Bläddra

av: S Bertil Olsson, Kristina Söderpalm, Joakim Severinson, Christian Koninckx, Mårten Kalling, Rudy Liu

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Sjöfartshistoria
Svenska Ostindiska Kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Boken kompletterar kunskapen om kompaniet med nya rön, från tidigare kända och nyfunna källor. Såväl från dokument i offentliga och privata arkiv som från den marinarkeologiska utgrävningen vid…
Köp här

Isbn: 9789197986670

Utgivningsår: 20161103

Utgivare: Landsarkivet i Göteborg, Göteborgstryckeriet

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187351112

Utgivningsår: 20170303

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Patrik Lundh

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This study treats the function of the military writings of ancient Egypt, from Tuthmosis II to Merenptah (c. 1492-1203 B.C.), using the terms Actor and Event. The texts are analyzed in terms of four categories. The Dominion Records, consists of texts in which the focus is on the disruption of the king’s control,…
Köp här

Isbn: 9789150615463

Utgivningsår: 20020528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789155467821

Utgivningsår: 20070527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Påvel Nicklasson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
På 1990-talet grävde författaren och studenter vid Arkeologiska institutionen i Lund en sönderplöjd gravhög i Skärstad i norra Småland. I högen hade en rikt utrustad man från Vendeltid gravlagts. Sedan dess har författaren tillbringat flera år i arkiv för att spåra dokument som berättar om fornlämningar och landskap…
Köp här

Isbn: 9789189578241

Utgivningsår: 20080601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174023688

Utgivningsår: 20070622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179160586

Utgivningsår: 20110101

Utgivare: Svenska institutet i Athen

Mediatyp: BB

av: Thomas Persson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Som ingen annan period i vår förhistoria har bronsåldern gjort bestående avtryck i landskapet. Som eviga påminnelser reser sig längs vägar och höjdstråk monumentala gravhögar och rösen. På hällar och block möter tusentals och åter tusentals inknackade bilder och symboler. Fynd av brons och guld berättar om ett samhälle…
Köp här

Isbn: 9789198259810

Utgivningsår: 20161021

Utgivare: Blekinge museum, MixiPrint

Mediatyp: BB

av: Christian Isendahl

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Miljöarkeologi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
In Andean cognition the embodiment of the past is different from many other ways to spatially relate the position of the body to time. This epistemology is for instance expressed in the Quechua word ñawpa, which signifies that the past is “in front of us;” it is known and can be seen. Seeing and knowing the past in…
Köp här

Isbn: 9789150622898

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197321266

Utgivningsår: 20070528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: John Lund, Rita Larje, Harlad Nilsson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This second and final volume on the Swedish participation in the UNESCO project “Pour Sauver Carthage” 1979–1983 presents three detailed studies of excavated material from the Swedish main Site A at Carthage: terracotta lamps, animal bones and coins. The site is situated in central Carthage on the highest…
Köp här

Isbn: 9789170421853

Utgivningsår: 20180321

Utgivare: Publikationsnämnden över de Svenska Instituten vid Rom och Athen

Mediatyp: BB

av: Anna Lihammer

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Bildandet av kungariket Danmark brukar presenteras som en långdragen och linjär process där forntida hövdingar knyts ihop med den moderna nationalstaten. “Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien” fokuserar istället de många små berättelserna bortom den stora. Avhandlingen…
Köp här

Isbn: 9789189578067

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
KAN MAN LEVA på en ödegård? Uppenbarligen har man inte kunnat det eftersom flera medeltida gårdar efter pesten och den medeltida agrarkrisen förblev öde. Svaret på frågan är avhängigt inte bara arealer, klimat och jordar utan i lika stor utsträckning sociala förhållanden och odlingssystem. Den kan alltså omformuleras…
Köp här

Isbn: 9789174024456

Utgivningsår: 20160914

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789984796390

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Gotland University

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150610079

Utgivningsår: 19930521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150627091

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Birgitta Hårdh

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
A group of distinctive Viking Age silver rings, sometimes described as neck-rings, sometimes as arm-spirals, have long been a cause of academic dispute. Where were they made and how were they used? So far the scholarly perspectives have been limited to either the western or the eastern material, which has hampered…
Köp här

Isbn: 9789189578708

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Patrik Gustafsson Gillbrand

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
När isen drog sig tillbaka efter den senaste istiden följde människan tätt i dess spår. Området runt Mälardalen utgjordes då av skärgård och människorna färdades över vattnet. Arkeologerna har länge diskuterat varifrån människorna kom. Föreliggande arbete prövar olika tolkningar genom att studera föremål och råmaterial…
Köp här

Isbn: 9789198034646

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Fredrik Sandberg, Joakim Wehlin, Maria Lannerbro-Norell, Greger Bennström, Eva Carlsson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
En efterlängtad godbit för alla historieintresserade! Här presenteras de senaste decenniernas arkologiska rön om Dalarnas mer än 10 000 år långa historia: Från den senare istiden fram till medeltiden. Under den långa tidsrymd som boken omfattat har cirka 350 generationer kullor och dalkarlar med skilda geografiska,…
Köp här

Isbn: 9789187719189

Utgivningsår: 20161004

Utgivare: Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbund Dalarnas museum, Strålins Grafiska AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150616187

Utgivningsår: 20030528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789155471088

Utgivningsår: 20080527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Fredrik Ekengren

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This book deals with the transformation of imported Roman vessels in Germania Magna during the Roman Iron Age, 1-400 AD. The concept of transformation in this context refers to the various ways these objects were interpreted, physically altered and consequently changed with regard to their function and meaning. Roman…
Köp här

Isbn: 9789189578272

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
The importance of the zooarchaeological evidence as a source for ritual practices in ancient Greece is gradually becoming widely recognized. Animal bones form the only category of evidence for Greek cult which is constantly significantly increasing, and they can complement and elucidate the information provided by…
Köp här

Isbn: 9789179160623

Utgivningsår: 20130101

Utgivare: Publikationsnämnden över de Svenska Instituten vid Rom och Athen

Mediatyp: BB

av: Mikael Henriksson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Arkeologi gör skillnad. Bland annat gör den det på så vis att den utmanar våra perspektiv på äldre samhällen och de människor som tidigare vandrade på jorden. Vissa geografiska områden har tidigare endast i begränsad utsträckning blivit föremål för ett storskaligt arkeologiskt utforskande. Så var länge även fallet med…
Köp här

Isbn: 9789198034653

Utgivningsår: 20190326

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Anneli Ekblom, Michel Notelid

Kategorier: Arkeologi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Historia och arkeologi Landskapsarkeologi Miljön
Även miljön har en historia och denna historia har stor relevans för hållbarhetsfrågor idag. Genom att följa ekologiska skeenden och debatter kring miljöfrågor historiskt närmar sig studenter och forskare här frågor kring miljö, ekonomi och social rättvisa. Texterna följer förteelser eller olika debatter genom tid…
Köp här

Isbn: 9789150623208

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BB

av: Helena Knutsson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
The “From coast to coast” project deals with the transition from the mobile lifestyle of Early Stone Age to the establishment of sedentary settlements during the Late Stone Age in central Sweden. Thirty-five individual projects are being carried out at the Universities of Uppsala, Gothenburg, Lund and…
Köp här

Isbn: 9789197367493

Utgivningsår: 20040528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Jan Ottander

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Det behövs generella metoder för kvalitetssäkring av uppdragsarkeologin, det gäller i synnerhet de stora arkeologiska undersökningar som är föremål för anbudsförfaranden. Detta FoU-projekt är en direkt fortsättning från en tidigare förstudie om kvalitetskriterier och kostnadseffektivitet i uppdragsarkeologin. Studien…
Köp här

Isbn: 9789172096042

Utgivningsår: 20120227

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Bodil Petersson, Peter Skoglund

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika hållningar i den dagspolitiska debatten. Det finns inget självklart svar på hur man som arkeolog ska förhålla sig…
Köp här

Isbn: 9789189578203

Utgivningsår: 20080601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197503945

Utgivningsår: 20080201

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Boken ger i 14 artiklar en skildring av arkeologi i Östergötland. Här blandas uppsatser om järnframställningen i Järnstad med texter om jägarstenålderns hyddor. Bondelivet under äldre järnålder skildras med bland annat exempel från stensträngslandskapet i Tinnerö. Olika kultplatser presenteras som det hedniska…
Köp här

Isbn: 9789185908479

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Östergötlands länsmuseum

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150610376

Utgivningsår: 19940527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Nina Nordström

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Inom arkeologin är döden ett självklart tema. Det är också de kroppsliga rester efter mänskliga individer som grävs fram ur jorden för att tolkas, prepareras och exponeras på museum. En del av dessa individer blir med tiden välkända, får namn och återkommer med jämna mellanrum i såväl vetenskapliga som mediala…
Köp här

Isbn: 9789189116863

Utgivningsår: 20070516

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Anders Håkansson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med målsättningen att skapa en mer realistisk bild av de lokala förhållandena i…
Köp här

Isbn: 9789189578753

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Under åren 2012-2017 pågick det mest omfattande arkeologiska projektet som någonsin utförts i Gamla Uppsala. I sin samtid var platsen vida känd långt utanför Upplands gränser, at Upsalum står på två runstenar i Skåne. Utgrävningsområdet låg ett par hundra meter öster om kungshögarna. Både gårdsmiljöer, delar av ett…
Köp här

Isbn: 9789198390131

Utgivningsår: 20180806

Utgivare: Statens historiska museer

Mediatyp: BB

av: Gunilla Gardelin, Magnus Källström, Ingeborg Svensson, Sven-Gunnar BroströmBroström, Patrik Gustafsson, Eva Fransson, Hans Bolin

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789187794506

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Sörmlands museums förlag, Edita Västra Aros

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150616279

Utgivningsår: 20020528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789155473730

Utgivningsår: 20080527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Jenny Nord

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Changing landscapes and persistent places är en studie om kulturlandskapet på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. De många bronsålderslämningarna som tydligt präglar landskapsbilden i området utgör en utgångspunkt i arbetets syfte att öka förståelsen för det historiska djupet i dagens landskap. De båda perspektiven…
Köp här

Isbn: 9789189578302

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This volume contains the proceedings of the conference Mycenaeans up to date: The archaeology of the north-eastern Peloponnese – current concepts and new directions, which was held 10-16 November 2010, under the auspices of the Swedish Institute at Athens. The published papers reveal the latest news in the field…
Köp här

Isbn: 9789179160630

Utgivningsår: 20150121

Utgivare: Publikationsnämnden över de Svenska Instituten vid Rom och Athen

Mediatyp: BB

av: Eva Sjöstrand

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Historia och arkeologi Religion och tro
While the Icelanders wrote their stories in words, the Gutes carved theirs in images. The picture stones of the island are unique, everlasting memorials, but what do they relate? In “A Gotlandic Edda” the essence of nine picture stones is interweaved with mythology, the Gotlandic and Icelandic sagas. And with Gotland…
Köp här

Isbn: 9789185333998

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BC