Bläddra

av:Lars-Göran Sundberg, Christina Sundberg

Kategorier: Familjepsykologi Filosofi och religion Kristendom Psykologi Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter Samhälle och samhällsvetenskap
  De flesta som får en bröllopsinbjudan kan tänka sig att resa hur långt som helst för att få vara med. Det är ju något viktigt på gång! Brudparet lägger ner stor energi på att utforma vigseln, menyn, bordsplaceringen och allt runt omkring. Men fortsättningen? Tills döden skiljer oss åt ? En del undrar om går att…
Köp här

Isbn: 9789173879637

Utgivningsår:20220329

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

av:Jayne Svenungsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
”I Sverige har få lika kunnigt beskrivit och problematiserat Guds och religionens återinträde inom de senaste decenniernas filosofi och debatt som teologen Jayne Svenungsson. […] Nu är hon tillbaka med en grundlärd och engagerande studie” (Håkan Möller, SvD) Vilket inflytande har det judiska och…
Köp här

Isbn: 9789186133559

Utgivningsår:20140321

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av:Henrik Rosén, Elias Carlberg

Kategorier: Filosofi och religion Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter Tvärvetenskap
Can religions be a self-evident force for good in the public space? The increasing secularisation of society and global conflict are feeding religious scepticism and the attitude that lifeviews are a private concern and religion a hotbed of conflict. However, contrary to the prevalent generalisations about violence,…
Köp här

Isbn: 9789179996833

Utgivningsår:20200101

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

av:Elisabeth Gerle

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
I Sinnlighetens närvaro – Luther mellan kroppskult och kroppsförakt resonerar Elisabeth Gerle med Martin Luther och samtida teologer om synen på kropp, sexualitet och sinnlighet, då och nu. Författaren utmanar med hjälp av Erosteologi traditionella motsatser mellan kropp och ande, samt mellan olika former av…
Köp här

Isbn: 9789152636053

Utgivningsår:20150206

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Rikard Roitto, Susanne Wigorts Yngvesson, Petra Carlsson, Louise Linder, Linde Lindkvist, Blazenka Scheuer, Henrik Åhman

Kategorier: Filosofi och religion Informationsteknik It: allmänt It: etik Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
Människans livsvillkor och självuppfattning påverkas när teknik och teknologi förändras. De förändringar som pågår just nu, som det ökande användandet av artificiell intelligens och digital teknik i vardagen, saknar historiskt motstycke. Teknoteologi undersöker skärningspunkter mellan teologiska, filosofiska,…
Köp här

Isbn: 9789144141084

Utgivningsår:20210107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
Finns det något utrymme för andlighet i ett nutida sekulärt samhälle? Kan andlighet som fenomen ha någon uppgift i våra välfärdsinstitutioner? Kan andlighet utgöra centrum i en människas liv även om hon inte är religiös?Detta är frågor som diskuteras i antologin författad av företrädare för vårdetik,…
Köp här

Isbn: 9789138325353

Utgivningsår:20100914

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Malm

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
Vad innebär det att följa Jesus i början av 2000-talet? Är det möjligt för oss idag att gräva oss ner till den ursprungliga radikalitetens källor, med risk för sättningar och ras i våra egna system? Ett bra ställe att gräva är Jesu bergspredikan. Redan efter några spadtag stöter man på spår som leder rakt in i vår tids…
Köp här

Isbn: 9789173879835

Utgivningsår:20220907

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197237574

Utgivningsår:19991215

Utgivare: Vingården förlag

Mediatyp: BC

av:Jacques Ellul

Kategorier: Filosofi och religion Fredsforskning och konfliktforskning Kristendom Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Tvärvetenskap Våld i samhället
Våld är en »naturlig« del av livet, ett symptom på en trasig värld. Hur ska man som kristen förhålla sig till våld och icke-våld? Finns det vägar bortom rädsla, hat och likgiltighet? Finns det en realism bortom ogrundad optimism och förenklande lösningar? Finns det en frihet och närvaro som kan trotsa våldets…
Köp här

Isbn: 9789198634969

Utgivningsår:20230523

Utgivare: Spricka förlag

Mediatyp: BC

av:Gert Nilsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
Boken tar upp aktuella socialetiska problem i deras relation till kristen tro. Författaren förespråkar en humant grundad etik men menar att Bibeln och den kristna tron har värdefulla impulser att ge när det gäller etiken kring olika samhällsfrågor.
Köp här

Isbn: 9789175694504

Utgivningsår:20170314

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:C. S. Lewis

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Religiös etik Religiösa frågor och debatter
Varför kan inte människor bara få ha det bra? Om Gud är god och allsmäktig, varför är världen ofta så ond? I alla tider har människan brottas med frågor om lidande. I Lidandets problem (The Problem of Pain) svarade C S Lewis på sitt karaktäristiska vis, med tro, ärlighet, humor och intellektuell skärpa, och resultatet…
Köp här

Isbn: 9789189704640

Utgivningsår:20230908

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

av:Bertil Hanberger

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
Frågor om migration och medmänsklighet genomsyrar just nu samhället och våra grundvärderingar prövas. Hur ska det gå? Alla står vi inför ett val: gå förbi nöden med de förståndiga orden ”vad föreslår det för så många?” eller stanna upp och faktiskt göra något självklart och rimligt. ”Vad ni har gjort…
Köp här

Isbn: 9789186577605

Utgivningsår:20170301

Utgivare: Gaudete

Mediatyp: BB

av:Wayde Goodall

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Filosofi och religion Företagsekonomi och management Kristendom Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
Wayde Goodall har följt skandalerna och själavårdat ledare som har kastat bort sin familj, sin karriär eller sin framtid för kortvarig njutning eller ekonomisk vinning. I den här boken beskriver han ledarskapets fallgropar, de gemensamma nämnarna och varningsflaggorna hos ledare som går över den moraliska gränsen, och…
Köp här

Isbn: 9789188430823

Utgivningsår:20190326

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

av:Hans Teke

Kategorier: Filosofi och religion Pedagogik Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Is there a formula for ethics teaching more effective than others, if the purpose is to make a difference as to how students relate and respond to ethical problems in their own lives? And, if so, what would that formula look like? Would it be anything similar to ethics teaching as it is “ generally” performed or would…
Köp här

Isbn: 9789188899613

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:James K. A. Smith

Kategorier: Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
Vem och vad vi tillber formar våra hjärtan. Och även om vi strävar efter att forma kulturen är vi ofta omedvetna om hur mycket kulturen egentligen formar oss. Det är inte säkert att vi ser hur våra hjärtan får lära sig att älska avgudar i stället för vår skapare. Den här boken visar vilken formativ kraft som ligger i…
Köp här

Isbn: 9789198433821

Utgivningsår:20191001

Utgivare: EFS Budbäraren

Mediatyp: BB