Bläddra

av: Jorryt van Bommel, Hanna Palmér

Kategorier: Förskolan Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
I en tid där förskoleklassen nyligen har blivit obligatorisk, samtidigt som den diskuteras som skolform, är en bok om förskoleklassens särart mer aktuell är någonsin. Den här boken handlar om förskoleklassens matematikundervisning och fungerar både i utbildning och som inspiration. Boken tar upp de matematiska förmågor…
Köp här

Isbn: 9789144132570

Utgivningsår: 20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152355725

Utgivningsår: 20180815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: David Berglund

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Problemlösning är # ett är avsedd för alla intresserade, från duktiga högstadieelever till universitetsstuderande, som fattat tycke för problemlösningskonsten och/eller vill utveckla sin logiska tankeförmåga. Den ska även ge de som intresserar sig för matematiktävlingar goda träningsmöjligheter.Läs merBoken är alltså i…
Köp här

Isbn: 9789147018505

Utgivningsår: 20050823

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lennart Ljung, Torkel Glad, Anders Hansson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Matematisk modellering Tillämpad matematik
Mathematical models of real life systems and processes are essential in today’s industrial work. To be able to construct such models is therefore a fundamental skill in modern engineering. This is a book about how to build models both from first principles in physics and from information in collected input and output…
Köp här

Isbn: 9789144153452

Utgivningsår: 20210831

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Lars-Anders Callenberg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematik – specialisering introducerar avancerad matematik på ett lättillgängligt sätt kombinerat med en stor mängd övningar och lösta exempel. I boken presenteras matriser, vektorer och vektorrum i linjär algebra. Inom matematisk analys fördjupas funktionsbegreppet och teorin om integraler breddas. Dessutom behandlas…
Köp här

Isbn: 9789144116068

Utgivningsår: 20170421

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematikämnets didaktik handlar i första hand om undervisningens innehåll och hur elever kan tillägna sig matematiken. Målet är att eleverna ska få ett bra förhållningssätt till ämnet och en förmåga att förstå och använda matematiken. I den senaste kursplanen i matematik, Lgr 11, sammanfattas undervisningens syfte i…
Köp här

Isbn: 9789140688743

Utgivningsår: 20150225

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Anna Wernberg

Kategorier: Förskolan Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Vad är matematik i förskolan? Hur kan man väcka barns nyfikenhet på matematik? I den här boken visar författarna hur man kan utgå från det som barn redan vet och kan, och utifrån ett sådant förhållningssätt arbeta med olika matematiska aspekter i förskolan. I boken ges ett särskilt perspektiv på matematikdidaktik i…
Köp här

Isbn: 9789140691316

Utgivningsår: 20160628

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Svante Körner, Lars Wahlgren

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Kan jag lita på statistiken? Vad mäter korrelationskoefficienten? Hur stor är den statistiska felmarginalen? Är förändringen statistiskt säkerställd? Vad innebär statistisk signifikans? Svaren på dessa och många andra frågor finns i den här boken. Med praktiska tillämpningar och utan krånglig matematik förklaras…
Köp här

Isbn: 9789144108711

Utgivningsår: 20150729

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jonas Månsson, Patrik Nordbeck

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Övningar till huvudboken Linjär algebra. Varje kapitel i övningsboken, som motsvarar ett kapitel i läroboken, innehåller en uppsättning uppgifter sorterade efter lärobokens underkapitel. Efter uppgifterna presenteras tips och svar, och sist lösningarna. I stället för att uteslutande inkludera fullständiga lösningar har…
Köp här

Isbn: 9789144133553

Utgivningsår: 20190918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Blom, Jan Enger, Gunnar Englund, Jan Grandell, Lars Holst

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Sannolikhetsteori och statistikteori har vidsträckta tillämpningar inom olika forskningsområden och olika delar av samhällslivet. Bland annat naturvetare och tekniker har god nytta av kunskaper om dessa teorier och deras användning. Denna bok, som är en omarbetning av en tidigare bok av Gunnar Blom, behandlar de…
Köp här

Isbn: 9789144123561

Utgivningsår: 20171103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Vi präglas alla av de erfarenheter vi får när vi utför något praktiskt. Därför löper ett kunskapsintegrerande projekt som en röd tråd genom läroboken. Detta projekt gör att eleverna får en helhetssyn på ämnesområdet. De stöter på samma sorts problem och frågeställningar som projektgrupper och entreprenörer dagligen…
Köp här

Isbn: 9789147095551

Utgivningsår: 20100803

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Tengstrand

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok består av åtta kapitel. Det första tar upp geometriska resultat som motiverats av praktiska behov av att göra olika former av mätningar. Där återfinns bl.a. Pythagoras sats, grundläggande trigonometri, formler för areor och volymer samt ett kort avsnitt om sfärisk trigonometri. Det andra kapitlet ägnas åt den…
Köp här

Isbn: 9789144038797

Utgivningsår: 20041115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Taifun Alishenas

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap Programmeringmetoder
Koda matte med Python lär ut programmering från grunden i kombination med skolans matematikundervisning. Boken kan användas på både högstadie- och gymnasienivå av lärare som inte haft erfarenhet av programmering och/eller som kursmaterial av elever. Speciellt övningsdelen med lösningar är i första hand avsedd för att…
Köp här

Isbn: 9789197420457

Utgivningsår: 20180820

Utgivare: TechPages

Mediatyp: BE

av: Ulla Engstrand, Ulf Olsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Efter en kort repetition av metoder för statistisk inferens diskuteras principerna för planering av försök. Replikation, blockning och randomisering, och hur dessa principer kan användas i olika typer av försök tas upp. Dimensionering av försök behandlas också. Vidare behandlas variansanalys i olika situationer:…
Köp här

Isbn: 9789144030258

Utgivningsår: 20030605

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingemar Karlsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunkt har Ingemar Karlsson inventerat slutbetyg och provbetyg i elva…
Köp här

Isbn: 9789188899477

Utgivningsår: 20190620

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Stina Åkerblom

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Räkna med spöken är en serie träningshäften som utgår från ett laborativt arbetssätt. Ett enkelt sätt att göra spöken är att använda vita bönor. Rita ögon med vattenfast tuschpenna.Läs merMed Subtraktionsboken får eleverna förståelse för subtraktionsbegreppet (ta bort och skillnad). De tränar “lilla…
Köp här

Isbn: 9789121204863

Utgivningsår: 20030429

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Utgående serie häften med knep och knåp som kan användas vid inledande form- och taluppfattningsövningar.
Köp här

Isbn: 9789121175002

Utgivningsår: 19970318

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Dragi Anevski

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
This book gives a thorough introduction to mathematical statistics. The text is unique as an introductory text, mainly by the use of the Riemann-Stieltjes integral. This enables a unified treatment of basic concepts in probability and inference theory, in a mathematically rigorous manner, without the use of measure…
Köp här

Isbn: 9789144115757

Utgivningsår: 20170828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Andrejs Dunkels, Håkan Ekblom, Anders Grennberg, Torbjörn Hedberg, Eilif Hensvold, Henry Kallioniemi, Reinhold Näslund, Kerstin Vännman

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken är en omarbetad och moderniserad ny upplaga av sin beprövade föregångare och täcker grunderna av envariabelanalysen. Stor vikt läggs vid numeriska metoder, som presenteras där de naturligt hör hemma. Den spänner över ett stort område av matematiken och nöjer sig därför ibland med att förklara och belysa…
Köp här

Isbn: 9789144014913

Utgivningsår: 20000915

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Brorsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mondo matematik är ett basläromedel i matematik för grundskolan, målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11. Programmering ingår som en del av grundkursen.Mondo matematik 2B genomsyras av fem bärande tankar: kommunikation och samarbete, utvecklandet av begrepp, praktiska undersökningar och aktiviteter, utvecklandet av…
Köp här

Isbn: 9789140689849

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Helena Roos

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Alla elever har rätt att inkluderas och stimuleras i matematikundervisningen. Men vad betyder inkludering och vad innebär det i ­praktiken? Inkluderande matematikundervisning tidiga insatser i FK6 ­ger teoretiska och didaktiska perspektiv på hur inkludering kan omsättas, såväl ­inom organisationen som i den…
Köp här

Isbn: 9789127828001

Utgivningsår: 20200623

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Elsa Ranff Strömberg, Magnus Strömberg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
I Alla rätt! 1 Elevbok tränar och repeterar eleverna taluppfattning, addition och subtraktion inom talområde 0–20 samt förståelsen för likhetstecknet. Varje bok innehåller 28 minilektioner med tillhörande övningsuppgifter för övning en kort stund varje dag.Alla rätt! passar dig som: söker ett kompletterande…
Köp här

Isbn: 9789140691866

Utgivningsår: 20160127

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Katarina Blom

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap
Programmering med Matlab ger en introduktion till programmering och numeriska beräkningar. Boken är främst avsedd för förstaårsstudenter på teknisk högskolenivå, men kan även användas av andra intresserade.Läs merAlla kapitel innehåller konkreta exempel och övningsuppgifter med fullständiga lösningar, vilket…
Köp här

Isbn: 9789147127399

Utgivningsår: 20190108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Arne Persson, Lars-Christer Böiers

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler. Speciellt ingår studiet av vektorvärda funktioner – s.k. vektoranalys. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. För att underlätta förståelsen av…
Köp här

Isbn: 9789144038698

Utgivningsår: 20050114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Linda Palm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Rutan och Randan fem matematiksagor Materialet består av fem berättelser med matematiskt innehåll. Varje bok tar upp ett matematiskt område ur förskolans läroplan. I varje bok finns reflekterande frågor och tips på hur pedagogen kan arbeta vidare med innehållet. Tanken är att böckerna kan läsas högt av en pedagog,…
Köp här

Isbn: 9789127439795

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Anette von Zweigbergk, Gunno von Zweigbergk

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Funktionslära Matematik Matematik och naturvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken innehåller tillämpad matematik för elteknik och har såväl teori som en stor mängd övningar med facit. Den är avsedd att användas för utbildning och passar alla som vill öva på att räkna med el, eller som vill uppdatera sina kunskaper i såväl matematik som el.De inledande delarna omfattar bl.a. prefix, räkneregler…
Köp här

Isbn: 9789198282528

Utgivningsår: 20191104

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas Sjunnesson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
M-serien är en matematikserie för gymnasieskolan som täcker samtliga gymnasieprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår.Läs merM-serien har tre spår:– 1a och 2a för yrkesprogram– 1b, 2b, och 3b för samhällsvetenskaps- och ekonomiprogram samt estetiska och humanistiska program– 1c, 2c, 3c,…
Köp här

Isbn: 9789147108923

Utgivningsår: 20130514

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jesper Rydén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Många fenomen i vår omvärld är slumpmässiga – stokastiska – till sin natur. För att som ingenjör kunna ge matematiska beskrivningar av dessa är det nödvändigt med kunskaper i sannolikhetslära. Detta utgör även grunden för statistisk inferens, där slutsatser kring insamlade data kan dras med metoder baserade på resultat…
Köp här

Isbn: 9789144108957

Utgivningsår: 20150528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Andersson, Mathias Lindholm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Boken introducerar matematik och sannolikhetslära genom intressanta tillämpningar från kasinospel som Roulette, Black Jack, lotterier och andra typer av vadslagning. Varje kapitel börjar med en frågeställning gällande spel: Hur många unika Black Jack-händer kan du skapa med 52 kort? Vad är sannolikheten att du vinner…
Köp här

Isbn: 9789147099375

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gunilla Viklund, Birgit Gustafsson, Anna Norberg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789152308080

Utgivningsår: 20110512

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Kaj Holmberg

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap Variationskalkyl
Optimering är en komplett grundbok i optimeringslära som passar för både enklare och mer avancerade kurser på universitetsnivå.Läs merLäsaren får en mångsidig verktygslåda för att lösa praktiska optimeringsproblem. Fokus ligger på användbara metoder snarare än teori.Andra utmärkande drag:– Täcker alla delar av…
Köp här

Isbn: 9789147099351

Utgivningsår: 20100906

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144014579

Utgivningsår: 20010223

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Kurt Rosenlund

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Alla 35 uppgifterna finns i tre olika svårighetsnivåer: A, B eller C. Antingen löser alla i klassen en uppgift på samma svårighetsnivå eller så väljer du olika nivåer beroende på vad som passar respektive elev. Enkelt och flexibelt att kopiera och använda för att utveckla goda problemlösare!
Köp här

Isbn: 9789127415607

Utgivningsår: 20081017

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Ulla Blomqvist

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Boken beskriver hur man genomför faktorförsök på ett statistiskt korrekt sätt. Det finns också beskrivet hur man med hjälp av diagram och beräkningar kan dra slutsatser från försöken. Innan man lägger ner mycket resurser på ett stort fullskaligt försök vill man givetvis veta om resultatet av försöket verkligen ger svar…
Köp här

Isbn: 9789144118925

Utgivningsår: 20170822

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Petersson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Avancera I är den första boken av två som ingår i en serie av kurslitteratur för basårets matematikundervisning. Boken motsvarar gymnasiets kurs matematik 3c, och seriens andra bok, Avancera II, täcker kurs 4 på gymnasiet. Lämpliga förkunskaper för denna bok är därmed kurs 1 (b eller c) och kurs 2 (b eller c) på…
Köp här

Isbn: 9789144130408

Utgivningsår: 20190226

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Brunes

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Investeringskalkylering är arbetet med att bedöma investeringars lönsamhet, det är sålunda ett hjälpmedel vid beslutsfattandet. Det kan vara förhållandevis små, men viktiga, privatekonomiska beslut eller enorma samhällsekonomiska beslut. Den här boken ger på ett handgripligt sätt en introduktion till arbetsgången vid…
Köp här

Isbn: 9789144115030

Utgivningsår: 20200204

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Mårdberg, Leif Carlstedt

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Psykologi Psykologisk metod Psykologiska tester Samhälle och samhällsvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Hur vet man att ett test fungerar? Hur vet man att testet mäter tillräckligt noggrant och inte är alltför beroende av dagsformen hos den som testas? Hur vet man att testet verkligen mäter den egenskap man vill mäta hos den testade och att det hjälper till att få rätt person på rätt plats vid rekrytering eller vid…
Köp här

Isbn: 9789144075334

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Katrin Wemhöhner, Angela Maak

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matte med hela kroppen innehåller 46 rörelselekar, som samtidigt låter barnen träna olika matematiska färdigheter. Det kan vara svårt för små barn att sitta stilla en längre tid. Samtidigt lyckas ofta en reflektion bättre när den är förknippad med rörelse. När en rörelse kombineras med tredimensionellt lärande blir…
Köp här

Isbn: 9789144086439

Utgivningsår: 20120904

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162268220

Utgivningsår: 20050309

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Vad ska elever lära sig i matematik? Hur kan lärare stötta och öka elevernas matematiska förståelse och kompetens? Hur kan matematikundervisningen bidra till att skapa goda läroprocesser? I Tal och tanke skriver författarna om matematiken, eleverna och undervisningen. De beskriver hur lärare i matematik i de tidiga…
Köp här

Isbn: 9789144068466

Utgivningsår: 20110222

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC