Bläddra
Sökresultat för Prevent... Rensa filter?
Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Den här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, skyddsombudets roll och en…
Köp här

Isbn: 9789173652650

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175229836

Utgivningsår: 20060927

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471249979

Utgivningsår: 19990731

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson, Björn Samuelsson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Ändå finns en stor del asbest fortfarande kvar i bland annat byggnader, maskiner och fartyg. Risken att exponeras finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll. Därför kommer utbildning och information att behövas i många år…
Köp här

Isbn: 9789173651684

Utgivningsår: 20140429

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780470260456

Utgivningsår: 20080930

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9781591202820

Utgivningsår: 20121201

Utgivare: Ingram International Inc.

Mediatyp: BC

av: Arne Ljung

Att kunna leda sig själv är viktigt i dagens informationssamhälle. För det krävs att man känner till sina styrkor, grundläggande värderingar och var man hör hemma. Den här boken ger en överblick och introduktion till inre ledarskap, motivation och mental träning. Det handlar om att koncentrera sig på de styrkor och…
Köp här

Isbn: 9789175227979

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471358350

Utgivningsår: 20000131

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Stig Tedfeldt Jonsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter. Handboken vänder sig främst till de som ska utbilda sig till förare av tankfordon och som tidigare genomgått en grundutbildning för styckegodstransporter, transport av explosiva,…
Köp här

Isbn: 9789173651745

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
I boken sammanfattas i huvuddrag det man som chef behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete. Du får handfasta råd om hur du kan gå tillväga på din egen arbetsplats. Du får veta mer om lagar och regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöarbete i praktiken och psykosociala risker och…
Köp här

Isbn: 9789173652711

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9780470401651

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: särskilda områden
Den här boken visar hur enkelt det är att skapa ordning och reda på arbetsplatsen med hjälp av den japanska metoden 5S som används inom lean production. En välorganiserad arbetsplats lönar sig. Förutom tidsbesparing, ökad effektivitet och minskat behov av utrymme blir arbetsmiljön trevligare och säkrare. 5S är en…
Köp här

Isbn: 9789173651035

Utgivningsår: 20160210

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9780471419006

Utgivningsår: 20050430

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Helene Thornblad

Chefer har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. De ska känna till och tillämpa lagar och föreskrifter, men också stimulera och skapa förutsättningar för en säker och god arbetsmiljö. Den här skriften är ett utbildnings- och faktamaterial för chefer och arbetsledare. Här sammanfattas i huvuddrag det chefen behöver veta…
Köp här

Isbn: 9789173651813

Utgivningsår: 20140627

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BE

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Stress, konflikter, kränkningar och mobbning som kan leda till psykisk ohälsa, härrör ofta från organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen. Det är inte alltid lätt att identifiera eller hitta lösningar. Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som ger en tydlig vägledning och som är sammankopplat med det…
Köp här

Isbn: 9789173652285

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780470583890

Utgivningsår: 20100930

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Mats Bjurvald, Birgitta Nilsson

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Det här häftet presenterar en metod som kan användas för att bedöma ergonomiska förhållanden. Metoden syftar till att genom ett systematiskt arbetssätt upptäcka, värdera och åtgärda risker i arbetsmiljön för att på så sätt undvika belastningsskador. Häftet kan också vara ett stöd vid planering av förändringar i…
Köp här

Isbn: 9789173651691

Utgivningsår: 20140331

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175228570

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BE

av: Physicians Committee for Responsible Medicine

Köp här

Isbn: 9780471435976

Utgivningsår: 20020228

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Skriften har tagits fram för skyddsombud, arbetsledare, chefer och andra som vill kunna kommunicera och samverka på ett bra och enkelt sätt.
Köp här

Isbn: 9789173652278

Utgivningsår: 20170214

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780470678459

Utgivningsår: 20110331

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Margareta Edling

Det behövs rutiner och instruktioner för ett bra arbetsmiljöarbete. Rutiner som är kända och väl utformade förebygger risker eller hjälper till att hantera tillbud och olyckor i verksamheten. Den här boken består av två delar. Den första beskriver vilken roll rutiner och instruktioner kan spela i arbetsmiljöarbetet.…
Köp här

Isbn: 9789173651783

Utgivningsår: 20140808

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Per Nylén

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Den här boken ökar din förståelse för seendets betydelse för människans välbefinnande och funktion och hjälper dig till synergonomiska förbättringar på arbetsplatsen. Förbättringar som kan genomföras till låg kostnad på kort tid och som både arbetsgivare och arbetstagare vinner på.
Köp här

Isbn: 9789173651486

Utgivningsår: 20120427

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175228891

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471435983

Utgivningsår: 20020228

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Carin Hedström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Många arbetsplatser behöver hantera frågor om konflikter, stress och mobbning. Det här är en praktiskt inriktad handbok som ger stöd. Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande…
Köp här

Isbn: 9789173652339

Utgivningsår: 20170320

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
En handbok som beskriver hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut i praktiken ute på arbetsplatsen. Boken kan användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet, och även i arbetsmiljöutbildningar. Handboken utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS…
Köp här

Isbn: 9789173652674

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471202714

Utgivningsår: 20030430

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Kerstin Ahlberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I denna bok återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning – med utförliga kommentarer till alla paragrafer. Dessutom finns hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagen. Det här är den 12:e upplagan.
Köp här

Isbn: 9789173651820

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Kerstin Ahlberg, Bo Ericson, Mats Holmberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagar och föreskrifter på arbetsmiljöorådet ska kunna förstås och tillämpas av många människor på en arbetsplats. Men arbetsmiljörätten kan vara svår att överblicka. Den här boken beskriver arbetsmiljörätten med den enskilda arbetsplatsen som utgångspunkt. Syftet är att ge den överblick som krävs för att kunna…
Köp här

Isbn: 9789173651516

Utgivningsår: 20120925

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471398585

Utgivningsår: 20010131

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Boken visar hur viktigt det är med bra belysning för att arbeta effektivt och för att undvika belastningsskador och olyckor. Ofta kan enkla åtgärder ge stor effekt. Ämnet synergonomi handlar om att göra belysning och synförhållanden så bra som möjligt. Målsättningen med boken är att öka förståelsen för olika aspekter…
Köp här

Isbn: 9789173652483

Utgivningsår: 20180101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Boken ger kunskap om kemiska ämnen och olika faror med dem. Den beskriver också hur man kan arbeta med kemiska ämnen och produkter på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger vid hälsorisker i samband med exponering för kemiska ämnen. Här finns en översikt över tillgängliga mät- och analysmetoder och förslag till konkreta…
Köp här

Isbn: 9789173652544

Utgivningsår: 20181001

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781405122177

Utgivningsår: 20051031

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden
Den här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, skyddsombudets roll och en…
Köp här

Isbn: 9789173652315

Utgivningsår: 20170303

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175229676

Utgivningsår: 20060714

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB