Bläddra

av:Micke Sjöblom, Rune Andersson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Rune Andersson har arbetat i toppen av det svenska näringslivet under flera decennier. I boken delar han öppet med sig av sina erfarenheter som affärsman. Författaren Micke Sjöblom har intervjuat Rune om hans sätt att bygga företag kring frågor som prissättning, tillväxt, internationalisering med mera. Rune menar bland…
Köp här

Isbn: 9789189323452

Utgivningsår:20220209

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:Anders Ljungberg, Everth Larsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Den här boken är unik på så sätt att den vänder sig till dig och alla andra medarbetare, trots att den handlar om processorientering och verksamheters utveckling. Men egentligen är det logiskt, även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla.Våga vinn är också unik i sin form då den har två…
Köp här

Isbn: 9789144094748

Utgivningsår:20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198360486

Utgivningsår:20190802

Utgivare: Boksmart

Mediatyp: BC

av:Alf Rehn

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Innovation … alla talar om det, men vad är det egentligen? Hur kommer innovationer till, och är det faktiskt så viktigt som folk säger? Alf Rehn presenterar en översikt av innovation, från små förbättringar till stora systemutvecklingar, från ledning till etik, från klassisk teori till ny kritik – Innovation ger…
Köp här

Isbn: 9789147113583

Utgivningsår:20170913

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
100 innovationer del 1: antibiotika-läsk Vilka är de viktigaste innovationerna genom tiderna? Tekniska museet lät svenska folket välja. Resultatet presenteras i två böcker med femtio innovationer i vardera. Med berättelser om banbrytande idéer och tuffa utmaningar, illustrerade bland annat med föremål ur de rika…
Utgått

Isbn: 9789157481436

Utgivningsår:20120521

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BC

av:Leif Denti

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
En organisations innovationsförmåga beror på vilka människor som är anställda och hur de får hjälp att göra verklighet av sina idéer. Den här boken vill visa att HR har en stor roll i att stärka organisationens förmåga att förnya sig. Den behandlar bland annat hur organisationer känner igen innovativa medarbetare i…
Köp här

Isbn: 9789147113330

Utgivningsår:20180405

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Patrik Widlund

Kategorier: Affärsutveckling Digital or internet economics Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Nationalekonomi
Alla företag påverkas av digitaliseringen. Kunder ändrar beteenden, behov försvinner och nya tillkommer. Konsumenternas möjligheter att välja och fatta självständiga beslut ökar. Många unga företag har förstått att utnyttja den teknologiska utvecklingen för att hitta digitala lösningar på kundernas problem. De är…
Köp här

Isbn: 9789147125845

Utgivningsår:20180905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Fredrik Björkman

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Tillämpad datateknik
”Björkmans text ger en rik, analyserande, aktuell och mångsidig bild av AI-teknikens funktion och etablering både nationellt och internationellt, och via sina företags- och myndighetsexempel visar han tydligt hur AI i praktiken fungerar idag och vilka fördelar tekniken erbjuder, men också vilka svårigheter som…
Köp här

Isbn: 9789189215641

Utgivningsår:20210910

Utgivare: Polaris Fakta

Mediatyp: BB

av:Kari Håvåg Voldsund, Tale Skjølsvik, Judit Johnstad Bragelien

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Forretningsforståelse i ny, kortere og mer konsis utgave! Boken beskriver gode metoder og verktøy som er nødvendige for å drive med forretningsutvikling. Den behandler viktige temaer i arbeidslivet for alle som har begrenset bakgrunn fra organisasjonslivet eller som ønsker å utvikle sin forretningsforståelse. Å ha…
Köp här

Isbn: 9788202613471

Utgivningsår:20200806

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Camilla Hending, Troed Troedson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Den här boken är tänkt att vara en inspirationskälla, en karta och en kokbok. Om vi lyckats så inspirerar den dig till innovation. Vi hoppas också att den ger dig en användbar beskrivning av varför vissa platser och sammanhang är som en prunkande regnskog när det gäller att ge näring åt utveckling och förändring medan…
Köp här

Isbn: 9789198146820

Utgivningsår:20151216

Utgivare: Paradigmmäklarna i Sverige AB

Mediatyp: BE

av:Mikael Johnsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
I Högpresterande innovationsteam får du veta hur du kan skapa innovationsteam i din organisation, som aktivt arbetar med att utveckla nya produkter, tjänster och processer mot ett givet mål. I boken finns konkreta tillvägagångssätt, råd och tips på hur du steg-för-steg skapar och etablerar ett högpresterande…
Köp här

Isbn: 9789147122790

Utgivningsår:20180627

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
100 innovationer del 2: metallbearbetning-ångmaskinen Vilka är de viktigaste innovationerna genom tiderna? Tekniska museet lät svenska folket välja. Resultatet presenteras i två böcker med femtio innovationer i vardera. Med berättelser om banbrytande idéer och tuffa utmaningar, illustrerade bland annat med föremål ur…
Utgått

Isbn: 9789157481443

Utgivningsår:20120521

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BC

av:Henrik Friman, Fredrik Wiik, Mikael Rönnholm, Fredrik Skåpe

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Innovation har utvecklats till att bli en av det moderna företagets främsta tillväxtmotorer. Samtidigt är innovation svårt och det finns knappast några ?sanningar?. Det vore förmätet av att göra anspråk på sanningar om innovation. Boken är snarare en samling av reflektioner om att arbeta med innovation i både det…
Köp här

Isbn: 9789163798283

Utgivningsår:20160107

Utgivare: Knowit

Mediatyp: BC

av:Håvar Brattli, Niels Frederik Garmann-Johnsen, Alexander Utne

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industridesign Kommersiell konst och design Konst
Design thinking har vokst seg fram til å bli en av verdens mest populære metodikker for innovasjon og nyskapning. Disse metodene og prinsippene brukes i dag av store og små organisasjoner, i en rekke ulike bransjer, for å utvikle produkter, tjenester, prosesser og andre typer løsninger. I en verden preget av…
Köp här

Isbn: 9788202782559

Utgivningsår:20230627

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Annika Steiber

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Hur gör Google för att bibehålla sin innovationsförmåga? Finns det något samband mellan deras förmåga till innovation och deras ledningsprinciper och företagskultur? Google anses allmänt vara ett av världens mest innovativa företag och tillhör ett fåtal företag som är kända för att bygga sin framgång på: sina…
Köp här

Isbn: 9789187537127

Utgivningsår:20140409

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ny lagstiftning om upphandling av FoU – undantag i EU:s direktiv gör det möjligt att kringgå statsstödsreglerna Föreslår ny lagstiftning som ska stimulera innovationsvänlig upphandling och s.k. förkommersiell upphandling inom hälso- och sjukvård, trafik, miljö m.fl. områden. Den viktigaste aspekten är att all…
Köp här

Isbn: 9789138234327

Utgivningsår:20100902

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
The 2008 financial crisis and the COVID-19 pandemic have made the authorities to increasingly turn inward and use ethnocentrism, protectionism, and top-down approaches to guide policy on trade, competition, and industrial development. The continuing aftereffects of such policies range from the rise and seeming success…
Köp här

Isbn: 9783030942724

Utgivningsår:20220424

Utgivare: Springer International Publish

Mediatyp: BB

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa nomkreativa lösningar – dvs lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara. Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar idag många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelse för deras…
Köp här

Isbn: 9789187537431

Utgivningsår:20160114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138235478

Utgivningsår:20110412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lennart Wittberg

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Systemsyn handlar om att se organisationer, verksamheter och världen som just system. Alla organisationer och verksamheter är komplexa system. En ökad förståelse av system och av komplexitet leder till stora möjligheter att förbättra verksamheter. Boken utmanar befintligt tänkande och slår hål på ett antal myter samt…
Köp här

Isbn: 9789189707948

Utgivningsår:20231205

Utgivare: Whip Media

Mediatyp: BC

av:Björn Remneland

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
De senaste årtiondenas förändring av affärslandskapet och samhället ställer krav på företagen att förnya sina innovationsprocesser. Allt fler företag väljer nu att öppna upp sitt utvecklingsarbete och bjuda in utomstående aktörer. Öppen innovation är ett begrepp som börjat få fäste inom såväl näringsliv som akademi.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147094622

Utgivningsår:20100325

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jan Erik Karlsen

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende
Organisasjoner vil alltid være der, men det er ikke gitt at vår egen organisasjon vil overleve. Når vi skal sikre at den blir hardfør nok til å tåle omgivelsenes omskiftelighet, må vi både tenke «utenfor boksen» og i et lengre tidsperspektiv. Vi kan derfor ikke lede en organisasjon uten å forstå dens forhold til tid,…
Köp här

Isbn: 9788202733384

Utgivningsår:20210914

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Erika Augustinsson, Rebecca Allen Lamptey, Lotta Solding

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Många av de tjänster som välfärdsstaten erbjuder oss idag tar vi för givet. Bibliotek, brandkår, mödravård, a-kassa, förskola, folktandvård. Det är bara några exempel på sociala innovationer som uppstått ur ett behov, hos individer eller för att utveckla samhället i stort. Stadsodlingar, delningsekonomin, Fair Trade,…
Köp här

Isbn: 9789163953903

Utgivningsår:20180205

Utgivare: Mötesplats Social Innovation vid Malmö Universitet

Mediatyp: BC

av:Paulo Savaget

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
’A hymn to deviance and ”scrappiness” and a rich repository of stories . . . Entertaining’ Financial Times ’Original and inspiring’ Olivier Sibony, bestselling co-author of Noise ’Helps us live happier, successful, and more fulfilling lives’ Jenn Lim, CEO and co-founder…
Köp här

Isbn: 9781529346053

Utgivningsår:20240118

Utgivare: Hachette UK Distribution

Mediatyp: BC

av:Carola Skog Söderberg

Kategorier: Affärsutveckling Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dans Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konst Personliga berättelser Scenkonst och film
Lasse Kühler blev Sveriges första showdansare. Hans talang och humor gav honom oplanerat ett heltidsjobb medan dans ännu inte accepterats som ett yrke. Efter en beundransvärd artistkarriär startade han en dansskola som skulle förändra svensk danskultur. Helhjärtat stöttade han barn och ungdomar vilket orsakade den…
Köp här

Isbn: 9789189462588

Utgivningsår:20220620

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780241652916

Utgivningsår:20240307

Utgivare: Penguin Books Ltd.

Mediatyp: BC

av:Bertil Hök

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Omstörtande innovationer Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Leffe och Einstein var innovatörer, var och en på sitt sätt. Men de hade också en del gemensamt. Båda insåg att det omtalade ”kaklet” som alla vill köra ända in i, bara är startpunkten. Einstein var pacifist och tycktes kunna se in i framtiden. Ändå var det hans teori som gav upphov till kärnvapen, en av…
Köp här

Isbn: 9789174635980

Utgivningsår:20190815

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

Utgått

Isbn: 9789175485850

Utgivningsår:20010201

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

av:Ebba Lindsö, Lars Sörqvist

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete skapar ett betydande värde för företag, organisationer och nationer. Detta ställer dock stora krav på det arbete som bedrivs, både på strategisk och operativ nivå. En förutsättning för framgång är ett starkt ledarskap som kännetecknas av mod, omtanke och handlingskraft.     Denna bok…
Köp här

Isbn: 9789189868045

Utgivningsår:20240403

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:Christian Sandström, Karl Wennberg, Nils Karlson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
How can innovation best be promoted? Based on a major interdisciplinary research program with a special focus on Sweden, paired with international research, this book shows that targeted interventions and firm subsidies do not have the intended effects but instead creates policy failures, government waste and…
Köp här

Isbn: 9789178193929

Utgivningsår:20191106

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Framgångsrika företag behöver hantera kraven från två delvis motstående logiker: innovationslogik och kapitalmarknadslogik. Innovationslogiken bygger på intimt samspel mellan forskning, utveckling och produktion inom och mellan företag, medan kapitalmarknadslogiken utgår från aktieägarnas förväntan om hög och säker…
Köp här

Isbn: 9789147111091

Utgivningsår:20130604

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Eric Berger

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
’Just read it.’ Elon Musk The dramatic inside story of the first four historic flights that launched SpaceX-and Elon Musk-from a shaky startup into the world’s leading edge rocket company. SpaceX has enjoyed a miraculous decade. Less than 20 years after its founding, it boasts the largest…
Köp här

Isbn: 9780008445669

Utgivningsår:20230202

Utgivare: Harper Collins UK

Mediatyp: BC

av:Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund, Magnus Henrekson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
I takt med en tilltagande globalisering och ett hårdnande konkurrenstryck blir innovationer och förnyelse allt viktigare. Allehanda rop på olika insatser hörs därför nu för att stärka innovationspolitiken. Men att ett politikområde är hett garanterar inte att besluten blir väl avvägda. Tre av Sveriges främsta…
Köp här

Isbn: 9789197943284

Utgivningsår:20120821

Utgivare: Samhällsförlaget

Mediatyp: BC

av:Anders Ljungberg, Everth Larsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
This book is unique in that it addresses you and all other employees, in spite of the fact that it focuses on process orientation and business development. But this is, in fact, logical since although not everyone is in charge of business development, everyone is affected by it. Dare! Win! is also unique in its form…
Köp här

Isbn: 9789144133409

Utgivningsår:20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Anil Agarwal, Ivar Aune, Raghava Rao Mukkamala, Rickard Sandberg, Magnus Carlsson, Samay Mir, Roosa Säntti, Thomas Svahn, Caroline Wilhelmsen

Kategorier: Affärsutveckling Artificiell intelligens Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Systemvetenskap
A tectonic shift is coming. Are you ready? Companies that have control of their data foundations and data behaviors will be the future data masters. In the coming years, new tools and technologies will drive the foundation to use and leverage data. Processes, skills, people, and culture will be a part of every…
Köp här

Isbn: 9789189547049

Utgivningsår:20230321

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av:Rolf Christerson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Omstörtande innovationer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Förändringstakten är hög på många områden i samhället. Den här boken behandlar 87 innovationer som under de närmaste åren kommer att få växande betydelse. Forsknings- och produktutvecklingsläget redovisas under följande rubriker: • Biologi och medicin • Information och kommunikation • Energi • Jordbruk och…
Köp här

Isbn: 9789198083729

Utgivningsår:20150108

Utgivare: Bokförlaget Siljan

Mediatyp: BB