Bläddra

av: Frands Herschend

Kategorier: Arkeologi Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Historia och arkeologi
The purpose of this book is straightforward. It aims at comparing two texts, the Eddic poem Skírnismál—‘Skírnir’s speech’ or For Skírnis—‘Skírnir’s Journey’ and two scenes from the Latin play Pafnutius. The latter is a 10th century work by the Saxon dramatist Hrotsvit. The Eddic text is preserved in two manuscripts,…
Köp här

Isbn: 9789150627091

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Contents Anne Ingvarsson & Ylva Bäckström | Bioarchaeological field analysis of human remains from the mass graves at Phaleron, Greece. With an introduction by Stella Chryssoulaki and an appendix by Anna Linderholm, Anna Kjellström, Vendela Kempe Lagerholm, & Maja Krzewinska Arto Penttinen & Dimitra…
Köp här

Isbn: 9789197779913

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Publikationsnämnden över de Svenska Instituten vid Rom och Athen

Mediatyp: BC

av: Nina Nordström

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Inom arkeologin är döden ett självklart tema. Det är också de kroppsliga rester efter mänskliga individer som grävs fram ur jorden för att tolkas, prepareras och exponeras på museum. En del av dessa individer blir med tiden välkända, får namn och återkommer med jämna mellanrum i såväl vetenskapliga som mediala…
Köp här

Isbn: 9789189116863

Utgivningsår: 20070516

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Anders Håkansson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med målsättningen att skapa en mer realistisk bild av de lokala förhållandena i…
Köp här

Isbn: 9789189578753

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Patrik Gustafsson Gillbrand

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
När isen drog sig tillbaka efter den senaste istiden följde människan tätt i dess spår. Området runt Mälardalen utgjordes då av skärgård och människorna färdades över vattnet. Arkeologerna har länge diskuterat varifrån människorna kom. Föreliggande arbete prövar olika tolkningar genom att studera föremål och råmaterial…
Köp här

Isbn: 9789198034646

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Gunilla Gardelin, Magnus Källström, Ingeborg Svensson, Sven-Gunnar BroströmBroström, Patrik Gustafsson, Eva Fransson, Hans Bolin

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789187794506

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Sörmlands museums förlag, Edita Västra Aros

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150616187

Utgivningsår: 20030528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789155471088

Utgivningsår: 20080527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Nik Petek

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This historical ecological research provides a detailed insight into the risk avoidance and resilience building strategies in the Lake Baringo basin in Kenya through the lens of archaeology. It explores how changes in subsistence, habitation, and landscape shaped each other and how that affected the available…
Köp här

Isbn: 9789150627015

Utgivningsår: 20180521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Björn Hagberg, Martin Widman

Kategorier: Allmän historia, världshistoria Arkeologi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Reportage och samlingar av journalistiska texter Slagfältsarkeologi
Reportageboken Att döda en människa är en resa rakt in i mörkrets hjärta, en jakt på det allra första kriget. Och det är en resa fylld av frågor, svar, tvivel och funderingar kring vårt innersta väsen. Är människan en natural born killer eller är krig en uppfinning? Hur kommer det sig att under ett av världshistoriens…
Köp här

Isbn: 9789113064970

Utgivningsår: 20160915

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Jenny Nord

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Changing landscapes and persistent places är en studie om kulturlandskapet på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. De många bronsålderslämningarna som tydligt präglar landskapsbilden i området utgör en utgångspunkt i arbetets syfte att öka förståelsen för det historiska djupet i dagens landskap. De båda perspektiven…
Köp här

Isbn: 9789189578302

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
The importance of the zooarchaeological evidence as a source for ritual practices in ancient Greece is gradually becoming widely recognized. Animal bones form the only category of evidence for Greek cult which is constantly significantly increasing, and they can complement and elucidate the information provided by…
Köp här

Isbn: 9789179160623

Utgivningsår: 20130101

Utgivare: Publikationsnämnden över de Svenska Instituten vid Rom och Athen

Mediatyp: BB

av: Anneli Ekblom, Michel Notelid

Kategorier: Arkeologi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Historia och arkeologi Landskapsarkeologi Miljön
Även miljön har en historia och denna historia har stor relevans för hållbarhetsfrågor idag. Genom att följa ekologiska skeenden och debatter kring miljöfrågor historiskt närmar sig studenter och forskare här frågor kring miljö, ekonomi och social rättvisa. Texterna följer förteelser eller olika debatter genom tid…
Köp här

Isbn: 9789150623208

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BB

av: Helena Knutsson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
The “From coast to coast” project deals with the transition from the mobile lifestyle of Early Stone Age to the establishment of sedentary settlements during the Late Stone Age in central Sweden. Thirty-five individual projects are being carried out at the Universities of Uppsala, Gothenburg, Lund and…
Köp här

Isbn: 9789197367493

Utgivningsår: 20040528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Mats Anglert, Gunhild Eriksdotter

Kategorier: Arkeologi Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Historia och arkeologi Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Det här är en idéskrift som visar vägen till en utvecklad byggnadsarkeologi. Utgångspunkten är ett bo-perspektiv som bejakar relationen människor, byggnader, miljö och landskap i all sin komplexitet. Byggnadsarkeologin hamnar därmed i ett nytt sammanhang, vilket stimulerar till kunskapsutbyten som går över olika…
Köp här

Isbn: 9789172098305

Utgivningsår: 20180604

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Emma Bentz

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Våra föreställningar om medeltidan är många och rymmer inte sällan både kontrasterande och motsägelsefulla bilder. Medan någon ser framför sig stadens gytter och ett äventyrligt riddarliv, så associerar en annan till kyrkans stillhet eller pestens härjningar. Mera sällan går kanske tankarna till det medeltida…
Köp här

Isbn: 9789189578210

Utgivningsår: 20080601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197503945

Utgivningsår: 20080201

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Boken ger i 14 artiklar en skildring av arkeologi i Östergötland. Här blandas uppsatser om järnframställningen i Järnstad med texter om jägarstenålderns hyddor. Bondelivet under äldre järnålder skildras med bland annat exempel från stensträngslandskapet i Tinnerö. Olika kultplatser presenteras som det hedniska…
Köp här

Isbn: 9789185908479

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Östergötlands länsmuseum

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150610376

Utgivningsår: 19940527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189116986

Utgivningsår: 20101022

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Kent Andersson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Följ med fjortonhundra år tillbaka i tiden, till en guld- och granatskimrande forntid då Upplands mest inflytelserika familjer började begrava sina döda på ett helt nytt sätt. En man ur varje generation begravdes i en båt. Med sig i båten fick han föremål som han skulle ha användning för i sin nya tillvaro i livet…
Köp här

Isbn: 9789173538817

Utgivningsår: 20170213

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Under åren 2012-2017 pågick det mest omfattande arkeologiska projektet som någonsin utförts i Gamla Uppsala. I sin samtid var platsen vida känd långt utanför Upplands gränser, at Upsalum står på två runstenar i Skåne. Utgrävningsområdet låg ett par hundra meter öster om kungshögarna. Både gårdsmiljöer, delar av ett…
Köp här

Isbn: 9789198390131

Utgivningsår: 20180806

Utgivare: Statens historiska museer

Mediatyp: BB

av: Katarina Botwid

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Hur ska nutidens forskare förstå och tolka praktisk kunskap utifrån arkeologiska material? Avhandlingen ”The Artisanal Perspective in Action” tar upp frågan och föreslår ett tydligt avgränsat hantverksperspektiv. Genom att arkeologer och hantverkare med expertis inom sitt eget hantverk samverkar kan många…
Köp här

Isbn: 9789187833601

Utgivningsår: 20160412

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150616279

Utgivningsår: 20020528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789155473730

Utgivningsår: 20080527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Kristina Ekero Eriksson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Historien om det forna Gamla Uppsala har alltid handlat om sveakungar, hednatempel och storslagna offerfester. Men nu har en helt ny värld trätt fram! När ett järnvägsspår skulle byggas fick arkeologer tillfälle att undersöka ett 70 000 kvadratmeter stort område, bara några hundra meter ifrån Kungshögarna. Då visade…
Köp här

Isbn: 9789113080666

Utgivningsår: 20180517

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Historisk arkeologi är en beteckning för en arkeologi som behandlar perioder med text. Tyngdpunkten läggs på de metodiska möjligheter, som uppstår i samspelet mellan ting och texter, samt, inte att förglömma, även bilder. Den nya definitionen öppnar vägar ut från medeltidsarkeologins områdesstudium, öppnar för nya…
Köp här

Isbn: 9789189578319

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This volume contains the proceedings of the conference Mycenaeans up to date: The archaeology of the north-eastern Peloponnese – current concepts and new directions, which was held 10-16 November 2010, under the auspices of the Swedish Institute at Athens. The published papers reveal the latest news in the field…
Köp här

Isbn: 9789179160630

Utgivningsår: 20150121

Utgivare: Publikationsnämnden över de Svenska Instituten vid Rom och Athen

Mediatyp: BB

av: Eva Sjöstrand

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Historia och arkeologi Religion och tro
While the Icelanders wrote their stories in words, the Gutes carved theirs in images. The picture stones of the island are unique, everlasting memorials, but what do they relate? In “A Gotlandic Edda” the essence of nine picture stones is interweaved with mythology, the Gotlandic and Icelandic sagas. And with Gotland…
Köp här

Isbn: 9789185333998

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Helena Knutsson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Vuollerim 6000 Years has initiated a series of workshops on issues connected with studies of prehistoric hunter-gathere societies in the Barents region. The workshops are planned and implemen ed by a scientific council at the museum and village of Vuollerim in Sweden. The contributions and the results of round table…
Köp här

Isbn: 9789197456210

Utgivningsår: 20030528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Stella Macheridis

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Animal bones are often found as waste-related material in archaeological excavations. This book explores the ways in which archaeological animal bones can be used to discuss cultural implications of waste management. How waste is handled reflects several aspects of society, from socio-spatial organization and normative…
Köp här

Isbn: 9789188473615

Utgivningsår: 20180130

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Fredrik Ekengren, Liv Nilsson Stutz

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
“Artiklarna i denna bok tar sin utgångspunkt i föredrag från en session på konferensen Nordic Tag 2005 i Lund. Sessionen bar titeln ”Domesticerad död och vilda vålnader” och hade som syfte att diskutera hur arkeologer ställer sig till det avvikande i de dödsritualer vi studerar. Då de materiella källorna är…
Köp här

Isbn: 9789189578289

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Eva Sjöstrand

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Historia och arkeologi Religion och tro
När islänningarna skrev sina berättelser ristade gutarna sin värld i bilder. Öns bildstenar är unika kraftfulla minnen, men vad berättar de?I “en gotländsk Edda” vävs betydelsen i nio bildstenar samma med mytologi, de gotländska och isländska sagorna. Och med dagens Gotland, där gullvivan blommar och…
Köp här

Isbn: 9789197650816

Utgivningsår: 20071107

Utgivare: GotlandsBoken

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Ta del av den medeltida stadsdelen Sanden, vars innevånare avhystes då Vadstena slott skulle byggas. Byggnadsresterna blev kvar under slottsvallen och ger oss information om hur bebyggelsen såg ut. En ursprunglig gatstump finns kvar i originalläge i slottet! Boken beskriver också framträdande arkeologiska fynd såsom…
Köp här

Isbn: 9789185908523

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Östergötlands länsmuseums förlag, Danagårds Grafiska AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150610437

Utgivningsår: 19940527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Erik Sörling

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Hjalmar Stolpes grävningar i “Svarta jorden” på Björkö på 1870-talet resulterade i ett stort antal fynd som längre låg ouppackade på Historiska museet i Stockholm. Museets amanuens Erik Särling blev 1951 färdig med manuskriptet till en katalog, illustrerad med egna teckningar, som dock aldrig trycktes. Nära…
Köp här

Isbn: 9789150627152

Utgivningsår: 20180527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BB

av: Kent Andersson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Av de omkring tio miljoner föremål som finns i Historiska Museets samlingar har arkeologen Kent Andersson valt ut trettio klenoder från järnåldern. Fynden hjälper oss att komma närmare de människor som levde för tusentals år sedan och ger upphov till spännande frågor och tolkningar: Hur bar man en rutig yllemantel för…
Köp här

Isbn: 9789173539630

Utgivningsår: 20180321

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Elin Engström

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: teori Historia och arkeologi
Doktorsavhandling i arkeologi vid Stockholms universitet 2015
Köp här

Isbn: 9789176491522

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843303

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Frands Herschend

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
I våra dagars Nordvästeuropa, i nationalstatens sammanbrott, är perioden 300-1300 den första som måste monteras ned och belysas på nytt. Här i detta tidsrum har vi nämligen skapat oss ett urhem och en sagatid som med sitt dunkel och sina litterära kvaliteer varit ideologiskt produktivt särskilt under nationalstatens…
Köp här

Isbn: 9789150618273

Utgivningsår: 20050528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC