Bläddra
Sökresultat för Lena From... Rensa filter?

av: Lars Hjertberg, Marianne Johnson, Per Dahlberg, Petter Eklund, Lena From, Hans Landberg, Lena Olofsson, Tina Råman,

Visste du att du som svensk medborgare är delägare i flera slott, spännande fästningar, fantastiska hus och en hel del mark som skog, kronholmar och parker? Inte ens vid rikets gränser slutar dina egendomar – Sveriges ambassader tillhör också det svenska folket. “Halva kungariket är ditt” tar dig med…

Isbn: 9789188238887

Utgivningsår: 20081219

Utgivare: Votum Förlag

Mediatyp: BB

av: Lena From

Kategorier: Konst
Timelessness and simplicity are words commonly used to describe Ingegerd Råman?s pottery and glass creations. Her work celebrates time-honoured forms she has consciously chosen to develop and refine: Function and aesthetic expression are indissolubly combined and human needs serve as their self-evident starting point.…

Isbn: 9789188439031

Utgivningsår: 20160603

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BC

av: Lena From

En glasformgivares liv och arbete! Tidlöshet, renhet och enkelhet är ord som brukar användas för att beskriva Ingegerd Råmans föremål i lera och glas. Hennes föremål är tryggt förankrade i hävdvunnen form och människan och hennes behov är en självklar utgångspunkt. Mina föremål får sitt fulla liv först då man använder…

Isbn: 9789197299275

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Lena From

Timelessness and simplicity are words commonly used to describe Ingegerd Råmans pottery and glass creations. Her work celebrates time-honoured forms she has consciously chosen to develop and refine: Function and aesthetic expression are indissolubly combined and human needs serve as their self-evident starting point.…

Isbn: 9789197299299

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Helena Lind, Lena From

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst
Kyrkobyggnader bär på ett unikt sätt vittnesmål om sin samtid. I Moderna kyrkor i Sverige presenteras ett trettiotal kyrkor byggda under perioden 1940 2014, en tid som präglas av nytänkande inom kyrkoarkitekturen och liturgin. I fokus står arkitekturen, från mer kända byggnader som Sigurd Lewerentz Sankt Petri kyrka i…

Isbn: 9789178434930

Utgivningsår: 20160921

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB

av: Helena Lind, Lena From

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Filosofi och religion Konst Kristendom Religion och tro
Modern Churches in Sweden features some thirty churches built between 1940 and 2014, a period characterized by innovative thinking in both ecclesiastical architecture and liturgy. The book focuses on the architecture from more well-known buildings such as Sigurd Lewerentz s St. Peter s in Klippan to contemporary works…

Isbn: 9789178434961

Utgivningsår: 20160921

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB

av: Kristoffer Arvidsson, Isabella Nilsson, Lena From, Alexandra Stara, Henrik Widmark, Stina Hagelqvist

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Konst Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Från Altes Museum i Berlin och Londons National Gallery till MAXXI i Rom och Louvren Abu Dhabi. I nummer 7 av Skiascope undersöks konstmuseiarkitektur med utgångspunkt i de senaste decenniernas många nyuppförda och tillbyggda konstmuseer. Vi frågar oss varför konstmuseer ser ut som de gör, hur olika syn på konsten och…

Isbn: 9789187968921

Utgivningsår: 20150921

Utgivare: Göteborgs konstmuseum

Mediatyp: BC