Bläddra
Sökresultat för Hans Lind... Rensa filter?

av: Fredrik B Nilsson, Hans Lind

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Bostadsproblem och hemlöshet Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I en återblickande, nutidsgranskande och framåtspanande bok skapar skribenten Fredrik B Nilsson och fastighetsprofessor Hans Lind ett tidsdokument som ger bakgrund och bred kunskap till stöd för den pågående bostadsdebatten. Den svenska bostadsmarknaden har de senaste decennierna haft en exempellös resa där priserna…
Köp här

Isbn: 9789198359831

Utgivningsår: 20200810

Utgivare: Wijk Antik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452335

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Fredrik B Nilsson, Hans Lind

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I denna återblickande, nutidsgranskande och framåtspanande bok skapar den notoriske flyttaren Fredrik B Nilsson och fastighetsprofessor Hans Lind ett tidsdokument som ger friskt bränsle till den ständigt pågående bostadsdebatten. Mötet mellan lekmannen och experten har resulterat i en biografisk fackbok som kombinerar…
Köp här

Isbn: 9789198359817

Utgivningsår: 20170820

Utgivare: Wijk Antik

Mediatyp: BC

av: Christina Gustafsson, Marc Landeman, Peter Palm, Anders Ahlberg, Jan Berghöök, Jonny Flodin, Sheila Florell, Per Henning Grauers, Monica Haapaniemi, Nicklas Hansen, Cecilia Hermansson, Lovisa Högberg, Tomas Ingemarsson, Lars Johnsson, Barbro Julstad, Thomas Karlbro, Johan Larsson, Jon Lekander, Hans Lind, Eidar Lindgren, Berndt Lundgren, Stellan Lundström, Bo Nordlund, Johan Nyström, Erik Persson, Göran Råckle, Leonie Selting, Per Sörbom, Lars Tegelberg, Agnieszka Zalejska Jonsson

Kategorier: Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor ur ett mycket brett perspektiv. Nyheter i denna upplaga är åtta nyskrivna kapitel om arrende, tomträtt, markåtkomst och ersättning, fastighetsvärdering, finansiering av fastigheter och av infrastruktur, bostadsmarknaden och dess…
Köp här

Isbn: 9789144151632

Utgivningsår: 20210819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: , Carl Caesar, Thomas Kalbro, Hans Lind

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Kommunal markanvisning till salu – men oklart för vem! Pekar på problem med ofullständiga kontrakt, värdering och prissättning av projekt, olika anbudsformer samt transaktionskostnader i samband med kommunal markanvisning. Betonar de krav bör ställas på öppna och förutsägbara…
Köp här

Isbn: 9789138238530

Utgivningsår: 20130212

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans Lind, John Sandblad

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Alltför många diskussioner om upphandlingar handlar om vad reglerna säger och för lite om vad som leder till en bra affär och till att seriösa leverantörer gynnas. Detta faktum var ursprunget till att Hans Lind och John Sandblad skrev denna bok. Förvisso behövs juridik och konkurrens, men också gammaldags handelskultur…
Köp här

Isbn: 9789172511927

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Moa Beskow, Thomas Borén, Mari Ferring, Mattias Frihammar, Leif Korkkinen, Hans Lind, Johannes Månsson, Klas Ramberg, Fabian Sjö, Åsa Tjusberg, Lennart Tonell, Emil Törnsten

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Stadsplanering och kommunal planering Urbana samhällen
Är staden en vara? Det går ju knappast att sälja huvudstaden till högstbjudande. Men städer konkurrerar med varandra och marknadsförs som varor. Så har det alltid varit. Idag har produktionen av varan Stockholm ändrat karaktär. Konkurrensen gäller fler och andra företeelser än tidigare. I denna antologi utgår tolv…
Köp här

Isbn: 9789170312922

Utgivningsår: 20160923

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BC

av: Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet. Tanken är den vanliga vid historieskrivningar: Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Värderingsbranschen förser samhället med…
Köp här

Isbn: 9789188823175

Utgivningsår: 20191029

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BC

av: Hans Lind

Den hyresreglering vi har idag fungerar inte. Hyresregleringen var tänkt att bryta den inkomstmässiga och etniska segregationen, men segregationen bara ökar. Det byggs inte några bostäder, hyresrätter görs om till bostadsrätter och svarthandeln med hyreskontrakt blir allt vanligare. Dagens hyresreglering är inte…
Köp här

Isbn: 9789189483019

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Hans Lind

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I samhället finns en rad regler för ekonomiska avtal och avgifter, till exempel internt inom en offentlig organisation eller för privatpersoner och företag. Men går det verkligen att mäta det som avtalen ska bygga på? Här analyseras tre olika områden ur detta perspektiv: kapitaltjänstkostnader och internhyror i…
Köp här

Isbn: 9789188823427

Utgivningsår: 20210802

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BC

av: Hans Lind

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Skriften Ekonomi för arkitekter – introduktion till lönsamhetskalkylering och fastighetsvärdering vid planering och byggande har ett syfte: att ge arkitekter en bättre grund i ekonomiska frågor inför dialog med övriga aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. I tre korta och lättillgängliga kapitel behandlas…
Köp här

Isbn: 9789197895750

Utgivningsår: 20120501

Utgivare: Stiftelsen Arkus

Mediatyp: BC

av: Hans Lind, Stellan Lundström

Med det enskilda hushållet i centrum granskar författarna den nuvarande bostadsmarknaden och bostadspolitiken och analyserar vad som krävs för att få till stånd en väl fungerande marknad för bostäder. De flesta människors bostadsbehov tillgodoses i huvudsak inom det befintliga bostadsbeståndet. Därför är det viktigt…
Köp här

Isbn: 9789186203474

Utgivningsår: 20070529

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Hans Lind, Stellan Lundström

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
De kommersiella fastigheterna i form av kontor, butiker, hotell, restauranger m.m. skapar och karaktäriserar våra stadsmiljöer. Fastigheterna utgör arbetsplatser och mötesplatser för miljontals svenskar. Trots synlighet och ett omfattande utnyttjande saknas det en sammanhållen diskussion om den kommersiella…
Köp här

Isbn: 9789186203962

Utgivningsår: 20110831

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Höglund, Leif Jarlén, Hans Lind, Andreas Lökholm

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Elever har olika behov, inriktningar och inlärningsstilar. I samhälle.nu i samhällskunskap finns därför ett brett utbud av material av varierande karaktär och svårighetsgrad. Bok i två versioner För kärnämneskursen finns en bok i två olika versioner, A och A+. samhälle.nu A täcker hela kärnämneskursen, med tonvikt på…
Köp här

Isbn: 9789127668003

Utgivningsår: 20031120

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Cars, Thomas Kalbro, Hans Lind

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Befolkningen ökar snabbt i Sveriges tillväxtregioner och behovet av bostäder är stort. Det finns många brister i infrastrukturen. Om detta pågår en intensiv diskussion och det finns många förslag på vad som behöver göras. Här tas ett helhetsperspektiv på det svenska systemet för planering och genomförande av bostads-…
Köp här

Isbn: 9789186949488

Utgivningsår: 20131111

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Höglund, Leif Jarlén, Hans Lind, Andreas Lökholm

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Elever har olika behov, inriktningar och inlärningsstilar. I samhälle.nu i samhällskunskap finns därför ett brett utbud av material av varierande karaktär och svårighetsgrad. Bok i två versioner För kärnämneskursen finns en bok i två olika versioner, A och A+. samhälle.nu A täcker hela kärnämneskursen, med tonvikt på…
Köp här

Isbn: 9789127668010

Utgivningsår: 20040331

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Hans Lind, Kerstin Annadotter, Folke Björk, Lovisa Högberg, Tord af Klintberg

Kategorier: Bostadslagstiftning Bostadsproblem och hemlöshet Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Hur ska hushåll med låga inkomster hitta en acceptabel bostad på marknaden till en rimlig kostnad? För att uppnå detta är det nödvändigt att ta ett samlat grepp om byggande, regler vid renovering och möjligheter att få tag i en bostad i det befintliga beståndet. För byggandet finns flera tänkbara strategier. Den…
Köp här

Isbn: 9789186949754

Utgivningsår: 20160217

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Höglund, Leif Jarlén, Hans Lind, Andreas Lökholm

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Elever har olika behov, inriktningar och inlärningsstilar. I samhälle.nu i samhällskunskap finns därför ett brett utbud av material av varierande karaktär och svårighetsgrad. Bok i två versioner För kärnämneskursen finns en bok i två olika versioner, A och A+. samhälle.nu A täcker hela kärnämneskursen, med tonvikt på…
Köp här

Isbn: 9789127668027

Utgivningsår: 20041130

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Sophia Mattsson-Linnala, Hans Lind, Lennart Weiss, Håkan A. Bengtsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det råder en bred samsyn om att det låga bostadsbyggandet, särskilt i storstadsregionerna, är ett stort samhällsproblem. Det driver upp huspriser och hyror. Och drabbar de grupper som har sämst möjligheter att hävda sina intressen och urholkar den sociala bostadspolitiken. Syftet med boken Så ökar vi bostadsbyggandet…
Köp här

Isbn: 9789186743369

Utgivningsår: 20131118

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC