Bläddra

av:Bo Berndtsson

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Korruption Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Compliance handlar om hur vi borde agera som anställda och som företag för att uppfylla de krav som vår omgivning ställer på oss när det gäller att motverka korruption och att efterleva konkurrenslagstiftning m.m. Kraven på företagen ökar hela tiden och då…
Köp här

Isbn: 9789139021650

Utgivningsår:20210304

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Anders Törnvall

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Korruption Politik och statsskick Politisk korruption Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Mutor, människor och moral Korruptionsbrotten är av naturliga skäl mycket diskreta till sin natur. De båda aktörerna – givaren och tagaren av mutor – har samma intresse av att inget ska bli känt av någon utomstående. Allra minst offren. Därför skiljer sig korruptionsbrotten från de flesta andra brott…
Köp här

Isbn: 9789173317580

Utgivningsår:20160531

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av:Thorsten Cars, Natali Engstam Phalén

Kategorier: Juridik Korruption Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen. I "Mutbrott" redogörs utförligt för…
Köp här

Isbn: 9789139117193

Utgivningsår:20200210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC