Bläddra

av: Mats Renhuldt

Kategorier: Avfallshantering Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljöekonomi Miljön Miljövetenskap och miljöteknik Nationalekonomi Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) är ett omfattande infrastrukturprojekt för att möta de nya krav som ställts på reningen av det avloppsvatten som släpps ut i Östersjön (Baltic Sea Action Plan). Men också för att öka kapaciteten på reningsverken för att klara befolkningstillväxten i Stockholmsområdet. I första…
Köp här

Isbn: 9789187431050

Utgivningsår: 20181216

Utgivare: AP-forlaget, Tallinna Raamatutrükikoda

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789138242889

Utgivningsår: 20150429

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Miljö- och energidepartementet

Kategorier: Avfallshantering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Enligt Kärnavfallsrådet är det viktigt att inte enbart utveckla tekniken för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även samspelet mellan teknik och samhälleliga frågor behöver lyftas. Kopplingar bör göras mellan människa, teknik och organisation. Detta återspeglas i denna kunskapslägesrapport där…
Köp här

Isbn: 9789138242377

Utgivningsår: 20150224

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Avfallshantering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Translation into English of SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring. The Swedish National Council for Nuclear Waste is an independent scientific committee whose mission is to advise the Government on matters relating to nuclear fuel, nuclear waste and…
Köp här

Isbn: 9789138245712

Utgivningsår: 20170407

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ylva S. Sjöstrand

Kategorier: Avfallshantering Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Nationalekonomi
»Stadens sopor är en rik och nyanserad bok med många empiriska förtjänster. För att vara en doktorsavhandling erbjuder den påfallande litet motstånd och bör hitta en läsekrets långt utöver den akademiska publiken.« Svenska Dagbladet Ylva S. Sjöstrands Stadens sopor är mottagare av det prestigefyllda Cliopriset 2015! Så…
Köp här

Isbn: 9789187675089

Utgivningsår: 20141003

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Linn Andersson, Matilda Kindström

Kategorier: Avfallshantering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Återvinn rätt lär dig allt om återvinningens vad, hur och varför. Spännande fakta både för nybörjaren och för superåtervinnaren på jakt efter mer kunskap.
Köp här

Isbn: 9789163388149

Utgivningsår: 20110101

Utgivare: Fältbiologerna Förlag, Dixa AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Avfallshantering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
EU har gjort en översyn av gällande lagstiftning om industriutsläpp, som finns angiven i det s.k. IPPC-direktivet och sex befintliga sektorsdirektiv för industriverksamhet och energiproduktion. Detta har resulterat i ett enda direktiv för industriutsläpp (IED). Här föreslås lagändringar för genomförandet av…
Köp här

Isbn: 9789138236758

Utgivningsår: 20120120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC