Bläddra

av:Catarina Sjöberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Tal- och språkstörningar och behandling
Boken skildrar barns språkutveckling steg för steg och läsinlärningens olika faser – i förskolan, i förskoleklassen och under de första åren i skolan. Författaren beskriver olika former av språkstörning och språklig sårbarhet och hur dessa kan ta sig uttryck och bemötas. Förskolan och skolan ska ta hänsyn till barns…
Köp här

Isbn: 9789177411949

Utgivningsår:20200211

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lena Hartelius

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Tal- och språkstörningar och behandling
Dysartri är en neurologiskt orsakad talstörning som är en vanlig följd av neurologiska sjukdomar och stroke. Dysartri – bedömning och intervention är den första boken på svenska som ger en grund­läggande beskrivning av vad dysartri är, hur det bör bedömas och diagnostiseras och vilken typ av logopediska insatser som…
Köp här

Isbn: 9789144110691

Utgivningsår:20151014

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva-Kristina Salameh, Ulrika Nettelbladt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tal- och språkstörningar och behandling Tvåspråkighet och flerspråkighet
En relativt stor del av Sveriges befolkning är idag flerspråkig. Detta avspeglas också inom logopedisk verksamhet, liksom inom förskola och skola, där behovet av kunskap om flerspråkiga barn är stort. Denna tredje del i serien Språkutveckling och språkstörning hos barn behandlar både flerspråkig utveckling och hur en…
Köp här

Isbn: 9789144097121

Utgivningsår:20180830

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Per Alm

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Tal- och språkstörningar och behandling
Stamning är ett vanligt problem – ca 60 000 personer i Sverige stammar – men ändå har det varit ett av de mest mystiska och missförstådda handikappen. Det har funnits otaliga teorier om vad stamning beror på, men det är först de senare åren som forskningen börjat skönja gåtans lösning.
Köp här

Isbn: 9789127043237

Utgivningsår:19950626

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av:Stig Lindh

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Tal- och språkstörningar och behandling
Rune Stenborg, leg.läk., tidigare ansvarig för talvården i Västra Götaland:Författaren skildrar här ämnet stamning ur olika aspekter. Han om någon kan göra det utifrån sin position som 60+ med stamning sedan förskoleåldern, föremål för många och långa behandlingsförsök med början i lågstadiet, aktiv förkämpe för…
Köp här

Isbn: 9789163305436

Utgivningsår:20070601

Utgivare: Books on demand

Mediatyp: BC

av:Stig Lind

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Behandling och behandlingsmetoder Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Självbiografi: allmänt Tal- och språkstörningar och behandling
STAMNINGENS GÅTA ÄR LÖST Du får en bok innehållande 559 sidor med material från forskning, klinisk verksamhet och egna studier som jag tror kan intressera dig. Den är uppdelad i 14 bokdelar, som var och en, om man bryter ut dem från boken, skulle kunna vara ett häfte. INNEHÅLL: Bokdel   1 – HUR UPPSTÅR STAMNING…
Köp här

Isbn: 9789163771101

Utgivningsår:20141112

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB