Bläddra

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Utredningens förslag i korthet: två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag en informationshantering som utgår från individens behov en informationshantering som stödjer tillgänglighet, säkerhet och skyddet för den personliga integriteten en informationshantering som bidrar till bättre…
Köp här

Isbn: 9789138241073

Utgivningsår: 20140515

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Wilfrid Treasure

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Primärvård
Diagnos och riskhantering i primärvården beskriver allmänsjuk­vården när den är som bäst och visar hur allmänläkare kan hantera frågor för att arbetet ska fungera så bra som möjligt. Här beskrivs primärvården som evidensbaserad och patientcentrerad. Den kräver högt utvecklade interpersonella förmågor och stor…
Köp här

Isbn: 9789144096032

Utgivningsår: 20150826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Allan Gustafsson

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Många av landstingens informationssystem baseras på olika it-standarder vilket försvårar kommunikationen mellan behandlande vårdenheter på regional och lokal nivå. Det innebär att varje vårdgivare i princip måste samla sin egen patientdata vid varje vårdtillfälle. I rapporten presenterar Allan Gustafsson ett…
Köp här

Isbn: 9789138248768

Utgivningsår: 20181212

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans Adler, Kerstin Bergman, Leif Gustafsson, Patric Hamilton, Claes Hollstedt, Peter Jonasson, Ulla Lidström, Göran Liedström, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Bengt Sjölenius, Karin Sparring-Björkstén, Mats Wikner, Ewa Wressmark

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Specialistsjukvårdens Juridik ger vägledning för att kunna handla och besluta i enlighet med det omfattande juridiska regelverket inom sjukhusvården. Specialistsjukvårdens Juridik bidrar till att säkra kvaliteten i besluten och gör det administrativa arbetet både enklare och snabbare. Ofta svårgenomträngliga lagar och…
Köp här

Isbn: 9789170660184

Utgivningsår: 20100209

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av: Magnus Edner

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Hur kan sjukvården bli bättre och en lockande arbetsplats? Patienter far illa på grund av platsbrist och sänkt patientsäkerhet. Arbetsmiljön pressas. De senaste 20 åren har svensk sjukvård successivt försämrats. Detta synliggör och diskuterar Magnus Edner utifrån fyra aktuella och pågående händelser. Han ger exempel…
Köp här

Isbn: 9789173317160

Utgivningsår: 20150824

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Gunnar Fossmo

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Personliga berättelser
Med ord och regler i boken vill jag informera om de nackskadades situation. Jag har inte dragit mig för ge ut pekpinnar åt höger och vänster till vårdpersonal och advokater. Även handläggare till försäkringsbolag och övriga instanser i sakfrågan om att få rätt ersättning för de skadelidna runt om i landet. De…
Köp här

Isbn: 9789175655239

Utgivningsår: 20190711

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Sebastian Lönnlöv

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Jag var på ett antikvariat nyligen, där en avdelning kallades ”Våld i samhället”. Bland böcker om huliganism stod också en bok om äldreomsorg. Det är den mest meningsfulla placering av en bok jag någonsin har sett. Sebastian arbetar som timvikarie på ett boende som hamnar mitt i ett mediedrev med rubriker om vanvård.…
Köp här

Isbn: 9789100145330

Utgivningsår: 20160101

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144036304

Utgivningsår: 20040609

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva Enderström

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Sociala och etiska frågor
Sedan år 2008 har mer än 100 000 personer utförsäkrats från sjukförsäkringen och hänvisats till Arbetsförmedlingen. Dessutom har tusentals människor utförsäkrats två gånger – de har skickats fram och tillbaka mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Sjukförsäkringen fungerar inte när människor bedöms vara…
Köp här

Isbn: 9789179696429

Utgivningsår: 20200727

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
I den del av uppdraget som handlar om att identifiera nödvändiga förutsättningar för en ändamålsenlig och mer sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten fick utredningen i uppdrag att beskriva de möjligheter som befintlig lagstiftning ger för att kunna utbyta uppgifter…
Köp här

Isbn: 9789138240960

Utgivningsår: 20140515

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stina Helmersson

Kategorier: Alternativ medicin Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Håll dig frisk och få hjälp att läka och återhämta dig. Detta är mer aktuellt än någonsin. Det finns mycket vi kan göra som vi kanske inte alltid känner till. I den här boken berättar läkare, psykiatriker, sjuksköterskor samt terapeuter inom naturmedicin och traditionell vård-och läkekonst om hur de samverkar för att…
Köp här

Isbn: 9789163750144

Utgivningsår: 20181210

Utgivare: Epona Förlag

Mediatyp: BC

av: Carl Espersson, Ulf Hellbacher

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
In 1975, Sweden was che first country in the world to introduce special insurance which aimed at compensating patients for injuries sustained in connection with healthcare. The basic idea was to separate the issue of liability from the issue of responsibility, so that the right to compensation would be independent of…
Köp här

Isbn: 9789188929358

Utgivningsår: 20210120

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BB

av: Hans Adler, Patric Hamilton, Claes Hollstedt, Ulla Lidström, Göran Liedström, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Bengt Sjölenius, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner, Ewa Wressmark

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789170660214

Utgivningsår: 20110210

Utgivare: Juris

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Självmord betraktades länge som ett brott. Livet var en gåva från Gud och kunde inte avvisas. I dag är synen en annan men frågan är fortfarande känslig och svår att tala om. Ett självmord leder till sorg och skuldkänslor hos de efterlevande. Motiv och metoder har skiftat och i sin nya bok visar Bo Andersson hur olika…
Köp här

Isbn: 9789174376845

Utgivningsår: 20121017

Utgivare: Podium

Mediatyp: BC

av: Clarence Crafoord

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Att drabbas av en livshotande sjukdom kan vara en konkret påminnelse om livets ändlighet. Läkaren och psykoanalytikern Clarence Crafoord skriver i Hjärtats oro utifrån den hjärtinfarkt han drabbades av våren 2001. Det är en skildring inifrån, inte bara inifrån sjukhusvärlden i vilken han som läkare på gott och ont har…
Köp här

Isbn: 9789127099036

Utgivningsår: 20040908

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Karin Johannisson, Sigmund Soback, Eva Kärfve, Thomas Brante, Aant Elzinga

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Det psykiska lidandet är omfattande i millennieskiftets Sverige. Utbrändhet, stressrelaterat trötthetssyndrom, depression, självskärande, övervikt, anorexi, asperger och ADHD är bara några av namnen. Den allt starkare medikaliseringen och psykiatriseringen av människors psykologiska och sociala problem gör att…
Köp här

Isbn: 9789171732385

Utgivningsår: 20060315

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Göran Dahlgren

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
I dag har svensk sjukvård blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens organisering och fördelning. Detta skapar en alltmer fragmentiserad och ojämlik vård. En av sjukvårdspolitikens största utmaningar borde vara att bryta…
Köp här

Isbn: 9789186743833

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Andelen offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster som utförs i privat regi har ökattydligt under de senaste årtiondena. En viktig förutsättning för att upphandling av vårdtjänsteroch vårdval ska fungera är att det finns tillförlitlig information om kvaliteten i de tjänstersom…
Köp här

Isbn: 9789138241813

Utgivningsår: 20141029

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Susanne Rolfner Suvanto

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
En snäll mormor i blommig klänning och uppsatt hår som passar barnbarnen och bjuder på småkakor. Det är en inte helt ovanlig bild av hur äldre är och bör vara. Men vad händer när det visar sig att mormor har missbruksproblem? Eller när farfar inte vill leva längre? Äldre med psykisk ohälsa hamnar ofta mitt emellan…
Köp här

Isbn: 9789172057890

Utgivningsår: 20120202

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Sten Lennquist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Personliga berättelser
En bild ”från insidan” av svensk sjukvård och krisberedskap, förmedlad av författaren till den uppmärksammade rapporten om den svenska sjukvårdsinsatsen vid Tsunamikatastrofen. Mot bakgrund av sin långa och varierande erfarenhet från arbete med minimala resurser till professor och klinikchef vid universitetssjukhus tar…
Köp här

Isbn: 9789163993626

Utgivningsår: 20181215

Utgivare: Lennmed AB

Mediatyp: BB

av: Margareta Popoola

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
This report is dealing with the Roma migrant´s encountering the healthcare in Sweden. The research takes a point of departure in a research conducted in the south of Sweden 2007-2010 and the research is taking part in a wider field addressing the challenges for the multicultural society. The background to the study is…
Köp här

Isbn: 9789171040985

Utgivningsår: 20180305

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Cecilia Asp

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
“Varje gång depressionerna och ångesten bet sig fast så hårt att jag inte ville leva längre fanns Patrick också kvar, ibland i timmar, så att han var försäkrad om att jag kunde lägga mig och sova utan demoner. Återigen hasade jag mig ifrån datorn. Vad Patrick inte visste den här gången var att jag kröp på knäna…
Köp här

Isbn: 9789175330037

Utgivningsår: 20120515

Utgivare: PaperTalk

Mediatyp: BC

av: Lisa Bjurwald

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Förlossningsvård Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Politik och statsskick Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och samhällsvetenskap
  “Årets bästa reportagebok kan bli en historisk vändpunkt” Aftonbladet   “En kris för jämställdheten och ett tecken på seglivade patriarkala strukturer” Expressen   “Inte en dag för tidigt” Journalisten   “Boken är den första i sitt slag (…) tar upp en efterlängtad plats…
Köp här

Isbn: 9789189043732

Utgivningsår: 20200306

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Behovet av vård och omsorg växer samtidigt som resurserna ofta är otillräckliga. Idag står hälso- och sjukvården inför flera etiska utmaningar. Författarna diskuterar utvecklingen och redogör för de reformer och omorganisationer som genomförts i Sverige och som gett nya förutsättningar för hälso- och…
Köp här

Isbn: 9789144046273

Utgivningsår: 20061004

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Parvin Pooremamali

Kategorier: Arbetsterapi Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Migration, immigration och emigration Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykisk hälsovård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
English abstract The purpose of the thesis was to explore the cultural views of reality embedded in experiences and perceptions of occupational therapy made by Middle Eastern clients with mental health disorders and their occupational therapists. The challenges of diversity related to occupational well-being in the…
Köp här

Isbn: 9789171044341

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Anders Lundberg

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Den svenska välfärden fungerar bra inom de flesta områden, men det finns en svag länk: bristerna i samordning. Effekterna av bristande samordning märks framförallt i medborgarnas upplevelser av välfärdens tjänster som splittrade, med ineffektivitet, kvalitetsförlust, ojämlikhet och lägre nöjdhet som resultat. Detta får…
Köp här

Isbn: 9789175668604

Utgivningsår: 20120111

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Britta Stenberg, Britta Holmlund

Kategorier: Hälso- och sjukvård Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria
Med denna dokumentation har vi tillsammans försökt ge en bild av hur sjukvården såg ut för hundra år sedan och framåt. Mest av allt har vår ambition varit att visa hur sjukvården utvecklades när sjukstugan blev stationär. Bilden har vuxit fram genom de olika yrkeskategoriernas berättelser, där de som arbetat i vården…
Köp här

Isbn: 9789188949493

Utgivningsår: 20191015

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Åsa Kadowaki

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Ska vi lösa sociala, ekonomiska och arbetsmarknadsproblem med medicinska åtgärder som mediciner och sjukskrivningar? Åsa Kadowaki tar ett KBT-perspektiv på sjukvården och argumenterar i den här boken för att läkarna ska återta sin auktoritet och våga göra medicinska bedömningar, som kanske inte alltid faller patienten…
Köp här

Isbn: 9789163361517

Utgivningsår: 20100331

Utgivare: Psykologinsats [OU]

Mediatyp: BB

av: Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård, Henrik Jordahl

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Hur väl styrs svenska vårdcentraler? Hur mycket vet man om det arbete som utförs och vad som kan förbättras? Sätter man utmanande mål och följer upp om de nås? Arbetar man aktivt med att rekrytera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare? I rapporten undersöks den operativa driften i primärvården, genom intervjuer…
Köp här

Isbn: 9789186949761

Utgivningsår: 20160311

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Dahlgren, Lisa Pelling

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård. Den här boken beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård. Boken är skriven för politiker,…
Köp här

Isbn: 9789189077096

Utgivningsår: 20201112

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Det främsta argumentet för att införa medfinansiering är att patientens valmöjligheter ökar. Då får den enskilda personen möjlighet att välja produkter och tjänster som ligger utanför det som erbjuds inom den offentligt finansierade vården, även om hen då själv får bekosta…
Köp här

Isbn: 9789138242216

Utgivningsår: 20150130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Sociologi Sociologi och antropologi
Boken handlar om hur sociala rättigheter och skyldigheter förändrats som ett resultat av de senaste årens aktiverings- och socialpolitik riktad till långvarigt sjuka. Temat berör det sociala medborgarskapets innebörder i den rådande välfärdspolitiken – en politik som lägger allt större ansvar på den enskilda individen.…
Köp här

Isbn: 9789198420333

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Égalité bokförlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Lindström

Kategorier: Allmänmedicin Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
”Agera för att få det bättre. Vi har kunnat stoppa ekorrhjulet … Vi ändrade för att de flesta som jobbade här inte orkade med. Tänk så mycket som hänt här, så mycket som vi förändrat, och att det är möjligt”.Så uttrycker sig en av de allmänläkare som kommer till tals i denna bok som vill beskriva vad som gör oss…
Köp här

Isbn: 9789144009599

Utgivningsår: 19981117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Förteckningen Sjukvårdsläggningar Utgåva 3 – 2014 Kontaktdata till Sveriges Sjukhus & Primärvård: Här har vi samlat kontaktuppgifter över enheter och beslutsfattare till sjukhus och primärvården.
Köp här

Isbn: 9789197930451

Utgivningsår: 20140430

Utgivare: HSI Hälsa och Sjukvårds information - Genua Health Care

Mediatyp: BB

av: Monica Renstig

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring
Boken handlar om en av vår tids mest missförstådda reformer. Med ny forskning, fakta och statistik sätter Monica Renstig ljuset på en okunnig debatt och visar att den nya sjukförsäkringen snarare kan betraktas som en jämställdhetsreform . Bland annat visar boken att: –Hela 87 procent av de sjukskrivna kunde…
Köp här

Isbn: 9789163370939

Utgivningsår: 20100705

Utgivare: Samhällsförlaget

Mediatyp: BC

av: Mats Haldosén

Kategorier: Hälso- och sjukvård Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Äntligen har en omfattande bok om sjukvården och hälsoarbetet i Härjedalen anlänt där många saknade pusselbitar kommer på plats, hur det en gång begav sig på sjukvårdsfronten i Sveg och övriga Härjedalen mellan åren 1924–2014. ”Härjedalingarna, sjukvården och hälsoarbetet” är en både läsvärd, intressant och skickligt…
Köp här

Isbn: 9789187309502

Utgivningsår: 20151125

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BB