Bläddra
Sökresultat för Lars Lind... Rensa filter?

av:Lars Lind, Thomas Olsson, Urban Säfwenberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Akutmedicin är en praktisk handbok som riktar sig till medicinstudenter, läkare och sjuksköterskor. Boken tar upp differentialdiagnoser vid några vanliga symtombilder, diagnoser och behandling, intoxikationer samt tillstånd, behandlingsprinciper och tekniker som traditionellt används inom intensivvården. Detta är den…
Köp här

Isbn: 9789147093878

Utgivningsår:20091216

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ylva Lind, Lars Lind

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
EKG-boken är en praktisk handbok för tolkning av EKG. Den omfattar basal EKG-fysiologi, arytmier, retledningshinder, kranskärlssjukdom, pacemaker och pediatriskt EKG. Varje avsnitt innehåller typiska patientfall som illustreras av både EKG-registreringar och hjärtats elektrofysiologi. Med boken följer även en…
Köp här

Isbn: 9789147094141

Utgivningsår:20100209

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lars Lind, Thomas Olsson, Urban Säfwenberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Läs merBoken är uppdelad i fyra avdelningar. Den första tar upp differentialdiagnoser vid några vanliga symtombilder. De följande två behandlar olika diagnoser och terapiförslag samt intoxikationer. Slutligen beskrivs tillstånd, behandlingsprinciper och tekniker som traditionellt används inom intensivvården. Bokens…
Köp här

Isbn: 9789147049202

Utgivningsår:19991020

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Johan Sundström, Lars Lind

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biomedicinsk teknik Biovetenskap Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Forskarstudenter är vana vid att ta till sig nya biomedicinska kunskaper, men kan uppfatta själva forskningsprocessen som invecklad och svårtillgänglig. Handbok i biomedicinsk forskning ger handfasta tips under alla steg av forskningsprocessen – från vetenskapsteori till litteraturöversikt, hypotesgenerering,…
Köp här

Isbn: 9789147113996

Utgivningsår:20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ylva Lind, Lars Lind

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
eLabbet kommer att erbjudas kostnadsfritt 2018.Studera mer tidseffektivt med eLabbet till EKG-boken – ditt studieverktyg på webben.Vill du förlänga ditt eLabbsabonnemang till EKG-boken eller har du köpt en bok i andra hand? Då rekommenderar vi att du köper ett fristående 6- eller 12-månaders eLabbsabonnemang. eLabbet…
Köp här

Isbn: 9789147906185

Utgivningsår:20101004

Utgivare: Liber

Mediatyp: 00

av:Ylva Lind, Lars Lind

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
eLabbet kommer att erbjudas kostnadsfritt 2018.Studera mer tidseffektivt med eLabbet till EKG-boken – ditt studieverktyg på webben.Vill du förlänga ditt eLabbsabonnemang till EKG-boken eller har du köpt en bok i andra hand? Då rekommenderar vi att du köper ett fristående 6- eller 12-månaders eLabbsabonnemang. eLabbet…
Köp här

Isbn: 9789147906192

Utgivningsår:20101004

Utgivare: Liber

Mediatyp: 00