Bläddra

av: Magnus Anderberg, Richard Areschoug, Carl Olof Cederlund, Tommy Dahlström, Lars-Erik Hansson, Klas Helmerson, Marcus Hjulhammar, Eva Hult, Ole Lisberg Jensen, Bengt Norling, Thomas Roth, Anders Sandström, Hans Soop, Gustaf Taube, Lars Ericson Wolke,

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
En stor och rikt illustrerad bok som guidar till Stockholm som marin stad. Staden var en (delvis hemlig) örlogsbas från 1520-talet ända fram till 1969. Den marina närvaron satte sin prägel på staden. Boken innehåller hundratals unika bilder och utförliga kartor: den siste amiralens bostad, skeppsvraken runt holmarna…
Köp här

Isbn: 9789173291101

Utgivningsår: 20121101

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Krister Bång, Hans G Abenius, Kristian Wedel, Lennart Fougelberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
På Västkusten har man på senare år utvecklat världens modernaste produkttankflotta som även svarar mot dagens högt ställda miljökrav. Stor del av denna flotta har vuxit fram från Donsö, i Göteborgs södra skärgård. Ett av dessa rederier är Ektank AB som nu hösten 2018 tar emot två toppmoderna nybyggen från Kina.…
Köp här

Isbn: 9789186687519

Utgivningsår: 20181213

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BB

av: S Bertil Olsson, Kristina Söderpalm, Joakim Severinson, Christian Koninckx, Mårten Kalling, Rudy Liu

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Sjöfartshistoria
Svenska Ostindiska Kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Boken kompletterar kunskapen om kompaniet med nya rön, från tidigare kända och nyfunna källor. Såväl från dokument i offentliga och privata arkiv som från den marinarkeologiska utgrävningen vid…
Köp här

Isbn: 9789197986670

Utgivningsår: 20161103

Utgivare: Landsarkivet i Göteborg

Mediatyp: BB

av: Ola Sollerman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Klinteskutor är en bok om gamla tiders sjöfart i Klintehamn. Om hamnen, om skutorna, skepparna och redarna. Främst från 1800-talet men också från 1700- och 1900-tal. Även Donners byggen i Klinte och en del fartyg och båtar från nyare tid finns med. Över 60 skutor presenteras varav många i bild, och ett 125-tal skeppare…
Köp här

Isbn: 9789186103538

Utgivningsår: 20150706

Utgivare: Gotlandica förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Sjöberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Forskning efter M/S Kinnekulles och S/S Iwans besättningsmän Den 20 februari 1948 i stark vind och 20 graders kyla stötte tre danska fiskare på ett nedisat, brandskadat fartyg utan besättning, vilket drev omkring i ismassorna på Östersjön utanför danska kusten. Vraket gjorde ett spöklikt intryck. Det visade sig vara…
Köp här

Isbn: 9789173319294

Utgivningsår: 20181010

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Hundra år i Göteborg Göteborg har alltid präglats av närheten till vattnet till Älven och till Havet. Via Göta älv har transporterna kommit från inlandet, från och till världen har havet varit förbindelselänken i många sekler. Under de senaste hundra åren har mycket förändrats i livet och verksamheten vid vattnet.…
Köp här

Isbn: 9789189063075

Utgivningsår: 20200323

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Thorsten Rinman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Sjöfartsaffärer är en politisk historiebok, en debattbok skriven med ett 50-årigt perspektiv på sjöfarten och dess betydelse för människor, miljö och samhällsbygge i stort. Thorsten Rinman beskriver och kommenterar hur sjöfarten har utvecklats från forntid till nutid och hur den nuvarande sjöfartsnäringen vuxit fram.…
Köp här

Isbn: 9789198624366

Utgivningsår: 19990601

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BB

av: Björn Wijk

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Självbiografi: allmänt Sjöfartshistoria
Fartyget stampade i den grova sjön och jättelika vågor sköljde oavbrutet över oss. Jag hade hört talas om stormar i Biscaya och om båtar och sjömän som försvunnit i djupet. Nu var jag sjösjuk och ganska rädd… Björn Wijk tillbringade åtta år till sjöss innan han gick iland för gott. Här berättar han om det tuffa…
Köp här

Isbn: 9789163355110

Utgivningsår: 20141216

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186687380

Utgivningsår: 20160920

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BB

av: Laurence Berggreen

Kategorier: Allmän historia, världshistoria Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Den första stora Columbusbiografin på över 50 år. “Ett trollbindande epos, samtidigt ett djupt personligt porträtt av den mest komplexa, fängslande, kontroversiella individ som någonsin satt sin fot på ett skeppsdäck.” – USA Today Christopher Columbus reste över Atlanten 1492 för att hitta en…
Köp här

Isbn: 9789173436397

Utgivningsår: 20160104

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BC

av: S Bertil Olsson, Elin Andersson, Christian Koninckx, Björn Lindeke, LarsOlof Lööf, Leos Müller, Kristina Söderpalm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi Sjöfartshistoria
Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. I denna bok presenteras ny forskning som bidrar till att allt bättre dokumentera denna relation. Bokens nio fristående artiklar lyfter fram strategier för företagande och handel, sammanhang som…
Köp här

Isbn: 9789198465778

Utgivningsår: 20191108

Utgivare: Landsarkivet i Göteborg

Mediatyp: BB

av: Christer Bjäre

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser Sjöfartshistoria
“Den 26 september 1832 var en stor, en betydelsefull dag för det svenska folket, det var då som Göta Kanal öppnades i hela sin längd för segelfarten, och som århundradets tanke och dröm realiserades, i det att uti slussen vid Mem det första fartyget lopp in för att visa vägen från Östersjön till…
Köp här

Isbn: 9789179695514

Utgivningsår: 20200928

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Anita Steiner

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Sjöfartshistoria
-Hej, jag har fått uppdraget att ringa dig och fråga om du vill dokumentera vår utgrävning. Vi har hört att du har dykt. jag heter Alf. Jag höll andan men fick fram: -Vilken? >br< -Ostindiefararen Götheborgs. Vi har dykare, en landfotograf och andra frivilliga som skall vara ansvariga för utgrävningen men vi vill ha en…
Köp här

Isbn: 9789163338366

Utgivningsår: 20090324

Utgivare: Bokförlaget Oktant

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Denna nyutgåva av Kring kajutlampan II, som ursprungligen publicerades 1980, innehåller material som skrevs under 1950- och 1970-talen. Berättelserna har illustrerats med sällan tidigare publicerade bilder ur Svensk Sjöfarts Tidnings arkiv och ur privata samlingar. Vi får bland andra möta styrmannen som slutade röka,…
Köp här

Isbn: 9789197520089

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BC

av: Louis-Antoine de Bougainville

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser Sjöfartshistoria
Under sjuårskriget 1756-1763 förlorade Frankrike Kanada till Storbritannien. Den franska reaktionen blev under de följande åren en revanschpolitik, som tog sig både politiska, diplomatiska och militära uttryck. Ett inslag i den var Frankrikes koloniala expansion i andra världsdelar, och Louis-Antoine de Bougainvilles…
Köp här

Isbn: 9789178444175

Utgivningsår: 20200310

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Dick Harrison

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria Slaveri och avskaffandet av slaveri
År 1732 erhöll den svenske kungen Fredrik I ett lejon i present av härskaren i den nordafrikanska staden Alger. Inte en tavla av ett lejon eller en skulptur av ett lejon, utan ett livs levande vilddjur som blev en stor celebritet efter ankomsten till det kalla Norden. Kung Fredrik lät lejonet husera i en inhägnad på…
Köp här

Isbn: 9789177895725

Utgivningsår: 20210317

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Lars Dahllöf, Lasse Genberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Den sista färden Hösten 1957 seglade den svenska bramsegelskonerten Flying Clipper iväg på det som skulle bli fartygets allra sista färd över Atlanten till Västindien. Besättningen utgjordes av unga sjöbefälselever, bara 15-18 år gamla, av vilka de flesta aldrig tidigare hade satt sin fot på ett fartygsdäck… Boken…
Köp här

Isbn: 9789163767777

Utgivningsår: 20141015

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Bo Antonsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Femtiotvå drunknade fiskare, 17 efterlämnade änkor, 47 faderlösa barn och 21 äldre personer, som förlorade sina försörjare. Därtill förlust av fem båtar med fiskeredskap och proviant till ett värde av 25 000 riksdaler riksmynt. Detta är den korta versionen av vad som hände, när en orkan från sydost den 19 februari 1868…
Köp här

Isbn: 9789197595605

Utgivningsår: 20131118

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Per Forsberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
I en tidigare skrift har Göteborgsredarna under det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet behandlats, medan denna gång intresset är riktat mot den därpå följande perioden 1821-1870. Nu som då är huvudkällan till uppgifterna den tryckta “Götheborgs stads skepps-lista”. Frågeställningarna är också i…
Köp här

Isbn: 9789176998908

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Staffan Berglind

Kategorier: Fartyg och båtar Fordon Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Sjöfartshistoria
Inget motiv kunde väl finnas för att genomföra torpedanfall mot ett civilt svenskt passagerarfartyg på väg mellan två svenska hamnar? I gryningen den 24 november 1944 förliste Gotlandsbolagets ångfartyg Hansa i Östersjön på väg från Nynäshamn till Visby. Med 84 dödsoffer som följd blev det den mest dramatiska händelse…
Köp här

Isbn: 9789163780127

Utgivningsår: 20141114

Utgivare: Mediakultur

Mediatyp: BC