Bläddra
Sökresultat för Per Bauhn... Rensa filter?

av: Per Bauhn

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Sedan FN 1948 antog en deklaration om mänskliga rättigheter har normen om universella rättigheter tidvis fungerat som en global överideologi. Rättighetsbegreppet har spelat en viktig roll i människors kamp mot förtryck och orättvisor. Men begreppet är inte oproblematiskt.Läs merVi kan ställa frågor om rättigheternas…
Köp här

Isbn: 9789147076680

Utgivningsår: 20060104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per Bauhn

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
I modern tid har mod betraktats med misstänksamhet och förknippats med chauvinism och fanatism. Per Bauhn visar i The Value of Courage hur en rättighetsteori med utgångspunkt i villkoren för framgångsrikt handlande kan både förklara värdet av mod och sätta moraliska gränser. Bristen på mod är ett problem för såväl…
Köp här

Isbn: 9789189116627

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Irene Andersson, Peter Aronsson, Per Bauhn, Christopher Collstedt, Jan Hjärpe, Anders Jarlert, Kenneth Johansson, Rickard Lagervall, Malin Lennartsson, Roddy Nilsson, Erling Sandmo, Maria Småberg, Birgitta Svensson

Våld framställs ofta som något godtyckligt och meningslöst, men våldshandlingar återspeglar i hög grad den kultur och samtid de utspelar sig i. I Våldets mening diskuterar författarna våldet i den historiska verkligheten, i konsten, på museer och i litteratur. Det långa tidsperspektivet i boken ger tankeväckande…
Köp här

Isbn: 9789189116771

Utgivningsår: 20040907

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Thomas Steinfeld, Peter Luthersson, Theodore Dalrymple, Axel Odelberg, Karin Stensdotter, Roger Kimball, Johan Lundberg, Roger Scruton, James Macmillan, Camilla Lundberg, Pär Sandin, Gunnar Larsson, Hans Henrik Brummer, Therese Bohman, Henry Larsson, Ann-Sofi Ljung-Svensson, Martin Lagerholm, David Andersson, Einar Askestad, Rob Riemen, John Armstrong, Per Bauhn, Torbjörn Elensky, Alain de Botton, Peter Elmlund, Lars Anders Johansson, David Mason, Anna Brodow Inzaina, Christopher Rådlund, Denis Dutton, Brian Boyd, Marcus Nordlund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Under omprövning rymmer ett stort antal bidrag som förenas av att de utifrån ett kritiskt perspektiv diskuterar vår tids mest karakteristiska estetiska hållningar och konstnärliga tendenser. Antologin försöker se framåt, förbi de modernistiska och postmodernistiska strategier som kännetecknat 1900-talets utveckling…
Köp här

Isbn: 9789173534642

Utgivningsår: 20110913

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Per Bauhn

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
I modern tid har mod betraktats med misstänksamhet och förknippats med chauvinism och fanatism. Per Bauhn visar i The Value of Courage hur en rättighetsteori med utgångspunkt i villkoren för framgångsrikt handlande kan både förklara värdet av mod och sätta moraliska gränser. Bristen på mod är ett problem för såväl…
Köp här

Isbn: 9789187121746

Utgivningsår: 20150211

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Per Bauhn

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
»I denna bok vill jag visa hur frihet och välbefinnande kan knytas samman i en moralfilosofisk teori, från vilken inte bara mänskliga rättigheter kan härledas, utan också en modell för ett gott och meningsfullt liv.« Frihet och välbefinnande är nödvändiga förutsättningar för att vi ska kunna handla framgångsrikt och…
Köp här

Isbn: 9789189139800

Utgivningsår: 20200928

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Per Bauhn

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vad kännetecknar ett gott liv?  Hur förhåller sig frihet och välbefinnande till ett gott liv? Kan frihet och välbefinnande betraktas som moraliska rättigheter? Och har vi en skyldighet att se till att andra människor också har möjlighet att leva ett liv som präglas av frihet och välbefinnande? I sin bok Leva fritt…
Köp här

Isbn: 9789178198016

Utgivningsår: 20200909

Utgivare: Fri Tanke förlag

Mediatyp: EA

av: Dilsa Demirbag-Sten, Per Bauhn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En debattbok som vill visa att de grundläggande liberala ställningstagandena för individens fri- och rättigheter fortfarande är giltiga och nödvändiga: hur de i själva verket erbjuder de bästa lösningarna på svåra frågor i dagens mångkulturella samhälle. Vi lever i en värld där föreställningar om individers fri- och…
Köp här

Isbn: 9789113031705

Utgivningsår: 20100817

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB