Bläddra

av:Fredrik Zimmerman

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Normer och attityder Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror som sätter fingret på ett av svensk skolas största likvärdighetsproblem. Orsakerna till pojkars sämre skolresultat är flera och sammanflätade.…
Köp här

Isbn: 9789147131525

Utgivningsår:20190808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Bianca Kronlöf

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Komikern och skådespelaren Bianca Kronlöf skriver brev till män hon mött. Om känslor, sex, våld, maskulinitet. Till den slaka och den hårda. Till pappa och farfar. Till den ofödde sonen. Till ragget. Till dig som gått på myten och till dig som aldrig har höjt handen. Är du en av dom?
Köp här

Isbn: 9789100195007

Utgivningsår:20210903

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:Daniel Elander, Cecilia Elander

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Hälsa, relationer och personlig utveckling Normer och attityder Populärpsykologi och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Med rätt ATT VARA MAN på mitt eget vis är en bok som berör och insprierar. Den är en personlig berättelse om hur det kan vara att växa upp som pojke och leva som man i vårt samhälle. I boken berättar Daniel Elander, från TV-programmet Gift vid första ögonkastet 2019, personligt om hans väg till att må…
Köp här

Isbn: 9789151925523

Utgivningsår:20191008

Utgivare: Förlag Daniel Elander

Mediatyp: BC

av:Fredrik Zimmerman

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Trots stora och över tid ökande betygsskillnader mellan könen, fortsätter skolan ännu efter 25 år luta sig mot teorier om en maskulinitetsskapande antipluggkultur som förklaringsmodell till pojkars sämre skolprestationer. Med utgångspunkt att skolan är för viktig för att inte vara jämställd, pekar Fredrik Zimmerman…
Köp här

Isbn: 9789147144280

Utgivningsår:20220614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Stefan Krakowski

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala grupper Sociala och etiska frågor
”En mycket upplysande bok… starkast intryck gör Krakowskis informanters bottenlösa ensamhet.” Nina Solomin, Fokus Incel är ett begrepp som skrämmer och som ofta förknippas med kvinnohat och våld. Men stämmer verkligen den bilden? Är män som lever i ofrivilligt celibat potentiella våldsverkare och…
Köp här

Isbn: 9789180062459

Utgivningsår:20210901

Utgivare: Bazar Förlag

Mediatyp: BB

av:Dilek Baladiz

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Det här är en bok där du möter tio unga män som är uppvuxna med hedersnormer. De berättar om sin syn på bland annat hedersrelaterat förtryck, sexualitet och jämställdhet. Boken riktar sig unga och yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt arbete. Den innehåller också diskussionsfrågor och övningar som kan användas i…
Köp här

Isbn: 9789177411055

Utgivningsår:20180406

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Jesper Andreasson, Thomas Johansson

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Förenklade föreställningar om manlighet och mäns kroppar är vanligt förekommande i såväl den offentliga debatten som i forskningssammanhang. Män beskrivs som dominerande, disciplinerande och våldsamma. De sägs också ha svårt att söka hjälp för psykiska och somatiska problem, att tala om känslor och att fullt ut…
Köp här

Isbn: 9789189401273

Utgivningsår:20220712

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av:Karin Sennefelt

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria
I Politikens hjärta tas läsaren med till 1700-talets Stockholm under frihetstidens riksdagar. Genom en mångfald av källor berättas en historia bortom den gängse förståelsen av hattar och mössor, politiska strider och händelser som satt tydliga spår i historieskrivningen. Här får vi ta del av det politiska liv som…
Köp här

Isbn: 9789178190188

Utgivningsår:20190207

Utgivare: Stockholmia

Mediatyp: BC

av:Salim Tarazi

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Få författare intresserar sig för den moderna urbana mannens självbild, moral och de sociopsykologiska faktorer som påverkat de förändringar som historiskt skett i det manliga kollektivets sexuella förhållande till kvinnor. Vad kännetecknar den moderna mannens livsstil och kulturella uttryck? Hur upplever den moderna…
Köp här

Isbn: 9789163709876

Utgivningsår:20130904

Utgivare: Urban Observer

Mediatyp: BC

av:Augustin Erba, Theodor Kallifatides, Christian Unge, Kalle Lind, Baker Karim, Anders Fager, Edward Blom, Stefan Ahnhem, Olof Lundh, Daniel Sjölin, Henrik Johnsson, Kristian Lundberg, Daniel Boyacioglu

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Familj och relationer Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Hälsa, relationer och personlig utveckling Personliga berättelser Relationer mellan generationer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Hur ska man leva sitt liv? Hur vet man vilka val man ska göra? Och hur hjälper man dem man älskar att inte göra om ens egna misstag? I den här antologin skriver tretton svenska män till sina söner. Texter sprängfyllda av glädje, oro, längtan och sorg. Vi behöver alla ta oss tid att prata med våra barn och berätta vad…
Utgått

Isbn: 9789137151977

Utgivningsår:20181029

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av:Johannes Nilsson

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I detta första nummer av kulturtidskriften Schipperke granskas manligheten, dess ideal och dess verklighet. Under ledning av Johannes Nilsson går ett antal unga, manliga skribenter igenom sådana brännande ämnen som kampsport, våldsfilm, yrkeslivet, hantverk, kvinnomisshandel och anabola steroider, hela tiden utifrån…
Köp här

Isbn: 9789174374339

Utgivningsår:20111212

Utgivare: Schipperke

Mediatyp: BC

av:Jan Hietala

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda konstnärer Sociala grupper
Konstnären Jan Hietala ger sin syn på kollegan Eugène Jansson (1862–1915). Efter 1904 målar Jansson i stort sett enbart nakna män. Ofta befinner de sig på Flottans Badhus, som låg på Skeppsholmen i Stockholm men nu är rivet. Publikationen är ett ett resultat av flera års studier och en utställning på Thielska…
Köp här

Isbn: 9789198406306

Utgivningsår:20171106

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171732682

Utgivningsår:20080211

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Astrid Schlytter, Devin Rexvid

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Normer och attityder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Pojkars och unga mäns villkor i hederskulturella sammanhang har i ringa grad uppmärksammats i Sverige. Denna bok tar sin utgångspunkt i pojkars och unga mäns erfarenheter. Den fråga som författarna belyser är varför pojkar och unga män boende i Sverige inte bryter med värderingar och normer som innebär att de utövar…
Köp här

Isbn: 9789144111773

Utgivningsår:20160914

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lena Boström, Ingela Åhslund

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Ger skolan pojkar och flickor samma möjligheter att lyckas? Under lång tid har pojkars och flickors meritvärden skilt sig åt, till flickornas fördel. Tidigare forskning pekar ut en rad olika förklaringar till varför dessa skillnader uppstår, och där de flesta orsaker kopplas till egenskaper och företeelser inom…
Köp här

Isbn: 9789144141343

Utgivningsår:20210728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Malin Drevstam

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och sexhandböcker Sociala grupper
Sex kan upplevas stärkande och fantastiskt men även ångestfyllt och skamligt. Den här boken erbjuder aktuell kunskap om sexuella funktionsproblem hos män, hur dessa kan behandlas samt praktiska verktyg för att öka kontroll, närvaro, avslappning, trygghet och…
Köp här

Isbn: 9789177413806

Utgivningsår:20230919

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188168887

Utgivningsår:20170509

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Bianca Kronlöf

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Komikern och skådespelaren Bianca Kronlöf skriver brev till män hon mött. Om känslor, sex, våld, maskulinitet. Till den slaka och den hårda. Till pappa och farfar. Till den ofödde sonen. Till ragget. Till dig som gått på myten och till dig som aldrig har höjt handen. Är du en av dom?
Köp här

Isbn: 9789100196448

Utgivningsår:20220224

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:Atilla Yoldas

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Normer och attityder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Kroppshets, pubertet, sexualitet, känslor och ibland även psykisk ohälsa är aspekter som snurrar runt en ung man. Vad är det att vara man? Vad är norm och vad är normalt? Journalisten och krönikören Atilla Yoldas utforskar kulten kring machomannen och de myter som omger mansrollen. Han berättar om egna erfarenheter men…
Köp här

Isbn: 9789171264831

Utgivningsår:20190904

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BC

av:Haakon Aars

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Denne boka handler om mannlig seksualitet, om mannens seksuelle lyst og drifter og de mest aktuelle problemene som erfaringsmessig er knyttet til menns seksualitet. Den omtaler mange undersøkelser som er foretatt på menns seksuelle problemer, og avdekker at mange menn sliter med seksuelle dysfunksjoner. Dette er en…
Köp här

Isbn: 9788202303648

Utgivningsår:20110125

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Jan Lindvall

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Boken innehåller 12 intervjuer med män om manlig vänskap. Vi möter jägaren, politikern, fotbollsproffset, flyktingen, skådespelaren, militären, forskaren, begravningsentreprenören, journalisten och företagaren. Vi får följa med på en resa genom den manliga vänskapens historia och författarens egna upplevelser av…
Köp här

Isbn: 9789189137714

Utgivningsår:20200529

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:David M. Buss

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Könspsykologi Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Varifrån kommer det destruktiva manliga beteendet, som tycks utbrett över hela världen? Är det genetiskt betingat? Hur kan det motverkas? Allt fler röster har höjts för att uppmärksamma destruktiva normer och strukturer i relationerna mellan män och kvinnor. Likväl har forskningen om relationernas evolutionshistoria…
Köp här

Isbn: 9789189526822

Utgivningsår:20230419

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Linea Matei

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
229 anonyma svar på frågan "Vad förlorar du på att vara man / uppfostras till man?" En del av konstprojektet Schyssta Killar – Vad är en schysst kille egentligen? av Linea Matei 2017. www.schysstakillar.nu
Köp här

Isbn: 9789177397496

Utgivningsår:20180620

Utgivare: Linea Matei

Mediatyp: BC

av:Alexandra Pascalidou

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
I reportageboken Var är papporna? skildrar Alexandra Pascalidou 29 pappors berättelser, för att fördjupa förståelsen kring våldet i Sverige i dag. Boken är en djupdykning i samtiden, segregationen, migrationen och konsekvenserna av de växande klassklyftorna. Efter succén med Augustnominerade Mammorna kommer nu…
Köp här

Isbn: 9789179497316

Utgivningsår:20240110

Utgivare: Vilja förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Lihammer, Ted Hesselbom

Kategorier: Europas historia Europas historia: vikingatiden Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Historia Historia och arkeologi Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
»Vikingen är påfallande lättläst, skriven med gott humör och med roande utvikningar om allt från historiserande arkitektur till vikingar som gayikoner.« Dick Harrison, Svenska Dagbladet »Boken är välskriven. Den är kort, koncentrerad och lättläst. Det är också en fin inblick i svensk museumhistoria och svensk…
Köp här

Isbn: 9789177891345

Utgivningsår:20210322

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Christopher Collstedt

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i samhället
I dagens samhällsdebatt, i media och vetenskaplig forskning, uppmärksammas människors utsatthet för våldsbrott som ett mycket allvarligt problem. Utmärkande för det offentliga samtalet är dess skarpa fokusering på den våldsamme mannen. Mäns utsatthet för andra mäns våld är däremot en problematik som ytterst sällan förs…
Köp här

Isbn: 9789171734525

Utgivningsår:20150907

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Alexandra Pascalidou

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
»Det finns böcker jag skulle vilja att alla läser. Det här är en sådan … En enastående läsupplevelse och stark kandidat till Augustpriset i fackboksklassen.«Ingalill Mosander, Aftonbladet »Genialt att ge papporna röst … resultatet är hårresande, humoristiskt, klokt och fruktansvärt om vartannat.«Jenny…
Köp här

Isbn: 9789180022088

Utgivningsår:20230510

Utgivare: Mondial

Mediatyp: BB

av:Linea Matei

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
229 anonymous answers to the question "What do you lose on being a man / being raised as a man?" A part of Nice Guys, an art project by Linea Matei, 2017. www.schysstakillar.nu
Köp här

Isbn: 9789177397656

Utgivningsår:20180620

Utgivare: Linea Matei

Mediatyp: BC

av:Jesper Fundberg

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Om pojkfotboll som manlig fostringsmiljö. Här beskrivs och analyseras fotbollens vardag, i omklädningsrummet, träningar, matcher och turneringsresor. Vilka värden och normer förmedlas och uttrycks? En bok om ungdomsliv, faderskap och maskuliniteter.
Köp här

Isbn: 9789172035133

Utgivningsår:20030201

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av:Linea Matei

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Konst Konst: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
229 män och icke-binära svarar anonymt på frågan “Vad förlorar du på att vara man / uppfostras till man?” som en del av konstverket Schyssta Killar, 2017, av Linea Matei.
Köp här

Isbn: 9789180594202

Utgivningsår:20230225

Utgivare: Linea Matei

Mediatyp: BC

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Macho-föreställningar gör det svårt för pojkar att lyckas i skolan! Det finns en »könsklyfta» i utbildning i Europa, och även i Nordamerika. Unga kvinnor utbildar sig i större utsträckning än unga män, flickor får bättre betyg än pojkar och bland pojkarna är risken större för att bli diagnostiserad med…
Köp här

Isbn: 9789138234273

Utgivningsår:20100712

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Anne-Marie Körling

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Litteraturvetenskap och litteraturkritik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
”Det gäller att våga möta pojken, se till hans lärande, knyta kontakt med honom och varsamt etablera en lärande relation. Även den stökigaste pojken kan bli studiemotiverad.” Skolan lyckas inte med alla pojkar. Och alla pojkar lyckas inte med skolan. Det kan få förödande konsekvenser för deras framtid.I Pojkars läsande…
Köp här

Isbn: 9789170188787

Utgivningsår:20230810

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Killar är betydligt oftare inblandade i olika våldshändelser jämfört med tjejer. I den här rapporten beskrivs killars och unga mäns användning av och utsatthet för våld samt hur detta samspelar med deras attityder till jämställdhet och maskulinitet. Man beskriver också det arbete som görs för att förebygga killars och…
Köp här

Isbn: 9789185933631

Utgivningsår:20130306

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
In this report, Michael Kimmel discusses how we should go about understanding the phenomenon of boys, as a group, tending to perform at a lower level than girls in school, along with ideas about what can be done about this. Translation into English of SOU 2010:53.
Köp här

Isbn: 9789138234280

Utgivningsår:20100712

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
En antologi om knullhets och genuspiller, om otrohet och slagsmål. I Pittstim berättar 15 killar sanningen om vad de gjort och varför. Killar som inte vill vara några goda förebilder men försöker vara ärliga om sånt som killar inte gärna pratar om. Pittstim – en antologi om pissbomber, skogsporr och kärlek vill…
Utgått

Isbn: 9789172321502

Utgivningsår:20090618

Utgivare: Månpocket

Mediatyp: BC

av:Ida Östensson, Thor Rutgersson

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Vad skulle du som man vilja prata om, om ingen dömde dig? ”Allt vi inte pratar om” innehåller intervjuer på teman som kärlek, skörhet, flyktvägar, ego och sex med bland andra Kodjo Akolor, Sanny Dahlbeck, Ali Boulala, Daniel Hallberg och Farzad Farzaneh. Första utgåvan kom 2018 och frågan är vad som hänt på…
Köp här

Isbn: 9789189771475

Utgivningsår:20231110

Utgivare: Romanus & Selling

Mediatyp: BC

av:Susanna Sjödin Lindenskoug

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Det fanns många begränsningar för manligheten under den undersökta perioden. Gräns har rent bildligt syftat till den osynliga och inte alltid uttalade gränsen som omgärdade manligheten. Här fanns en gräns till det kvinnliga och det barnsliga, men det fanns också en bortre gräns, till det bestialiska. Och det är den…
Köp här

Isbn: 9789186071677

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Debatten om män och kvinnor är alltför ofta för förenklad. Män ställs mot kvinnor som om alla män vore en gemensam grupp med samma förutsättningar och viljor och som om kvinnor vore en gemensam grupp med samma förutsättningar och viljor. Det finns definitivt strukturer i samhället som generellt gör kvinnor underordnade…
Köp här

Isbn: 9789138240717

Utgivningsår:20140213

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ronny Ambjörnsson

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
"Ämnet för den här boken är mannen, sådan denne presenteras i en rad berättelser om Faust, Don Juan, Robinson, Frankenstein, Dracula, Sherlock Holmes, Tarzan, James Bond. Det finns ingen kvinnlig Faust, Don Juan, Robinson, Tarzan eller någon av de andra figurerna. Kanske gör det det i verkligheten, men inte i…
Köp här

Isbn: 9789173898942

Utgivningsår:20110221

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC