Bläddra

av: Göran Wallén

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Denna bok är skriven främst med tanke på forskningsförberedande kurser inom olika professionella områden som arkitektur, vård och systemering där vetenskap och praktik möts. För studerande på teoretiska områden (som vetenskapsteorin själv) kan boken ge en inblick i forskningens mer konkreta sidor.Boken inleds med…
Köp här

Isbn: 9789144366524

Utgivningsår: 19961201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bettina Stenbock Hult

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den kritiska dialogen utgör grunden för bildning och demokrati. Ett kritiskt förhållningssätt är också centralt för vetenskapligt arbete och utgör ett viktigt mål inom all högskoleutbildning. Den ledande tanken i…
Köp här

Isbn: 9789144115764

Utgivningsår: 20170512

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anette Hallin, Jenny Helin

Kategorier: Forskning och informationshantering Kulturvetenskap och medievetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Med den här boken vill författarna visa på intervjustudiens variationsrikedom. Även om intervju kan ses som en metod så finns det nämligen många olika sätt att genomföra en intervjustudie. Fyra intervjutyper beskrivs: den opartiska, den tolkande, den dialogiska och den kritiska. Intervjuandets hantverk, alltifrån…
Köp här

Isbn: 9789144104560

Utgivningsår: 20180413

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Clas Svahn

Kategorier: Forskning och informationshantering Kodteori och kryptologi Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Militär underrättelsetjänst och säkerhetstjänst Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
I dag är vi omgivna av koder i vår vardag. Siffror och bokstäver som öppnar våra mobiler eller gör det möjligt att använda våra kontokort. Men koder är så mycket mer. De används i krig för att skicka hemliga meddelanden som fienden inte ska kunna läsa, för att beskriva var nedgrävda skatter har gömts och för att skapa…
Köp här

Isbn: 9789155265052

Utgivningsår: 20180420

Utgivare: Bokförlaget Semic

Mediatyp: BB

av: Sara Eldén

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
”Och så måste du ha ett avsnitt om etik också …” Forskningsetiken blir alltför ofta en pliktskyldig och standardiserad deklaration om att man följer regler. Studenten som skriver uppsats intygar om sin moraliska förträfflighet, och forskaren som söker anslag eller prövar sin forskning i en etisk nämnd gör likadant.…
Köp här

Isbn: 9789144120621

Utgivningsår: 20201005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
This book is a collection of papers from an international conference held at Karlstad University, Sweden, 29 November to 1 December 2010. At the conference a number of leading Nordic researchers from the four subjects Civics, History, Geography and Religious Education, met scholars from England, Germany and Canada. In…
Köp här

Isbn: 9789186637033

Utgivningsår: 20111015

Utgivare: Karlstad University Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Forskning och informationshantering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Nationalekonomi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Det tidiga 1970-talet präglades av skärpta motsättningar på svensk arbetsmarknad och öppna konflikter om makten över arbetet och dess organisering. Arbetet och förhållandena i produktionen blev snart föremål för offentlig debatt och politisk strid. Parallellt växte det fram en kritisk historisk forskning inriktad på…
Köp här

Isbn: 9789179243548

Utgivningsår: 20210301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Bo Eneroth

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
“Vetenskap som konst” handlar om den veten-skapande forskningsprocessen. Det kreativa handlag som krävs om man ska lyckas ge en heltäckande bild av det stycke verklighet som utforskas. Det intellektuella handlag som krävs för att kunna hantera mötet med ett “forskningsobjekt” som lever sitt eget…
Köp här

Isbn: 9789163730177

Utgivningsår: 20140318

Utgivare: Bokförlaget Exil

Mediatyp: BC

av: Lars Torsten Eriksson, Finn Weidersheim-Paul

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
HUR GENOMFÖR JAG EN UNDERSÖKNING SOM BLIR VÄL GODKÄND?Den här upplagan av denna klassiska metodbok utgår från användningen av de allt effektivare IKT-programmen och de stora datamängder som finns i databaser och register.Läs merInformations- och kommunikationsteknologin (IKT) har öppnat helt nya möjligheter för…
Köp här

Isbn: 9789147096831

Utgivningsår: 20110520

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anna Götlind, Magnus Linnarsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Den här boken ger ovärderlig hjälp för alla som ska skriva en vetenskaplig artikel eller uppsats. Att kunna hantera formalia är en viktig del av det professionella vetenskapliga hantverket och förtjänar samma uppmärksamhet som andra delar av forskningsprocessen. I Konsten att skriva en fotnot diskuteras detaljfrågor…
Köp här

Isbn: 9789144103365

Utgivningsår: 20150521

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Niklas Hallberg

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Vad är teori och på vilka sätt kan man arbeta med teoretisk problematisering i en uppsats? Den här boken är en introduktion till hur man förhåller sig till teori och problemformulering i uppsatser inom samhällsvetenskap och ekonomi. Inledningsvis ges en introduktion till vad en teori är, och vilken funktion teorier…
Köp här

Isbn: 9789144123677

Utgivningsår: 20200113

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Serrander, Peder Thalén, Katharina Andersson, Julian Cananau, Åsa Carlson, Johan Christensson, Olov Dahlin, Britt Johanne Farstad, Mats Hyvönen, Sandra Lantz, Birigit Lindgren Ödén, Sarah Ljungquist, Marko Modiano, Lasse Mårtensson, Bengt Nilsson, Jari Ristiniemi, Caroline Sims, Kavita E. Thomas, Per Vesterlund, Eva Åsén Ekstrand

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Isbn: 9789187515996

Utgivningsår: 20171123

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Lindell

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Helhetsbedömningar och intresseavvägningar är vanligt förekommande inom juridiken. Denna bok handlar om ett strukturerat sätt att göra sådana bedömningar. Metoden, som bygger på multikriterieanalys, kan användas på alla rättsområden där helhetsbedömningar och intresseavvägningar behöver göras och överhuvudtaget i alla…
Köp här

Isbn: 9789176789407

Utgivningsår: 20150624

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Timo Koski

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Matematik Matematik och naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
The text presents basic tools of probability calculus: measurability and sigma algebras, characteristic functions and generating functions, convergence of probability distributions, the Central Limit Theorem, convergence of random variables, the Laws of Large Numbers, exponential family of distributions, multivariate…
Köp här

Isbn: 9789144128030

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Forskning och informationshantering Genusvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi
Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men kommunikationen mellan dessa fält har varit bristfällig, och ålder som begrepp har därför inte blivit tillräckligt problematiserat och teoretiserat. Denna bok fyller kunskapsluckan genom att introducera forskningsfältet…
Köp här

Isbn: 9789144120942

Utgivningsår: 20170823

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Emma Frans

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
»Nuförtiden är alla dagar som första april. Vi behöver därför ständigt hålla utkik efter falska eller feltolkade påståenden.« Hur avgör du vad som är vinklade nyheter och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av »alternativa fakta«, fejknyheter och halvsanningar kommer forskaren och…
Köp här

Isbn: 9789188123930

Utgivningsår: 20170928

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av: Bo Rothstein

Kategorier: Forskning och informationshantering Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Det statsvetenskapliga forskningsprogrammet The Quality of Government Institute at University of Gothenburg tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2007. Programmets forskare kan visa att korrupta, inkompetenta och på annat sätt dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till…
Köp här

Isbn: 9789170611827

Utgivningsår: 20150505

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Jenny Beckman, Hjalmar Fors, Gustav Holmberg, Anna Tunlid, Staffan Wennerholm, Sven Widmalm, Nina Wormbs

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Vetenskap, forskning, kunskap, lärande – detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker på miljöområdet diskuteras. Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens…
Köp här

Isbn: 9789185509119

Utgivningsår: 20081229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Trine Anker

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Å analysere et kvalitativt materiale er utfordrende. I Analyse i praksis. En håndbok for masterstudenter blir du tatt med inn i den praktiske analyseprosessen, skritt for skritt. Eksemplene er fra reelle masterprosjekter, og du får se tidlige utkast til analyse, forslag til hvordan de kan forbedres og ferdige analyser.…
Köp här

Isbn: 9788202533304

Utgivningsår: 20200103

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Marielle Stigum Gleiss, Elin Sæther

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Denne boka er skrevet for lærerstudenter som skal planlegge, gjennomføre og formidle et forskningsprosjekt i masteroppgaven. Forfatterne har lang erfaring fra metodeundervisning og veiledning av masterstudenter og skriver enkelt og gjenkjennelig om utfordringer studenter møter i arbeidet med oppgaven. Boka inneholder…
Köp här

Isbn: 9788202572525

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Bernard Marr

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Nästan allt vi gör idag lämnar digitala spår efter sig. Genom att samla ihop, analysera och använda sig av denna digitala information – big data – kan företag nå betydande kommersiella insikter.Läs merAlla företag behöver därför veta vad big data är och hur det fungerar, och du behöver ha en grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789147122356

Utgivningsår: 20170707

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Margareta Aspán, Elizabeth Englundh, Bozena Hautaniemi, Mia Tiempo von Essen, Eva Siljehag, Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Etiska frågor och debatter Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Antologin “Den problematiska etiken ? om barnsyn i forskning och praktik” är ett bidrag till diskussionen om etik i barnrelaterade verksamheter. Antologins texter uppmärksammar en rad situationer där barns integritet och rättigheter riskerar att kränkas. Detta kan ske till exempel vid etikprövningen när det…
Köp här

Isbn: 9789171734686

Utgivningsår: 20151115

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Sidsel Sverdrup

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Denne boken viser deg hvordan du skriver en bachelor- eller masteroppgave, skritt for skritt. Den gir deg detaljert og strukturert veiledning i arbeidet med å gjennomføre dette. Boken er organisert slik at den følger disposisjonen til slike oppgaver. I hvert kapittel redegjøres det for ulike forhold du må ta hensyn…
Köp här

Isbn: 9788202636890

Utgivningsår: 20200618

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Forskning och informationshantering Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Förslagen syftar till att bidra till värnandet av kvalitet och tillförlitlighet i svensk forskning, god forskningssed och allmänhetens förtroende för forskningen. Förslagen innebär bland annat att frågor om god sed och oredlighet i forskning kommer att regleras i författning i större utsträckning än tidigare. Vissa av…
Köp här

Isbn: 9789138245613

Utgivningsår: 20170223

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Anna Victoria Hallberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vetenskaplig relevans anses ofta avhängig förmågan att leverera handfasta fakta. Vad innebär det för forskningsfält som inte ens sysslar med evidens? Och är det av godo att humanister tävlar om att få lösa politiskt formulerade samhällsutmaningar? Anna Victoria Hallberg är fil dr i litteraturvetenskap. Hon har…
Köp här

Isbn: 9789177031970

Utgivningsår: 20190916

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Henry Cöster

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Boken belyser forskningsetikens villkor i dagens universitets- och högskolevärld och reflekterar kring det ansvar och den ömsesidighet som yrkesverksamma inom vård, skola och social omsorg måste förhålla sig till. Författaren betonar vikten av att ingen ska bli föremål för forskning utan informerat samtycke och…
Köp här

Isbn: 9789147105564

Utgivningsår: 20140724

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Luca Simeone

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Kommersiell konst och design Konst Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
This study investigates the relation between the design activity and entrepreneurial ambition of three academic labs: MIT Senseable City Lab, metaLAB (at) Harvard, and Medea at Malmö University. These labs are positioned at the borderland of academic research, as they operate in connection with external stakeholders…
Köp här

Isbn: 9789171047403

Utgivningsår: 20170110

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Ulf Paulsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
På många utbildningar är det idag vanligt att det finns en uppdragsgivare som står bakom ett examensarbete. Det kan vara ett företag, en förvaltning, en branschorganisation eller liknande. Denna nya situation kan vara både utmanande och stimulerande. Boken Examensarbete tar sin utgångspunkt i boken Uppsatser och…
Köp här

Isbn: 9789144133973

Utgivningsår: 20200211

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Broström, Marianne Ekman, Lars Geschwind, Monica Lindgren, Johann Packendorff

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Forskning handlar om att vinna, pröva och ompröva mänsklig kunskap. Samtidigt kretsar samtalen inom akademin påfallande ofta om egna och andras prestationer, snarare än om forskningsfrågor. Hur kommer det sig att ledning och utveckling av akademisk verksamhet i stor utsträckning blivit liktydigt med att mäta,…
Köp här

Isbn: 9789170613418

Utgivningsår: 20210528

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Tor Grenness

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Det finnes flere bøker som behandler oppgaveskriving. Denne boka har avgrenset perspektivet og tar først og fremst for seg metodeutfordringene studentene møter underveis i oppgaveskrivingen. Det er ofte metodedelen som utløser flest spørsmål fra studentene når de arbeider med en oppgave, og de er ofte ganske like.…
Köp här

Isbn: 9788202661250

Utgivningsår: 20200710

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för “vardaglig” forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Denna fjärde upplaga innehåller bland annat ett nytt kapitel om…
Köp här

Isbn: 9789147089543

Utgivningsår: 20081120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Forskning och informationshantering Integritetsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden
Bland förslagen: att behandlingen av personuppgifter i en forskningsdatabas ska regleras i en särskild lag, lagen om forskningsdatabaser (forskningsdatabaslagen). Lagen reglerar bl.a. vilka forskningshuvudmän som ska få ansvara för forskningsdatabaser och vilka skyddsåtgärder som krävs för att en forskningsdatabas ska…
Köp här

Isbn: 9789138248003

Utgivningsår: 20180608

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Lindén

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Ha en trevlig och avkopplande stund med boken och låt skrattmusklerna få sig en välbehövlig motion. – tänk, därför finns ni – som Dècartes sade för ungefär 500 år sedan. Boken tar främst sikte på humor och satir men som alla vet har dessa genrer alltid en verklighetsbakgrund. Sålunda bör Rogers lag tas på…
Köp här

Isbn: 9789175178073

Utgivningsår: 20150924

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BB

av: Rebecka Göransdotter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Einsteins relativitetsteori revolutionerade fysiken. Men 1900-talets främste vetenskapsman tvingades samtidigt kämpa mot såväl antisemitism som inomvetenskapliga fördomar. Även i dag förkastas forskning till följd av okunskap och fördomsfullhet. Rebecka Göransdotter är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala…
Köp här

Isbn: 9789177031963

Utgivningsår: 20190916

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Olle Tivenius

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Att förstå den akademiska uppsatsens struktur och hur dess olika delar samverkar underlättar skrivprocessen för alla som ska skriva ett examensarbete eller motsvarande. Uppsatsens inre liv begripliggör de väsentliga särdragen och funktionerna i en akademisk uppsats. I boken behandlas bland annat forskarrollen, vad som…
Köp här

Isbn: 9789144110097

Utgivningsår: 20151117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Jonsson, Maria Grafström, Mikael Klintman

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns en förväntan om att forskare ska samverka i samförstånd med det omgivande samhället för att lösa komplexa problem. Kunskapssamverkan är dock en process som bara delvis präglas av konsensus. När aktörer från olika sfärer möts för att utveckla ny kunskap är det också viktigt att värna sin särart. I detta häfte…
Köp här

Isbn: 9789170613425

Utgivningsår: 20210528

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Dag Ingvar Jacobsen

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Empiriska undersökningar har blivit en allt viktigare del av vardagen för alla som jobbar inom hälsovårds- och sociala sektorn. Det går nästan inte en vecka utan att det presenteras en ny rapport om olika arbetsmiljöundersökningar, hur patienterna upplever sjukhusen eller hur nöjda invånarna i en kommun är med…
Köp här

Isbn: 9789144081427

Utgivningsår: 20120815

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Förslag till genomförande av student- och forskardirektivet, som ersätter studentdirektivet och gästforskardirektivet. I dag regleras villkoren för att beviljas uppehållstillstånd för forskning och för studier på högskolenivå i utlänningsförordningen. Även villkoren för uppehållstillstånd för familjemedlemmar till…
Köp här

Isbn: 9789138248621

Utgivningsår: 20180914

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Barbara Czarniawska

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Den form av forskning som förordas i boken bygger på antagandet att metoder och tekniker måste anpassas till forskningsproblemet – och till forskarens personlighet. Det finns en rad olika metodologiska ansatser och tekniker att välja bland. Så här låter författarinnas råd till en förbryllad ung forskare: Sök förstå vad…
Köp här

Isbn: 9789144096773

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC