Bläddra
Sökresultat för Leif Berg... Rensa filter?

av: Leif Berg, Carin Edvardsson Rauner, Gunilla Rundblom, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
SOL 3000 Religion och liv 69 skildrar världen ur olika perspektiv, t ex vad gäller manligt kvinnligt, då och nu. Naturligtvis ger läromedlet också rejäla baskunskaper. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för…
Köp här

Isbn: 9789127758858

Utgivningsår: 20030707

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Carin Edvardsson Rauner, Gunilla Rundblom, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
SOL 3000 Religion och liv 69 skildrar världen ur olika perspektiv, t ex vad gäller manligt kvinnligt, då och nu. Naturligtvis ger läromedlet också rejäla baskunskaper. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för…
Köp här

Isbn: 9789127759039

Utgivningsår: 20030630

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Leif Berg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Läroböckernas grundtanke är att stimulera eleverna till jämförelser, analyser, diskussioner och ställningstaganden i etiska och religiösa frågor. Varje kapitel inleds med en grundkurs, som följs av svårighetsgraderade arbetsuppgifter och avslutas med en överkurs. Etiska frågor tas upp i sammanhang där det faller sig…
Köp här

Isbn: 9789127758308

Utgivningsår: 19941228

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Carin Edvardsson Rauner, Gunilla Rundblom, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
SOL 3000 Religion och liv 69 skildrar världen ur olika perspektiv, t ex vad gäller manligt kvinnligt, då och nu. Naturligtvis ger läromedlet också rejäla baskunskaper. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för…
Köp här

Isbn: 9789127759008

Utgivningsår: 20010813

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Horisont SOL-alternativet för dig som vill arbeta ämnesöverskridande och tematisk! I Horisont är alla elevböcker i geografi, historia, religion och samhällskunskap för en årskurs samlade i en enda bok. Innehållet är exakt detsamma som i elevböckerna och Horisont finns för årskurs 7, 8 och 9.
Köp här

Isbn: 9789127422476

Utgivningsår: 20120402

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Med SOL 4000 Religion och liv och SOL 4000 Religion och liv Fokus kan du arbeta med texterna på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner…
Köp här

Isbn: 9789127422728

Utgivningsår: 20120113

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
SOL 4000 Religion och liv SOL 4000 Religion och liv följer kursplanen för Lgr 11. Det innebär bland annat att de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen och de andra världsreligionerna lyfts fram. Även etiken får stort utrymme. Under rubriken Att fundera över, som återkommer…
Köp här

Isbn: 9789127429963

Utgivningsår: 20130320

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Men hjälp av läroboken skapar du förutsättningar för respektfulla samtal över religionsgränserna för att på så sätt motverka fördomar och diskriminering. Boken är faktagranskad av representanter från alla tre religioner, religionshistorikern Christer Hedin och elever och lärare i Hammarkullen, Göteborg. Innehåll:Samma…
Köp här

Isbn: 9789127412712

Utgivningsår: 20071220

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vårt samhälle är ett läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan som vill väcka engagemang och debatt i klassrummet genom ett rakt och enkelt språk, tydliga exempel, färgstarka bilder och utmanande uppgifter.Läs merUtmärkande drag– Resonerande, lättlästa texter– Konkreta exempel–…
Köp här

Isbn: 9789147107889

Utgivningsår: 20130813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Med SOL 4000 Religion och liv och SOL 4000 Religion och liv Fokus kan du arbeta med texterna på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner…
Köp här

Isbn: 9789127423015

Utgivningsår: 20130531

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147916368

Utgivningsår: 20130911

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religion och liv 9 handlar om de andra världsreligionerna (utom judendomen som ligger i 7:ans bok), och här får eleverna återigen möta ungdomarna från Religion och liv 7. Nians bok avslutas med kapitlet Fri att tänka själv. Här beskrivs bl?a sambandet mellan samhälle och religion, från faraonernas tid fram till…
Köp här

Isbn: 9789127423046

Utgivningsår: 20130115

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Med SOL 4000 Religion och liv och SOL 4000 Religion och liv Fokus kan du arbeta med texterna på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner…
Köp här

Isbn: 9789127421783

Utgivningsår: 20111203

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Med SOL 4000 Religion och liv och SOL 4000 Religion och liv Fokus kan du arbeta med texterna på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner…
Köp här

Isbn: 9789127422964

Utgivningsår: 20130821

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Här får eleverna återigen möta ungdomarna från Religion och liv 7. Nians bok avslutas med kapitlet Fri att tänka själv. Här beskrivs bl?a sambandet mellan samhälle och religion, från faraonernas tid fram till den arabiska våren. Här diskuteras också religion och vetenskap och varför humanisterna hävdar att religion är…
Köp här

Isbn: 9789127437432

Utgivningsår: 20161114

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: EB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vårt samhälle är ett läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan som vill väcka engagemang och debatt i klassrummet genom ett rakt och enkelt språk, tydliga exempel, färgstarka bilder och utmanande uppgifter.Läs merUtmärkande drag– Resonerande, lättlästa texter– Konkreta exempel–…
Köp här

Isbn: 9789147107872

Utgivningsår: 20130830

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
SOL 4000 Religion och liv SOL 4000 Religion och liv följer kursplanen för Lgr 11. Det innebär bland annat att de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen och de andra världsreligionerna lyfts fram. Även etiken får stort utrymme. Under rubriken Att fundera över, som återkommer…
Köp här

Isbn: 9789127431287

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Leif Berg, Carin Edvardsson Rauner, Gunilla Rundblom, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
SOL 3000 Religion och liv 69 skildrar världen ur olika perspektiv, t ex vad gäller manligt kvinnligt, då och nu. Naturligtvis ger läromedlet också rejäla baskunskaper. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för…
Köp här

Isbn: 9789127759060

Utgivningsår: 20030224

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Digitalbokens innehållI digitalboken får du tillgång till samma kvalitetssäkrade innehåll som i den tryckta boken men med extra stöd som uppläst ljud, sök, zoom…
Köp här

Isbn: 9789127425804

Utgivningsår: 20121110

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religion 1&2 ? Liv och mening är en omfattande lärobok som täcker kurserna religion 1&2. Bokens två delar har helt olika karaktär. Bokens första del inleds av en fenomenologiskt präglad beskrivning av vad religion är. Sedan följer världsreligionerna efter varandra. Men vi utgår från att samtalet bör ha stor…
Köp här

Isbn: 9789198168136

Utgivningsår: 20140804

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Digitalbokens innehållI digitalboken får du tillgång till samma kvalitetssäkrade innehåll som i den tryckta boken men med extra stöd som uppläst ljud, sök, zoom och bokmärkning. Texter på två språkliga nivåerMed SOL 4000 och SOL 4000 Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att…
Köp här

Isbn: 9789127431294

Utgivningsår: 20120301

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Med SOL 4000 Religion och liv och SOL 4000 Religion och liv Fokus kan du arbeta med texterna på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner…
Köp här

Isbn: 9789127422841

Utgivningsår: 20120702

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Carin Edvardsson Rauner, Gunilla Rundblom, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga färdigheter i…
Köp här

Isbn: 9789127760370

Utgivningsår: 20050629

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Gunilla Rundblom, Leif Berg, Helena Tyrland

Köp här

Isbn: 9789187940439

Utgivningsår: 20091130

Utgivare: Bokförlaget Aros

Mediatyp: BB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vårt samhälle är ett läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan som vill väcka engagemang och debatt i klassrummet genom ett rakt och enkelt språk, tydliga exempel, färgstarka bilder och utmanande uppgifter.Läs merUtmärkande drag– Resonerande, lättlästa texter– Konkreta exempel–…
Köp här

Isbn: 9789147107896

Utgivningsår: 20140619

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127431553

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760844

Utgivningsår: 20070125

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Religion och liv 9 handlar om de andra världsreligionerna (utom judendomen som ligger i 7:ans bok), och här får eleverna återigen möta ungdomarna från Religion och liv 7. Nians bok avslutas med kapitlet Fri att tänka själv. Här beskrivs bl?a sambandet mellan samhälle och religion, från faraonernas tid fram till…
Köp här

Isbn: 9789127430730

Utgivningsår: 20130814

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Leif Berg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
En tidig morgon för nära 50 år sedan klev jag ut på Stockholmsvägen i Enköping och började lifta. Min plan var ganska vild och faktiskt livsfarlig. Jag tänkte ta mig jorden runt. Någon plan att återvända till Sverige hade jag inte. Det blev ett äventyr som så när kostade mig livet, men det var min bästa tid i livet,…
Köp här

Isbn: 9789187940453

Utgivningsår: 20140715

Utgivare: Bokförlaget Aros

Mediatyp: BB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Religion och liv 8 tar vid där sjuans bok slutar och handlar främst om kristendomen och dess utveckling. I tre kapitel beskrivs Jesu liv och Nya testamentet, hur kristendomen växer till en världsreligion och hur Sverige går från asatro till väckelse och sekularisering.Undervisningen kan anpassas för varje elev. Här…
Köp här

Isbn: 9789127437357

Utgivningsår: 20160922

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: EB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
  Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760851

Utgivningsår: 20070202

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127429031

Utgivningsår: 20130128

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Gunilla Rundblom, Leif Berg, Helena Tyrland

Köp här

Isbn: 9789187940354

Utgivningsår: 20080825

Utgivare: Bokförlaget Aros

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789147916399

Utgivningsår: 20130820

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Undervisningen kan anpassas för varje elev. Boken inleds med kapitlet Hur ska jag leva mitt liv? Där får eleven möta ungdomar från olika delar av världen och läsa om deras syn på livsfrågor. Att veta vem man är och var man kommer ifrån är viktigt för att kunna skapa en identitet. Inledningskapitlet följs av två mer…
Köp här

Isbn: 9789127439665

Utgivningsår: 20150828

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Religion och liv 9 handlar om de andra världsreligionerna (utom judendomen som ligger i 7:ans bok), och här får eleverna återigen möta ungdomarna från Religion och liv 7. Nians bok avslutas med kapitlet Fri att tänka själv. Här beskrivs bl?a sambandet mellan samhälle och religion, från faraonernas tid fram till…
Köp här

Isbn: 9789127423176

Utgivningsår: 20130814

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Digitalbokens innehållI digitalboken får du tillgång till samma kvalitetssäkrade innehåll som i den tryckta boken men med extra stöd som uppläst ljud, sök, zoom…
Köp här

Isbn: 9789127431591

Utgivningsår: 20121110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Gunilla Rundblom, Leif Berg, Helena Tyrland

Köp här

Isbn: 9789187940415

Utgivningsår: 20081110

Utgivare: Bokförlaget Aros

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789147916429

Utgivningsår: 20140707

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Religion och liv 8 tar vid där sjuans bok slutar och handlar främst om kristendomen och dess utveckling. I tre kapitel beskrivs Jesu liv och Nya testamentet, hur kristendomen växer till en världsreligion och hur Sverige går från asatro till väckelse och sekularisering.Undervisningen kan anpassas för varje elev. Här…
Köp här

Isbn: 9789127447509

Utgivningsår: 20160822

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB