Bläddra

av: Lennie Lindberg, Maria Carola-Bure, Malin Drevstam, Suzann Larsdotter, Jack Lukkerz, Hanna Möllås, Karl Norwald, Isabella Sundström

Kategorier: Psykologi Psykologi: sexualitet Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns ett stort intresse för sexologi bland behandlare inom olika människovårdande yrken. Alla har däremot kanske inte möjlighet att studera sexologi eller skaffa sig en sexologisk specialistkompetens. Det är mot den bakgrunden som denna antologi har tagits fram – för att förse professionella inom psykologisk…
Köp här

Isbn: 9789144128696

Utgivningsår: 20200324

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Johanna Ekdahl

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykologi Psykologi: sexualitet Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Sexualiteten är för många något privat som inte diskuteras med vare sig vänner eller vårdkontakter. Det är också vanligt att behandlare är osäkra på hur man ska samtala runt hjälpsökandens sexualitet, eller tror att det inte finns något behov av att diskutera sådana frågor eftersom patienten/klienten inte själv berör…
Köp här

Isbn: 9789144115375

Utgivningsår: 20170908

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tove Lundberg, Anna Malmquist, Matilda Wurm

Kategorier: Psykologi Psykologi: sexualitet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor
Heteronormen, cisnormen och mononormen – varför bör vi känna till dem? Hur kan behandlare skapa ett samtalsklimat där klienterna kan känna sig trygga? Vilken kunskap om hbtq+-personers livsvillkor behövs för ett professionellt bemötande? Och varför räcker inte bara empati? Den här boken tar ett omfattande grepp…
Köp här

Isbn: 9789127147430

Utgivningsår: 20170725

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Lena Gunnarsson

Kategorier: Psykologi Psykologi: sexualitet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexuella övergrepp och trakasserier Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Hur går det till när människor kommer överens om att ha sex? Hur vet de att den andra verkligen vill? Och vad är det som gör att det ibland är svårt att dra en tydlig gräns mellan samtyckesbaserat sex och övergrepp? Samtyckesdynamiker undersöker dessa frågor på basis av ingående och djupt personliga intervjuer med…
Köp här

Isbn: 9789144138442

Utgivningsår: 20200224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Psykologi Psykologi: sexualitet Samhälle och samhällsvetenskap
Sexualitet är ett ämne som berör och skapar reaktioner, inte bara på det privata planet utan också politiskt och kulturellt. Men sexualitet utgör också ett vetenskapligt kunskapsområde. Vad ryms då i detta? Vad kan man forska om när det gäller sexualitet? Den här boken lyfter fram och belyser olika perspektiv på…
Köp här

Isbn: 9789147096787

Utgivningsår: 20120215

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Danielou Alain (Tr)

Kategorier: Psykologi Psykologi: sexualitet Samhälle och samhällsvetenskap
This definitive volume is the first modern translation of Vatsyayana’s Kama Sutra to include two essential commentaries: the Jayamangala of Yashodhara and the modern Hindi commentary by Devadatta Shastri. Alain Danilou spent four years comparing versions of the Kama Sutra in Sanskrit, Hindi, Bengali, and English,…
Köp här

Isbn: 9780892815258

Utgivningsår: 19931201

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC