Bläddra

av: JanOlof Nordström, Jonas Bromander, Kerstin Wimmer, Åsa Nyström, Jonas Ideström

Kategorier: Aspekter av religion Etiska frågor och debatter Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Boken Idealitet som utmanar ger ett underlag för samtal i den lokala församlingen. Viktiga frågor i Svenska kyrkan rör det ideella arbetet. Hur bör man organisera och kanalisera allt det engagemang som finns? Och varför? Frågorna blir alltmer i fokus i takt med mindre ekonomiska resurser och ökade utmaningar i…
Köp här

Isbn: 9789152636466

Utgivningsår: 20160916

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Hans Gunnar Adén

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet Självbiografi: religion och andlighet
Hans Gunnar Adén gjorde allvar av en mångårig dröm. Han fattade ett stort beslut och lämnade en trygg karriär som internationell tjänsteman. Vid 33 års ålder gick han i kloster. Inte mindre märkligt: Efter 12 år som munk återgick han till ett vanligt liv. Hans Gunnar Adén tillbringade två år i ett benediktinkloster i…
Köp här

Isbn: 9789173318204

Utgivningsår: 20170131

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Sven Arne Flodell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Brukspatronen Ernst Kjellberg på Valåsen i Värmland var över­ tygad om att endast en genomgripande reformation kunde rädda svensk kristenhet från förfall. En reformerad kristenhet kunde också vara en tillgång för nationen. Han vände sig därför till ett antal biskopar som ledare för Svenska kyrkan med ett erbjudande.…
Köp här

Isbn: 9789175808345

Utgivningsår: 20170207

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: En nunna Mariavall,

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet
En ung man som hade allt ? pengar, skönhet, begåvning, humor ? väljer att lämna karriär och prinsessa för att viga sig helt åt Gud i ett trappistkloster. Men livet blir inte alls som Rafael tänkt sig… Biografi och dagböcker visar hur en vanlig tonåring utvecklas till ett helgon, som 27 år gammal vid sin död 1938,…
Köp här

Isbn: 9789185608492

Utgivningsår: 20150710

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Leif Jonsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Hälso- och sjukvård Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer
Det byggs mycket i många städer. Ibland är det obebyggda markområden som bebyggs. Det händer också att existerande samhällen rivs för att ge plats åt nya. Stora Sköndal är ett exempel på det senare. Stora Sköndal är ett samhälle lite för sig. Från att ha varit en lantegendom sedan 1600-talet togs fastigheten 1905 i…
Köp här

Isbn: 9789189047792

Utgivningsår: 20200525

Utgivare: Ekström & Garay, Totem

Mediatyp: BC

av: Anne Sörman

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Här möter vi en kvinnlig svensk präst som arbetar i förorten Fruängen utanför Stockholm. Kyrkan ligger mitt i centrum, nära tunnelbanan. Ta del av prästens tankar om vad kyrkan kan ge församlingsborna. I kyrkan finns tid för samtal när människor mår dåligt. Boken ingår i serien “Mitt i Sverige”. Innehåller…
Köp här

Isbn: 9789170530869

Utgivningsår: 20060925

Utgivare: LL-förlaget

Mediatyp: BB

av: Ulla Lind

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Ulla Linds livsgärning var som lärare i svenska, tyska och engelska på Bäckängsgymnasiet i Borås. Som nybliven pensionär besökte hon Kongo 2007, där hon bland annat träffade skolchefen för Frälsningsarméns skolor i Kongo. Han berättade att det behövdes folk som undervisar i engelska. Ulla kom tillbaka för att arbeta…
Köp här

Isbn: 9789175177434

Utgivningsår: 20150703

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan-Åke Alvarsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Hur skall vi kunna kommunicera över kulturgränserna i en allt mera globaliserad värld? Hur skall ett kristet budskap kunna hävda sig i ett sekulariserat Sverige? Hur utnyttjar vi kontakter under resor utomlands eller med invandrare i Sverige på bästa sätt? Dessa frågor blir allt mera aktuella för svenskar som vill visa…
Köp här

Isbn: 9789198273311

Utgivningsår: 20150801

Utgivare: Boliden Media

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer Sanna berättelser
Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. I boken möter vi och utmanas av unga och äldre, kvinnor och män, pastorer och lekmän, kyrkoledare och medlemmar i Equmeniakyrkans omfattande nätverk av kyrkor i hela världen. I boken hittar du många…
Köp här

Isbn: 9789187283505

Utgivningsår: 20141121

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Stolt

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Aspekter av religion Filosofi och religion Konst Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Boken skildrar byggandet av St Ansgars kyrka och studentbostäder jämte anläggningens första årtionde. Uppslaget kom från akademiker som mindes sin egen studietid med studenthem och matlagsgemenskap. De tänkte sig en modern variant som ett college av engelsk modell, med kapell, prästerlig föreståndare och ett…
Köp här

Isbn: 9789177770664

Utgivningsår: 20191007

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Carl Axel Aurelius, Steffen Kjeldgaard-Pedersen

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Historien Martin Luther kan berättas på många olika sätt. Två drag utmärker alldeles särskilt denna biografi. Den lägger stor vikt vid Luthers teologiska tankar och deras utveckling, och den drar nytta av ett för 1500-talet typiskt fenomen i humanistiska kretsar, nämligen brevskrivandets förnyelse. Martin Luther skrev…
Köp här

Isbn: 9789152636671

Utgivningsår: 20170508

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Hans-Olof Hansson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Småkyrkorörelsen var kyrkfolkets satsning att med frivilligt insamlade medel bygga kyrkor och driva gudstjänst- och församlingsliv i nya stadsdelar och tätorter. Det var den 1 november 1946, som Göteborgs Småkyrkostiftelse bildades och blev räddningen för det kyrkliga livet under några avgörande decennier i Göteborgs…
Köp här

Isbn: 9789172710702

Utgivningsår: 20161108

Utgivare: Församlingsförlaget

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I hundra år har Stiftelsen Sverige och Kristen Tro ägnat sig åt en dialog som framför allt behandlar religionens (kristendomens) roll i det svenska samhället. Den första delen av seklet handlade frågorna om religionens yttringar i det fortfarande enhetliga Sverige. I takt med den ökade invandringen förändrades…
Köp här

Isbn: 9789175807539

Utgivningsår: 20150715

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Torbjörn Aronson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
De protestantiska väckelserörelserna har utgjort en vital del av den kristna kyrkan ända sedan slutet av 1600-talet. Genom dem har historiska kyrkor förnyats och den kristna tron spritts i Afrika, Asien och Amerika. Idag används ofta “evangelikalism” som en samlingsbeteckning för denna viktiga typ av…
Köp här

Isbn: 9789178669158

Utgivningsår: 20140307

Utgivare: Livets Ords Förlag, ScandinavianBook

Mediatyp: BC

av: Owe Lindeskär

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Jag skriver om dop, nattvard, kyrkans upprättelse och församlingens relation till Kristus utifrån mina många år som pastor och förkunnare. Den spänning som finns mellan kyrkans ständiga förändringar och församlingens trohet till Gud och hans ord är tydlig i dag. Hur kan det komma sig att kristna samfund, vilka föddes…
Köp här

Isbn: 9789187827778

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Semnos förlag

Mediatyp: BB

av: David Qviström, Cecilia Nahnfeldt, Charlotte Engel

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
En plats för mig – Praktik och arbetsträning i församlingsarbetet.Vad kan kyrkan och diakonin göra för att hjälpa människor till arbetslivet? Församlingar i Västerås stift har under flera år erbjudit arbetsträning i församlingsarbetet inom projektet Aktör för välfärden. Journalisten David Qviström och fotograf…
Köp här

Isbn: 9789152636565

Utgivningsår: 20161014

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Kappelin

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Personlig och fascinerande biografi om Påve Franciskus av folkkära journalisten Kristina Kappelin Bagarmossen hör inte till de mest kända pilgrimsorterna i världen. Men det är där som denna berättelsen tar sin början. Här låg en argentinsk flykting död i sin lägenhet i två år utan att någon saknade honom. Det var denne…
Köp här

Isbn: 9789173377911

Utgivningsår: 20160915

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Katrin Åmell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Bland alla de kvinnor som bär upp katolska kyrkans liv världen över finns också ordenssystrar. Hur har dessa systrars liv sett ut under olika tidsepoker? Och vad har de uträttat? Under senare år har historiska arbeten utkommit som belyser dessa frågor. Systrar i kyrkan. Historen om en grupp dominikansystrar i Sverige…
Köp här

Isbn: 9789185608591

Utgivningsår: 20171212

Utgivare: Fredestad Förlag

Mediatyp: BB

av: Mats-Ola Ishoel

Kategorier: Andra frikyrkosamfund och evangeliska kyrkor Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Mats-Ola Ishoel är huvudpastor för Livets Ord i Moskva och ordförande för Associated Russian Union of Christians of Evangelical Faith. Under hans ledarskap har Livets Ord Moskva vuxit varje år och har nu över fyra tusen medlemmar. Församlingen har en rad verksamheter, bland annat socialt arbete, ungdomsarbete,…
Köp här

Isbn: 9789188430830

Utgivningsår: 20190326

Utgivare: Livets Ords Förlag, Golden Pages, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173155700

Utgivningsår: 20200415

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Samuel Rubenson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet Socialhistoria och kulturhistoria
Forskningsprogrammet “Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen” tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2009. Genom studier av ökenfädernas texter och andra källor från Egypten, Palestina och Syrien, de områden där klosterväsendet tog sin början, visar forskargruppen på en…
Köp här

Isbn: 9789170612138

Utgivningsår: 20160524

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197890991

Utgivningsår: 20161206

Utgivare: Narin Förlag

Mediatyp: BB

av: Martin Luther

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Här presenteras en samling nyöversatta Luther-texter. Liksom Luther själv ville förmedla Bibelns texter på folkets språk i sin tid, behöver också idag hans egna texter göras tillgängliga på vårt språk. Till 500-års firandet 2017 av reformationens start kommer här ett urval av Luthers texter på svenska, dels för att…
Köp här

Isbn: 9789198238983

Utgivningsår: 20170224

Utgivare: Themis Förlag, Totem

Mediatyp: BC

av: Mats J. Hansson, Erik Blennberger

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer
Vilken roll spelar diakonin i samtidens välfärdssamhälle? Detta är en utmärkt grundbok för diakonutbildning och annan utbildning inom telogi och religionsvetenskap.
Köp här

Isbn: 9789152638071

Utgivningsår: 20190914

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Wirén

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Svenska kyrkan står inför stora pedagogiska och teologiska utmaningar. Hur delar vi tro och liv i vår tid? Hur får vi större delaktighet av ideella?Hur berättar vi om kristen tro i ett mångreligiöst samhälle? Utifrån olika förutsättningar finns det många kyrkor som kämpar med dessa frågor. Genom tre internationella…
Köp här

Isbn: 9789152636916

Utgivningsår: 20170403

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Pia Lundqvist

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica; color: #454545} Fristaten Kongo har kommit att symbolisera ett av den europeiska imperialismens allra mörkaste kapitel. I spåren av koloniseringen startade Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i landet under tidigt 1880-tal.…
Köp här

Isbn: 9789188661463

Utgivningsår: 20180321

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Per-Olof Eurell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Det är viktigt att vittna för grannar och arbetskamrater. Det är viktigt att predika för onådda folk. Men Jesu missionsbefallning gäller också våra barn. De skall göras till lärjungar, och ingen kan vara bättre lämpad till detta uppdrag än deras föräldrar. Genom att gå igenom både Gamla och Nya testamentet visar…
Köp här

Isbn: 9789178669639

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: Livets Ords Förlag, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

av: Mats G. Larsson

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Aposteln Paulus ses av många som den verklige skaparen av det vi i dag känner som kristendomen. Men vem var han egentligen, vad var det som drev honom att med sådan energi och ihärdighet predika sitt budskap i olika delar av Romarriket, och hur var hans förhållande till Jesus lärjungar? Och hur var det egentligen med…
Köp här

Isbn: 9789187935411

Utgivningsår: 20160324

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Tenzin Lahkpa, Eugene Bach

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Buddhism Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
En tibetanmunks avslöjande berättelse från insidan av buddhismen Vart leder sökandet efter sanning? Tenzin Lahkpa är 15 år gammal när hans föräldrar lämnar honom till ett lokalt tempel i Tibet som en offergåva. Tenzin inser att han inte kan förändra sitt öde och omfamnar helhjärtat sitt nya liv som munk. Han börjar…
Köp här

Isbn: 9789188927378

Utgivningsår: 20200420

Utgivare: Sjöbergs Förlag, Whitaker House

Mediatyp: BB

av: Hedvig Åström, Mikael Rapp

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
I boken Martin Luther, munken som förändrade världen ställs frågor som: Vad betyder det att jag är lutheran? Vem var Martin Luther och hur påverkar hans tankar oss idag? Mikael Rapp och Hedvig Åström har skrivit om att vara lutheran idag och att tillhöra en luthersk kyrka. Biskop Åke Bonnier har skrivit om de tio…
Köp här

Isbn: 9789152636732

Utgivningsår: 20170123

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173537186

Utgivningsår: 20150317

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Jonny Martinsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Vad är mission och vad har det med mig att göra? Vad är mitt ansvar gentemot dem som aldrig fått höra om Jesus? Till alla folk – Introduktion till mission ger en grundläggande och utmanande undervisning kring missionsbefallningen, och om hur vi som församlingar och individer kan vara med och dela evangeliet med…
Köp här

Isbn: 9789176116333

Utgivningsår: 20160420

Utgivare: All Nations

Mediatyp: BC

av: Robert Sarah

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
I denna intervjubok möter läsaren en av vår tids mest framträdande och vältaliga katolska röster, kardinal Robert Sarah från västafrikanska Guinea. Vi får läsa om hur franska missionärer, med livets som insats, kommer med den katolska tron till en avlägsen by i Guineas djungler. I byns mitt reser de ett kors där barnen…
Köp här

Isbn: 9789185608638

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Register Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Uppslagsverk och referensverk
Uppslagsboken om Svenska kyrkan Matrikeln för Svenska kyrkan är uppslagsboken för dig som jobbar i eller med kyrkan. Förutom fullständiga kontaktuppgifter till vigda personer inom kyrkan såsom präster och diakoner finns uppgifter till bland annat förtroendevalda, kyrkomötesledamöter, pastorsexpeditioner,…
Köp här

Isbn: 9789152637845

Utgivningsår: 20190513

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Eamon Duffy

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Påvarnas historia är ett stycke världshistoria. Aposteln Petrus många efterträdare kom med eller mot sin vilja att dras in i världens stora politiska och religiösa tilldragelser. De romerska och bysantinska väldena, det nya Europa, upptäckten av andra världsdelar, upplys- ning och revolution, liberalism och 1900-talets…
Köp här

Isbn: 9789172171060

Utgivningsår: 20160517

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag, Yale University Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175804866

Utgivningsår: 20100901

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC