Bläddra
Sökresultat för Per Eklund... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789188955104

Utgivningsår:20210506

Utgivare: Tukan läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188955111

Utgivningsår:20190827

Utgivare: Tukan förlag läromedel

Mediatyp: EA

av:Per Eklund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen till Fundament Religion 8 följer lärobokens kapitel. Genom lärobokens text får eleven med sig faktakunskaper, vilka prövas i lärobokens läsförståelsefrågor. Lärarhandledningens konkreta tips på upplägg och inspirerande uppgifter gör att eleven lättare kan tillgodogöra sig det centrala innehållet och…
Köp här

Isbn: 9789188955173

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Tukan förlag läromedel

Mediatyp: EA

av:Helen Andersson-Svahn, Gustaf Arrhenius, Christian Broberger, Fredrik Bäckhed, Örjan Carlborg, Jan Conrad, Marie Dacke, Per Eklund, Christian Forssén, Tünde Fülöp, Annette Granéli, Martin Högbom, Erik Ingelsson, Danica Kragic, Jonas Larsson, Maria Lindskog, Anna Sjöström Douagi, Emma Sparr, Torsten Wiesel

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
På senare tid har vetenskapliga akademier för unga forskare etablerats runt om i världen. Så också i Sverige, där Sveriges unga akademi inrättades 2011. Dess syfte är att fungera som ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i landet. Denna bok samlar korta självbiografier,…
Köp här

Isbn: 9789173590877

Utgivningsår:20150414

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Eklund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Fundament är ett nytt basläromedel i SO för högstadiet. Serien utgår från det centrala innehållet i Lgr22 och har tydligt fokus på språk- och kunskapsutveckling för att säkerställa att alla elever ges möjlighet att klara betygskriterierna och utveckla sina förmågor. Varje bok inleds med en genomgång av lässtrategier…
Köp här

Isbn: 9789188955807

Utgivningsår:20230303

Utgivare: Tukan förlag läromedel

Mediatyp: BC

av:Per Eklund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Fundament är ett nytt basläromedel i SO för högstadiet. Serien utgår från det centrala innehållet i Lgr22 och har tydligt fokus på språk- och kunskapsutveckling för att säkerställa att alla elever ges möjlighet att klara betygskriterierna och utveckla sina förmågor. Varje bok inleds med en genomgång av lässtrategier…
Köp här

Isbn: 9789188955814

Utgivningsår:20230303

Utgivare: Tukan förlag läromedel

Mediatyp: BC

av:Per Eklund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen till Fundament Religion 8 följer lärobokens kapitel. Genom lärobokens text får eleven med sig faktakunskaper, vilka prövas i lärobokens läsförståelsefrågor. Lärarhandledningens konkreta tips på upplägg och inspirerande uppgifter gör att eleven lättare kan tillgodogöra sig det centrala innehållet och…
Köp här

Isbn: 9789188955951

Utgivningsår:20230414

Utgivare: Tukan förlag läromedel

Mediatyp: EA

av:Per Eklund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen till Fundament Religion 8 följer lärobokens kapitel. Genom lärobokens text får eleven med sig faktakunskaper, vilka prövas i lärobokens läsförståelsefrågor. Lärarhandledningens konkreta tips på upplägg och inspirerande uppgifter gör att eleven lättare kan tillgodogöra sig det centrala innehållet och…
Köp här

Isbn: 9789188955944

Utgivningsår:20230414

Utgivare: Tukan förlag läromedel

Mediatyp: EA

av:Per Eklund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen till Fundament Religion 7–9 följer grundbokens struktur och utgår från det centrala innehållet i Lgr22. Handledningens första del innehåller allt från lektionsplanering och ämnesspecifik fördjupning till fakta om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, bedömningsstöd och en smart tabell över…
Köp här

Isbn: 9789188955579

Utgivningsår:20220815

Utgivare: Tukan förlag läromedel

Mediatyp: EA

av:Lennart Hill, Per Eklund, Gunnar Eriksson, Karin Wennermark

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fackförbund Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrier och branscher Socialhistoria och kulturhistoria Tillverkningsindustri
Vill du veta hur det var att jobba i nedre Sliperiet på 1950-talet? Eller att bli uppsagd på grund av arbetsbrist 2013? Hur var det att växa upp i brukets kaserner, och vad gjorde mamma och pappa på Karusellaftnarna i Folkets hus? Pappersarbetarna är en bok om kollektivet, facket, Pappers avd 50 i Kvarnsveden, Borlänge…
Köp här

Isbn: 9789163764257

Utgivningsår:20140929

Utgivare: Pappersavd. 50 Kvarnsveden

Mediatyp: BB

av:Per Eklund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Övrig scenkonst Scenkonst och film Socialhistoria och kulturhistoria
Trolleri som konst och kultur förklarar trollerikonstens historia och utveckling. Författaren berättar om de trollerikonstnärer, kvinnor och män, som kom att använda det oförklarliga för att underhålla en hel värld. Boken skildrar hur historien formade dessa artister och trollerikonsterna som fick det omöjliga att…
Köp här

Isbn: 9789173317719

Utgivningsår:20160823

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Christer Nordlund, Helen Andersson-Svahn, Gustaf Arrhenius, Christian Broberger, Fredrik Bäckhed, Örjan Carlborg, Jan Conrad, Marie Dacke, Per Eklund, Christian Forssén, Tünde Fülöp, Annette Granéli, Martin Högbom, Erik Ingelsson, Danica Kragic, Jonas Larsson, Maria Lindskog, Torsten Wiesel, Anna Sjöström Douagi

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
På senare tid har vetenskapliga akademier för unga forskare etablerats runt om i världen. Så också i Sverige, där Sveriges unga akademi inrättades 2011. Dess syfte är att fungera som ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i landet. Denna bok samlar korta självbiografier,…
Köp här

Isbn: 9789173590662

Utgivningsår:20130903

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av:Hannah Ohm, Per Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Medarbetarägda företag och kooperationer
FN har utlyst 2012 som kooperationens år för att höja det allmänna medvetandet och väcka upp- märksamhet kring kooperativets förmåga att minska fattigdom, främja social integration och skapa nya jobbmöjligheter. Vi vill ta tillfället i akt att diskutera en form som verkar vara både mitt i prick och helt off. När de…
Köp här

Isbn: 9789174376289

Utgivningsår:20120619

Utgivare: Sektor3

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343614

Utgivningsår:20080505

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

av:Per Eklund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Fundament är ett nytt basläromedel i SO för högstadiet. Serien utgår från det centrala innehållet i Lgr22 och har tydligt fokus på språk- och kunskapsutveckling för att säkerställa att alla elever ges möjlighet att klara betygskriterierna och utveckla sina förmågor. Varje bok inleds med en genomgång av lässtrategier…
Köp här

Isbn: 9789188955791

Utgivningsår:20230303

Utgivare: Tukan förlag läromedel

Mediatyp: BC