Bläddra
Sökresultat för Jan Slowak... Rensa filter?

av: Jan Slowak

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Big Bang theory is the prevailing theory of the origin of the universe and its development. Its main argument is so-called “galaxies escape”. The analysis of the light from galaxies shows that the spectral lines are shifted to the red part of the spectrum. Based on the Doppler effect interpret this to mean…
Köp här

Isbn: 9789174636741

Utgivningsår: 20150310

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Jan Slowak

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Big Bang theory is the prevailing theory of the origin of the universe and its development. Its main argument is so-called “galaxies escape”. The analysis of the light from galaxies shows that the spectral lines are shifted to the red part of the spectrum. Based on the Doppler effect interpret this to mean…
Köp här

Isbn: 9789174637533

Utgivningsår: 20150527

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Relativitetsfysik (relativitetsteorin)
Författaren behandlar ett antal begrepp som förekommer inom den speciella relativitetsteorin. – Händelser i två referenssystem, stillastående gentemot varandra – Händelser i två referenssystem som rör sig med konstant hastighet gentemot varandra – Analys av Lorentztransformationer: visar att…
Köp här

Isbn: 9789176991503

Utgivningsår: 20160725

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Författaren behandlar ett antal begrepp som förekommer inom den speciella relativitetsteorin. 1) Experiment med två referenssystem, S1 och S2, stillastående gentemot varandra, och ett objekt i S1 i vilket uppstår händelser. 2) Experiment med två referenssystem, S1 och S2, som rör sig med konstant hastighet v > 0…
Köp här

Isbn: 9789176994177

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Om boken: Författaren behandlar ett antal begrepp som förekommer inom den speciella relativitetsteorin. – Tidsdilatation – Michelson-Morley experimentet, 1887 – Härledning av Lorentztransformationer I boken presenteras författarens egen forskning om den speciella relativitetsteorin. Resultatet av…
Köp här

Isbn: 9789176999936

Utgivningsår: 20180613

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
The author believes that parts of Big Bang theory is not scientifically based and therefore try to stimulate debate by taking up some concepts and ask questions to physicists and cosmologists. Författaren anser att delar av Big Bang teori har icke vetenskaplig grund och därför försöker väcka debatt genom att ta upp…
Köp här

Isbn: 9789176990223

Utgivningsår: 20160111

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Relativitetsfysik (relativitetsteorin)
About the book: The author deals with a number of concepts appearing in the special relativity. 1) Experiments with two reference S1 and S2, Standing on each other, and an object in S1 in which events occur. 2) Experiments with two reference S1 and S2 Moving with constant velocity v>0 against each other, and an object…
Köp här

Isbn: 9789176994139

Utgivningsår: 20170224

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Författaren behandlar ett antal begrepp som förekommer inom den speciella relativitetsteorin. 1) Experiment med två referenssystem, S1 och S2, stillastående gentemot varandra, och ett objekt i S1 i vilket uppstår händelser. 2) Experiment med två referenssystem, S1 och S2, som rör sig med konstant hastighet v > 0…
Köp här

Isbn: 9789176996812

Utgivningsår: 20171124

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Stora Smällen-teorin är den rådande teorin om universums ursprung och dess utveckling. Den har utvecklats under hela föra seklet. Dess huvudargument är den så kallad galaxernas flykt. Spektralanalysen av ljuset från galaxer visar att absorptionslinjerna är förskjutna till den röda delen av spektrumet. Utifrån…
Köp här

Isbn: 9789174635126

Utgivningsår: 20141016

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
The author deals with a number of concepts that occur within the special theory of relativity. – Derivation of Lorentz transformations – Time dilation – Michelson-Morley experiment, 1887 – Twin Paradox, The twin paradox – The third brother – Apparatus for measuring of the absolute…
Köp här

Isbn: 9789177859659

Utgivningsår: 20190205

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Stora Smällen-teorin är den rådande teorin om universums ursprung och dess utveckling. Den har utvecklats under hela föra seklet. Dess huvudargument är den så kallad galaxernas flykt. Spektralanalys av ljusets som kommer från galaxer visar att absorptionslinjerna är förskjutna till den röda delen av spektrumet. Utifrån…
Köp här

Isbn: 9789174635331

Utgivningsår: 20140806

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
The book analyzes the relationship between inertial reference systems and light signals. Here is a new way of how to see and analyze all physical experiments in which light signals are included. This new theory also proves that the special theory of relativity is nonsense. second edition
Köp här

Isbn: 9789180070669

Utgivningsår: 20210110

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Stora Smällen-teorin är den rådande teorin om universums ursprung och dess utveckling. Den har utvecklats under hela föra seklet. Dess huvudargument är den så kallad galaxernas flykt. Spektralanalysen av ljuset från galaxer visar att absorptionslinjerna är förskjutna till den röda delen av spektrumet. Utifrån…
Köp här

Isbn: 9789174635522

Utgivningsår: 20140916

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC