Bläddra

av: Tim Berndtsson

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: hemliga sällskap
This study explores how eighteenth-century European Masons created archives, and how these archives in turn created Masons. It is an exploration of how a masonic archival culture was formed, and how different ideas, hopes, and anxieties were co-produced along with the records and manuscripts kept by masonic…
Köp här

Isbn: 9789151310107

Utgivningsår: 20201020

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av: Helene Blomqvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: poesi och poeter Västerländsk filosofi: upplysningen
Det rådde under 1700-talet konsensus i västerlandet om att världsordningen är moralisk, så att det goda belönas och det onda straffas. Denna världsåskådning var den grund som kyrkan och samhället vilade på, och marken under 1700-talsmänniskornas fötter. Skulle man utmana och rucka på detta fundament skulle kaos hota…
Köp här

Isbn: 9789178449538

Utgivningsår: 20160502

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Lotta Paulin

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1400-talet och 1500-talet Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
This thesis investigates the construction of role models, more specifically literary didactics and constructions of subject positions, in literary works with exemplary stories in Swedish 1400-1750, from the perspective of literature for children and young adults. Childhood concepts, didactic concepts and subject…
Köp här

Isbn: 9789186071875

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Historiska romaner Klassiker Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet. Del 10. Tre 1700-talsromaner…
Köp här

Isbn: 9789113063416

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Märta Ramsten, Karin Strand, Gunnar Ternhag

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Musik Musikvetenskap
Ur skillingtryck läste och sjöng tiotusentals människor i vårt land under mer än trehundra år. De små tryckalstren kunde köpas vid marknader, i cigarrbodar och av kringvandrande försäljare. Visorna kunde locka till både skratt och tårar, men trycken var också ett medium för att förmedla braskande nyheter till folket i…
Köp här

Isbn: 9789187403101

Utgivningsår: 20150216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BB

av: Lennart Breitholtz

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Klassisk dramatik Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: dramatik och dramatiker
Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet. Del 8: Det fransk-klassiska dramat,…
Köp här

Isbn: 9789113063423

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Johan Anders Wadman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
För ett sant Bacchi barn som Johan Anders Wadman (1777-1837) var den bärande tanken att finna ut hur man “utrotar törsten från världen”, som han skriver i ett av de glada tal som hölls under Par Brikoll-sällskapets möten i Göteborg. I ”Om vingudens gåvor” får vi också reda på att det är de rikas fel att Bacchi löfte…
Köp här

Isbn: 9789187771354

Utgivningsår: 20150215

Utgivare: Alhambra

Mediatyp: BC

av: Sophia Elisabet Brenner

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Sophia Elisabet Brenners (1659–1730) Poetiske Dikter 1732 (text), utgavs postum och innehåller dikter som inte medtogs i Poetiske Dikter 1713. Föreliggande textkritiska utgåva innehåller dessutom dikter som inte heller trycktes i den postuma utgåvan 1732. Utgivare är Valborg Lindgärde som även skrivit en innehållsrik…
Köp här

Isbn: 9789172301832

Utgivningsår: 20170417

Utgivare: Svenska Vitterhetssamfundet

Mediatyp: BB

av: Tilda Maria Forselius

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrier och branscher Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Socialhistoria och kulturhistoria
De veckoskrifter som började utkomma på 1730-talet i Stockholm syftade till att lära ut goda seder genom att roa. Först ut var Carl och Edvard Carlssons Sedolärande Mercurius och Olof Dalins Then Swänska Argus. I deras satirer om sådant som sällskapsliv, slöseri, lyx och lättja finns upptakten till en svensk veckopress…
Köp här

Isbn: 9789172473652

Utgivningsår: 20150307

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BB

av: Mattias Fyhr

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
När John Ajvide Lindqvists skräckroman Låt den rätte komma in lanserades i början av 2000-talet framstod det i tv-sofforna och på kultursidorna som om genren föddes med detta nyskrivna verk. Så var det naturligtvis inte, men skräcklitteraturen har länge förbisetts när litteraturhistoriska översiktsverk har skrivits.…
Köp här

Isbn: 9789172474505

Utgivningsår: 20170404

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Få personer har i modern tid haft lika stort inflytande på europeisk kultur och tankeliv som Jean-Jacques Rousseau. Hans skrifter, vare sig de var politiska traktater, romaner, skrifter om teaterkonsten eller självbiografiska texter, lästes med en enorm uppmärksamhet och väckte såväl lojal beundran som ilsken kritik.…
Köp här

Isbn: 9789172475007

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BB