Bläddra

av: Elisabet Lagerstedt

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
I en tid av accelererande förändring, ökad komplexitet och exponentiell tillväxt har många stora bolagsjättar redan slagits ut i en flod av disruptiv innovation och kreativ förstörelse. Det kanske inte är så konstigt att närmare åttio procent av alla verksamheter redan bedriver någon sorts förändringsarbete. Åttiofem…
Köp här

Isbn: 9789175691923

Utgivningsår: 20180321

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
100 innovationer del 2: metallbearbetning-ångmaskinen Vilka är de viktigaste innovationerna genom tiderna? Tekniska museet lät svenska folket välja. Resultatet presenteras i två böcker med femtio innovationer i vardera. Med berättelser om banbrytande idéer och tuffa utmaningar, illustrerade bland annat med föremål ur…
Köp här

Isbn: 9789157481443

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Sul Mystery Shopping è stato scritto un numero considerevole di libri e articoli: principalmente manuali, guide per Mystery Shopper e articoli pubblicati sui giornali finanziari inglesi e americani. Questo è il primo libro scritto per i dipendenti che devono essere valutati dal Mystery Shopper. Lo scopo di questo libro…
Köp här

Isbn: 9789198127423

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Annika Hall

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Hur ska ägarbilden förändras, hur ska vd-skapet hanteras? Det finns mycket att vinna på att starta dessa diskussioner i god tid, men ofta skjuts de ändå på framtiden. Anledningen är generationsskiftets många känslomässiga utmaningar:…
Köp här

Isbn: 9789188743213

Utgivningsår: 20181101

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa nomkreativa lösningar – dvs lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara. Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar idag många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelse för deras…
Köp här

Isbn: 9789187537431

Utgivningsår: 20160114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Daniel Kern

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det finns otaliga böcker inom ämnet Elevator Pitch – metoden som väcker intresse och som gör att kunden vill veta mer och mer. Men den erfarne nätverkaren och entrepenören Daniel Kern vet från personlig erfarenhet att även de bäst förberedda Elevator Pitch-manuskripten intresserar en mycket litet andel…
Köp här

Isbn: 9789175690070

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Kristin Horbec, Veronica B. Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
This book: Welcomes you to the exciting world of mystery shopping, a rapidly growing industry. Teaches you the theory and history of mystery shopping. Shows youbthe practical use of mystery shopping from different persprctives. Helps you avoid problems that can arise when starting and using mystery shopping.
Köp här

Isbn: 9789163310461

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, 08 Tryck

Mediatyp: BB

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson, Olga Vinidiktova

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127461

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Veronica Boxberg Karlsson, Carola Rönnqvist

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Under våra år på ledande befattningar inom servicebranschen så har vi insett att nyckeln till ett framgångsrikt och lönsamt företag är att alla medarbetare vill ge suverän service. Men ack så svårt det kan vara att nå dit! De kritiska framgångsfaktorer vi anser krävs i alla företag som vill bli framgångsrika är: 1, En…
Köp här

Isbn: 9789197822213

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, Vettertryck AB

Mediatyp: BC

av: Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund, Magnus Henrekson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
I takt med en tilltagande globalisering och ett hårdnande konkurrenstryck blir innovationer och förnyelse allt viktigare. Allehanda rop på olika insatser hörs därför nu för att stärka innovationspolitiken. Men att ett politikområde är hett garanterar inte att besluten blir väl avvägda. Tre av Sveriges främsta…
Köp här

Isbn: 9789197943284

Utgivningsår: 20120821

Utgivare: Samhällsförlaget

Mediatyp: BC

av: Veronica Boxberg Karlsson, Lina Thomasdotter Schölin

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Boken förklarar mystery shoppingmetoden i detalj, samt hur medarbetare kan ha nytta av att mystery shoppingmetoden används i deras företag. Boken illustrerar hur mystery shopping kan användas i alla branscher, myter och fallgropar samt hur framgångsrika mystery shoppingprogram skall utformas och utvecklas för att gynna…
Köp här

Isbn: 9789163312694

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, 08 Tryck

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Un nombre considérable de livres et d’articles ont été écrits sur le Mystery Shopping, principalement des manuels pour les clients mystères ainsi que des articles dans des journaux financiers anglais et américains. C’est le premier livre écrit pour les employés qui vont être évalués par des clients mystères. Ce livre a…
Köp här

Isbn: 9789198127485

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det har skrivits många böcker om mystery shopping, för mystery shoppers. Den här boken är andra upplagan av första boken som är skriven för medarbetare som blir utvärderade av mystery shoppers. Syftet med boken är främst att förklara hur medarbetare kan ha nytta av att bli utvärderade av en oberoende tredje part och…
Köp här

Isbn: 9789197822220

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Better Business Books, 08 Tryck, NRJ Reklāmai

Mediatyp: BC

av: Rolf Christerson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Omstörtande innovationer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Förändringstakten är hög på många områden i samhället. Den här boken behandlar 87 innovationer som under de närmaste åren kommer att få växande betydelse. Forsknings- och produktutvecklingsläget redovisas under följande rubriker: • Biologi och medicin • Information och kommunikation • Energi • Jordbruk och…
Köp här

Isbn: 9789198083729

Utgivningsår: 20150108

Utgivare: Bokförlaget Siljan, ScandBook AB

Mediatyp: BB

av: Veronica Boxberg Karlsson, Lina Thomasdotter Schölin

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
The book explains the mystery shopping method in detail, and how employees can benefit from that the mystery shopping method is used in their companies. The book illustrates how the mystery shopping method can be used in any industry, the myths and pitfalls, and how successful mystery shopping programs should be…
Köp här

Isbn: 9789163326448

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, 08 Tryck

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127492

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789197822237

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Björn Remneland

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
De senaste årtiondenas förändring av affärslandskapet och samhället ställer krav på företagen att förnya sina innovationsprocesser. Allt fler företag väljer nu att öppna upp sitt utvecklingsarbete och bjuda in utomstående aktörer. Öppen innovation är ett begrepp som börjat få fäste inom såväl näringsliv som akademi.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147094622

Utgivningsår: 20100325

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127409

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
The book explains the mystery shopping method in detail, and how employees can benefit from that the mystery shopping method is used in their companies. The book illustrates how the mystery shopping method can be used in any industry, the myths and pitfalls, and how successful mystery shopping programs should be…
Köp här

Isbn: 9789163316531

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, 08 Tryck

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
The book explains the mystery shopping method in detail, and how employees can benefit from that the mystery shopping method is used in their companies. The book illustrates how the mystery shopping method can be used in any industry, the myths and pitfalls, and how successful mystery shopping programs should be…
Köp här

Isbn: 9789198127508

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Better Business Books, Inprint

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Um número considerável de livros e artigos têm sido escritos sobre o tema “Serviço Cliente Mistério”, principalmente manuais para clientes mistério e artigos em inglês, em jornais económicos americanos. Este é o primeiro livro escrito para os profissionais de atendimento e vendas cujo atendimento está a ser avaliado…
Köp här

Isbn: 9789197822244

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Leif Denti

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
En organisations innovationsförmåga beror på vilka människor som är anställda och hur de får hjälp att göra verklighet av sina idéer. Den här boken vill visa att HR har en stor roll i att stärka organisationens förmåga att förnya sig. Den behandlar bland annat hur organisationer känner igen innovativa medarbetare i…
Köp här

Isbn: 9789147113330

Utgivningsår: 20180405

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Einleitung Es existieren bereits viele Bücher über Mystery Shopping, die für Mystery Shopperinnen geschrieben worden sind. Das Ihnen vorliegende Buch ist die zweite Auflage des ersten Buches, das sich an Mitarbeiterinnen richtet, die von Mystery Shopperinnen bewertet werden sollen. Das Ziel dieses Buches ist vor allem…
Köp här

Isbn: 9789198127430

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

av: Henrik Friman, Fredrik Wiik, Mikael Rönnholm, Fredrik Skåpe

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Innovation har utvecklats till att bli en av det moderna företagets främsta tillväxtmotorer. Samtidigt är innovation svårt och det finns knappast några ?sanningar?. Det vore förmätet av att göra anspråk på sanningar om innovation. Boken är snarare en samling av reflektioner om att arbeta med innovation i både det…
Köp här

Isbn: 9789163798283

Utgivningsår: 20160107

Utgivare: Knowit

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127515

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, Dardedze Holografija

Mediatyp: BC

av: Veronica Boxberg Karlsson, Lina Thomasdotter Schölin

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789197822275

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Better Business Books, Inprint

Mediatyp: BC

av: Alf Rehn

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Innovation … alla talar om det, men vad är det egentligen? Hur kommer innovationer till, och är det faktiskt så viktigt som folk säger? Alf Rehn presenterar en översikt av innovation, från små förbättringar till stora systemutvecklingar, från ledning till etik, från klassisk teori till ny kritik – Innovation ger…
Köp här

Isbn: 9789147113583

Utgivningsår: 20170913

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127447

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ny lagstiftning om upphandling av FoU – undantag i EU:s direktiv gör det möjligt att kringgå statsstödsreglerna Föreslår ny lagstiftning som ska stimulera innovationsvänlig upphandling och s.k. förkommersiell upphandling inom hälso- och sjukvård, trafik, miljö m.fl. områden. Den viktigaste aspekten är att all…
Köp här

Isbn: 9789138234327

Utgivningsår: 20100902

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Camilla Hending, Troed Troedson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Den här boken är tänkt att vara en inspirationskälla, en karta och en kokbok. Om vi lyckats så inspirerar den dig till innovation. Vi hoppas också att den ger dig en användbar beskrivning av varför vissa platser och sammanhang är som en prunkande regnskog när det gäller att ge näring åt utveckling och förändring medan…
Köp här

Isbn: 9789198146820

Utgivningsår: 20151216

Utgivare: Paradigmmäklarna i Sverige AB, Scandinavian Book

Mediatyp: BE

av: Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
This book is a result of my experience as a mystery shopping provider as, a mystery shopping user and a mystery shopper. Mystery shopping is without a doubt hard work. But if I could chose to work in any industry in the world, I would chose mystery shopping. It is so great to realize that employees become more…
Köp här

Isbn: 9789197822251

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, Vettertryck AB, InPrint

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Framgångsrika företag behöver hantera kraven från två delvis motstående logiker: innovationslogik och kapitalmarknadslogik. Innovationslogiken bygger på intimt samspel mellan forskning, utveckling och produktion inom och mellan företag, medan kapitalmarknadslogiken utgår från aktieägarnas förväntan om hög och säker…
Köp här

Isbn: 9789147111091

Utgivningsår: 20130604

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127454

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, Inprint

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138235478

Utgivningsår: 20110412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Bertil Hök

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Omstörtande innovationer
This book explores the pattern of logic and magic evolving from studies of truly exceptional innovations. The logic always looks simple in retrospect, but innovators start out in the dark with an intimidating series of obstacles ahead. The magic is to enter unknown territory, to expand the horizons, and to create new…
Köp här

Isbn: 9789176995815

Utgivningsår: 20171205

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Töluvert hefur verið skrifað af bókum og greinum um hulduheimsóknir (e. Mystery Shopping). Aðallega þó handbækur, leiðarvísa fyrir Mystery Shoppers og greinar í bresk og amerísk fjármáladagblöð. Þetta er fyrsta bókin fyrir starfsmenn sem Mystery Shoppers eru að meta. Tilgangur þessarar bókar er aðallega að útskýra…
Köp här

Isbn: 9789197822268

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Better Business Books, Inprint

Mediatyp: BC

av: Mikael Johnsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
I Högpresterande innovationsteam får du veta hur du kan skapa innovationsteam i din organisation, som aktivt arbetar med att utveckla nya produkter, tjänster och processer mot ett givet mål. I boken finns konkreta tillvägagångssätt, råd och tips på hur du steg-för-steg skapar och etablerar ett högpresterande…
Köp här

Isbn: 9789147122790

Utgivningsår: 20180627

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lina Thomasdotter Schölin, Veronica Boxberg Karlsson

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
A considerable number of books and articles have been written about mystery shopping, primarily handbooks and manuals for mystery shoppers and articles in English and American financial newspapers. This is the first book written for employees who are to be evaluated by mystery shoppers. The purpose of this book is…
Köp här

Isbn: 9789198127478

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books, NRJ reklāma

Mediatyp: BC

Kategorier: Affärsutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Många av de tjänster som välfärdsstaten erbjuder oss idag tar vi för givet. Bibliotek, brandkår, mödravård, a-kassa, förskola, folktandvård. Det är bara några exempel på sociala innovationer som uppstått ur ett behov, hos individer eller för att utveckla samhället i stort. Stadsodlingar, delningsekonomin, Fair Trade,…
Köp här

Isbn: 9789163953903

Utgivningsår: 20180205

Utgivare: Mötesplats Social Innovation vid Malmö Universitet, Exakta Print

Mediatyp: BC