Bläddra
Sökresultat för Bo Andersson... Rensa filter?

av: Bo Andersson, Torsten Persson, Tord Porsne, Thomas Schellenberg

GEO – geografi för gymnasiet vänder sig i huvudsak till de som läser Geografi 1. Men den tar också upp många moment som traditionellt ligger i de fördjupande gymnasiekurserna. Författarnas utgångspunkt har varit att löpande behandla de stora frågorna kring globalisering, klimatförändringar och hållbar utveckling, utan…
Köp här

Isbn: 9789140648068

Utgivningsår: 20080521

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik geografi innehåller åtta kapitel:Geografi – att studera…
Köp här

Isbn: 9789140677020

Utgivningsår: 20130822

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bo Andersson

TRACKS Vehicles består av en textbok och arbetsbok där fordon är i fokus och hur de fungerar och repareras. Textboken får engelsklärare att känna sig hemma i den och ger eleverna texter som intresserar dem. Det finns en mängd flervalsfrågor i textboken och i övningsboken övas läsförståelse. Enligt Lpf -94.
Köp här

Isbn: 9789140650382

Utgivningsår: 20071219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bo Andersson

Kategorier: Kreativt skrivande Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
En bok om skrivande. Hur man får idén till en bok. Varför man skriver. Beslut som måste fattas om namn och öknamn, om sant och osant. Om tvånget att berätta och lusten att fabulera. Om problem som uppstår under resans gång. Vad gör man om personerna i boken sätter sig på tvären och inte vill göra som författaren har…
Köp här

Isbn: 9789177650850

Utgivningsår: 20170527

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson, Björn Samuelsson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Ändå finns en stor del asbest fortfarande kvar i bland annat byggnader, maskiner och fartyg. Risken att exponeras finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll. Därför kommer utbildning och information att behövas i många år…
Köp här

Isbn: 9789173651684

Utgivningsår: 20140429

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186690014

Utgivningsår: 20100806

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174024098

Utgivningsår: 20120904

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik geografi elevwebb är elevens komplement till den tryckta…
Köp här

Isbn: 9789140680846

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Gränser tycks vara viktiga i det mänskliga umgänget. Vi drar gärna gränser mellan rätt och fel, tillåtet och otillåtet, skönt och fult. De, som hamnar på ”rätt” sida om gränsen, känner sig bekräftade. Andra blir ifrågasatta och underkända. En av bokens essäer handlar om vår syn på fetman och de överviktiga. En annan om…
Köp här

Isbn: 9789174370706

Utgivningsår: 20101110

Utgivare: Podium

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Konst Musik Musikvetenskap Personliga berättelser
Bo Andersson blev döv i en hjärnhinneinflammation våren 1976. Det ledde till ett nytt eller förstärkt intresse – för musik. För att bättre förstå vad som hänt ville han veta mer om vad han förlorat. Han började fundera på vad fördomar och missförstånd om dövheten kan innebära. Livet som döv blev ju inte alls den…
Köp här

Isbn: 9789177653721

Utgivningsår: 20190621

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson, Anna Windirsch

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik geografi lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta…
Köp här

Isbn: 9789140680853

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Andersson

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Till Hedmans bar kommer människor med mycket olika erfarenheter och förväntningar. En kurator som tröttnat på sitt liv som singel och hennes väninna, som aldrig varit rädd att ta för sig. En malmletare, som kommit hem från Afrika med en svart kvinna i följe. En rundmagad ”allvetare”, som fattar tycke för en rödhårig…
Köp här

Isbn: 9789174371772

Utgivningsår: 20110421

Utgivare: Podium

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson, Anna Windirsch

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.Andra upplaganDe nya upplagorna har anpassats till det centrala innehållet och…
Köp här

Isbn: 9789151103204

Utgivningsår: 20200515

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson

Utkik 7–9 Geografi Interaktiv elevbok är ett komplett digitalt läromedel för årskurs 7–9. Texten är uppbyggd kring det centrala innehållet i Lgr 11. Kartor, tabeller och diagram underlättar förståelsen. Texten kompletteras med ett stort antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar förmågorna, som till exempel…
Köp här

Isbn: 9789140682369

Utgivningsår: 20130903

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Andersson

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Vad som anses normalt och avvikande är ofta en hänsynslös gränsdragning, särskilt när det gäller kroppen. Normerna har inte sällan en moralisk dimension och det krävs ofta mycket obehag för att behaga. Men idealen har ständigt skiftat i skilda tider och kulturer – något tidlöst och allmängiltigt skönhetsideal har…
Köp här

Isbn: 9789174373479

Utgivningsår: 20111206

Utgivare: Podium

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson

Utkik 7–9 Geografi Interaktiv lärarbok innehåller elevbokens alla texter, uppgifter, frågor, sammanfattningsfilmer och självrättande övningar. Lärarmaterialet innehåller dessutom till varje kapitel följande: ”Om kapitlet” – här presenteras vilket centralat innehåll och vilka förmågor som behandlas, samt vilka…
Köp här

Isbn: 9789140682376

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Andersson

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Självmord betraktades länge som ett brott. Livet var en gåva från Gud och kunde inte avvisas. I dag är synen en annan men frågan är fortfarande känslig och svår att tala om. Ett självmord leder till sorg och skuldkänslor hos de efterlevande. Motiv och metoder har skiftat och i sin nya bok visar Bo Andersson hur olika…
Köp här

Isbn: 9789174376845

Utgivningsår: 20121017

Utgivare: Podium

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson

Gleerups geografi 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Varje avsnitt inleds med ett case och diskussionsfrågor som ger förförståelse. Exempel på innehåll är Klimat och väder,…
Köp här

Isbn: 9789140682338

Utgivningsår: 20130903

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Andersson

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
En kvinna och en något yngre man råkar mötas på en herrgård i Uppland. De har träffats tidigare men kan till en början inte komma ihåg var. De känner en allt starkare dragning till varandra och hon, gift sedan länge, börjar ifrågasätta sitt äktenskap. Hon får anledning att omvärdera mycket som hon tidigare sett som…
Köp här

Isbn: 9789175178561

Utgivningsår: 20151203

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson

Gleerups geografi 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Varje avsnitt inleds med ett case och diskussionsfrågor som ger förförståelse. Exempel på innehåll är Klimat och väder,…
Köp här

Isbn: 9789140682352

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Bo Andersson, Anders Johansson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Dröstorp ödeby är ett bra exempel på det fattiga 1700-talet. Ölands befolkning ökade då så intensivt att åkerjorden inte räckte till för att ge mat åt alla. De sämst ställda vilka saknade både jord och arbete tvingades därför att söka sin försörjning på alvarets magra och knappa jordar. Under mitten av 1700-talet…
Köp här

Isbn: 9789197879460

Utgivningsår: 20180221

Utgivare: Solvändan Förlag, Möre Bok och Kontor

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson, Göran Andersson, Torsten Persson, Tord Porsne

Denna upplaga togs fram för Lpf94/Kursplan 2000 och finns endast för kompleteringsköp. Geoguiden Författare:Andersson/ Andersson/ Persson/ Porsne Geoguiden är en bok för kurs A och kurs B. I bokens första halva är perspektivet tematiskt, medan den andra halvan har ett regionalgeografiskt perspektiv.  Varje…
Köp här

Isbn: 9789140634245

Utgivningsår: 20000310

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172036253

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Bo Andersson

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Alla lever vi i varje här och nu i våra ”stora berättelser”. Den mest eviga och allomfamnande är den om Vi och Dom. Vi goda, framgångsrika, överlägsna, vita osv. möter Dom andra som framställs som onda, primitiva, underlägsna, mörkhyade m.m. I den andan studeras centrism av olika slag; nations- och etno- samt…
Köp här

Isbn: 9789175271439

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Atremi AB

Mediatyp: BB

av: Bo Andersson

I lärarhandledningen finns det tips och kommentarer till hur man kan lägga upp undervisningen, kommentarer till bilder, bokens texter och övningar. Det finns även kopieringsunderlag och facit till bokens uppgifter.Läs mer om Geografi Punkt SO på gleerups.se
Köp här

Isbn: 9789140636607

Utgivningsår: 20010405

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Bo Andersson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Ludwig Wittgenstein var komplex, både som person och filosof. Han är en av de mest betydelsefulla filosoferna under 1900-talet men hans filosofi anses gåtfull och svårgenomtränglig. Hans ämnesområden var framför allt logik och språkfilosofi och han var inspirationskälla till filsofirörelser som Wienkretsen och…
Köp här

Isbn: 9789173313834

Utgivningsår: 20110518

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Bo Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Det saknas inte allvar när Bo Andersson skriver om normalitet och avvikelse, men det märks att ämnet roar honom. Om sanningen ska fram är det avvikelsen som intresserar honom mest – i sin nya bok skriver han att han inte vet om han någonsin träffat en människa som är helt och hållet normal. Bo Andersson har arbetat som…
Köp här

Isbn: 9789176092200

Utgivningsår: 20140825

Utgivare: Podium

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson, Göran Andersson

Grundböckerna i Geografi Punkt SO är uppdelade i delar som är lämpade för årskurs 7-9. I geografi innehåller grundböckerna Fördjupning och Metod och är därför lite mer omfattande än andra grundböcker. Böckerna har en tydlig progression där verktygskapitlen överväger i del 1 medan synteskapitlen som tar upp mer komplexa…
Köp här

Isbn: 9789140636577

Utgivningsår: 20010405

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Nils Petter Sundgren

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konst: teman och motiv Konstformer Särskilda konstnärer Skulptur
Bo Andersson är skulptör med många offentliga utsmyckningar på sin verkslista. Han arbetar gärna i stort format, i järn och koppar, inte sällan med skrot från havets botten. Han är likaså en fin tecknare. Han prövar också modern laserteknik på urtida motiv. »Det kraftfulla, ursprungliga och konkreta är vad som dröjer…
Köp här

Isbn: 9789173318082

Utgivningsår: 20170109

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC