Bläddra
Sökresultat för Anna Berg... Rensa filter?

av: Susanne Frennert, Christine Gustafsson, Anna Berg Jansson, Lars Bernfort, Karolina Parding, Viktoria Zander

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Att leverera välfärdstjänster med god kvalitet och samtidigt leva upp till medborgarnas förväntningar är en utmaning för dagens och framtidens välfärdssystem och dess strukturer. Med hälso- och välfärdsteknik och digitala arbetssätt, är tanken att vården ska bli effektivare, spara resurser, förbättra hälsa, och medföra…
Köp här

Isbn: 9789144142326

Utgivningsår: 20211116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Boken är dikterad av Sananda och mottagen av Anna Berg. Ur boken: “I vissa liv får man lov att ta med sig denna charm, egentligen den emotionella spännvidden, trots att man egentligen alltid lämnar den efter sig i det eteriska och bara ikläder sig den i vissa fall. Men varför får man då överhuvudtaget ta den med…
Köp här

Isbn: 9789197355926

Utgivningsår: 20000630

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Från sin position i den andliga världen ger här Jesus Kristus Sananda genom Anna Berg vägledning till dagens människor. Det handlar om hur vi ska leva och hur vi kan utveckla oss andligt så att vi kan möta de stora förändringar som väntar på Jorden. I boken tar han upp att livets skeenden styrs av de så kallade…
Köp här

Isbn: 9789197355971

Utgivningsår: 20071210

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medier, änglar och kanalisering Parapsykologi och psykiska fenomen
Nåden tar upp de olika situationer och de olika skepnader där nåden visar sig för människorna. Vi får lära oss betydelsen av att tacka och kunskap om hur vi ska ingjuta energi i det vi önskar. Boken tar upp den matris som leder energin som alla har som kanaliserar, vägleder och ger healing eller andra…
Köp här

Isbn: 9789163917967

Utgivningsår: 20160929

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
”Våra berättelser” är en trilogi där vi möter Jesus, Maria och Maria Magdalena. Tillsammans ger de här böckerna en ny och rikare bild av deras liv. Trilogin är en nyutgivning och har kompletterats med flera nya kapitel. En mäktig bok fylld av Känsla, Kraft och Sanning! Boken om Jesu liv – KänslaDetta är den okända…
Köp här

Isbn: 9789151930374

Utgivningsår: 20191105

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Vad händer när vi dör? Här får du veta! Vad händer innan vi föds? Här får du veta! Vem och vad styr livscykelns olika faser? Läs boken! Återfödelsen och döden – livet mellan liven är en handfast och överraskande bok om döden. Anna Berg förmedlar här information från Jesus. Vi får lära känna de faser som styr det liv…
Köp här

Isbn: 9789197355940

Utgivningsår: 20040630

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Ur boken: “Kärleken är en kvalitet som bestämmer allt livs utveckling. Den är det fundament på vilket denna jord är byggd. Den finns i varje blomma, i varje växt, i varje djur. Den finns i vinden och i jorden och vilar i varje människas inre som den ros som väntar på att få slå ut. Ibland slår denna ros ut helt…
Köp här

Isbn: 9789163047695

Utgivningsår: 19950601

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

I denna dubbelvolym fortsätter Anna Berg sin vägledning till dagens människor, delvis inspirerad av de budskap hon själv får liksom de hon får ta emot genom Jesus Kristus Sananda. Vägledning två – Att möta det oväntade Här berättar Anna Berg om de stora förändringar som kommer att ske på Jorden. En del av dessa…
Köp här

Isbn: 9789197355988

Utgivningsår: 20090430

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Ur boken: “Den förvandlig jag talar om är den förvandling jag visade när vatten blev till vin vid Bröllopet i Kana. Detta var möjligt eftersom jag som Guds son kände till hur denna förvandling kunde ske. Med Guds son menar jag den människa som stod Gud närmast och som hade en utvecklingsnivå som ingen annan på…
Köp här

Isbn: 9789163047701

Utgivningsår: 19960601

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Kategorier: Ande, kropp och själ Ande, kropp och själ: tänkande och praktik Hälsa, relationer och personlig utveckling
I denna dubbelvolym avslutar Anna Berg sin Vägledningsserie, inspirerad av de budskap hon får ta emot av Jesus Kristus Sananda. VÄGLEDNING 4 I denna nya bok med andlig vägledning, mottagen av Anna Berg, får vi inblickar i vad som väntar oss i framtiden. Förändringar sker i en allt snabbare takt, vår telepatiska förmåga…
Köp här

Isbn: 9789197355995

Utgivningsår: 20110131

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Hans Eklund

Anna Berg var 51 år när hon började måla. Åren fram till den allvarliga och lyckliga stund i Paris, i juni 1926 i Waldemar Lorentzons ateljé, då hon för första gången tog till sig färg och penslar, hade varit fyllda av ambitiös strävan och storslagna initiativ och därmed betydande ekonomiska framgångar. Anna kom från…
Köp här

Isbn: 9789197312974

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Nelson & Nelson

Mediatyp: BB

av: Anna Berg

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Var Jesus gud eller människa? Hade Jesus en relation med Maria Magdalena? Tillhörde Jesus två familjer? Här får du de överraskande svaren! I Boken om Jesu liv berättar Jesus själv om den privata delen av sitt liv. Den offentliga delen känner vi redan från Bibeln. Vi får följa Jesus på hans långa resor till Indien…
Köp här

Isbn: 9789197355933

Utgivningsår: 20030331

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Maria för första gången förmedlad genom Anna Berg! I boken Maria – andlig mästare möter vi en kraftfull mästare, mycket olik den Jungfru Maria vi läser om i Bibeln. Vi får reda på hur hon idag ger sig till känna för människorna, bland annat genom madonnor som gråter. Hon berättar också om att den gestaltning hennes liv…
Köp här

Isbn: 9789197355957

Utgivningsår: 20051231

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Denna bok är kanaliserad, dvs. den har dikterats för Anna Berg av Jesus och Ärkeängeln Gabriel som använder henne som sina instrument för att föra ut kunskap och upplysning till människorna. Ur boken: Om Jesu återkomst: “Det enda som ni kan vara säkra på är att jag kommer att predika på det sätt som är…
Köp här

Isbn: 9789197355902

Utgivningsår: 19980630

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

Ur boken: “Denna bok är till för er förkovran och er andliga utveckling. Tag detta till er och tveka inte att försöka förstå att det som står i den är heliga ord. De glöder och bränner i din själ även om de inte verkar vara annat än just valniga ord.” “Ni måste stoppa utarmningen av Moder Jord. Ni…
Köp här

Isbn: 9789197355919

Utgivningsår: 19990630

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC

av: Anna Berg

För många är Maria Magdalena ett namn som skymtar förbi i Bibelns berättelser om Jesus och hans lärjungar. Men Maria Magdalena var i själva verket den människa som var helt nödvändig för att Jesus skulle orka utföra sin oerhörda uppgift. I den här boken som är mottagen av Anna Berg berättar Maria Magdalena själv om…
Köp här

Isbn: 9789197355964

Utgivningsår: 20071210

Utgivare: Sann Anda Förlag KB

Mediatyp: BC