Bläddra

av: Lars Burman

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: seder och traditioner Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Uppsalas studentnationer är idag mest bekanta genom sitt rika sociala liv. De har dock en lång historia. Redan 1663 erkändes de av universitetet, och under århundraden har nationerna varit platser för akademiska övningar. Ända sedan 1600-talet har där hållits orationer och studentledda disputationer, och under…
Köp här

Isbn: 9789155487317

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av: Annika Ullman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
I denna bok ges för första gången en fördjupad bild av hur Almqvist laborerade med dikt och verklighet i utbildningsfrågan. I nio tematiska essäer möter läsaren Almqvists formuleringskonst och förvandlingsnummer på ett nytt sätt. Denne rektor och visionär från 1800-talets omtumlande samhällsförändringar känns både…
Köp här

Isbn: 9789173591096

Utgivningsår: 20161014

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Helle Klein

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Folkbildningens 90-tal – en tid med digitalisering, medialisering, ekonomisk kris och globalisering. Mitt i detta årtionde finns ABF med hundratusentals cirklar, föreläsningar och utbildningar. Som ger sig in i kulturdebatten och ser som sin uppgift att i kristider ge människor självförtroende och möjlighet att…
Köp här

Isbn: 9789157481481

Utgivningsår: 20121106

Utgivare: ABF Förbundsexpeditionen

Mediatyp: BC

av: Bo Lindberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok handlar om akademisk undervisning i 1600- och 1700-talets Sverige. Föreläsningsanteckningar som studenterna lämnat efter sig ger kunskap om föreläsandets vardagliga praktik: om dikterande, kopiering, kompletterande undervisningsformer, offentlig och privat undervisning och om latin och svenska som…
Köp här

Isbn: 9789174024593

Utgivningsår: 20171130

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198373714

Utgivningsår: 20170315

Utgivare: Solvändan Förlag

Mediatyp: BB

av: Åsa Broberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
De praktiska ungdomsskolorna utgjorde det första statligt finansierade och reglerade systemet för yrkesutbildning i Sverige. Detta system av olika skolformer och utbildningar som tillskapades 1918 hämtade i stor utsträckning sina pedagogiska utgångspunkter från arbetet. Fram till 1971 då yrkesutbildningen istället…
Köp här

Isbn: 9789174479386

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Stig Anderback, Sigrid Stångberg, Nils Broman, Lars-Göran Hultmar, Anders Björkman, Jan Sandgren, Anita Eklund, Gerd Lindmark, Gunnel Bohman, Kerstin Jonsson, Bertil Östergren, Conny Saxin, Ingela Högberg, Sarah Lindgren, Stieg Eriksson, Magnus Sundqvist, Catarina Jacobsson, Gerd Pettersson, Inez Abrahamson, Bo Nilsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197892858

Utgivningsår: 20171125

Utgivare: Västerbottens läns hembygdsförbund

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
År 1764: den 17-årige Lars Olofsson bestraffas av det svenska rättssystemet. Han förses med halsjärn inför ”en hel samling ungdom, som med tjenlig förestälning förmanades”. År 2001: en akademiker ur den svenska medelklassen studerar sin släkts historia. Vad binder samman dessa två händelser, som vid första påseende…
Köp här

Isbn: 9789150620863

Utgivningsår: 20091123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Minnet och glömskan är det som tillsammans skapar historien. Genom att välja att minnas det som förebådar det egna här och nu glöms samtidigt alternativa historier. Historien består därför av en ständig maktkamp mellan olika intressen med egna berättelser och vilka av dessa som skall förmedlas till nya generationer. I…
Köp här

Isbn: 9789178449613

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB