Bläddra

av: Leif Denti

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
En organisations innovationsförmåga beror på vilka människor som är anställda och hur de får hjälp att göra verklighet av sina idéer. Den här boken vill visa att HR har en stor roll i att stärka organisationens förmåga att förnya sig. Den behandlar bland annat hur organisationer känner igen innovativa medarbetare i…
Köp här

Isbn: 9789147113330

Utgivningsår: 20180405

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mikael Johnsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
I Högpresterande innovationsteam får du veta hur du kan skapa innovationsteam i din organisation, som aktivt arbetar med att utveckla nya produkter, tjänster och processer mot ett givet mål. I boken finns konkreta tillvägagångssätt, råd och tips på hur du steg-för-steg skapar och etablerar ett högpresterande…
Köp här

Isbn: 9789147122790

Utgivningsår: 20180627

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
100 innovationer del 1: antibiotika-läsk Vilka är de viktigaste innovationerna genom tiderna? Tekniska museet lät svenska folket välja. Resultatet presenteras i två böcker med femtio innovationer i vardera. Med berättelser om banbrytande idéer och tuffa utmaningar, illustrerade bland annat med föremål ur de rika…
Köp här

Isbn: 9789157481436

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BC

av: Veronica Boxberg Karlsson, Lina Thomasdotter Schölin

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
The book explains the mystery shopping method in detail, and how employees can benefit from that the mystery shopping method is used in their companies. The book illustrates how the mystery shopping method can be used in any industry, the myths and pitfalls, and how successful mystery shopping programs should be…
Köp här

Isbn: 9789163326448

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, 08 Tryck

Mediatyp: BC

av: Hans Luthman

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppfinningar och uppfinnare
Innovationskraften flödar i Sverige. Oftast når dock de flesta uppfinningar inte längre än till byrålådan, eftersom enskilda innovatörer känner sig osäkra och inte hittar vägar för att vidareutveckla sina idéer. Processen tycks både komplicerad och kostsam… Innovationsresans ambition är att i trettiosex…
Köp här

Isbn: 9789178449392

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Veronica Boxberg Karlsson, Lina Thomasdotter Schölin

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789197822275

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Better Business Books, Inprint

Mediatyp: BC

av: Björn Remneland

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
De senaste årtiondenas förändring av affärslandskapet och samhället ställer krav på företagen att förnya sina innovationsprocesser. Allt fler företag väljer nu att öppna upp sitt utvecklingsarbete och bjuda in utomstående aktörer. Öppen innovation är ett begrepp som börjat få fäste inom såväl näringsliv som akademi.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147094622

Utgivningsår: 20100325

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127478

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
The book explains the mystery shopping method in detail, and how employees can benefit from that the mystery shopping method is used in their companies. The book illustrates how the mystery shopping method can be used in any industry, the myths and pitfalls, and how successful mystery shopping programs should be…
Köp här

Isbn: 9789163316531

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, 08 Tryck

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Innovation is a fact of life for the media industry, and it was ever thus. Historically viewed, media organisations have always needed to innovate – as indeed have organisations in all other industrial sectors. In recent decades, however, the requirement for innovation in the media industry has become both more urgent…
Köp här

Isbn: 9789186523657

Utgivningsår: 20130523

Utgivare: Nordicom, Responstryck AB

Mediatyp: BC

av: Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
This book is a result of my experience as a mystery shopping provider as, a mystery shopping user and a mystery shopper. Mystery shopping is without a doubt hard work. But if I could chose to work in any industry in the world, I would chose mystery shopping. It is so great to realize that employees become more…
Köp här

Isbn: 9789197822251

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, Vettertryck AB, InPrint

Mediatyp: BC

av: Lina Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Der er skrevet mange bøger om mystery shopping, men for mysytery shoppere. Denne bog er den første, der er skrevet for medarbejdere, som bliver evalueret af mystery shoppere. Formålet med bogen er, først og fremmest, at forklare hvordan medarbejdere kan drage nytte af at blive evalueret af en uafhaengig treddjepart og…
Köp här

Isbn: 9789198127522

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Better Business Books, Better Buiness Books, Dardedze Holografija

Mediatyp: BC

av: Henrik Friman, Fredrik Wiik, Mikael Rönnholm, Fredrik Skåpe

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Innovation har utvecklats till att bli en av det moderna företagets främsta tillväxtmotorer. Samtidigt är innovation svårt och det finns knappast några ?sanningar?. Det vore förmätet av att göra anspråk på sanningar om innovation. Boken är snarare en samling av reflektioner om att arbeta med innovation i både det…
Köp här

Isbn: 9789163798283

Utgivningsår: 20160107

Utgivare: Knowit

Mediatyp: BC

av: Annika Steiber

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Hur gör Google för att bibehålla sin innovationsförmåga? Finns det något samband mellan deras förmåga till innovation och deras ledningsprinciper och företagskultur? Google anses allmänt vara ett av världens mest innovativa företag och tillhör ett fåtal företag som är kända för att bygga sin framgång på: sina…
Köp här

Isbn: 9789187537127

Utgivningsår: 20140409

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Töluvert hefur verið skrifað af bókum og greinum um hulduheimsóknir (e. Mystery Shopping). Aðallega þó handbækur, leiðarvísa fyrir Mystery Shoppers og greinar í bresk og amerísk fjármáladagblöð. Þetta er fyrsta bókin fyrir starfsmenn sem Mystery Shoppers eru að meta. Tilgangur þessarar bókar er aðallega að útskýra…
Köp här

Isbn: 9789197822268

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Better Business Books, Inprint

Mediatyp: BC

av: Alf Rehn

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Innovation … alla talar om det, men vad är det egentligen? Hur kommer innovationer till, och är det faktiskt så viktigt som folk säger? Alf Rehn presenterar en översikt av innovation, från små förbättringar till stora systemutvecklingar, från ledning till etik, från klassisk teori till ny kritik – Innovation ger…
Köp här

Isbn: 9789147113583

Utgivningsår: 20170913

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
The book explains the mystery shopping method in detail, and how employees can benefit from that the mystery shopping method is used in their companies. The book illustrates how the mystery shopping method can be used in any industry, the myths and pitfalls, and how successful mystery shopping programs should be…
Köp här

Isbn: 9789198127416

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ny lagstiftning om upphandling av FoU – undantag i EU:s direktiv gör det möjligt att kringgå statsstödsreglerna Föreslår ny lagstiftning som ska stimulera innovationsvänlig upphandling och s.k. förkommersiell upphandling inom hälso- och sjukvård, trafik, miljö m.fl. områden. Den viktigaste aspekten är att all…
Köp här

Isbn: 9789138234327

Utgivningsår: 20100902

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa nomkreativa lösningar – dvs lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara. Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar idag många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelse för deras…
Köp här

Isbn: 9789187537431

Utgivningsår: 20160114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Er is reeds een aanzienlijk aantal boeken en artikelen geschreven over mystery shoppen en dan met name handboeken voor mystery shoppers en artikelen in Engelse en Amerikaanse financiële dagbladen. Dit is het eerste boek dat geschreven is voor medewerk(st)ers die geëvalueerd worden of gaan worden door mystery shoppers.…
Köp här

Isbn: 9789197822282

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Better Business Books, Inprint

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Framgångsrika företag behöver hantera kraven från två delvis motstående logiker: innovationslogik och kapitalmarknadslogik. Innovationslogiken bygger på intimt samspel mellan forskning, utveckling och produktion inom och mellan företag, medan kapitalmarknadslogiken utgår från aktieägarnas förväntan om hög och säker…
Köp här

Isbn: 9789147111091

Utgivningsår: 20130604

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Sul Mystery Shopping è stato scritto un numero considerevole di libri e articoli: principalmente manuali, guide per Mystery Shopper e articoli pubblicati sui giornali finanziari inglesi e americani. Questo è il primo libro scritto per i dipendenti che devono essere valutati dal Mystery Shopper. Lo scopo di questo libro…
Köp här

Isbn: 9789198127423

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138235478

Utgivningsår: 20110412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Bertil Hök

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Omstörtande innovationer Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Leffe och Einstein var innovatörer, var och en på sitt sätt. Men de hade också en del gemensamt. Båda insåg att det omtalade “kaklet” som alla vill köra ända in i, bara är startpunkten. Einstein var pacifist och tycktes kunna se in i framtiden. Ändå var det hans teori som gav upphov till kärnvapen, en av…
Köp här

Isbn: 9789174635980

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789197822299

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Better Business Books, Inprint

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson, Olga Vinidiktova

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127461

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Många av de tjänster som välfärdsstaten erbjuder oss idag tar vi för givet. Bibliotek, brandkår, mödravård, a-kassa, förskola, folktandvård. Det är bara några exempel på sociala innovationer som uppstått ur ett behov, hos individer eller för att utveckla samhället i stort. Stadsodlingar, delningsekonomin, Fair Trade,…
Köp här

Isbn: 9789163953903

Utgivningsår: 20180205

Utgivare: Mötesplats Social Innovation vid Malmö Universitet, Exakta Print

Mediatyp: BC

av: Christian Sandström, Karl Wennberg, Nils Karlson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
How can innovation best be promoted? Based on a major interdisciplinary research program with a special focus on Sweden, paired with international research, this book shows that targeted interventions and firm subsidies do not have the intended effects but instead creates policy failures, government waste and…
Köp här

Isbn: 9789178193929

Utgivningsår: 20191106

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund, Magnus Henrekson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
I takt med en tilltagande globalisering och ett hårdnande konkurrenstryck blir innovationer och förnyelse allt viktigare. Allehanda rop på olika insatser hörs därför nu för att stärka innovationspolitiken. Men att ett politikområde är hett garanterar inte att besluten blir väl avvägda. Tre av Sveriges främsta…
Köp här

Isbn: 9789197943284

Utgivningsår: 20120821

Utgivare: Samhällsförlaget

Mediatyp: BC

av: Patrik Widlund

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Här får du som är chef eller ledare inspiration att hantera utmaningar och möjligheter som kommer med den nya digitala konkurrensen. Att transformera ett traditionellt företag till en digital aktör handlar bara delvis om teknik och ofta är det en utmaning att även hålla liv i den gamla affärsmodellen som ska finansiera…
Köp här

Isbn: 9789147125845

Utgivningsår: 20180905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Un nombre considérable de livres et d’articles ont été écrits sur le Mystery Shopping, principalement des manuels pour les clients mystères ainsi que des articles dans des journaux financiers anglais et américains. C’est le premier livre écrit pour les employés qui vont être évalués par des clients mystères. Ce livre a…
Köp här

Isbn: 9789198127485

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Karl Wennberg, Nils Karlson, Christian Sandström

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
How can innovation best be promoted? Based on a major interdisciplinary research program with a special focus on Sweden, paired with international research, this book shows that targeted interventions and firm subsidies do not have the intended effects but instead creates policy failures, government waste and…
Köp här

Isbn: 9789178196326

Utgivningsår: 20200319

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Rolf Christerson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Omstörtande innovationer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Förändringstakten är hög på många områden i samhället. Den här boken behandlar 87 innovationer som under de närmaste åren kommer att få växande betydelse. Forsknings- och produktutvecklingsläget redovisas under följande rubriker: • Biologi och medicin • Information och kommunikation • Energi • Jordbruk och…
Köp här

Isbn: 9789198083729

Utgivningsår: 20150108

Utgivare: Bokförlaget Siljan, ScandBook AB

Mediatyp: BB

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127492

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Veronica Boxberg Karlsson, Carola Rönnqvist

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Under våra år på ledande befattningar inom servicebranschen så har vi insett att nyckeln till ett framgångsrikt och lönsamt företag är att alla medarbetare vill ge suverän service. Men ack så svårt det kan vara att nå dit! De kritiska framgångsfaktorer vi anser krävs i alla företag som vill bli framgångsrika är: 1, En…
Köp här

Isbn: 9789197822213

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, Vettertryck AB

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127409

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
100 innovationer del 2: metallbearbetning-ångmaskinen Vilka är de viktigaste innovationerna genom tiderna? Tekniska museet lät svenska folket välja. Resultatet presenteras i två böcker med femtio innovationer i vardera. Med berättelser om banbrytande idéer och tuffa utmaningar, illustrerade bland annat med föremål ur…
Köp här

Isbn: 9789157481443

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
The book explains the mystery shopping method in detail, and how employees can benefit from that the mystery shopping method is used in their companies. The book illustrates how the mystery shopping method can be used in any industry, the myths and pitfalls, and how successful mystery shopping programs should be…
Köp här

Isbn: 9789198127508

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Better Business Books, Inprint

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det har skrivits många böcker om mystery shopping, för mystery shoppers. Den här boken är andra upplagan av första boken som är skriven för medarbetare som blir utvärderade av mystery shoppers. Syftet med boken är främst att förklara hur medarbetare kan ha nytta av att bli utvärderade av en oberoende tredje part och…
Köp här

Isbn: 9789197822220

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Better Business Books, 08 Tryck, NRJ Reklāmai

Mediatyp: BC