Bläddra

av: Camilla Forsman, Helena Victor

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Sommaränge skog togs i bruk under senneolitikum. Redan då brände man sina döda, något man fortsatte med under hela bronsåldern. Kanske var kremering vanligare under perioden än vi tidigare trott. Den dödsuppfattning man hade skiljde sig säkerligen mycket från dagens, exempelvis deponerade man oftast mycket små mängder…
Köp här

Isbn: 9789197599474

Utgivningsår: 20070528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023541

Utgivningsår: 20060624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023800

Utgivningsår: 20081001

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188751355

Utgivningsår: 20171110

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Påvel Nicklasson

Kategorier: Arkeologi Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia och arkeologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Den här boken handlar om hur jordens, livets, människans och civilisationens historia hamnade på samma tidslinje och hur människan fick en lång historia bortom de äldsta texternas vittnesbörd, en förhistorisk tid. Boken handlar också om hur tyska, franska och brittiska tanketraditioner smälte samman i studiet av…
Köp här

Isbn: 9789189213425

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BB

av: Jim Hansson, Dick Harrison, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Klas Helmerson, Jens Lindström, Thomas Magnusson, Amica Sundström

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Europas historia Europas historia: vikingatiden Historia Historia och arkeologi
Vikingatiden i Skandinavien börjar samtidigt som Birka grundas. Nordbornas skepp har nu utvecklats och förbättrats i samspel med den ökande sjöfarten. Framför allt är seglet en stor nyhet i vår del av världen. En nyhet som radikalt förenklar långväga handelsresor och krigståg. Boken sätter in Birkas skepp i en omvärld…
Köp här

Isbn: 9789173291316

Utgivningsår: 20181121

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150613919

Utgivningsår: 20000527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Maria Küchen

Kategorier: Arkeologi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Historia och arkeologi Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Sagt om boken: För som alltid när Küchen tar sig an ett ämne, gör hon det med mer än med bara intellektet. Hon ger sig hän åt det med kropp och själ. Hon absorberar det med sitt fulla känsloregister, vänder och vrider på det med sin svindlande associationsförmåga och borrar sig till botten av varje detalj…
Köp här

Isbn: 9789127171862

Utgivningsår: 20210507

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Anders Kaliff

Kategorier: Arkeologi Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia och arkeologi
En kvinnlig arkeologipionjär och hennes upptäckter Redan för mer än 7 000 år sedan, fanns i delar av Central- och Sydosteuropa ett mycket avancerat jordbrukssamhälle, med stadslika bosättningar som hyste flera tusen invånare. De första spåren efter denna märkliga kultur, hittades på 1870-talet vid Tordos (Turda) i…
Köp här

Isbn: 9789189063334

Utgivningsår: 20200917

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: John Lund, Rita Larje, Harlad Nilsson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This second and final volume on the Swedish participation in the UNESCO project “Pour Sauver Carthage” 1979–1983 presents three detailed studies of excavated material from the Swedish main Site A at Carthage: terracotta lamps, animal bones and coins. The site is situated in central Carthage on the highest…
Köp här

Isbn: 9789170421853

Utgivningsår: 20180321

Utgivare: Publikationsnämnden över de Svenska Instituten vid Rom och Athen

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Universitetslektor, docent Anders Ödman, gick i pension sommaren 2014, efter många års arbete som lärare och forskare i Historisk arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Inbjudan till att bidra med en artikel till Anders Ödmans vänbok antogs av ett stort antal personer…
Köp här

Isbn: 9789189578654

Utgivningsår: 20161118

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174024012

Utgivningsår: 20111017

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150606157

Utgivningsår: 19870527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Charlotta Widmark, Susanne Carlsson, Henrik Widmark

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
This book mirrors a field trip to Istanbul conducted in May 2014. It was structured around surveys of the centrally located districts of Beyoglu, Eminönü and Fatih. Together the contributtions paint a picture or give a glimpse of the multifaceted and diversified city of Istanbul in which places are practiced and spaces…
Köp här

Isbn: 9789150626124

Utgivningsår: 20160521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9786094801525

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

Mediatyp: BB

av: Barbro Santillo Frizell

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
“Detta är en berättelse om resenärers och pionjärers sökande efter spår av ett utdött folk i ett levandelandskap, om historiebruk och identitet, om ett etruskiskt kulturarv som skapades av aktörer medvitt skilda syften genom grävande, samlande och säljande, genom studier, tolkning och förmedling. För några var…
Köp här

Isbn: 9789173319393

Utgivningsår: 20180928

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Sian Anthony

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
The dead and the living meet in the cemetery and how this relationship unfolds in the 19th and 20th centuries is explored from the starting point of one excavation in Copenhagen. This book investigates the material conclusions of these interactions including cemetery working practices, landscape design, gravestones,…
Köp här

Isbn: 9789189578685

Utgivningsår: 20161010

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
  Arkeologiseminariet ”Forntid längs ostkusten”, i folkmun mer känt som Blankaholmsseminariet, har resulterat i ännu en bok. Som den fjärde i ordningen samlar denna volym föredrag från seminarierna 2012, 2013 och 2014. Bredden är som vanligt avsevärd såväl i tid som i rum, med den gemensamma nämnaren att artiklarna gör…
Köp här

Isbn: 9789197963978

Utgivningsår: 20160210

Utgivare: Nomen

Mediatyp: BC

av: Curt Lofterud, Sune Bengts

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Landskapsarkeologi
De människor som vandrade in i Jämtland-Härjedalen hade kunskaper, färdigheter och trosföreställningar som gått i arv från tidigare kulturer i nuvarande Europa: – i södra Frankrike för 40 000–8 000 år sedan – norr om Hamburg för 14 000–12 000 år sedan – Doggerland för 16 000–13 000 år sedan –…
Köp här

Isbn: 9789187309526

Utgivningsår: 20151126

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150614671

Utgivningsår: 20010528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789155438111

Utgivningsår: 19960527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Marie-Louise Winbladh

Kategorier: Arkeologi Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia och arkeologi Museivetenskap och kulturarvsvård Personliga berättelser Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
En museiman lever inte gott på sin lön vilket dock kan uppvägas av resor och möten med intressanta människor såsom konstnärer, författare, filmskapare, ministrar, politiker och professorer. Ibland även arkeologer och kollegor från hela världen. Denna bok fokuserar inte på samlingar eller ens arkeologi utan försöker…
Köp här

Isbn: 9789188263773

Utgivningsår: 20200519

Utgivare: Ultima Esperanza Books

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
The study of Old Norse religion is a truly multidisciplinary and international field of research. The rituals, myths, and narratives of pre-Christian Scandinavia have been studied and interpreted in detail by a vast number of scholars. They have long relied on the rich and varied Christian Icelandic literature from the…
Köp här

Isbn: 9789188909619

Utgivningsår: 20210806

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Påvel Nicklasson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
På 1990-talet grävde författaren och studenter vid Arkeologiska institutionen i Lund en sönderplöjd gravhög i Skärstad i norra Småland. I högen hade en rikt utrustad man från Vendeltid gravlagts. Sedan dess har författaren tillbringat flera år i arkiv för att spåra dokument som berättar om fornlämningar och landskap…
Köp här

Isbn: 9789189578241

Utgivningsår: 20080601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174023459

Utgivningsår: 20050624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Nathan Badoud

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Johan Hedenborg (1786-1865) was a medical doctor whose curiosity gave him a wide range of interests in natural and social sciences. In 1825, he was attached to the embassy of Sweden and Norway to the Sublime Porte. After exploring the Aegean and both sides of the Red Sea for fifteen years, he settled in Rhodes with the…
Köp här

Isbn: 9789179160654

Utgivningsår: 20170921

Utgivare: Publikationsnämnden över de Svenska Instituten vid Rom och Athen

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150622232

Utgivningsår: 20110528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197321211

Utgivningsår: 20040528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Europas historia Historia Historia och arkeologi
Today, the archaeological study of the medieval period ranges from the end of antiquity to the Reformation of the 16th century, and from the shores of the Mediterranean to the northern parts of Sweden. This book explores the range of research conducted at the Department of Archaeology and Classical Studies at Stockholm…
Köp här

Isbn: 9789189176379

Utgivningsår: 20090922

Utgivare: Statens historiska museer

Mediatyp: BB

av: Jan Ottander

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Det behövs generella metoder för kvalitetssäkring av uppdragsarkeologin, det gäller i synnerhet de stora arkeologiska undersökningar som är föremål för anbudsförfaranden. Detta FoU-projekt är en direkt fortsättning från en tidigare förstudie om kvalitetskriterier och kostnadseffektivitet i uppdragsarkeologin. Studien…
Köp här

Isbn: 9789172096042

Utgivningsår: 20120227

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Anna Lihammer

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Bildandet av kungariket Danmark brukar presenteras som en långdragen och linjär process där forntida hövdingar knyts ihop med den moderna nationalstaten. “Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien” fokuserar istället de många små berättelserna bortom den stora. Avhandlingen…
Köp här

Isbn: 9789189578067

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174024050

Utgivningsår: 20110906

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150607550

Utgivningsår: 19890528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150626285

Utgivningsår: 20170528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Pontus Hellström, Jesper Blid

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
This is the final publication of the two Hekatomnid Andrones at Labraunda. The older of these (the Andron of Maussollos or Andron B) was built by the satrap Maussollos (377/6–353/2 BC). This is shown by the dedicatory inscription on the architrave. The other andron (Andron A) is clearly later and was probably built by…
Köp här

Isbn: 9789197881364

Utgivningsår: 20191022

Utgivare: Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Mediatyp: BB

av: Birgitta Hårdh

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
A group of distinctive Viking Age silver rings, sometimes described as neck-rings, sometimes as arm-spirals, have long been a cause of academic dispute. Where were they made and how were they used? So far the scholarly perspectives have been limited to either the western or the eastern material, which has hampered…
Köp här

Isbn: 9789189578708

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: S Bertil Olsson, Kristina Söderpalm, Joakim Severinson, Christian Koninckx, Mårten Kalling, Rudy Liu

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Sjöfartshistoria
Svenska Ostindiska Kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Boken kompletterar kunskapen om kompaniet med nya rön, från tidigare kända och nyfunna källor. Såväl från dokument i offentliga och privata arkiv som från den marinarkeologiska utgrävningen vid…
Köp här

Isbn: 9789197986670

Utgivningsår: 20161103

Utgivare: Landsarkivet i Göteborg

Mediatyp: BB

av: Fredrik Sandberg, Joakim Wehlin, Maria Lannerbro-Norell, Greger Bennström, Eva Carlsson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
En efterlängtad godbit för alla historieintresserade! Här presenteras de senaste decenniernas arkologiska rön om Dalarnas mer än 10 000 år långa historia: Från den senare istiden fram till medeltiden. Under den långa tidsrymd som boken omfattat har cirka 350 generationer kullor och dalkarlar med skilda geografiska,…
Köp här

Isbn: 9789187719189

Utgivningsår: 20161004

Utgivare: Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbund Dalarnas museum

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150615401

Utgivningsår: 20020528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC