Bläddra
Sökresultat för Susan Nieland... Rensa filter?

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
ZickZack Skrivrummet 4-6, version 1 kommer att utgå ur sortimentet, men kompletteringsköp är möjligt så långt lagret räcker. Bilagorna består av en nedladdningsbar pdf och innehåller: 1) språkutvecklande interaktionsövningar 2) texttyperna som affischer 3) kort med skrivtips till de olika texttyperna 4)…
Köp här

Isbn: 9789152339312

Utgivningsår:20160324

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Innehåller facit, eller exempel på svar, till övningarna i ZickZack 5 Skrivrummet Övningsbok, version 2 samt till bilagorna i ZickZack 5 Skrivrummet Lärarhandledning, version 2.   OBS! Delar av detta facit finns även i lärarhandledningen.
Köp här

Isbn: 9789152362716

Utgivningsår:20210610

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Skrivrummet fokuserar på skrivande av olika typer av texter. Övningsboken till ZickZack Skrivrummet är en allt-i-ett-bok, det vill säga den innehåller både malltexter och övningar. Här får eleverna lära sig skriva för olika syften och ändamål – för att berätta, beskriva, förklara, instruera, argumentera och…
Köp här

Isbn: 9789152309612

Utgivningsår:20120423

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Bilagorna består av en nedladdningsbar pdf och innehåller: 1) språkutvecklande interaktionsövningar 2) texttyperna som affischer 3) kort med skrivtips till de olika texttyperna 4) skrivutvecklingsmatriser. Från början fanns bilagorna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketen och består av…
Köp här

Isbn: 9789152339350

Utgivningsår:20160324

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Innehåller facit, eller exempel på svar, till övningarna i ZickZack 6 Skrivrummet Övningsbok, version 2 samt till bilagorna i ZickZack 6 Skrivrummet Lärarhandledning, version 2.   OBS! Delar av detta facit finns även i lärarhandledningen.
Köp här

Isbn: 9789152362723

Utgivningsår:20211021

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
ZickZack Skrivrummet 4-6, version 1 kommer att utgå ur sortimentet, men kompletteringsköp är möjligt så långt lagret räcker. Lärarhandledningen innehåller förslag på hur du kan stötta och utveckla eleverna före, under och efter skrivandet genom att bygga upp deras kunskaper om olika texttyper – vad gäller innehåll,…
Köp här

Isbn: 9789152309667

Utgivningsår:20120704

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BE

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I ZickZack Bokstäver får eleverna arbeta på ljud- och bokstavsnivå. De får på ett systematiskt sätt utveckla förmågorna att identifiera ljud i ord, koppla ljud till bokstav, säga ljud och skriva bokstäver. Bokstäverna presenteras tre och tre. Eleverna får lära sig identifiera ljud i början, i slutet av och inuti ord.…
Köp här

Isbn: 9789152325971

Utgivningsår:20150220

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I ZickZack 1 Läs&Skriv får eleverna möta olika typer av texter. Steg för steg får de utveckla sin läs- och skrivförmåga. Under lärarens ledning får de lära sig läsa olika texter och göra mängder av språkutvecklande övningar. I ZickZack Läs&Skriv arbetar eleverna på text-, mening- och ordnivå. Olika läs- och…
Köp här

Isbn: 9789152325964

Utgivningsår:20150217

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
ZickZack Skrivrummet 4-6, version 1 kommer att utgå ur sortimentet, men kompletteringsköp är möjligt så långt lagret räcker. Skrivrummet fokuserar på skrivande av olika typer av texter. Övningsboken till ZickZack Skrivrummet är en allt-i-ett-bok, det vill säga den innehåller både malltexter och övningar. Här får…
Köp här

Isbn: 9789152302439

Utgivningsår:20110222

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
ZickZack Skrivrummet 4-6, version 1 kommer att utgå ur sortimentet, men kompletteringsköp är möjligt så långt lagret räcker. Bilagorna består av en nedladdningsbar pdf och innehåller: 1) språkutvecklande interaktionsövningar 2) texttyperna som affischer 3) kort med skrivtips till de olika texttyperna 4)…
Köp här

Isbn: 9789152339336

Utgivningsår:20160324

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar både dig som lärare och dina elever. Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet. Med den blir din läs- och skrivundervisning tydlig och strukturerad. Du ser vad målet med…
Köp här

Isbn: 9789152346372

Utgivningsår:20171013

Utgivare: Sanoma utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
ZickZack 3 Läsrummet består av två elevböcker – en textsamling och en övningsbok. I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är samlade kring teman – Cirkus, Järnåldern, Flytta (Emigration), Flugor, Böcker och Möten. Olika läsförståelsestrategier övas kontinuerligt. Målen för varje tema är…
Köp här

Isbn: 9789152355312

Utgivningsår:20180524

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152309568

Utgivningsår:20120827

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
ZickZack Skrivrummet 4-6, version 1 kommer att utgå ur sortimentet, men kompletteringsköp är möjligt så långt lagret räcker. Skrivrummet fokuserar på skrivande av olika typer av texter. Övningsboken till ZickZack Skrivrummet är en allt-i-ett-bok, det vill säga den innehåller både malltexter och övningar. Här får…
Köp här

Isbn: 9789152309643

Utgivningsår:20130524

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152305904

Utgivningsår:20101022

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I elevboken (övningsboken) får eleverna kunskap om olika texttyper – återberättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, berättande och förklarande texter. De får lära sig vilken struktur och vilka språkliga drag texttyperna har. Genom övningar utvecklas deras språkliga förmågor – vad gäller meningsbyggnad,…
Köp här

Isbn: 9789152357576

Utgivningsår:20210301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I ZickZack 3 Skrivrummet får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka). Varje kapitel är indelat i fyra steg. I Steg 1 får eleverna under lärarens ledning läsa och analysera textens innehåll och struktur. I…
Köp här

Isbn: 9789152346167

Utgivningsår:20170821

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152309544

Utgivningsår:20110705

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I ZickZack 2 Läsrummet får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är samlade kring teman – Glass, Yrken, Skolvägar, Känslor, Åska och Månen. Till texterna finns övningar som utvecklar elevernas läsförmåga (såväl flyt som förståelse), deras språk samt ordförståelse. Olika läsförståelsestrategier modellas…
Köp här

Isbn: 9789152333860

Utgivningsår:20160303

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152312292

Utgivningsår:20130110

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152312322

Utgivningsår:20140922

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. I textsamlingen till ZickZack Läsrummet får eleverna möta olika typer av texter – berättelser, artiklar, notiser, brev, författarporträtt, dikter och faktatexter av olika slag. Dessa är grupperade tematiskt, till exempel Medeltiden,…
Köp här

Isbn: 9789152353783

Utgivningsår:20171108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I ZickZack 2 Skrivrummet får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka). Varje kapitel är indelat i fyra steg. I Steg 1 får eleverna under lärarens ledning läsa och analysera textens innehåll och struktur. I…
Köp här

Isbn: 9789152333877

Utgivningsår:20160315

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ett nytt basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar – både dig som lärare och dina elever.I ZickZack Läsrummet årskurs 3 består av två elevböcker – en textsamling och en övningsbok.I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är…
Utgått

Isbn: 9789152346136

Utgivningsår:20170508

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar både dig som lärare och dina elever. Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läs&Skriv och ZickZack Bokstäver. Här får du som lärare stöd och inspiration så att du kan bedriva en strukturerad och språkutvecklande…
Köp här

Isbn: 9789152329771

Utgivningsår:20150519

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarpaketet består av en tryckt lärarhandledning samt en nedladdningsbar ljudfil (mp3) och en nedladdningsbara bilagor (pdf).
Köp här

Isbn: 9789152354421

Utgivningsår:20180601

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Bilagorna består av en nedladdningsbar pdf och innehåller: 1) lässtrategierna som affischer och kort 2) språkutvecklande interaktionsövningar 3) läsutvecklingsmatriser. Från början fanns bilagorna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketen men går även att kompletteringsköpa separat. Notera att…
Köp här

Isbn: 9789152339022

Utgivningsår:20160914

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Lärarhandledningen innehåller förslag på hur du kan stötta och utmana dina elever före, under och efter skrivandet genom att:   1) bygga upp deras kunskaper om olika texttyper – vad gäller innehåll, struktur och språkliga drag 2) utveckla deras språkliga förmågor – genom att göra olika språkutvecklande övningar 3)…
Köp här

Isbn: 9789152358467

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
ZickZack 3 Läsrummet består av två elevböcker – en textsamling och en övningsbok. I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är samlade kring teman – Cirkus, Järnåldern, Flytta (Emigration), Flugor, Böcker och Möten. I övningsboken finns övningar att göra före läsningen och efter…
Köp här

Isbn: 9789152346150

Utgivningsår:20170829

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar både dig som lärare och dina elever. Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet. Med den blir din läs- och skrivundervisning tydlig och strukturerad. Du ser vad målet med undervisningen…
Köp här

Isbn: 9789152333884

Utgivningsår:20160720

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I elevboken (övningsboken) får eleverna kunskap om olika texttyper – återberättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, berättande och förklarande texter. De får lära sig vilken struktur och vilka språkliga drag texttyperna har. Genom övningar utvecklas deras språkliga förmågor – vad gäller meningsbyggnad,…
Köp här

Isbn: 9789152357606

Utgivningsår:20210301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman, Annika Löthagen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.
Köp här

Isbn: 9789152355220

Utgivningsår:20180201

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ljudfilerna innehåller inlästa texter till ZickZack 5 Skrivrummet och består av nedladdningsbara mp3-filer.   OBS! Ljudet ingår i ZickZack 5 Skrivrummet Digital, men går alltså även att kompletteringsköpa separat. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället.
Köp här

Isbn: 9789152365205

Utgivningsår:20221220

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Ljudfilerna innehåller inlästa texter till ZickZack 4 Skrivrummet och består av nedladdningsbara mp3-filer. Från början fanns ljudfilerna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketen men går även att kompletteringsköpa separat. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället. 
Köp här

Isbn: 9789152339305

Utgivningsår:20160324

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
ZickZack 4 Skrivrummet Digital (elevlicens) är ett interaktivt läromedel som finns i vår plattform Kampus. Allt material som finns i den tryckta elevboken finns i den digitala elevlicensen, men är här anpassat till det digitala mediets möjligheter. Till varje avsnitt finns också ljudfiler eller talsyntes så att eleven…
Köp här

Isbn: 9789152360262

Utgivningsår:20210813

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Pernilla Lundenmark, Karin Fällman-Bajagic, Anna Modigh, Susan Nieland, Christina Hansson, Linda Spolén, Mia Vestman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
ZickZack Skrivrummet 4-6, version 1 kommer att utgå ur sortimentet, men kompletteringsköp är möjligt så långt lagret räcker. Ljudfilerna innehåller inlästa texter till ZickZack 5 Skrivrummet och består av nedladdningsbara mp3-filer. Från början fanns ljudfilerna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i…
Köp här

Isbn: 9789152339329

Utgivningsår:20160324

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
ZickZack 5 Skrivrummet Elevpaket består av:•    1 ex av ZickZack 5 Skrivrummet Övningsbok, version 2 och •    1 ex av ZickZack 5 Skrivrummet Digital, version 2 elevlicens 12 månader. ZickZack 5 Skrivrummet Digital (elevlicens) är ett interaktivt läromedel som finns i vår plattform Kampus. Allt material som finns i den…
Köp här

Isbn: 9789152363539

Utgivningsår:20210916

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ljudfilerna innehåller inlästa texter till ZickZack 6 Skrivrummet och består av nedladdningsbara mp3-filer.   OBS! Ljudet ingår i ZickZack 6 Skrivrummet Digital, men går alltså även att kompletteringsköpa separat.
Köp här

Isbn: 9789152365212

Utgivningsår:20221220

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
ZickZack Skrivrummet 4-6, version 1 kommer att utgå ur sortimentet, men kompletteringsköp är möjligt så långt lagret räcker. Lärarhandledningen innehåller förslag på hur du kan stötta och utveckla eleverna före, under och efter skrivandet genom att bygga upp deras kunskaper om olika texttyper – vad gäller innehåll,…
Köp här

Isbn: 9789152302446

Utgivningsår:20110706

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BE

av:Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
ZickZack 6 Skrivrummet Digital (lärarlicens) är ett digitalt alternativ till den tryckta lärarhandledningen och finns i vår plattform Kampus. Allt material som finns i den tryckta lärarhandledningen samt i elevboken finns i den digitala lärarlicensen. Till varje avsnitt finns också ljudfiler eller talsyntes så att du…
Köp här

Isbn: 9789152360637

Utgivningsår:20211203

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB