Bläddra

av: Maria Steinberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Vilka rättsliga möjligheter har skyddsombuden/arbetsmiljöombudenatt påverka arbetsmiljön och ta upp frågor om t.ex. stress, arbetsmängd och arbetstid samt kränkningar? Vilka samverkar ombuden med? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Vilka uppgifter har Arbetsmiljöverket? Dessa och många andra frågor behandlas i…
Köp här

Isbn: 9789139115267

Utgivningsår: 20180111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätten i kommuner och regioner är översiktlig och ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas dels av kommunerna och regionerna, dels av de kommunalförbund och företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona.
Köp här

Isbn: 9789173453110

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152357071

Utgivningsår: 20190626

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Naiti del Sante, Maria Rasmussen, Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. samt ett utförligt sakregister.…
Köp här

Isbn: 9789139209188

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
SEMESTER & SJUKFRÅNVARO är en praktisk handbok för alla som hanterar semesterfrågor och frågor kring personalens sjukfrånvaro. Semesterdelen innehåller praktiska exempel på beräkningar av semesterlön, semesterersättning, betalda och obetalda semesterdagar, sparad semester, mm. Sjukfrånvarodelen visar bland annat…
Köp här

Isbn: 9789176951477

Utgivningsår: 20190430

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Kent Källström, Jonas Malmberg

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den rättsliga regleringens uppgift är att hantera de intressekonflikter som …
Köp här

Isbn: 9789177370512

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Yngve Levin

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I skyddslagstiftningen är det arbetsmiljölagen med byggarbetsmiljö, samordningsansvar med mera som ges mest utrymme. Ett flertal olika aspekter belyses bland annat gränssnittet mellan beställarens skyddsansvar och arbetsgivaransvar, betydelsen av objektiva belägg samt vikten av att skriva lätt och rätt. Boken kan med…
Köp här

Isbn: 9789173338851

Utgivningsår: 20180515

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Anna Sundin, Anna Forsberg

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats. Det heltäckande innehållet och den praktiskt inriktade framställningen gör boken till ett perfekt…
Köp här

Isbn: 9789170279966

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187677175

Utgivningsår: 20160113

Utgivare: *Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BB

av: Peter Andersson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen följs och får besluta de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller förskrifter som meddelats med stöd av lagen ska följas. Sedan år 2008 finns möjlighet för arbetsgivaren att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsdomstol.…
Köp här

Isbn: 9789172237681

Utgivningsår: 20190322

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom arbetsrätten. I boken kommenteras arbetsmiljölagstiftningen utförligt och redovisas åtskilliga domar och beslut på området. Vidare ges en samlad, uppdaterad översikt av regleringar på närliggande…
Köp här

Isbn: 9789139114390

Utgivningsår: 20141112

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Alla människor råkar ut för rättsliga problem. Det kan handla om att man blir föremål för ett rättsligt krav eller upplever att ens ”rätt” har blivit kränkt. Ibland kan det hända att den som har en juridisk rättighet eller skyldighet inte alls vet om sin belägenhet, än mindre att denna situation består av eller…
Köp här

Isbn: 9789198464375

Utgivningsår: 20200512

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I det s.k. januariavtalet (2019) mellan regeringen, Centerpartiet och liberalerna uttalas att ”arbetsrätten ska moderniseras”. Den som läser denna utsaga kan få föreställningar om att nya regler för bl.a. kollektivavtal, föreningsrätt, medbestämmande, anställningar, arbetsmiljö och ledigheter är att vänta. Så är inte…
Köp här

Isbn: 9789198464337

Utgivningsår: 20200820

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BC

av: Agneta Bern, Helene Sjöman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrättens begrepp A-Ö är en arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 400 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter…
Köp här

Isbn: 9789188121363

Utgivningsår: 20210208

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Susanne Fransson

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Behövs en reglering med särskilt skydd för whistleblowers? Vad skulle den leda till? Susanne Fransson menar att en reglering i första hand skulle bli en kodifiering av gällande praxis. Synen på lojalitetsplikten skulle dock förändras om det blir en skyldighet att internt slå larm. Det skulle inte öka kritikrätten, men…
Köp här

Isbn: 9789177736882

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken behandlar den svenska arbetsrätten och ger en koncentrerad översikt över arbetsrättens olika delar. Första upplagan av denna bok publicerades 1968. Arbetsrätten har sedan dess varit under intensiv utveckling. Sjätte upplagan 1979 var till en stor del en nyskriven bok föranlett av 1970-talets lagstiftning.…
Köp här

Isbn: 9789139205883

Utgivningsår: 20131220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173650212

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Dan Holke, Erland Olauson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Medbestämmandelagen är en praktiskt inriktad bok med en kort­­fattad och tydlig redogörelse för lagens innehåll – paragraf för paragraf. Lagen tolkas i ett stort antal domar från Arbetsdomstolen och många av dessa beskrivs och hänvisas till. I boken finns dessutom register över alla domar från Arbetsdomstolen, vilket…
Köp här

Isbn: 9789144126289

Utgivningsår: 20181115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Barrow, Jona Elings, Filippa Bergström, John Nordmark

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Är du less på att ta skit på jobbet? Sugen på att göra någonting åt det? Tycker du det går trögt att göra någonting i din fackklubb? Tycker du om att göra saker tillsammans med andra? Grattis, du håller i boken som är skriven just för dig. Här finns svar på stora och små frågor, så som: Hur får du med dig…
Köp här

Isbn: 9789186474676

Utgivningsår: 20151014

Utgivare: Federativs förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Antonson, Lennart Salomonsson

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789187677120

Utgivningsår: 20151013

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivare systematiskt arbetar med såväl fysiska som psykiska och sociala arbetsmiljöfrågor. I boken Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt beskrivs innebörden av arbetsmiljölagens allmänt hållna krav om att arbetsgivare ska ”vidta alla åtgärder som behövs” i syfte…
Köp här

Isbn: 9789198294019

Utgivningsår: 20160110

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den som är anställd riskerar att bli uppsagd om han eller hon bryter mot någon av de skyldigheter som följer av anställningsavtalet. I anställningen har arbetstagaren åtagit sig att utföra vissa arbetsuppgifter, att följa ordningsregler, att respektera…
Köp här

Isbn: 9789139023029

Utgivningsår: 20201223

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Agneta Bern, Helene Sjöman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrättens begrepp A-Ö är en nyskriven arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 380 arbetsrättsliga ord och uttryck…
Köp här

Isbn: 9789188121035

Utgivningsår: 20160728

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe, Naiti del Sante

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskapför den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar tillrättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsligaartiklar i tidskrifter m.m. och ett utförligt sakregister.Vidare har…
Köp här

Isbn: 9789139208334

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Bernard Johann Mulder, Carina Funck, Andreas Inghammar, Birgitta Nyström, Eva Schömer, Annamaria Westregård

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätten reglerar relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det övergripande syftet med såväl anställningsavtalet som kollektivavtalet är att reglera villkoren för det enskilda arbetsförhållandet. Övningar för kurser i arbetsrätt inleds med en kort översikt över den svenska arbetsmarknaden och arbetsrätten.…
Köp här

Isbn: 9789144135397

Utgivningsår: 20200805

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788899

Utgivningsår: 20141211

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Annika Blekemo, Martha Gurmu

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden
När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren från att förlora sin anställning. Dessa regler finns i flera lagar men baserar sig till stor del på praxis. Denna praktiska handbok vägleder arbetsgivare och…
Köp här

Isbn: 9789144153995

Utgivningsår: 20210518

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Viklund, Martin Wästfelt

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Arbetsrätt i praktiken är en handbok för alla som behöver grund­läggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner, diskriminering, ledighet, anställningen samt…
Köp här

Isbn: 9789144127965

Utgivningsår: 20181106

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kent Källström, Jonas Malmberg

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den rättsliga regleringens uppgift är att hantera de intressekonflikter som …
Köp här

Isbn: 9789176789162

Utgivningsår: 20160906

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Einar Humlin, Jonas Milton, Heléne Persson

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden
Att kunna förhandla och ha kännedom om de arbetsrättsliga regelverken är numera en nödvändig kompetens för den som är chef i ett företag. Förändringstakten i näringslivet är mycket snabb och förhandlingar en del av vardagen.”Förhandlarboken” ger en fördjupad kunskap om hur olika sorters förhandlingar på…
Köp här

Isbn: 9789139114758

Utgivningsår: 20150608

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Tore Sigeman, Erik Sjödin

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika…
Köp här

Isbn: 9789139207528

Utgivningsår: 20170804

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105207

Utgivningsår: 20131125

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg, Katia Cejie, Thomas Erhag

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna. Det innebär att medlemsstaterna måste undanröja omotiverade hinder för bland annat arbetstagares, företags och tjänsters rörlighet på den inre marknaden. Den här boken undersöker hur tre olika rättsområden – arbetsrätt, skatterätt och…
Köp här

Isbn: 9789177370574

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Bo Bylund, Anders Elmér, Lars Viklund, Toivo Öhman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789113032788

Utgivningsår: 20110119

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Catharina Calleman

Kategorier: Arbetsrätt Genusvetenskap Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Hur har det blivit så att kvinnor har lägre lön än män? Hur gick det till när arbetsmarknaden delades upp i kvinnliga och manliga sektorer och yrken? Gäller samma arbetsrätt och villkor inom kvinnliga och manliga arbetsområden? Sådana frågor diskuteras i den här boken. Den vänder sig till den som är intresserad av att…
Köp här

Isbn: 9789177371144

Utgivningsår: 20200915

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Mats Glavå, Mikael Hansson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under 1900-talets tre sista decennier kom att förskjuta, men inte på något avgörande sätt förändra, de utgångspunkter som slogs fast genom Decemberkompromissen mellan LO och SAF år 1906. Då fastslogs att arbetsgivaren, i kraft av de s.k.…
Köp här

Isbn: 9789144093628

Utgivningsår: 20151203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Nils-Bertil Morgell

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion. Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar. Långivaren bedömer inte bara låntagarens betalningsförmåga utan även värdet av de säkerheter långivaren kan…
Köp här

Isbn: 9789176105498

Utgivningsår: 20170614

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Att anställda blir konkurrenter är vanligt, men kan få stora personliga och ekonomiska konsekvenser för de inblandade. Lojaliteter prövas hos såväl kunder som övriga anställda. Företagshemligheter står på spel. Arbetsgivare och arbetstagare är ofta oförberedda och vet inte vad som gäller ifråga om förberedelser till…
Köp här

Isbn: 9789139019640

Utgivningsår: 20160616

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Särskilda rättsområden
I ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering.Reglerna kring arbetsgivarens…
Köp här

Isbn: 9789139117032

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC