Bläddra
Sökresultat för Lars Holm... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789157440587

Utgivningsår: 19940501

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Åsén (red), Karin Alnervik, Lise-Lotte Bjervås, Polly Björk-Willén, Ingela Elfström, Maria Folke Fichtelius, Sidsel Germeten, Lars Holm, Christian Lundahl, Ann-Marie Markström, Emelie Moberg, Monica Nilsson, Ann-Christine Vallberg Roth, Agneta Wallander

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Denna antologi handlar om utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan.Läs merBoken är uppdelad i tre delar: Den första delen behandlar utvärdering och bedömning i relation till den statliga styrningen av förskolan. Här beskrivs hur den statliga synen på och styrningen av utvärderingsverksamheten i svensk förskola…
Köp här

Isbn: 9789147111954

Utgivningsår: 20150225

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Holm

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Musikinstrument Tangentinstrument
Lär dig spela dragspel med en av landets mest framstående dragspelspedagoger, Lars Holm, som i den här boken bjuder på många av dragspelandets finesser. Här finns både de grundläggande övningarna för dig som är nyberöjare och det där lilla extra för dig som spelat en tid. Spela Dragspel är skriven för knappspel, men…
Köp här

Isbn: 9789157414342

Utgivningsår: 19890301

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BE

av: Lars Holm

Kategorier: Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
Detta är en utgåva av ett urval av de brev som utväxlades mellan Jacob Jonas Björnståhl och medlemmar av familjen Rudbeck under åren 1768–1778, då Björnståhl var lärare och mentor åt Adolf Rudbecks och Sigrid Eva Strombergs två söner Adolf Fredrik och Carl (Fredrik) på deras europeiska grand tour. Björnståhls egen…
Köp här

Isbn: 9789188899248

Utgivningsår: 20190605

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Lars Holm, Pia Helle Laursen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det är en myt att barn lär sig språk bara de placeras i en omgivning där språket används. En väsentlig del av det pedagogiska yrkeskunnandet hos förskolans personal består därför i kunskap om den betydelse språk och språkbruk har i förskolans praxis för det enskilda barnet. Att vara med i en fotbollsmatch kräver ett…
Köp här

Isbn: 9789144060026

Utgivningsår: 20101027

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Lars Holm, Kent Larsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Svenska meningar är en elementär språklära som markant skiljer sig från de flesta andra. Svenska meningar – ger en helhetssyn på språket i funktion – utvecklar förmågan att göra egna språkiakttagelser – lär på ett enkelt sätt ut centrala grammatiska termer och begrepp – ger rikliga tillfällen till reflektion och…
Köp här

Isbn: 9789144096629

Utgivningsår: 19980128

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Markus Hagberg, Karl-Erik Tysk, Arne Sträng, Johan Frick, Bengt Wahlström, Lars Bergquist, Johnny Hagberg, Gunnar Alling, Lars Holm, Davor Zovko

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Skarabiskopen Jesper Swedberg (1653-1735) är utan tvekan en av Svenska kyrkasn främsta, märkligaste och namnkunnigaste biskopar genom tiderna. Hans psalmer sjungs än i dag. Swedbergs författarskap var omfattande och yvigt, allt från redogörelser kring en märklig uppenbarelse i Skara domkyrka till en beskrivning över…
Köp här

Isbn: 9789197668866

Utgivningsår: 20080407

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap, Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Ingun Montgomery, Richard Wottle, Åke G. Sjöberg, Einar Rudberg, Lennart Nordquist, Ann-Charlott Feldt, David LIndén, Ragnar Norrman, Valborg Lindegärde, Daniel Möller, Anna Helga Hannesdóttir, Lars Holm

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Haquin Spegel, 1645-1714 är en av de många biskoparna i det tusenåriga Skara stift. I likhet med sin efterträdare Jesper Swedberg var han en god språkman, därtill var han var han kungavän med inflytande vid hovet, och hymnolog som skrev psalmer som sjungs ännu idag. Denna bok är ett projekt gemensamt för fyra…
Köp här

Isbn: 9789186681203

Utgivningsår: 20140609

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap, Elanders Fälth & Hässler

Mediatyp: BB

av: Gunnar Graumann, Lars Holm

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Hiob Ludolf (1624-1704) var en vittberömd tysk språkforskare, diplomat och privatlärd. Som ung student och informator hos den svenske ämbetsmannen Schering Rosenhane ställde han samman en ordbok för eget bruk (nu i Uppsala universitetsbibliotek). Handskriften nämns i svensk lexikografihistorisk litteratur men har inte…
Köp här

Isbn: 9789187403217

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC