Bläddra
Sökresultat för Jan Trost... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789144040462

Utgivningsår: 20070605

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Trost, Irene Levin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Att förstå vardagen ger en grundläggande introduktion till symbolisk interaktionism som är en av de centrala teoribildningarna inom socialpsykologi. Teorin innebär bland annat att den sociala verkligheten ses som ständigt föränderlig. Författarna visar hur mänsklig interaktion sker med hjälp av inlärda symboler vilka…
Köp här

Isbn: 9789144117621

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Trost, Oscar Hultåker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna populära grundbok i enkätmetodik kommer här i en femte moderniserad och reviderad upplaga. Den grundläggande strukturen, som bygger på forskningsprocessens olika stadier från planering, frågekonstruktion och datainsamling till bearbetning av insamlade data, är densamma. Viktiga frågor om syfte och…
Köp här

Isbn: 9789144115450

Utgivningsår: 20160829

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144038025

Utgivningsår: 20041210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144024677

Utgivningsår: 20020913

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Trost, Sandra Torres-Örsten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur klarar man sina studier på bästa möjliga sätt? Hur förbereder man sig inför en salskrivning? Hur förväntas man agera på ett seminarium? Hur refererar man till den litteratur man använt sig av i en uppsats? Detta är några av de frågor som besvaras i denna bok. Studieteknik tar upp de olika moment en kurs kan bestå…
Köp här

Isbn: 9789144072302

Utgivningsår: 20120111

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Sandra Torres-Örsten, Jan Trost

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144014043

Utgivningsår: 20000323

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144053400

Utgivningsår: 20081110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Trost, Irene Levin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Att förstå vardagen ger en grundläggande introduktion till symbolisk interaktionism som är ett av de centrala perspektiven inom socialpsykologin. Perspektivet innebär bland annat att den sociala verkligheten ses som ständigt föränderlig. Författarna visar hur mänsklig interaktion sker med hjälp av inlärda symboler…
Köp här

Isbn: 9789144068541

Utgivningsår: 20100815

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC