Bläddra

av: Danu Morrigan

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykologisk metod Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Känner du dig ofta sårad och upprörd efter att ha varit i kontakt med din mamma? Är det som om du blir ”någon annan” i hennes närhet? Verkar hon distansera sig från dig när du har medgång i livet medan hon blir upprymd när du har motgång? Kritiserar hon dig ständigt eller är hon oftast artig och trevlig men kan…
Köp här

Isbn: 9789198053456

Utgivningsår: 20151123

Utgivare: Egia förlag

Mediatyp: BB

av: Elaine N. Aron

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Högkänsliga personer har ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet. De lägger märke till många subtila detaljer i omgivningen och bearbetar dem djupt i sitt inre. På grund av denna stora mottaglighet blir de lätt överstimulerade och behöver ofta dra sig undan, något som kan leda till att andra uppfattar dem…
Köp här

Isbn: 9789198053470

Utgivningsår: 20170222

Utgivare: Egia förlag

Mediatyp: BB

av: John W. James, Russell Friedman

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
"Tiden leger alle sår". "Vær sterk for barnas skyld". "Livet går videre". Klisjeene i forbindelse med sorg er mange men virker ikke. Så, hva gjør man da, når den man elsker er død eller har funnet seg en annen? Utfra sine egne og andres erfaringer, belyser forfatterne hva sorg er og…
Köp här

Isbn: 9789197479660

Utgivningsår: 20120713

Utgivare: Svenska Institutet för Sorgbearbetning AB, Harper-Collins Publishers

Mediatyp: BC

av: Stefan G. Hofmann

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Här sammanför Stefan G. Hofmann forskning om hur känslor fungerar, vad som påverkar dem och hur de kan orsaka lidande. Resultatet är nya sätt att utforska och arbeta med känslor i psykoterapi, oavsett klientens diagnos eller klinikerns teoretiska inriktning. Hofmann förklarar hur skillnader i hur känslor upplevs,…
Köp här

Isbn: 9789127822511

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk, The Guilford Press

Mediatyp: BB

av: Richard Mårtensson, Cecilia Malm

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hanteringen av kränkande särbehandling på arbetsplatser riskerar i dag att vara rättsligt osäker. Det beror på att det inte är tydligt hur arbetsgivare ska tolka lagstiftningen. I Kränkande särbehandling presenterar författarna en modell för att utreda misstänkta fall av kränkande särbehandling på ett grundligt sätt…
Köp här

Isbn: 9789144133683

Utgivningsår: 20191007

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bonny G Schaub, Richard Schaub

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En annorlunda självhjälpsbok som har sin utgångspunkt i Dantes Den gudomliga komedin. Två erfarna psykoterapeuter låter oss göra resan från helvete till himmel där vi når frihet från våra förlamande rädslor. De förespråkar en holistisk terapiform, grundad på den skapande psykosyntesen som ger rum för det andliga jaget.…
Köp här

Isbn: 9789177386728

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Telegram Bokförlag, Gotham Book

Mediatyp: BB

av: David Ivarsson, Johan Eriksson, Lena Lundholm

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Varför blir man kriminell? Kan vi bota kriminalitet? Hur gör vi för att hjälpa brottsdömda att förändra sitt beteende och minska risken att återfalla i brott? Forensisk KBT handlar om kognitiv beteendeterapi vid kriminalitet och i förlängningen om att förändra beteenden i syfte att minska risken för att återfalla i…
Köp här

Isbn: 9789144123271

Utgivningsår: 20200218

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elizabeth Pantley

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Somna utan gråt är boken för trötta föräldrar som inte tror på metoder där barnen ska skrika sig till sömns. I stället erbjuds ett varsammare alternativ, som på ett konkret sätt beskriver hur man ger små barn trygg och lugn nattsömn. Elizabeth Pantley ger konkreta tips och råd om hur man etablerar trygga och bra…
Köp här

Isbn: 9789151848211

Utgivningsår: 20070313

Utgivare: Prisma, McGraw-Hill Companies

Mediatyp: BB

av: Kerstin Bergqvist

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur vi ser på oss själva och tror om andra stämmer inte alltid med verkligheten. Detta häfte vill ge en djupare insikt om vad som döljs bakom våra bilder av oss själva och bakom vår syn på människor omkring oss. Genom ökad medvetenhet om oss själva och andra förbättras våra relationer med vänner och arbetskolleger. De…
Köp här

Isbn: 9789163057410

Utgivningsår: 19971001

Utgivare: Kompetensstudion, Kompetensstudion

Mediatyp: BC

av: Gunnel Colnerud, AnnBritt Enochsson, Zelma Fors, Peter Gill, Kjell Granström, Solveig Hägglund, Odd Lindberg, Anne-Lie Lindström, Lennart Nilsson, Katta Nordenfalk, Fredrik Olin, Dan Olweus, Christina Salmivalli, Ulrika Willför-Nyman, Marie Wrethander

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En antologi med de senaste forskningsrönen om mobbning. Boken vänder sig till lärare, skolledare, elevvårdspersonal, lärarstuderande och alla andra som arbetar mot mobbning i skolan. Definitionerna: Mobbning, konflikter och kränkningar kan förklaras. Men finns typiska mobbare och mobboffer? Maktspelen: I varje grupp…
Köp här

Isbn: 9789197659840

Utgivningsår: 20071015

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur många gånger har det inte sagts att det helt avgörande i golf är den mentala biten. Golf är nog därför den idrott där man tydligast kan se betydelsen av mental träning. Spelet är ju så enkelt när det fungerar men blir minst sagt komplicerat när det ”går grus i maskineriet”. Men trots att det mentala antagligen…
Köp här

Isbn: 9789185810529

Utgivningsår: 20030722

Utgivare: Buena Vida, veje International

Mediatyp: AC

av: Melisa Robichaud, Michel Dugas

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
När oron tar över tankarna, kan den också ta över livet. Och kroppen. Vid ihållande oro är det vanligt med koncentrationsproblem, trötthet, sömnstörningar och muskelspänning. Många upplever också en kontrollförlust, oron går inte att hejda. Men det finns hjälp att få! Den här självhjälpsmanualen innehåller konkreta,…
Köp här

Isbn: 9789127822443

Utgivningsår: 20180210

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Ylva Elvin Nowak

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
”Finns det några pappor i din mammagrupp?” Frågan ställdes av en nybliven mamma till en annan och är faktiskt en perfekt illustration av konflikten mellan teori och praktik inom mödra- och barnhälsovården. Vägledande dokument talar om vikten av att uppmuntra det jämställda föräldraskapet, men vad innebär detta och hur…
Köp här

Isbn: 9789144055572

Utgivningsår: 20111014

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns ett stort intresse för sexologi bland behandlare inom olika människovårdande yrken. Alla har däremot kanske inte möjlighet att studera sexologi eller skaffa sig en sexologisk specialistkompetens. Det är mot den bakgrunden som denna antologi har tagits fram – för att förse professionella inom psykologisk…
Köp här

Isbn: 9789144128696

Utgivningsår: 20200324

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Philip Hwang , Björn Nilsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur går det till när en människa utvecklas från ett litet embryo till en vuxen individ? För att i utvecklingspsykologisk mening förstå en enskild människa måste vi sätta oss in i vad barnet har med sig i livet (det genetiska arvet), hur ålder och mognad påverkas av barnets sociala och ekonomiska bakgrund, dess…
Köp här

Isbn: 9789127055476

Utgivningsår: 19960507

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Vivianne Crowley

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Här står C G Jungs verk och arbete inom andlighet i fokus. Jungs andliga resa gick, efter brytningen med Freud, via österländska traditioner, ockultism och kristendom till en ny personlig åskådning.Den andlige Jung är en introduktion till Jungs arbete, en översiktlig biografi som samtidigt presenterar ett flertal…
Köp här

Isbn: 9789177385646

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: *Telegram Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Philip Martin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En depression kan liknas vid ett öde landskap. Intensiva känslor av hopplöshet och värdelöshet tränger sig på, och samtidigt tycks krafterna avta. Med ett zenbuddhistiskt perspektiv ledsagar oss Philip Martin genom dessa marker och visar hur de grundläggande idéerna och andliga övningarna i zen kan införlivas i…
Köp här

Isbn: 9789127078376

Utgivningsår: 20010314

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Danny Penman, Mark Williams

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Din väg till mindfulness handlar om hur man kan finna ro och tillfredsställelse trots den press och hets som präglar vår tid, eller snarare hur man kan hitta tillbaka till det för källor till ro och tillfredsställelse finns inom oss alla, hur splittrade och trängda vi än kan känna oss. Författarna har studerat oro,…
Köp här

Isbn: 9789127133532

Utgivningsår: 20130105

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Howard Bath, John Seita

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan vuxna möta traumatiserade barn och ungdomar på ett sätt som främjar läkning och återhämtning? Vilka terapeutiska verktyg behöver personer som inte arbetar med psykoterapi men ändå möter barn och unga vars beteenden kan vara såväl svårbegripliga som utmanande? I den här boken presenteras ”de tre pelarna i…
Köp här

Isbn: 9789144128535

Utgivningsår: 20191104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jenny Jakobsson Lundin

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Det är inte så vanligt att man läser en fackbok och blir så makalöst berörd.” Jenny Klefbom, barnpsykolog Som pedagog i förskolan möter man ibland stora utmaningar i samspelet med ett barn eller i barngruppen. Att kombinera pedagogik med psykologi ger en stärkt relationskompetens särskilt i mötet med barn som…
Köp här

Isbn: 9789188149381

Utgivningsår: 20190701

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Sanna Ehdin Anandala

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hjälp dig själv att få ett friskare jag! Boken är ett 12-veckorsprogram som steg för steg leder dig mot ett friskare liv och en praktisk systervolym till Den självläkande människan. Det är en konkret handledning där du varje vecka koncentrerar dig på en speciell del av välmåendet. Du får hårda fakta och mjuka övningar,…
Köp här

Isbn: 9789187371011

Utgivningsår: 20121010

Utgivare: Bladh by Bladh

Mediatyp: BB

av: Prinsessan Märtha Louise, Elisabeth Nordeng

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Högkänslighet har inget med diagnoser att göra utan är ett vanligt personlighetsdrag som finns hos ungefär en femtedel av befolkningen. Ändå kan det innebära speciella utmaningar att vara högkänslig, delvis beroende på att man är lite annorlunda än flertalet. Högkänsliga barn känner och tänker mycket och djupt. De…
Köp här

Isbn: 9789198403848

Utgivningsår: 20190925

Utgivare: Egia förlag, Cappelen Damm, Tallin Book Printers

Mediatyp: BB

av: Eva Österberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap
Eva Österbergs studier av människors känslor i ett historiskt perspektiv har väckt stor uppmärksamhet i forskarvärlden. Essäerna i denna bok tar upp en rad frågor om känslorna, emotionerna, med anknytning såväl till europeisk som svensk och nordisk historia. På ett okonventionellt sätt diskuterar författaren emotioner…
Köp här

Isbn: 9789187483424

Utgivningsår: 20200409

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: David H Malan

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Översättning Lars-Gunnar Lundh
Köp här

Isbn: 9789127027411

Utgivningsår: 19901008

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Elisabeth Kübler-Ross

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Elisabeth Kübler-Ross är välkänd i Sverige för sina böcker om samtal med människor i livets slutskede. Här har hon tillsammans med David Kessler skrivit en bok om livet, om hur vi bäst kan leva det, och ta vara på det. Författarnas arbete med döende människor har lärt dem att det hela tiden är de stora frågorna som…
Köp här

Isbn: 9789177385790

Utgivningsår: 20011001

Utgivare: Telegram Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Sara Maitland

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Nominerad till George Orwellpriset! En succé i Storbritannien – nu äntligen på svenska, direkt i pocket! Från en bullrig debattlysten uppväxt och en frisläppt och högljudd studenttid i det sena 60-talets Oxford, via livet som mamma och prästfru, till den ensamma tystnaden i de skotska högländerna och Sinaiöknen.…
Köp här

Isbn: 9789152633045

Utgivningsår: 20100830

Utgivare: Cordia

Mediatyp: BC

av: Tor Wennerberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vi löser de allra flesta uppgifter som livet ställer oss inför med hjälp av omedvetna mentala processer, medan vårt medvetande tänkande bara omfattar en liten bråkdel av vår mentala aktivitet. I denna essä utforskar Tor Wennerberg, bland annat utifrån neurovetenskapliga forskningsrön, hur vårt omedvetna hjälper oss att…
Köp här

Isbn: 9789127138490

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Erik Hedman, Johanna Linde, Peter Leiler, Erik Andersson, Erland Axelsson, Brjánn Ljótsson

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera psykisk ohälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kognitiv psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Att ibland oroa sig för sin hälsa är vanligt. Men hälsoångest handlar om en överdriven rädsla för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom som håller i sig över en längre tid, och som påverkar livskvaliteten negativt. Om du upplever att din oro för kroppsliga symptom eller sjukdomar tar över ditt liv och hindrar dig…
Köp här

Isbn: 9789127817944

Utgivningsår: 20161019

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188872449

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Dwight Webb

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Sorg, vrede, bitterhet, en överväldigande ensamhet att vara den som blir lämnad i en relation är en smärtfylld upplevelse. Hur ska man någonsin våga älska igen? Med utgångspunkt från sin egen erfarenhet och den känslomässiga berg- och dalbana han gick igenom visar psykologen och psykoterapeuten Dwight Webb på hur man…
Köp här

Isbn: 9789177386735

Utgivningsår: 20041111

Utgivare: Telegram Bokförlag, Impact Publishers, Inc

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170280498

Utgivningsår: 20070528

Utgivare: Bazar Förlag, Hegnar Media

Mediatyp: BC

av: Maria Gunther

Kategorier: Kognitiv psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är intelligens? Den som har hög IQ mår också bättre, lever längre och har andra fördelar i livet, visar forskning. IQ-test är det bästa mått vi har för att mäta intelligens. Ändå vet vi mycket lite om vad intelligens egentligen är. Forskningsområdet är fullt av polariserande frågor om människovärde, kön, ras, arv…
Köp här

Isbn: 9789100179571

Utgivningsår: 20200430

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187813092

Utgivningsår: 20140927

Utgivare: Ariton Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185810949

Utgivningsår: 19930901

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

av: Stephen Wolinsky

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Kvantpsykologin, en syntes av modern fysik, buddhistisk visdom och västerländsk psykologi, har hämtat idéer och tankar ur många källor, bl a från Jung, Einstein och Bohm. Buddhismens uppfattning av universum som tomhet och varje människa som del i denna tomhet finns även här.Detta är uppföljaren till Upptäck…
Köp här

Isbn: 9789177385950

Utgivningsår: 20020501

Utgivare: *Telegram Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Ljungberg, Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789187852602

Utgivningsår: 20180601

Utgivare: Dualis Förlag

Mediatyp: BB

av: Berne Erlandsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
För de flesta är det alldeles självklart med fysisk och mental träning. Ändå är det dina emotionella tillstånd som sätter gränser eller öppnar upp för ditt tänkande och agerande. Emotionell träning borde därför vara en självklarhet för varje människa. Emotionell träning är ett rullande livslångt…
Köp här

Isbn: 9789185810291

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BB

av: Morgan Borg

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Har du någon gång ingått i en arbetsgrupp där du känt en enorm energi och glädje, en känsla som närmast liknar eufori? Där summan av allas prestationer blir till något större än var och ens. Då har du kanske, utan att veta om det, tillhört en stärkande magnetisk kultur. I en sådan utvecklas en slags kollektiv hjärna,…
Köp här

Isbn: 9789198530704

Utgivningsår: 20190501

Utgivare: Journey

Mediatyp: BC

av: Åsa-Mia Fellinger

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det är inte lätt när man som chef måste framföra negativa besked, kritik eller till och med tvingas avskeda någon. Men alla kan förbättra sin kommunikativa förmåga. Svåra medarbetarsamtal ger den hjälp och vägledning som behövs för de flesta tänkbara problemområden: uppsägningar och omplaceringar, kritik, misstankar om…
Köp här

Isbn: 9789177386803

Utgivningsår: 20050225

Utgivare: Telegram Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Sophie Arnö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Varje år är drygt 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar. Hur upplever barnen denna omvälvande händelse? Hör vad barnen själva säger om beskedet, känslorna, bråken, boendet och de nya familjerelationerna. Och om vilket stöd de behöver. Boken bygger på Rädda Barnens kontakter med barn och ungdomar till skilda…
Köp här

Isbn: 9789173212946

Utgivningsår: 20080922

Utgivare: Rädda Barnen förlag

Mediatyp: BB