Bläddra

av: Alf Claesson, Bengt Danielsson, Uno Svensson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789197431873

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BB

av: Johan Blomgren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad Odontologi
Den här handboken vänder sig till dig som blivande eller yrkesverksam tandsköterska. Hantering av läkemedel ingår i det dagliga arbetet på en tandläkarmottagning och en tandsköterska måste ha basala kunskaper om läkemedels sammansättning, verkningssätt och kliniska användning. Boken ger en introduktion till en…
Köp här

Isbn: 9789177411598

Utgivningsår: 20200108

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Terje Simonsen, Jarle Aarbakke, Jan Hasselström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Läkemedel är centrala för att förebygga och behandla sjukdomar samt lindra symtom. Illustrerad farmakologi ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. Tack vare den pedagogiska framställningen och många förklarande färgillustrationer har boken blivit ett standardverk för studerande på…
Köp här

Isbn: 9789127142374

Utgivningsår: 20160519

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Emmanuel Bäckryd (red.), Mads U. Werner

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Farmakologi Medicin och omvårdnad Smärta och smärtbehandling
Smärtmedicin är ett nytt gediget verk med ett omfattande referensmaterial baserat på den senaste evidensen och klinisk praxis och kan läsas som fördjupningslitteratur eller uppslagsverk. Det kan användas på utbildningar för läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter samt övriga professioner som i sitt yrke möter…
Köp här

Isbn: 9789147112883

Utgivningsår: 20210709

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan G. Bruhn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografier och litteraturvetenskap Farmakologi Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Medicin och omvårdnad
Ingen kultur har använt så många olika ämnen för att bli friska, bli ”höga”, eller bara klara av att leva, som vår moderna civilisation. Men människor har i alla tider och alla kulturer försökt lindra smärta och bota sjukdomar, eller sökt påverka sitt medvetande. Att läkemedel och droger är två sidor av samma mynt…
Köp här

Isbn: 9789189217973

Utgivningsår: 20210409

Utgivare: Ekström & Garay

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
FASS (Farmacevtiska specialiteter i Sverige) är läkemedelsindustrins gemensamma läkemedelsförteckning sedan 1966. Bokens huvuddel, läkemedelsbeskrivningarna, presenterar godkända humanläkemedel och natur- och växtbaserade läkemedel (ej parallellimporterade läkemedel). Bokutgåvan är i första hand en lärobok och ett…
Köp här

Isbn: 9789185929191

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Läkemedelsindustriföreningens Service

Mediatyp: BB

av: Terje Simonsen, Jan Hasselström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Läkemedel har en central plats för att förebygga och bota sjukdomar samt lindra symtom. Illustrerad farmakologi, som består av två volymer, ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. Tack vare den pedagogiska framställningen och många förklarande färgillustrationer har den blivit ett…
Köp här

Isbn: 9789127142381

Utgivningsår: 20161119

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Peter R. Breggin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad Psykofarmakologi
Psykofarmaka är väsentligt mer farliga än vi någonsin har fått veta av läkarna som skriver ut dem. Det är psykiatrikern Peter R. Breggins djupa övertygelse sedan decennier tillbaka. Därför har han skrivit Att sluta med psykofarmaka, den första allmänt tillgäng­liga och heltäckande handboken i ämnet. Den ger nödvändig…
Köp här

Isbn: 9789187207938

Utgivningsår: 20180601

Utgivare: Karneval förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Många människor upplever osäkerhet kring mediciner och vårdval. Okunskaper, förutfattade meningar, misstro, rädslor och överdriven tilltro gör så att vi ibland tar missgynnsamma beslut, lägger pengar på overksamma behandlingar och blir ännu sjukare. Med upplysning, eftertanke och diskussion skulle vi kunna öka…
Köp här

Isbn: 9789197926409

Utgivningsår: 20101213

Utgivare: Urban Fagerholm

Mediatyp: BC

av: Jean Carper

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Det finns naturliga medel mot de flesta av våra vanligaste folksjukdomar! Ginkgo biloba för minnet, Q10 för hjärtat, johannesört vid depression, mattram mot migrän, echinacea vid förkylning, ingefära mot illamående och åksjuka, valeriana vid sömnproblem ¿ listan kan göras lång.   I Mirakelkurer presenterar Jean Carper…
Köp här

Isbn: 9789137112947

Utgivningsår: 19990901

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789163923111

Utgivningsår: 20161227

Utgivare: Awametox Consulting

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186170967

Utgivningsår: 20040907

Utgivare: Svensk Egenvård

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186170899

Utgivningsår: 20021201

Utgivare: Svensk Egenvård

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144036557

Utgivningsår: 20040908

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Terje Simonsen, Jarle Aarbakke, Jan Hasselström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
En ny reviderad utgåva är under arbete och under tiden publiceras nytt och uppdaterat material successivt på www.nok.se/illustreradfarmakologi för att aktualisera den befintliga utgåvan. Läkemedel intar idag en mycket central plats vid behandling av sjukdomar och vid smärtlindring. Illustrerad farmakologi är en…
Köp här

Isbn: 9789127098671

Utgivningsår: 20041217

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Jarle Aarbakke, Terje Simonsen

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Illustrerad farmakologi, som består av två volymer, ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. Tack vare den pedagogiska framställningen och många förklarande färgillustrationer har böckerna blivit standardverk för studerande på sjuksköterskeprogrammet, och de används även på andra utbildningar inom…
Köp här

Isbn: 9789127122062

Utgivningsår: 20110523

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Michael Pollan

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Psykofarmakologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
  När LSD upptäcktes på 1940-talet tycktes det för forskare och läkare utgöra startpunkten för en psykologisk revolution. De psykedeliska substanserna föreföll inte bara kunna sprida ljus över medvetandets mysterier utan också ge lindring mot missbruk och psykiskt lidande. På 1960-talet ledde en omfattande…
Köp här

Isbn: 9789188589385

Utgivningsår: 20190909

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Lotta Arborelius

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Många av de klienter som psykologer och andra beteendevetare möter behandlas även med mediciner. Att känna till hur läkemedlen verkar, vilka biverkningar de kan ge och om de kan påverka den psykologiska behandlingen underlättar arbetet väsentligt liksom kommunikationen med övrig vårdpersonal. Här får läsaren både…
Köp här

Isbn: 9789127137790

Utgivningsår: 20160411

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185929054

Utgivningsår: 20100115

Utgivare: Läkemedelsindustriföreningens Service

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185929078

Utgivningsår: 20110118

Utgivare: Läkemedelsindustriföreningens Service

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
FASS 2012 Årets upplaga har liksom Fass 2011 delats i två band p.g.a. ökat omfång. Band I innehåller läkemedelstexter A-L, band II M-Z. Registerdelarna återfinns med undantag för företagsregistret i båda banden och de s.k. allmänna kapitlen har placerats först i första bandet. Priserna i Fass är försäljningspriser vid…
Köp här

Isbn: 9789185929108

Utgivningsår: 20120117

Utgivare: Läkemedelsindustriföreningens Service

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Boken, som är ett måste för dig som har anlag för någon form av akut porfyri, finns nu äntligen i en ny upplaga. Även för dig som läkare, som möter patienter med akut porfyri, är detta ett ovärderligt hjälpmedel. Den innehåller tre förteckningar av läkemedel, som försäljs i Sverige, grupperade efter handelsnamn,…
Köp här

Isbn: 9789163773754

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Ulla Rahn-Huber

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Aloe vera är en liljeväxt som har använts i tusentals år som medicinalväxt och till kosmetika. Växtens blad innehåller en gelé som är ett riktigt skönhetselixir. Här får vi tips om vilka bra produkter som finns att köpa i handeln, hur man själv drar upp sin krukväxt och hur man “skördar” sin gelé.…
Köp här

Isbn: 9789146180975

Utgivningsår: 20010417

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Johanna Övling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria
Alla har en relation till apotek. Här kan både den som ramlat i brännässlor och den som behöver medicin för att överleva få hjälp. Många har även en åsikt om apoteken, inte minst efter den senaste omregleringen. Men var det bättre förr? I Doften av apotek får vi följa utvecklingen på nära håll genom 22…
Köp här

Isbn: 9789186743611

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Martin J. Blaser

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Familj och hälsa Farmakologi Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Populärmedicin och hälsa
Vi kan nu se de katastrofala effekterna av överanvändningen av antibiotika över hela världen. Martin Blaser, en av fältets ledande experter, tecknar här en oroande bild av framtiden. Vi får följa hans forskning och hur betydelsen av de mikroorganismer som bor i våra kroppar alltmer går upp för honom. Antibiotikan…
Köp här

Isbn: 9789187935169

Utgivningsår: 20161007

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197945233

Utgivningsår: 20120402

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BB

av: Anders Lennartson, Björn Lindeke, Bo Ohlson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Farmakologi Medicin och omvårdnad
Förord Det är ingen överdrift att säga att Carl Wilhelm Scheele var en av Sveriges främsta vetenskapsmän och en av 1700-talets mest lysande kemister; därför är det förvånande att vi hittills saknat en mer omfattande biografi över Scheele. Det är inte så att det saknas litteratur om Scheele, tvärt om, men litteraturen…
Köp här

Isbn: 9789198094237

Utgivningsår: 20150818

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BB