Bläddra
Sökresultat för Axl Books... Rensa filter?

av:Dan Karlholm, Allan Kaprow, Robert Smithson

Kategorier: Konst
Från 1960-talet och framåt har konstmuseernas funktionsseparering gått så långt att det är museer för modern, avant-gardisk konst som utgör den nya traditionen, den nya norm mot vilken den ännu nyare konsten fortsätter att opponera. Auktoriteten eller suveränen är i denna modell ett kollektivt subjekt konstvärlden …
Köp här

Isbn: 9789186883065

Utgivningsår:20130218

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186883058

Utgivningsår:20111110

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197724760

Utgivningsår:20080827

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197664462

Utgivningsår:20070907

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Håkan Nilsson

Kategorier: Konst
Köp här

Isbn: 9789197724715

Utgivningsår:20090427

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Johan Asplund, Peter Englund, Kjell Espmark, Magnus Florin, Katarina Frostenson, Jostein Gripsrud, Ola Holmgren, Martin Hägglund, Stig Larsson, Klaus-Jürgen Liedtke, Sven Lindqvist, Eva Lundqvist, Irène Matthis, Arne Melberg, Enel Melberg, Anders Olsson, Hans Pålsson, Claes Peterson, Håkan Rehnberg, Jesper Svenbro, Peer E. Sørensen, Ebba Witt-Brattström, Per Wästberg, Margaretha Åsberg

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Isbn: 9789187952197

Utgivningsår:20090223

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197590129

Utgivningsår:20051101

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197590181

Utgivningsår:20070419

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Boken innehåller ett urval texter från tidigt 1990-tal fram till idag. Genom analyser av antika såväl som filosofiska texter närmar sig essäerna i den första delen av boken vissa gränssituationer i den västerländska metafysiken. Denna gräns måste å ena sidan ses som något som gör motstånd mot tänkandet, å andra sidan…
Köp här

Isbn: 9789197590112

Utgivningsår:20070201

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197590167

Utgivningsår:20070321

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186883034

Utgivningsår:20110811

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BB

av:Anders Burman, Sara Danius, Fredric Jameson, Dan Karlholm, Jean Francois Lyotard, Hans Ruin

Köp här

Isbn: 9789197724791

Utgivningsår:20090903

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Helena Mattsson, Sven-Olov Wallenstein, John Rajchman, Manuel De Landa, Anne Querrien, Jacques Rancière, David Lapoujade, Suely Rolnik, Astrid Söderbergh Widding, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mats Brodén

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789197859851

Utgivningsår:20101020

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Ramia Mazé, Lisa Olausson, Matilda Plöjel, Johan Redström, Christina Zetterlund

Kategorier: Konst
This is a critical time in design. Concepts and practices of design are changing in response to historical developments in the modes of industrial design production and consumption. Indeed, the imperative of more sustainable development requires profound reconsideration of design today. Theoretical foundations and…
Köp här

Isbn: 9789186883140

Utgivningsår:20130213

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BB

av:Peter Cornell, Frans Josef Petersson

Kategorier: Konst
”Numera definierar man sällan ett konstnärskap med hjälp av ett medium som måleri, skulptur eller teckning. Det ses snarare som ett slags sätt att tänka och fantisera, en förmåga till oväntade perspektiv och lösningar; egenskaper som en gång ledde till konstnärsyrket och som där kunde omsättas i traditionella…
Köp här

Isbn: 9789186883164

Utgivningsår:20130415

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BB

av:Fredric Jameson, Anders Burman, Sara Danius, Hans Ruin, Jean-François Lyotard

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
För drygt trettio år sedan publicerades Jean-François Lyotards La condition postmoderne, där frågan ställdes om innebörden i arvet från upplysningen. Ska det postmoderna förstås som ett brott med dess rationalitet och universalism, eller som en fortsättning och radikalisering av dess självkritik? Lyotards idé om ett…
Köp här

Isbn: 9789186883362

Utgivningsår:20161228

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Maria Bexelius, Ulrika Björk, Anders Burman, Victoria Fareld, Stefan Jonsson, Shamal Kaveh, Cecilia Sjöholm, Gustav Strandberg, Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197859875

Utgivningsår:20110712

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197859844

Utgivningsår:20101108

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197724784

Utgivningsår:20090217

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BB

av:Lars Norén

Kategorier: Konst
Köp här

Isbn: 9789186883249

Utgivningsår:20140401

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BB

av:Reza Kazermian, Magnus Rönn, Charlotte Svensson,

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här

Isbn: 9789197664448

Utgivningsår:20070907

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Dan Karlholm

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Det accelererande, både genuina och spekulativa, intresset för samtidskonst håller på att etablera en total, planetarisk, hegemoni på konstfältet som i sin tur utgör en allt större del av världens kulturekonomi. En ökande global expansion i rummet kombineras med en sorts usurpation längs tidsaxeln av de medel, resurser…
Köp här

Isbn: 9789186883287

Utgivningsår:20141201

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Charlotta Weigelt

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
När man skriver den politiska filosofins historia intar Platon en helt central ställning. Det är här som tänkandet om det politiska, det vill säga om polis, stadsstaten, tar form på allvar. Förutom att flera av Platons dialoger behandlar frågor om samhälls- och styrelseskick, rättvisa och medborgarrollen, har han också…
Köp här

Isbn: 9789186883348

Utgivningsår:20150209

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Jacques Rancière

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Jacques Rancière har sedan 60-talet i en lång serie böcker utvecklat ett radikalt jämlikhetstänkande. Hans arbeten om politisk teori, estetik, litteratur och film har under de senaste åren väckt stor uppmärksamhet både i Frankrike och internationellt. Texter om politik och estetik är den första omfattande publikationen…
Köp här

Isbn: 9789187952401

Utgivningsår:20060501

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197859806

Utgivningsår:20100514

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Edmund Husserl (1859–1938) är den moderna fenomenologins upphovsman, och hans program för att lägga en ny grund för filosofin och vetenskaperna har utövat ett närmast oöverskådligt inflytande. Husserl börjar i en reflexion över matematik och logik, men utvidgar detta snart till en analys av erfarenheten och…
Köp här

Isbn: 9789186883355

Utgivningsår:20160811

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197664493

Utgivningsår:20070507

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Daniel Birnbaum, Jonna Bornemark, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Jens Cavallin, Edmund Husserl, Samuel Ijsseling, Hans Ruin, Nicholas Smith, Sven-Olov Wallenstein, Karl Weigelt

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789197859868

Utgivningsår:20110302

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197664400

Utgivningsår:20071108

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Gunilla Klingberg

Kategorier: Konst
Köp här

Isbn: 9789187952296

Utgivningsår:20080101

Utgivare: *Axl Books

Mediatyp: BC

av:Sara Arrhenius, Magdalena Malm, Cristina Ricupero

Kategorier: Konst
Köp här

Isbn: 9782940271283

Utgivningsår:20030101

Utgivare: *Axl Books

Mediatyp: BC

av:Anders Burman, Sara Danius, Fredric Jameson, Dan Karlholm, Jean Francois Lyotard, Hans Ruin

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Isbn: 9789186883003

Utgivningsår:20110921

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197724746

Utgivningsår:20090325

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187952319

Utgivningsår:20040101

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BB

av:Lina Selander, Mara Lee, Trond Lundemo, Frans Josef Petersson, Sinziana Ravini, Cecilia Grönberg, Kim West, Fredrik Ehlin

Kategorier: Konst
Köp här

Isbn: 9789197859813

Utgivningsår:20100630

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789197724753

Utgivningsår:20080611

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Aris Fioretos

Kategorier: Konst
Köp här

Isbn: 9789187952326

Utgivningsår:20090611

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197859820

Utgivningsår:20110203

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av:Annika von Hausswolff

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
”Man skulle kunna säga såhär: Lee Lozano hade ett överskott av energi som fick henne att rastlöst pröva olika tekniker och uttryckssätt. Eller såhär: Lozano vände kappan efter vinden och anammade den konstriktning som var på tapeten i New York för tillfället. Faktum är att hon avverkade en handfull väsensskilda…
Köp här

Isbn: 9789186883119

Utgivningsår:20120726

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BB

av:Anders Karnell, Magdalena Malm, Ylva Ogland, Annika Wik,

Kategorier: Konst
Rörlig konstproduktion – Mobile Art Production beskriver tankarna och drivkraften bakom MAP och de curatoriella metoder som utgör grunden för verksamheten. Boken är också en dokumentation av de projekt som MAP har gjort sedan starten för fyra år sedan. MAP har under fyra år byggt upp en organisation för att kunna…
Köp här

Isbn: 9789187952593

Utgivningsår:20110407

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC