Bläddra
Sökresultat för Jan Wohlin... Rensa filter?

av: Jan Wohlin

I Utspelet redogör Jan Wohlin för de vanligaste utspelsmetoderna. Han tipsar också om hur man resonerar sig fram till det dödande utspelet. Flertalet bridgeböcker ägnas åt budgivning och spelföring medan utspelets svåra konst har fått finna sig i kortfattade omnämnanden. Det är orättvist, eftersom utspelet i så många…
Köp här

Isbn: 9789185024872

Utgivningsår: 19771201

Utgivare: Svenska Bridgeförlaget

Mediatyp: BC

av: Jan Wohlin

Kategorier: Hobby, spel och lekar Kortspel Kortspel: bridge Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
I Spelföringen i sang förklarar Jan Wohlin hur man tränger in i spelföringsproblemen i bridge, hur man måste resonera och hur viktigt det är att ta hänsyn till detaljerna i periferin. Jan Wohlin har en anmärkningsvärd förmåga att finna belysande exempel. I denna bok försöker Wohlin lära läsaren den svåra konsten hur…
Köp här

Isbn: 9789185024681

Utgivningsår: 19921201

Utgivare: Svenska Bridgeförlaget

Mediatyp: BC

av: Jan Wohlin, Eric Jannersten

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
Författarna till Vinnande partävlingteknik pekar på de där små detaljerna i partävling som är så lätta att förbise – men som ofta är utslagsgivande. Den mest populära formen för tävlingsbridge är partävling. Det för denna tävlingsform speciella sättet att bedöma prestationerna (topp eller botten!) gör att…
Köp här

Isbn: 9789185024995

Utgivningsår: 19751201

Utgivare: Svenska Bridgeförlaget

Mediatyp: BB

av: Jan Wohlin, Eric Jannersten

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
Författarna demonstrerar i sin safety-bok Med all säkerhet hur man sätter sig på hemgången och först därefter börjar fundera på övertrick. Safety first, säkerhetsspel på svenska, är ett vidsträckt begrepp. Enkelt uttryckt är det konsten att gardera sig mot elaka kortfördelningar. En skicklig spelare utgår ifrån att…
Köp här

Isbn: 9789185024506

Utgivningsår: 19771201

Utgivare: Svenska Bridgeförlaget

Mediatyp: BB

av: Jan Wohlin

Kategorier: Hobby, spel och lekar Kortspel Kortspel: bridge Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
I Markeringar redogör Jan Wohlin inte bara för vilka bridgemarkeringar som står till buds, utan också hur de bör nyttjas. Wohlin ger sig inte in på att beskriva alla olika markeringssystem som florerar och klokt nog undviker han att låsa sig fast vid någon speciell teknik. I stället diskuterar han hur tekniken ska…
Köp här

Isbn: 9789185024605

Utgivningsår: 19871201

Utgivare: Svenska Bridgeförlaget

Mediatyp: BC

av: Jan Wohlin

Kategorier: Hobby, spel och lekar Kortspel Kortspel: bridge Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Bridgeboken Slutspel i trumf uppvisar en stor bredd i konsten att få till slutspel i trumf. Elimination och inpetning? Eller en trumfskvis? Måhända en djävulscoup? Efter att ha följt Jan Wohlins logiska resonemang är valet självklart. Det är en rik flora slutspel Wohlin bjuder på i den här boken, inpetningar, skvisar…
Köp här

Isbn: 9789185024537

Utgivningsår: 19811201

Utgivare: Svenska Bridgeförlaget

Mediatyp: BC

av: Jan Wohlin

Kategorier: Hobby, spel och lekar Kortspel Kortspel: bridge Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
I Spelföringen i trumf visar Jan Wohlin hur man med trumfens hjälp får maximal utdelning och hur man trots perfekt motspel och elaka snedsitsar klarar hemgången även i pressade bridgekontrakt. Färgspel är mer variationsrikt – och därmed svårare – än sangspel. Att med trumfens hjälp ordna maximal utdelning…
Köp här

Isbn: 9789185024650

Utgivningsår: 19921201

Utgivare: Svenska Bridgeförlaget

Mediatyp: BC

av: Jan Wohlin

Kategorier: Hobby, spel och lekar Kortspel Kortspel: bridge Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
I Motspelet i trumf visar Jan Wohlin genom logiska resonemang hur man kan lura spelföraren att gå bet i ett upplagt kontrakt i bridge. Wohlins exempel är inte bara svåra utan även roliga och instruktiva. Det bästa med denna bok, är emellertid hans logiska resonemang som för in läsaren i de rätta tankebanorna. Läser ni…
Köp här

Isbn: 9789185024667

Utgivningsår: 19921201

Utgivare: Svenska Bridgeförlaget

Mediatyp: BC

av: Jan Wohlin

Kategorier: Hobby, spel och lekar Kortspel Kortspel: bridge Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
I bridgeboken Motspelet i sang lär Jan Wohlin ut hur man skapar sig en bild av de osynliga händerna och sätter käppar i spelförarens hjul. Wohlin lär ut hur man bör resonera för att finna bästa vägen till straff. Han visar hur man pusslar ihop en bild av läget och – inte mindre viktigt – hur man sätter sig…
Köp här

Isbn: 9789185024742

Utgivningsår: 19871201

Utgivare: Svenska Bridgeförlaget

Mediatyp: BC