbetssätt i en IT-organisation. Syftet med boken är att beskriva IT Service Management på ett sätt som är lätt att förstå och som gör det lätt att börja använda.Boken bygger till stora delar på ITIL® och innehåller de…
Köp här

Isbn: 9789198157000

Utgivningsår: 20140120

Utgivare: Stjärnförlag

Mediatyp: BC

av: Bo Bergström

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Finns det en övergripande bok om att kommunicera visuellt? Om tänket bakom, om budskap, om medier? Hur vi påverkas? Men också om bilder,former, färger och texter? Och om kreativitet? Om samspelet text-bild? Om nyheter, reklam om dramaturgi finns den? Ja, den finns. I Effektiv visuell kommunikation får du insikt i: Hur…
Köp här

Isbn: 9789173315074

Utgivningsår: 20120830

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Ulf Dahlqvist, Magnus Linde

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Reklam och annonsering
Ger din kommunikation effekt?Kommunikation är inte ett självändamål, utan ska utgå ifrån och bidra till företagets övergripande affärsmål. Företagets kommunikation ska skapa värden, den ska skapa lönsamhet. Men hur gör man – vad krävs för attlyckas med sin kommunikation, vad krävs för att den ska få genomslag i…
Köp här

Isbn: 9789147097180

Utgivningsår: 20120921

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Conny Gustafsson, Rune Rennemark

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Säljande reklam är en grundläggande bok i konsten att producera reklam som säljer. Hälften av alla de miljarder kronor som varje år satsas på marknadskommunikation i Sverige gör ingen nytta. Förklaringen är enkel – många tror att påhittighet, gärna i kombination med sinne för färg och form, räcker för att skapa…
Köp här

Isbn: 9789147064236

Utgivningsår: 20020704

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av: Joel Stolpe Montan, Jan Cederquist

Det här är en kultbok som bara kan beskrivas med ett ord – maffig! I flera hundra annonser skymtar en förunderlig tid fram, från 40-talets början till 60-talets slut. Det är ett dokument över en tid då folkhemmet skulle byggas och då framtidstron tycktes obegränsad. Nya produkter och nya företeelser skulle göra…
Köp här

Isbn: 9789171260017

Utgivningsår: 20050823

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789122020295

Utgivningsår: 20070228

Utgivare: Almqvist & Wiksell Internation

Mediatyp: BC

av: Alf Mork

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Uppfinnaren, Visionären och Det är bara reklam är författade av en av Sveriges största reklammän någonsin och en bibel för alla som intresserar sig för svensk reklamhistoria.  På 1960-talet reste den unge AD:n Alf Mork och reklamgurun Leon Nordin till Madison Avenue i New York för att lära sig hantverket av…
Köp här

Isbn: 9789198044836

Utgivningsår: 20131011

Utgivare: LUX Publica

Mediatyp: BC

av: Bo Bergström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Ännu en upplaga av storsäljande fackboken Effektiv visuell kommunikation är nu ute, den elfte, 47 000 ex. Den är uppdaterad till form och innehåll utifrån ett medielandskap som är i snabb och ständig förändring. Att en president i ett stort och dominerande land kommunicera med sin omvärld med hjälp av ett socialt…
Köp här

Isbn: 9789173318372

Utgivningsår: 20170822

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Bo Bergström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Här kommer den sjätte upplagan av Effektiv visuell kommunikation. Snart trettiotusen läsare har lärt sig grunderna i visuellt budskapsarbete i massmedierna med fokus på nyhetsförmedling, reklam och visuell profilering. Bokens centralgestalter är redigerare, art directors samt grafiska formgivare. Författarens ambition…
Köp här

Isbn: 9789173310703

Utgivningsår: 20070824

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186909192

Utgivningsår: 20130711

Utgivare: Bokförlaget Redaktionen i Sthlm

Mediatyp: BC

av: Lars Ingelstam, Viktor Sundman

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Sagt om boken: Relationen med Ryssland är en av Sveriges största säkerhetspolitiska frågor. Trots det har diskussionen hittills endast fokuserat på hur Sverige kan förstärka sin militära kapacitet. Därför är Grannlaga av Lars Ingelstam så viktig. Här är en fakta-späckad och informativ utredning som visar hur en…
Köp här

Isbn: 9789163934438

Utgivningsår: 20170509

Utgivare: ML Ingelstam

Mediatyp: BC

av: Oskar Broberg, Marcus Gianneschi, Sverker Jonsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Reklam och annonsering Varumärken
En bok om hur en del av Sveriges ekonomi förändrades under 1900-talets sista årtionden och början på 2000-talet. Utgångspunkt för berättelsen tas i en radikal omvandlingsprocess i gränslandet mellan massmedia och reklam, vilket orienterar vår historieskrivning mot reklammarknadernas moderna historia 1975-2012.…
Köp här

Isbn: 9789175042978

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Marknadsföring förknippas av många – och förväxlas ibland – med reklam. Men marknadsföring består av så mycket mer och i denna bok illustreras ämnets omfång och aspektrikedom. Först diskuteras marknadsföring i relation till övergripande trender, såsom teknisk och digital utveckling, samt frågor relaterade till…
Köp här

Isbn: 9789144119465

Utgivningsår: 20161209

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Christer Pettersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kulturvetenskap och medievetenskap Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Har du en webbplats eller en webbutik och vill sälja mer på nätet – utan att köpa mer reklam? Då är detta handboken för dig. Gräv guld i dina egna kanaler visar hur du på ett enkelt och praktiskt sätt skalar upp din affär på nätet utan att det ska behöva kosta en massa pengar. ”Dina egna kanaler är din största…
Köp här

Isbn: 9789176973042

Utgivningsår: 20170521

Utgivare: Hoi Förlag

Mediatyp: EA

av: Sara Rosengren, Henrik Sjödin

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: reklam och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Reklamen är sig inte längre lik. De senaste tjugo åren har utbudet av reklam i svenska medier fördubblats. Traditionella massmedier får konkurrens av nya kommunikationskanaler som nischade webbplatser och sociala medier. Evenemang, sponsring och produktplacering blir allt vanligare. Reklam kan idag lika gärna vara en…
Köp här

Isbn: 9789147090082

Utgivningsår: 20110401

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bo Bergström

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Alla tusentals budskap omkring oss är fyllda av text men också av bild. Ofta gör de ett bra jobb ihop men lika ofta uppvisas brister. De talar förbi eller i mun på varandra och lyckas inte vare sig nå fram till eller nämnvärt beröra läsaren eller tittaren. Denna unika och inspirerande bok, Samspel text bild, är…
Köp här

Isbn: 9789173312929

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Ida Dicksson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Fotografi Konst Reklam och annonsering
Detta är en vacker och fascinerande fotobok om Göteborgsföretaget Wezätas fotostudio. Med produktioner som Volvos reklam, Ica-kalendern och Stora kokboken, tog de färgfotografiet rakt in i det svenska folkhemmet.På 1940-talet illustrerades svenska kokböcker med svartvita bilder av till exempel bakelser eller…
Köp här

Isbn: 9789187283819

Utgivningsår: 20160517

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av: Eskil Sundhagen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Minnen och dagboksanteckningar av Eskil Sundhagen – svensk reservofficer i Kongo. Denna dagbok är skriven av Eskil Sundhagen under hans tid 1906-1910 i Fristaten Kongo (från 1908 benämnd Kolonin Belgiska Kongo). Efter studentexamen blev han underlöjtnant i Norrlands dragonregementes reserv 1903. Efter studier…
Köp här

Isbn: 9789197859592

Utgivningsår: 20130408

Utgivare: Fredsbasker Förlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172290020

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av: Christer Pettersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Internetmarknadsföring Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
– sälj mer på nätet – utan att köpa mer reklam Har du en webbplats eller en webbutik och vill sälja mer på nätet ? utan att köpa mer reklam? Gräv guld i dina egna kanaler visar hur du på ett enkelt och praktiskt sätt skalar upp din affär på nätet utan att det behöver kosta en massa pengar. Boken vänder…
Köp här

Isbn: 9789176979471

Utgivningsår: 20170521

Utgivare: Hoi Audion & Swann Audio

Mediatyp: AC

av: Joel Miller, Gabriel Külen

Kategorier: Filosofi och religion Fotografi Konst Religion och tro
På baksidan: “Så många olika kors, så många olika människor — alla jämlika — inför den gudomliga kraft som är till för alla.” “Tro, hopp och kärlek! Ord, symbol och handling! Med andra ord eller med annan tro, det är fråga om kärlek och handling.” ”Detta är mer än en bok. Det är teologisk…
Köp här

Isbn: 9789163973963

Utgivningsår: 20180509

Utgivare: BenTarZ Books

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789170311611

Utgivningsår: 20060301

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BB

av: Conny Gustafsson, Rune Rennemark

Den här handboken är rena guldgruvan för dig som arbetar med marknadsföring av industriella produkter och tjänster – lättläst, rikt illustrerad och späckad med exempel. Du får: en enkel och systematisk arbetsmodell, alla de verktyg du behöver för att gräva fram och utvärdera fakta, massor av tips och råd, en rad…
Köp här

Isbn: 9789175486994

Utgivningsår: 20060710

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bo Bergström, Lars Petersson, Åke Pettersson, Suzanne Rosendahl

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Att känna till hur vi påverkar och påverkas, hur vi tolkar och förmedlar budskap och hur vi väljer rätt medier för vårt budskap, är några av kunskapsmålen för detta läromedel.Läs merInformation och reklam fungerar som en brygga mellan teori och praktik. De mer teoretiska resonemangen kopplas till många konkreta exempel…
Köp här

Isbn: 9789147063710

Utgivningsår: 20020115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christer Pettersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kulturvetenskap och medievetenskap Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Har du en webbplats eller en webbutik och vill sälja mer på nätet – utan att köpa mer reklam? Gräv guld i dina egna kanaler visar hur du på ett enkelt och praktiskt sätt skalar upp din affär på nätet utan att det behöver kosta en massa pengar. Boken vänder sig till dig som har en webbplats eller en webbutik. Det är…
Köp här

Isbn: 9789176979464

Utgivningsår: 20170521

Utgivare: Hoi Audio

Mediatyp: AN

av: Bo Bergström

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Om reklam, aktörerna, marknadsplanerna och reklamsamarbetet. Om idén och budskapet. Om bilden, texten och designen. Om samspelet, effekten, etiken. I sin nya bok skriver Bo Bergström om hatkärlek, lockelse, reklamtrötthet, varumärken, positioneringar, presentationer, mål, målgrupper, bildanalys, dialog, visuell profil…
Köp här

Isbn: 9789173316460

Utgivningsår: 20140826

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Leif Johansson, Lars-Göran Nyström, Carl Anders Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv. En bok med praktiska tips och inblick i byråns vardag. En handledning som kopplar ihop den praktiska och juridiska verkligheten med hjälp av författarnas egna upplevelser från reklam- och kommunikationsbranschen. Boken behandlar hela processen…
Köp här

Isbn: 9789144132228

Utgivningsår: 20181123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Linda Bergling

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
I olika sammanhang kommer vi allt oftare i kontakt med fenomen som yoga, mindfulness, qigong och andra företeelser som har sina rötter i andra religioner än den kristna. Hur ska man förhålla sig till allt detta som kristen? Går det att förena öster-ländsk andlighet eller nyandlighet med kristen tro? Går det att som…
Köp här

Isbn: 9789170410970

Utgivningsår: 20150901

Utgivare: Boklövet Arken

Mediatyp: BC

av: Christer Pettersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Internetmarknadsföring Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
– sälj mer på nätet – utan att köpa mer reklam Har du en webbplats eller en webbutik och vill sälja mer på nätet ? utan att köpa mer reklam? Gräv guld i dina egna kanaler visar hur du på ett enkelt och praktiskt sätt skalar upp din affär på nätet utan att det behöver kosta en massa pengar. Boken vänder…
Köp här

Isbn: 9789176979488

Utgivningsår: 20170521

Utgivare: Hoi Audio & Swann Audio

Mediatyp: AC

av: Bo Bergström, Lars Petersson, Åke Pettersson, Suzanne Rosendahl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147916658

Utgivningsår: 20131009

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Andreas Dalin

Byråvalsguiden 2005 är en fullmatad kunskapsbok för marknadsförare på alla nivåer från nybakad reklamansvarig till kocerndirektör med miljonbudget. Här ges handfasta råd och instrumentella verktyg för att kunna göra ett framgångsrikt byråval. Dessutom presenteras vilka byråer som är bäst inom sin kategori när…
Köp här

Isbn: 9789170920332

Utgivningsår: 20050419

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198125313

Utgivningsår: 20131115

Utgivare: Journal

Mediatyp: BB