Bläddra

av:Terje Simonsen, Jarle Aarbakke, Jan Hasselström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Läkemedel är centrala för att förebygga och behandla sjukdomar samt lindra symtom. Illustrerad farmakologi ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. Tack vare den pedagogiska framställningen och många förklarande färgillustrationer har boken blivit ett standardverk för studerande på…
Köp här

Isbn: 9789127142374

Utgivningsår:20160519

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Hege Thoresen, Terje Simonsen, Hege Christensen, Harald Thidemann Johansen, Eili Tranheim Kase, Ida Robertsen, Arild Christian Rustan, Rigmor Solberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Illustrerad farmakologi förklarar på ett lättillgängligt sätt hur läkemedel tas upp av kroppen och transporteras med blodet dit där de ska verka, hur de verkar, hur länge de finns kvar i kroppen samt hur de utsöndras. Boken ger också grundläggande kunskaper i hur läkemedel inverkar på varandras respektive effekter.…
Köp här

Isbn: 9789144139753

Utgivningsår:20210917

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Terje Simonsen, Jan Hasselström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
lllustrerad farmakologi utkommer i reviderad utgåva på Studentlitteratur inom kort. Volym 1 är slutsåld på Natur & Kultur och har utgått ur sortimentet. Volym 2 kommer att utgå ur Natur & Kulturs sortiment när den har sålts slut eller senast vid den nya utgivningen. Läkemedel har en central plats för att…
Köp här

Isbn: 9789127142381

Utgivningsår:20161119

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Alf Claesson, Bengt Danielsson, Uno Svensson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789197431873

Utgivningsår:20051201

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BB

av:Hedvig Nordeng, Olav Spigset, Per Sigvald Bakke, Jens Petter Berg, Anne Kjørsvik Bertelsen, Heidi Grundt, Dag Sollesnes Holsen, Dag Jacobsen, Trond Jenssen, Signe Melsen Larsen, Mette Haase Moen, Vidar Ormaasen, Hilde Pleym, Per Morten Sandset, Lars Slørdal, Stein Ørn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Fokus i Farmakologi och läkemedelsanvändning ligger på läkemedlens praktiska användning. Teoretiska kunskaper knyts samman med daglig klinisk verksamhet genom exempel, fallbeskrivningar och problemställningar som utarbetats i samråd med yrkesverksamma sjuksköterskor. Farmakologi och läkemedelsanvändning ger en…
Köp här

Isbn: 9789144129709

Utgivningsår:20200618

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Farmakologi Medicin och omvårdnad Smärta och smärtbehandling
Smärtmedicin är ett nytt gediget verk med ett omfattande referensmaterial baserat på den senaste evidensen och klinisk praxis och kan läsas som fördjupningslitteratur eller uppslagsverk. Det kan användas på utbildningar för läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter samt övriga professioner som i sitt yrke möter…
Köp här

Isbn: 9789147112883

Utgivningsår:20210805

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Johan Blomgren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad Odontologi
Den här handboken vänder sig till dig som blivande eller yrkesverksam tandsköterska. Hantering av läkemedel ingår i det dagliga arbetet på en tandläkarmottagning och en tandsköterska måste ha basala kunskaper om läkemedels sammansättning, verkningssätt och kliniska användning. Boken ger en introduktion till en…
Köp här

Isbn: 9789177411598

Utgivningsår:20200108

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
FASS (Farmacevtiska specialiteter i Sverige) är läkemedelsindustrins gemensamma läkemedelsförteckning sedan 1966. Bokens huvuddel, läkemedelsbeskrivningarna, presenterar godkända humanläkemedel och natur- och växtbaserade läkemedel (ej parallellimporterade läkemedel). Bokutgåvan är i första hand en lärobok och ett…
Köp här

Isbn: 9789185929191

Utgivningsår:20150123

Utgivare: Läkemedelsindustriföreningens Service

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Farmakologi beskriver såväl basal som klinisk farmakologi. Den inleds med allmän farmakologi och praktisk läkemedelsanvändning. Därefter följer kapitel som utgår från grundläggande förklaringar av organens funktioner i kroppen och de sjukdomar eller symtom som olika läkemedel avser att behandla. Boken avslutas med en…
Köp här

Isbn: 9789147131198

Utgivningsår:20210817

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186170967

Utgivningsår:20040907

Utgivare: Svensk Egenvård

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789163923111

Utgivningsår:20161227

Utgivare: Awametox Consulting

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144036557

Utgivningsår:20040908

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jan G. Bruhn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografier och litteraturvetenskap Farmakologi Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Medicin och omvårdnad
Ingen kultur har använt så många olika ämnen för att bli friska, bli ”höga”, eller bara klara av att leva, som vår moderna civilisation. Men människor har i alla tider och alla kulturer försökt lindra smärta och bota sjukdomar, eller sökt påverka sitt medvetande. Att läkemedel och droger är två sidor av samma mynt…
Köp här

Isbn: 9789189217973

Utgivningsår:20210409

Utgivare: Ekström & Garay

Mediatyp: BB

av:Annika Kragh Ekstam, Tommy Eriksson, Patrik Midlöv

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Geriatrisk vård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Äldres läkemedelsbehandling är ett viktigt globalt förbättringsområde enligt WHO. Senare tids uppföljning av svensk äldrevård, inklusive läkemedelsbehandling, har visat på tydliga brister och risker. Förutsättningarna för vård av äldre patienter har ändrats med färre slutenvårdsplatser, kortare vårdtider, personalbrist…
Köp här

Isbn: 9789144159232

Utgivningsår:20221101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Många människor upplever osäkerhet kring mediciner och vårdval. Okunskaper, förutfattade meningar, misstro, rädslor och överdriven tilltro gör så att vi ibland tar missgynnsamma beslut, lägger pengar på overksamma behandlingar och blir ännu sjukare. Med upplysning, eftertanke och diskussion skulle vi kunna öka…
Köp här

Isbn: 9789197926409

Utgivningsår:20101213

Utgivare: Urban Fagerholm

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185929078

Utgivningsår:20110118

Utgivare: Läkemedelsindustriföreningens Service

Mediatyp: BB

av:Jarle Aarbakke, Terje Simonsen

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Illustrerad farmakologi, som består av två volymer, ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. Tack vare den pedagogiska framställningen och många förklarande färgillustrationer har böckerna blivit standardverk för studerande på sjuksköterskeprogrammet, och de används även på andra utbildningar inom…
Köp här

Isbn: 9789127122062

Utgivningsår:20110523

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186170899

Utgivningsår:20021201

Utgivare: Svensk Egenvård

Mediatyp: BB

av:Johanna Övling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria
Alla har en relation till apotek. Här kan både den som ramlat i brännässlor och den som behöver medicin för att överleva få hjälp. Många har även en åsikt om apoteken, inte minst efter den senaste omregleringen. Men var det bättre förr? I Doften av apotek får vi följa utvecklingen på nära håll genom 22…
Köp här

Isbn: 9789186743611

Utgivningsår:20160815

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av:Terje Simonsen, Jarle Aarbakke, Jan Hasselström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
En ny reviderad utgåva är under arbete och under tiden publiceras nytt och uppdaterat material successivt på www.nok.se/illustreradfarmakologi för att aktualisera den befintliga utgåvan. Läkemedel intar idag en mycket central plats vid behandling av sjukdomar och vid smärtlindring. Illustrerad farmakologi är en…
Köp här

Isbn: 9789127098671

Utgivningsår:20041217

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av:Lotta Arborelius

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Många av de klienter som psykologer och andra beteendevetare möter behandlas även med mediciner. Att känna till hur läkemedlen verkar, vilka biverkningar de kan ge och om de kan påverka den psykologiska behandlingen underlättar arbetet väsentligt – liksom kommunikationen med övrig vårdpersonal. Här får läsaren både…
Köp här

Isbn: 9789127137790

Utgivningsår:20160411

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
FASS 2012 Årets upplaga har liksom Fass 2011 delats i två band p.g.a. ökat omfång. Band I innehåller läkemedelstexter A-L, band II M-Z. Registerdelarna återfinns med undantag för företagsregistret i båda banden och de s.k. allmänna kapitlen har placerats först i första bandet. Priserna i Fass är försäljningspriser vid…
Köp här

Isbn: 9789185929108

Utgivningsår:20120117

Utgivare: Läkemedelsindustriföreningens Service

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Boken, som är ett måste för dig som har anlag för någon form av akut porfyri, finns nu äntligen i en ny upplaga. Även för dig som läkare, som möter patienter med akut porfyri, är detta ett ovärderligt hjälpmedel. Den innehåller tre förteckningar av läkemedel, som försäljs i Sverige, grupperade efter handelsnamn,…
Köp här

Isbn: 9789163773754

Utgivningsår:20150120

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad Psykofarmakologi
Psykofarmakologi – lärobok och riktlinjer i kliniska situationer. Psykofarmakologi är ett dynamiskt och ständigt utvecklande fält. Denna ständiga utveckling kräver att praktiserande psykiater håller sig uppdaterade med den senaste forskningen och de senaste behandlingsmetoderna…
Köp här

Isbn: 9789177414186

Utgivningsår:20240514

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BH

av: Christian Ratsch

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
MARIJUANA MEDICINE explores the role of hemp in medicinal systems spanning the globe. Cannabis has accompanied the development of human culture from its very beginnings and can be found in the healing traditions of cultures throughout Africa Asia Europe and the Americas. Even today it is an important part of many Asian…
Köp här

Isbn: 9780892819331

Utgivningsår:20090823

Utgivare: Healing Arts Press

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780757002571

Utgivningsår:20051109

Utgivare: Square One Publishing

Mediatyp: BC

av:Tommy Eriksson, Patrik Midlöv, Sara Adolfsson, Malin Axelsson, Mariette Bengtsson, Frida Blomgren, Rebecca Gagnemo Persson, Michael Ulrich Hansen, Peter Hellman, Ulf Jakobsson, Pia Lindquist, Åsa Loodin, Per Nydert, Daniel Persson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
Ordination av läkemedel börjar oftast hos en läkare och då inleds en komplex process där flera olika professioner, framför allt sjuksköterskor och farmaceuter, bidrar med sin kompetens till en helhetssyn för att optimera läkemedelsbehandling. Detta är fokus i denna bok, Farmakologi och farmakoterapi. Här presenteras…
Köp här

Isbn: 9789144160788

Utgivningsår:20230802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Daniel Bergner

Kategorier: Alternativ medicin Andra medicinska specialiteter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Farmakologi Medicin och omvårdnad Personliga berättelser Psykofarmakologi
“A profound and powerful work of essential reporting.” —The New York Times Book Review An important—and intimate—interrogation of how we treat mental illness and how we understand ourselves In the early 1960s, JFK declared that science would take us to the moon. He also declared that…
Köp här

Isbn: 9780063004900

Utgivningsår:20230502

Utgivare: HarperCollins US

Mediatyp: BC

av:Petri Kajonius, David Sjöström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad Psykofarmakologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Forskningen är ännu i sin linda, men i studie efter studie visar sig hallucinogena substanser kunna lindra depression, beroende och trauma. Ämnen som psilocybin och DMT, vilka förekommer naturligt i vissa svampar och plantor, ser ut att kunna bidra till nya genombrott i hjärnforskningen såväl som till ökat välmående…
Köp här

Isbn: 9789189733947

Utgivningsår:20240312

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197945233

Utgivningsår:20120402

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BB

av:Claes Lundgren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Farmakologi Medicin och omvårdnad
FAS UT erbjuder ett unikt och viktigt stöd i sjukvårdens arbete med att erbjuda en skonsam och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Läkemedel som inte gör nytta och i sämsta fall medför en försämrad livskvalitet ska alltid undvikas. Handbokens syfte är att stödja arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen. Möjliga…
Köp här

Isbn: 9789144137735

Utgivningsår:20231102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anders Lennartson, Björn Lindeke, Bo Ohlson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Farmakologi Medicin och omvårdnad
Förord Det är ingen överdrift att säga att Carl Wilhelm Scheele var en av Sveriges främsta vetenskapsmän och en av 1700-talets mest lysande kemister; därför är det förvånande att vi hittills saknat en mer omfattande biografi över Scheele. Det är inte så att det saknas litteratur om Scheele, tvärt om, men litteraturen…
Köp här

Isbn: 9789198094237

Utgivningsår:20150818

Utgivare: Apotekarsocieteten

Mediatyp: BB

av:Mats Billmark

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Farmakologi Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Psykofarmakologi
Boken är till dig som längtar efter att trappa ner och bli fri från din antidepressiva medicin. Många har gjort flera försök att sluta med sin antidepressiva medicin men misslyckats på grund av felaktig nedtrappning. Boken ger dig de mest effektiva råden hur du på ett klokt, tryggt och skonsamt sätt kan…
Köp här

Isbn: 9789152744314

Utgivningsår:20240129

Utgivare: Inre Hälsa Förlag

Mediatyp: BB