Bläddra

av:Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Fastighetsskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
BOSTADSRÄTT förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostads­rätts­före­ning drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm. Boken är skriven både för dig som är aktiv i en förening, t ex styrelseledamot, och för dig som är bostadsrättsinnehavare.
Köp här

Isbn: 9789170279799

Utgivningsår:20150331

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Ingrid Uggla, Blanka Kruljac Rolén

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till föreningsmedlemmar.Bo i bostadsrätt behandlar bl.a. frågor om: förvärv…
Köp här

Isbn: 9789139115502

Utgivningsår:20170118

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bostadslagstiftning Brottslighet och kriminologi Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Otrygga stadsdelar och bostadsområden och en omfattande etablering av kriminell verksamhet är numer en realitet i Sverige. Det behövs många olika insatser för att förebygga och komma tillrätta med dessa problem. En grundläggande faktor är att lagstiftaren håller jämn takt med de kriminella aktörernas initiativ och…
Köp här

Isbn: 9789177372219

Utgivningsår:20221107

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Ola Jingryd, Anders Kjellström

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok,…
Köp här

Isbn: 9789144089072

Utgivningsår:20130530

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Ola Jingryd, Lotta Segergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fastighetsmäklaryrket är idag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör man 
förhålla sig reflektivt till dessa olika funktioner och alltid sikta på 
att agera korrekt utifrån juridiska, etiska,…
Köp här

Isbn: 9789144105543

Utgivningsår:20150326

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ola Jingryd, Anders Kjellström

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant 
att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna 
har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i 
mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok,…
Köp här

Isbn: 9789144116754

Utgivningsår:20170111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eije Sjödin, Peter Ekbäck, Thomas Kalbro, Leif Norell

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
För att samhället ska utvecklas är det nödvändigt att skapa förutsättningar för ny bebyggelse och infrastruktur. Med markåtkomst avses de möjligheter som finns att för dessa ändamål tvångsvis ta mark eller rättigheter i anspråk, samt att lägga restriktioner på användningen av enskilt ägda fastigheter. Ersättning är den…
Köp här

Isbn: 9789139207610

Utgivningsår:20160812

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173337007

Utgivningsår:20150520

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Charlotte Andersson, Emil Andersson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
När får en hyresgäst hyra ut sin lokal eller bostad i andra hand? Vad är praxis när det gäller svarta pengar vid lägenhetsbyten? När kan en bostadsrättsförening vägra samtycke till en andrahandsuthyrning? Denna tredje upplaga av Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning innehåller en ny, omfattande analys av nuvarande…
Köp här

Isbn: 9789139114062

Utgivningsår:20150511

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
”Fastighetsmäklaren & juridiken” är en grundläggande lärobok i fastighetsförmedling. Utgångspunkten framställningen är förmedlingsprocessen, utifrån vilken fördjupande avsnitt finns för fastighet tomträtt, bostadsrätt, hyres- och arrenderätt, fullmaktslära, energideklaration samt penningtvätt för att…
Köp här

Isbn: 9789188084392

Utgivningsår:20170725

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789139027102

Utgivningsår:20220913

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdisponerats…
Köp här

Isbn: 9789139023418

Utgivningsår:20220207

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Erika P. Björkdahl

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas regler rörande arrende, bostadsrätt, hyra, tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. Oberoende av vilken nyttjanderätt som är ifråga är intressekonflikterna mellan parterna ofta av liknande karaktär, vilket motiverar att tonvikten i framställningen lagts på en avtalstyp – hyra.…
Köp här

Isbn: 9789177370161

Utgivningsår:20170918

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket i litteraturen: ideella värden, särskilt i fastighetsrätten. Mot bakgrund av lagstiftarens allmänna inställning till sådana värden tar Ideella värden i fastighetsrätten upp frågor som skadestånd och expropriationsersättning för affektionsvärden,…
Köp här

Isbn: 9789139115120

Utgivningsår:20160209

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139018735

Utgivningsår:20191127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamlingen i fastighetsrätt innehåller de grundläggande lagar och förordningar inom rättsområdet fastighetsrätt. Boken är primärt framtagen för kurser på universitet och högskola, men kan även användas av den som behöver en samlad överblick över fastighetsrättsliga författningar. För att behålla…
Köp här

Isbn: 9789139207023

Utgivningsår:20150129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Taket för rot och rut ska sänkas och ge staten en ökad skatteinkomst på 1,83 miljarder. Detta ska finansiera en kommunal fastighetsavgift för hyresrätter som ska tas bort. Den nya regeln är tänkt att jämna ut skillnaden mellan de olika upplåtelseformerna, samt stimulera byggandet av hyresrätter. Kommitténs uppdrag har…
Köp här

Isbn: 9789138240601

Utgivningsår:20140121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Mats Deland

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Den här boken innehåller tre texter om tomträtt och markvärden i stadsmiljö – och inte minst deras politiska och ekonomiska implikationer. Tiden är nittonhundratalets första årtionden, då grunden las för den sociala bostadspolitiken och en urban utveckling avsedd att tämja industrialismen och den ohämmade…
Köp här

Isbn: 9789198266610

Utgivningsår:20150811

Utgivare: kommunard

Mediatyp: BC

av:Dan-Louis Schneider

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Boken riktar sig till en bred läsekrets, inklusive praktiserande jurister, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokalhyresgäster, företagsmäklare och andra som kommer i kontakt med dessa frågor. Denna tredje utgåva har omarbetats och uppdaterats av jur. kand. Dan-Louis Schneider med flera rättsfall och kommentarer.…
Köp här

Isbn: 9789179171759

Utgivningsår:20230414

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Ett hyresavtal kan upphöra om en lägenhet blir förstörd. Det här gäller till exempel vid brand. Hyresgästens har en utsatt ställning eftersom den är beroende av hur hyresvärden agerar. I dag tas det inte hänsyn till att omständigheterna kan skifta eller att olika lösningar kan vara motiverade. För att åstadkomma ett…
Köp här

Isbn: 9789138248089

Utgivningsår:20180531

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Hans Lind, Kerstin Annadotter, Folke Björk, Lovisa Högberg, Tord af Klintberg

Kategorier: Bostadslagstiftning Bostadsproblem och hemlöshet Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Hur ska hushåll med låga inkomster hitta en acceptabel bostad på marknaden till en rimlig kostnad? För att uppnå detta är det nödvändigt att ta ett samlat grepp om byggande, regler vid renovering och möjligheter att få tag i en bostad i det befintliga beståndet. För byggandet finns flera tänkbara strategier. Den…
Köp här

Isbn: 9789186949754

Utgivningsår:20160217

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Elisabeth Ahlinder

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Säkerhet i fast egendom uppnås traditionellt genom upplåtelse av panträtt. Avseende kommersiell användning av fastigheter i transaktioner omfattande högre värden utgör dock inte fastighetspant den enda, i vissa fall inte ens den huvudsakliga, formen för användande av fast egendom i säkerhetssyfte. Finansiering sker i…
Köp här

Isbn: 9789172235434

Utgivningsår:20131118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Leif Holmqvist, Rune Thomsson, Elisabeth Ahlinder

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen.
Köp här

Isbn: 9789139025733

Utgivningsår:20220505

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. I dag är det i princip inte möjligt att koppla arrendeavgiften till det enskilda jordbrukets resultat. Utredningen föreslår att det ändras. Förslaget innebär att avgiften ska kunna knytas till prisutvecklingen för produkter, till exempel spannmål, som arrendatorn använder eller…
Köp här

Isbn: 9789138241189

Utgivningsår:20140616

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ola Jingryd

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fastighetsmäklaryrket av i dag är en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskap inom vitt skilda områden, inte minst det juridiska. I den här boken behandlas fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som är tillämpliga på mäklarens arbete med ett rättsvetenskapligt anslag, bland annat med…
Köp här

Isbn: 9789144162188

Utgivningsår:20230705

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår i huvudsak att: en ny fastighetsmäklarlag införs som inte bara ska gälla för enskilda fastighetsmäklare utan också för fastighetsmäklarföretag. Företagen ska även omfattas av penningtvättsregelverket. mäklarföretagen ska registreras och ställas under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Även…
Köp här

Isbn: 9789138248508

Utgivningsår:20180816

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder de i januari 2016. Boken är främst framtagen för kurser vid universitet och högskola. De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).
Köp här

Isbn: 9789139207795

Utgivningsår:20160209

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Fastighetsvolymen är en omfattande regelsamling som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik. FAR Akademi erbjuder dig som arbetar med, eller är intresserad av fastighetsrättsliga frågor, en praktisk och givande bok. För vem? Fastighetsvolymen vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt…
Köp här

Isbn: 9789187387449

Utgivningsår:20150715

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:Vigdis Knutsen Magistad

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjonsarbeid drives stadig oftere fra leide lokaler. Med denne boken får utleiere, leietakere og deres rådgivere et praktisk verktøy når kontrakter skal fremforhandles og konflikter løses. Husleieloven gjelder ved leie av både boliger og lokaler. Lovens utgangspunkt og…
Köp här

Isbn: 9788202218133

Utgivningsår:20080118

Utgivare: Cappelen

Mediatyp: BB

av:Leif Holmqvist, Rune Thomsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I denna tionde upplaga har innehållet uppdaterats med de nya regler i 55 § om hyressättning som trädde i kraft den 1 januari 2011 och med de ändringar som gjorts i anledning av införande av en ny lag om uthyrning av egen bostad samt förlängning av den s.k. presumtionstiden för hyror i nyproduktion. Vidare beaktas ett…
Köp här

Isbn: 9789139112624

Utgivningsår:20130305

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:Antonia Krzymowska

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förmedlingsrätten omfattar ett stort antal förmedlare som är verksamma inom olika delar av affärslivet. Man kan säga att förmedlaren intar en effektiviserande roll som möjliggör handel och omsättning av olika varor och tjänster. Vissa förmedlare är lagreglerade: kommissionären, handelsagenten, försäkringsförmedlaren…
Köp här

Isbn: 9789172237186

Utgivningsår:20180310

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Håkan Julius, Jori Munukki, Haymanot Baheru

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna antologi har tagits fram inom ramen för Hyresrättsliga diskussionsklubbens (HDK) verksamhet. Artiklarna behandlar olika aspekter av den bostadsrättsliga regleringen vid upplåtelse respektive överlåtelse av bostadsrätt. Rättsområdet är komplicerat och gällande lagstiftning är svårtillämpad särskilt i fråga om…
Köp här

Isbn: 9789172237643

Utgivningsår:20190509

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i fastighetsrätt innehåller en sammanställning avillustrativa rättsfall på fastighetsrättens område. Boken är primärtavsedd att användas som komplement vid undervisningen i fastighetsrättpå juristutbildningen, men kan i övrigt…
Utgått

Isbn: 9789139026952

Utgivningsår:20220714

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Utredningen har haft det övergripande uppdraget att arbeta fram ett system som gör det möjligt att omvandla befintliga hyreslägenheter i flerbostadshus till ägarlägenheter. Inom ramen för uppdraget har utredningen även haft i uppdrag att lyfta fram argument för och emot att det ska…
Köp här

Isbn: 9789138241202

Utgivningsår:20140604

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Barbro Julstad

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderättsliga innehåll och om planering för en förändring eller ett…
Köp här

Isbn: 9789139116134

Utgivningsår:20180108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787588

Utgivningsår:20100526

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i fastighetsrätt innehåller en sammanställning av illustrativa rättsfall på fastighetsrättens område. Boken är primärt avsedd att användas som komplement vid undervisningen i fastighetsrätt på juristutbildningen, men kan i…
Köp här

Isbn: 9789139027928

Utgivningsår:20230725

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Ansökningshandlingarna i inskrivningsärenden som skickas in till Lantmäteriets Fastighetsinskrivningskontor är ofta ofullständiga. Denna handledning syftar till att ge upplysning om vad som normalt fordras för att de vanligast förekommande typerna av ansökningar ska vara fullständiga.
Köp här

Isbn: 9789138325957

Utgivningsår:20120320

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i fastighetsrätt innehåller en sammanställning av illustrativa rättsfall på fastighetsrättens område. Boken är primärt avsedd att användas som komplement vid undervisningen i fastighetsrätt på juristutbildningen, men kan i övrigt vara till nytta för den som vill nå fördjupade kunskaper inom…
Köp här

Isbn: 9789139208310

Utgivningsår:20170821

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC