Bläddra
Sökresultat för Lars Nord... Rensa filter?

av: Gunnar Nygren, Ingela Wadbring, Sigurd Allern, Ulrika Andersson, Ester Appelgren, Annika Bergström, Jonas Harvard, Ulrika Hedman, Kristoffer Holt, Lottie Jangdal, Michael Karlsson, Torbjörn von Krogh, Sara Leckner, Terje Lindblom, Anders Lithner, Lars Nord, Mart Ots, Carina Tenor

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
När internet nådde medieanvändarna i mitten av 1990-talet var det få som kunde ana vilken omvälvning av samhället som då påbörjades. Den tekniska konvergensen har gjort att medie­former glidit samman, samtidigt som publikerna nischats och också blivit medskapare av innehåll. Digitaliseringen har dessutom lett till att…
Köp här

Isbn: 9789144125060

Utgivningsår: 20190812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Edward Deverell, Dan Hansén, Eva-Karin Gardell, Fredrik Bynander, Anne-Charlott Callerstig, Pär Daleus, Jesper Falkheimer, Anders Johansson, Kristina Lindholm, Lars Nord, Lina Svedin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Du tycker att samhällsfrågor är spännande och har ett särskilt intresse för kriser och oförutsedda händelser. Vad gör egentligen de som har ansvar och förväntningar på sig att ställa saker till rätta i en krissituation? Hur fungerar mediernas granskning och hur agerar andra parter som har till uppgift att utkräva…
Köp här

Isbn: 9789144099996

Utgivningsår: 20150428

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Hagevi, Katarina Barrling, Magnus Blomgren, Niklas Bolin, Hanna Bäck, Marie Demker, Gissur Ó Erlingsson, Jonas Hinnfors, Martin Karlsson, Karl Loxbo, Erik Lundberg, Jenny Madestam, Lars Nord, Jessika Wide, Patrik Öhberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I en representativ demokrati spelar de politiska partierna en mycket viktig roll och partier och partisystem är ett centralt statsvetenskapligt forskningsområde. I denna breda antologi ges en heltäckande introduktion till studier om politiska partiers och partisystems utveckling och förändring i Sverige, i andra länder…
Köp här

Isbn: 9789144128122

Utgivningsår: 20190812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197691659

Utgivningsår: 20090322

Utgivare: Mediestudier

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172033603

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Madeleine Thor, Leo Wallentin, Carina Tenor, Lars Nord, Olle Lidbom, Per Henckel

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
• Antalet lokala redaktioner minskar inte längre, och kommunerna är mer nöjda än tidigare med de lokala mediernas bevakning. • Coronapandemin och efterföljande lågkonjunktur har gjort minskningen av annonsintäkter ännu brantare än tidigare. Sedan 2008 har mer än hälften av reklampengarna som finansierar journalistiken…
Köp här

Isbn: 9789198498271

Utgivningsår: 20201130

Utgivare: Institutet för Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Lars Nord

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vem bestämmer vilka medier som ska finnas i samhället? Kan regering, riksdag och partier fortfarande styra över mediernas villkor, eller har medieteknologin och avregleringar gjort att medierna nu fungerar helt på marknadens villkor? I den här boken granskas den svenska mediepolitiken utifrån några välkända politiska…
Köp här

Isbn: 9789173590136

Utgivningsår: 20080117

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Andreas Widholm, Sara Ödmark, Ingela Wadbring, Göran Svensson, Gunnar Nygren, Anna Roosvall, Johan Lindell, Lars Nord, Torbjörn von Krogh, Anna-Maria Jönsson, Anja Hirdman, Karl-Arvid Färm, Raul Ferrer Conill

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
• Journalistiken blir allt mer tolkande. • Talespersoner och PR-personer har blivit tre gånger vanligare i medier sedan 2007. • Publiken vill ha ännu mer lokala nyheter än vad som publiceras. • Kvinnor syns oftare, men fortfarande dominerar männen i medierna. Medierna är utmanade ekonomiskt och kritiserade ideologiskt…
Köp här

Isbn: 9789198498219

Utgivningsår: 20190527

Utgivare: Institutet för Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Lars Nord, Jesper Strömbäck

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ingen valrörelse är den andra helt lik, men varje valrörelse är ändå en blandning av gammalt och nytt. Vad utmärker svenska valrörelser och dynamiken under dessa? Vilka är partiernas viktigaste kampanjmetoder? Vilken roll spelar nyhetsmedier och sociala medier? Hur tar de svenska väljarna del av den politiska…
Köp här

Isbn: 9789173591256

Utgivningsår: 20180322

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170552991

Utgivningsår: 20030323

Utgivare: Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Lars Nord, Gunnar Nygren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Inte någonstans i Sverige finns det så många medier och så många journalister som i Stockholm. Ändå är Storstockholm bland de sämst bevakade områdena i landet. Och den mediebevakning som finns är ojämnt fördelad – mest handlar det om innerstaden och när förorterna får plats i medierna gäller det oftast…
Köp här

Isbn: 9789173891080

Utgivningsår: 20020901

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Michael Karlsson, Jesper Strömbäck, Ulrika Andersson, Jonas Andersson Schwarz, Peter Berglez, Annika Bergström, Eric Carlsson, Monika Djerf-Pierre, Mattias Ekman, Jesper Enbom, Elin Gardeström, Marina Ghersetti, Heike Graf, Maria Grafström, Mia-Marie Hammarlin, Kristoffer Holt, Nicklas Håkansson, Bengt Johansson, Torbjörn von Krogh, Lars Nord, Gunnar Nygren, Tomas Andersson Odén, Ulrika Olausson, Mart Ots, Kristina Riegert, Anna Roosvall, Adam Shehata, Göran Svensson, Ingela Wadbring, Lennart Weibull, Andreas Widholm, Susanne Wigorts Yngvesson, Jenny Wiik, Henrik Örnebring

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Journalistiken har en särskild ställning genom att den speglar sam­hällsutvecklingen samtidigt som den också är med om att forma den. I en tid när informations- och medielandskapen genomgår omvälvande förändringar, är frågor om journalistiken, dess historia, framtid och roll i samhället, viktigare än någonsin. I den…
Köp här

Isbn: 9789144124636

Utgivningsår: 20190816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lisa Bjurwald, Jenny Björkman, Hanna Bäck, Henry Bäck, Ulla Ekström von Essen, Björn Fjæstad, Mikael Gilljam, Barbro Hedvall, Ann-Cathrine Jungar, David Karlsson, Magnus Linton, Tommy Möller, Lars Nord, Mai-Brith Schartau, Sten Widmalm, Patrik Winton, Lena Wängnerud

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Efter valet 2010 har vågmästarpolitik och tungan på vågen åter blivit heta begrepp i svensk politik. I Riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok diskuterar statsvetare, historiker, idéhistoriker, medieforskare och politiska journa­lister politisk praktik på både kommunal och nationell nivå. Sverigedemokraterna och…
Köp här

Isbn: 9789170611094

Utgivningsår: 20120628

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Nord

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I ett läge då den partibaserade svenska demokratin tycks stå vid vägs ände sätter många sitt hopp till Internets möjligheter att vitalisera det politiska livet. Genom Internet kan kontakten mellan väljare och valda förenklas, större mängder information kan erbjudas intresserade medborgare och den nya tekniken ger också…
Köp här

Isbn: 9789144044668

Utgivningsår: 20020913

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Maria Nilsson, Maria Edström, Ingela Wadbring, Kalle Färm, Maria Grafström, Michael Karlsson, Peter Berglez, Lars Nord, Andreas Widholm, Anna Roosvall, Jesper Enbom, Annika Egan Sjölander, Terje Lindblom, Jesper Strömbäck, Dino Viscovi

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Redaktionerna är jämställda – men nyheterna ännu mansdominerande. Rapporteringen om brott minskar – tvärtemot vad många tror – sin andel av nyhetsflödet både digitalt och analogt. Politik är överrepresenterat bland de nyheter som delas mycket – och det är de mest hårdvinklade politiknyheterna…
Köp här

Isbn: 9789198063172

Utgivningsår: 20170126

Utgivare: Institutet för Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Therese Rosenvinge, Anne Lagercrantz, Nils Hanson, Jörgen Huitfeldt, Christina Jutterström, Gunnar Nygren, Ingela Wadbring, Ola Sigvardsson, Carina Tenor, Rouzbeh Djalaie, Mia-Marie Hammarlin, Lars Nord, Bengt Johansson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Sällan har medier varit så kritiserade som i dag. Varje dag ställs berättigade frågor om journalistik och medier. De får inte alltid de seriösa svar de förtjänar. Därför ställer denna bok 13 vassa frågor om medier och journalistik – och ger tydliga svar, skrivna av några av landets ledande journalister och…
Köp här

Isbn: 9789198498226

Utgivningsår: 20190913

Utgivare: Institutet för Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Emil Östlund, Orla Vigsø, Jacob Sohlberg, Tomas Odén, Lars Nord, Marina Ghersetti, Peter Esaiasson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Terrorism, väpnad kamp
När Rakhmat Akilov mejade ner offer efter offer på Drottninggatan i Stockholm 7 april 2017 inleddes sannolikt den största svenska mediebevakningen någonsin av en pågående nyhetshändelse. Alla redaktioner matade på med enormt mycket uppgifter och publiken strömmade till i rekordomfattning. I denna bok diskuteras, med…
Köp här

Isbn: 9789198356663

Utgivningsår: 20180326

Utgivare: Institutet för Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Lars Nord, Jesper Strömbäck, Sigurd Allern, Monika Djerf-Pierre, Jesper Falkheimer, Marina Ghersetti, André Jansson, Michael Karlsson, Mart Ots, Adam Shehata, Elisabeth Stúr, Ingela Wadbring, Jenny Wiik

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I den moderna demokratin är mediernas ställning central. Demokratins vitalitet och kvalitet är i hög grad beroende av hur den politiska kommunikationen mellan det politiska systemet, medierna och medborgarna ser ut. Demokratins ideal om en fri informationsförmedling, granskning och debatt ställer stora krav på medierna…
Köp här

Isbn: 9789144076669

Utgivningsår: 20120713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Paul Frigyes, Tobias Bromander, Oisin Cantwell, Ann Engqvist, Fredrik Nejman, Lars Nord, Per Svensson, Kerstin Weman Thornell, Jacksin Werner, Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I Skampåle funderar framstående journalister och medieforskare kring drevens betydelse och framtid, både som samhällsgranskning och kollektiva riter. Finns det ett samband mellan drevjournalistikens blomstring och de traditionella mediernas kris? Hur påverkas vår personliga integritet av drev på sociala medier och vad…
Köp här

Isbn: 9789177030690

Utgivningsår: 20170828

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Börje Alström, Lars Nord

Köp här

Isbn: 9789172034709

Utgivningsår: 20020501

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Anna-Sara FGagerholm, Christina Grandien, Jeanette Lozanovska, Lars Nord, Adam Shehata, Jesper Strömbäck, Elisabeth Stúr

Denna bok skildrar valrörelsen och inte valet. Det finns flera valböcker på svenska, men ingen valrörelsebok, baserad på aktuell forskning. Valrörelsen är viktig eftersom det är då allt fler väljare bestämmer vilket parti de ska rösta på. Boken bygger på forskning kring politisk kommunikation i samband med den svenska…
Köp här

Isbn: 9789186203108

Utgivningsår: 20090902

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Nord, Hannu Nieminen

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The Media for Democracy Monitor intends to provide empirical evidence on the fulfillment of the role of the media for each participating democratic country. Based on the insight that different models of democracy demand similar services from the media and based on a consistent understanding of the role of the media,…
Köp här

Isbn: 9789186523237

Utgivningsår: 20110922

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BH

av: Ullamaija Kivikuru, Lars Nord, Jesper Falkheimer, Johanna Jääsaari, Mervi Pantti, Lynn Letukas, Anna Olofsson, John Barnshaw, Maria Hellman, Kristina Riegert, Salli Hakala, Hannele Seeck, Thomas A. Odén, Marina Ghersetti, Ulf Wallin

In the morning on Boxing Day, December 26 2004, an earthquake west of Sumatra caused two enormous sea waves, or tsunamis, which struck the coastlines of the Indian Ocean. In total, more than 286 000 people were killed in one of the worst natural disasters in history. The tsunami was hitting the poorest people in the…
Köp här

Isbn: 9789189471856

Utgivningsår: 20091013

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186523367

Utgivningsår: 20120319

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Anker Brink Lund, Lars Nord, Johann Roppen

Begrebet public service blev lanceret som fællesbetegnelse for organisering af almene goder, f.eks. vandforsyning, kloakvæsen og andre tjenester, der stilles til rådighed for alle borgere. For radiofoniens vedkommende legitimerede knaphed på sendefrekvenser i sin tid virksomheden som et licensfinansieret monopol. Siden…
Köp här

Isbn: 9789189471863

Utgivningsår: 20091005

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Lars Nord, Gunnar Nygren, Sanna Volny

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Val och folkomröstningar
De lokala valen blir allt viktigare. Allt fler väljare delar sina röster mellan olika partier samtidigt som många lokala partier tillkommit som ritar om den politiska kartan. Här studeras de lokala valrörelserna i fem kommuner och tre regioner. Några av de centrala frågeställningarna är: • Vilken betydelse har sociala…
Köp här

Isbn: 9789188663696

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC