Bläddra

av:Torbjörn Mikael Flatnes

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Ande, kropp och själ Filosofi Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Medvetandefilosofi
Denna bok, Uppvaknandet till medvetandets verklighet, är en Guide för att levandegöra och utkristallisera självutforskandets kontemplativa resa, av det kärnfulla medvetande som lever i allting. Vad medvetandet är och hur det fungerar, det är inte någonting som man utan vidare bara kommer på i en handvändning. Därom…
Köp här

Isbn: 9789198537055

Utgivningsår:20220331

Utgivare: Turning Pages

Mediatyp: BC

av:Pontus Wasling

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Andra medicinska specialiteter Filosofi Filosofi och religion Kognitiv psykologi Medicin och omvårdnad Medvetandefilosofi Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Den blöta klump som är vår hjärna väger knappt ett och ett halvt kilo och utgör två procent av kroppsvikten. Ja, lite mindre hos en tidigare ledamot i Franska akademien, som det ska visa sig i hjärnforskaren Pontus Waslings bok och upptäcktsfärd i jakten på vårt jag. Ändå är det som vår hjärna åstadkommer ett av de…
Köp här

Isbn: 9789179650476

Utgivningsår:20211105

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av:Per Snaprud

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi Psykologi Psykologi: medvetandet Samhälle och samhällsvetenskap
Medvetandet återkomst är en berättelse om den djupaste av alla existentiella frågor: Hur kommer det sig att vi människor kan uppleva något alls, varför är vi inte zombier? I slutet av 1990-talet slog filosofen David Chalmers och hjärnforskaren Christof Koch vad om vems teori som skulle leda till ett genombrott i…
Köp här

Isbn: 9789127819122

Utgivningsår:20180512

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187513602

Utgivningsår:20150109

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BC

av:Philip Goff

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi
Att formulera en teori om hur medvetande uppstår ur neurologisk aktivitet är en av den moderna vetenskapens största utmaningar. Men frågan är om medvetandets mysterium överhuvudtaget kan lösas inom vårt nuvarande vetenskapliga paradigm? I Galileos misstag visar Philip Goff hur Galileo Galileis revolutionerande bedrift…
Köp här

Isbn: 9789188589743

Utgivningsår:20211206

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Jean-Paul Sartre

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Medvetandefilosofi Modern filosofi: från 1800
Ett möte mellan de båda vännerna Raymond Aron och Jean-Paul Sartre på ett kafé i Paris vintern 1932 kom att få avgörande betydelse för den senares filosofiska utveckling. Aron vistades under denna tid i Berlin där han studerade Husserl och den tyska fenomenologin. I den fenomenologiska filosofin undersöker man vanliga…
Köp här

Isbn: 9789171734617

Utgivningsår:20151028

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Patricia S. Churchland

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biologi och biovetenskap Biologisk psykologi och neuropsykologi Biovetenskap Filosofi Filosofi och religion Matematik och naturvetenskap Medvetandefilosofi Neurovetenskap Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Min hjärna och jag är en framstående filosofs undersökning av det senaste inom neurovetenskapen och dess etiska och praktiska konsekvenser. Vad händer om vi accepterar att allt vi tänker och känner inte kommer från en immateriell själ utan från elektrisk och kemisk hjärnaktivitet? I denna tankeväckande berättelse som…
Köp här

Isbn: 9789187513282

Utgivningsår:20150311

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av:Pontus Wasling

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Andra medicinska specialiteter Filosofi Filosofi och religion Kognitiv psykologi Medicin och omvårdnad Medvetandefilosofi Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Den blöta klump som är vår hjärna väger knappt ett och ett halvt kilo och utgör två procent av kroppsvikten. Ja, lite mindre hos en tidigare ledamot i Franska akademien, som det ska visa sig i hjärnforskaren Pontus Waslings bok och upptäcktsfärd i jakten på vårt jag. Ändå är det som vår hjärna åstadkommer ett av de…
Köp här

Isbn: 9789179653170

Utgivningsår:20230529

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av:Daniel C. Dennett

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi
Hur blev vi medvetna varelser? Denna fråga har gäckat psykologer, fysiker, poeter och filosofer i århundraden. Hur har människans hjärna utvecklat dess unika förmåga till att skapa, drömma och förklara? Darwins lärjungar har länge försökt förklara medvetandets, språkets och kulturens uppkomst genom naturligt urval i…
Köp här

Isbn: 9789187935909

Utgivningsår:20171115

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Christian de Quincey

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi
In RADICAL KNOWING Christian de Quincey makes a provocative claim: We are not who we think we are. Instead, we are what we feel. Giving disciplined attention to feelings reveals the most fundamental fact of life and reality: We are our relationships. Most of us think we are individuals first and foremost who then come…
Köp här

Isbn: 9781594770791

Utgivningsår:20050901

Utgivare: Park Street Press

Mediatyp: BC

av: Haridas Chaudhuri

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi
According to Dr. Haridas Chaudhuri, former president of the California Institute of Asian Studies, consciousness is the essential structure of the human psyche. It is the common denominator of all the levels of the human psychic structure. Consciousness is the essential structure of human reality. All that we do…
Köp här

Isbn: 9780835604949

Utgivningsår:19780101

Utgivare: Quest Books

Mediatyp: BC

av:Jonathan Lindström

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi
Tycker du att frågan om hur hjärnan fungerar, vad själen och medvetandet egentligen är och vad som kan tänkas hända efter döden är de allra största och mest intressanta mysterierna i hela vårt stjärnbeströdda universum? Då kan Medvetandets gåta bli en av de viktigaste böckerna du läser, oavsett om du är religiös…
Köp här

Isbn: 9789113118314

Utgivningsår:20210408

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av:Per Snaprud

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi Psykologi Psykologi: medvetandet Samhälle och samhällsvetenskap
Medvetandets återkomst handlar om den djupaste av alla existentiella frågor: Hur kommer det sig att vi människor kan uppleva våra liv över huvud taget? Varför har vi en inre värld? I slutet av 1990-talet satsade hjärnforskaren Christof Koch en låda vin på att forskningen om medvetandet kommer att nå ett genombrott…
Köp här

Isbn: 9789127177208

Utgivningsår:20220214

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av:Rolf Ahlzen, Cecilia Benoni, Katarina Bernhardsson, Nils Danielsen, Pia Dellson, Martine Cardel Gertsen, Erik Hedling, Göran Lundborg, Anders Palm, Christer Petersson, Margareta Petersson, Astrid Seeberg, Ola Sigurdson, Johan Stenström, Fredrik Svenaeus, Fredrik Ullén, Torsten Weimarck, Jonatan Wistrand

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medvetandefilosofi
Medicin är egentligen den mest humanistiska av vetenskaper. All medicinsk praktik börjar och slutar i ett möte mellan människor. I denna tvärvetenskapliga antologi förs ett livligt samtal om medicin som humaniora av forskare från båda sidor. Rikt illustrerad. Nr 9 i serien Symposier på Krapperups borg.
Köp här

Isbn: 9789170611346

Utgivningsår:20130925

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av:Per Snaprud

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi Psykologi Psykologi: medvetandet Samhälle och samhällsvetenskap
Medvetandets återkomst handlar om den djupaste av alla existentiella frågor: Hur kommer det sig att vi människor kan uppleva våra liv över huvud taget? Varför har vi en inre värld? I slutet av 1990-talet satsade hjärnforskaren Christof Koch en låda vin på att forskningen om medvetandet kommer att nå ett genombrott…
Köp här

Isbn: 9789127179462

Utgivningsår:20221216

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av:Susan Blackmore, Paul Broks, Amber D. Carpenter, Patricia Smith Churchland, Andy Clark

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi
Vårt medvetande är unikt som vetenskapligt ämne. Till att börja med finns det ingen konsensus kring hur det ska definieras. Åsikterna går isär om hur med vilka metoder man bör närma sig det. Under många decennier var medvetandeforskningen bortglömd av den akademiska världen, begravd under behaviorismen och den…
Köp här

Isbn: 9789189425835

Utgivningsår:20220923

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av:Susan Blackmore

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi Psykologi Psykologi: medvetandet Samhälle och samhällsvetenskap
Vad formar vår identitet? Är medvetandet en illusion?Nya forskningsrön har satt fart på debatten om dessa frågor. Biologer, neurologer,psykologer och filosofer diskuterar nu medvetandets roll och innebörd.Susan Blackmore, gästföreläsare vid University of the West of England,klargör i denna kontroversiella bok de…
Köp här

Isbn: 9789186061067

Utgivningsår:20100618

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av:David J. Chalmers

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi
Vi kan ännu inte ta på en virtuell yta, smaka på en virtuell dryck eller känna en virtuell doft. Men enligt filosofen David Chalmers utvecklas tekniken så fort att det inom ett århundrade knappt kommer att vara möjligt att skilja mellan det virtuella och det verkliga. Vad är egentligen verkligt? Kan det finnas…
Köp här

Isbn: 9789189139350

Utgivningsår:20230522

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9781585426201

Utgivningsår:20080218

Utgivare: TarcherPerigee 

Mediatyp: BC