Bläddra

av:Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Förskolan Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov
I boken får du en beskrivning av hur svårigheter med socialt samspel kan se ut och vad sådana svårigheter kan innebära i vardagliga situationer på förskolan. Du får kunskap om vilka tecken som behöver uppmärksammas och en inblick i hur barn med autism upplever…
Köp här

Isbn: 9789127457539

Utgivningsår:20200818

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Annika Löthagen, Anna Modigh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Framgång genom språket är en metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. Denna nyreviderade upplaga är anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11. Boken vänder sig till pedagoger…
Köp här

Isbn: 9789173828505

Utgivningsår:20120520

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Ragnhild Svensson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Ragnhild Svensson har under 30 år arbetat i skolans värld. Allt från resurs till projektledare i Hässleholms kommun. Under sina många år har hon träffat tusentals elever med olika utmaningar. Men alltid lyckats hitta en individuell lösning för var och en. Ibland ensam, ibland i team. Sedan 1995 är Ragnhild dessutom en…
Köp här

Isbn: 9789163701863

Utgivningsår:20120403

Utgivare: Ragnhilds Auxilium

Mediatyp: BC

av:Jim Cummins

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet Undervisning för elever med särskilda behov
Aldrig tidigare i historien har migrationen varit så omfattande. Denna nya situation påverkar skolan i världens länder på ett genomgripande vis. I en skolkontext som präglas av språklig, kulturell och religiös mångfald krävs undervisning som hjälper alla elever att nå sina mål. Med stöd i svensk och internationell…
Köp här

Isbn: 9789127818750

Utgivningsår:20170616

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173153003

Utgivningsår:20100101

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av:Kristian Lutz

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av betoning på inkludering, och av en relationell syn på barns avvikelser – det vill säga att svårigheter uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med miljön. Boken har ett kritiskt granskande perspektiv och…
Köp här

Isbn: 9789147141036

Utgivningsår:20210708

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Branca Lie

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Särbegåvade barn – i förskoleålder handlar om barn i förskoleålder som avviker från ”vanliga” barn. Avvikelsen inbegriper barnens snabba sätt att uppfatta saker, deras reaktioner och att de uppfattar relationer mellan saker. Den inbegriper också det sätt de uttrycker sig på i form av ett stort ordförråd och deras…
Köp här

Isbn: 9789144115986

Utgivningsår:20170908

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Aggie Öhman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
En bok om ett barn, ungdom eller ung vuxen som vill väl, vill lyckas i skolan och livet. Som för ofta blir missförstådd av oss vuxna: oförstående lärare, stressade föräldrar, pragmatiska tjänstemän, slutkörd vårdpersonal och många fler. De 40-talet små berättelserna, fiktiva men hämtade ut verkligheten, kan ge…
Köp här

Isbn: 9789177510970

Utgivningsår:20201106

Utgivare: Barthelson Förlag

Mediatyp: BC

av:Alexander Skytte, Jiang Millington, Jensen Linda

Kategorier: Att hantera personliga problem Coping with autism / Asperger’s Coping with neurodevelopmental issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Hälften av flickorna och pojkarna med autism, har en problematisk skolfrånvaro redan på lågstadiet. Vi behöver alltså göra annorlunda redan från start. Om du har elever som tänker, interagerar och lär sig på ett lite annorlunda sätt, då behöver du också stötta på ett lite annat sätt. Forskning visar dessutom att det…
Köp här

Isbn: 9789163956997

Utgivningsår:20220930

Utgivare: Be My Rails Publishing

Mediatyp: BC

av:Malin Gren Landell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare – och konsekvenserna är allvarliga, både på kort och lång sikt. Främja…
Köp här

Isbn: 9789127822757

Utgivningsår:20180908

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Pauline Gibbons

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Andra upplagan av Pauline Gibbons bok är uppdaterad till Lgy/Lgr 11 av Lena Sjöqvist från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I Lyft språket – lyft tänkandet visar författaren till Stärk språket – stärk lärandet, Pauline Gibbons, övertygande hur skolan konstruktivt kan ta sig an den stora…
Köp här

Isbn: 9789173828680

Utgivningsår:20131105

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning för elever med särskilda behov
Nyheter: läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Andra läroplansändringar gäller värdegrundsarbete, till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och…
Köp här

Isbn: 9789138327814

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Carmel Conn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Barn med autism har ofta tydliga lekpreferenser, där sensoriska och perceptuella upplevelser har en stark ställning. Lek och vänskap – ­inkluderande pedagogik för barn med autism erbjuder ett ramverk för att stödja barns utveckling genom lek, med konkreta tips på hur du kan hjälpa barn med autism att delta i leken.…
Köp här

Isbn: 9789144120829

Utgivningsår:20180219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Louise Ardoris

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Undervisning för elever med särskilda behov
En bok om att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik. I boken ger Louise Ardoris förslag på strategier för hur du kan förstå, förhålla dig till och hitta lösningar på de problem som orsakar utmanande beteenden. När du möter en person med…
Köp här

Isbn: 9789172512382

Utgivningsår:20201102

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BB

av:Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost, Vigdis Refsahl

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Nästan allt lärande i skolan bärs fram av språket. Ju högre upp i årskurserna eleverna når, desto större krav på deras läsförståelse och kunskapsutveckling via det skrivna ordet. Men vad gör skolan för att hjälpa lässvaga elever när de inte längre befinner sig på nybörjarstadiet utan kommit långt upp i grundskolan?…
Köp här

Isbn: 9789144109459

Utgivningsår:20160719

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Christine Vallberg Roth, Linda Palla

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Boken tar upp didaktik i förskolan med fokus på didaktisk takt och otakt. Didaktik avser konsten att undervisa. Vi utgår inte från ”one size fits all”, utan boken bidrar med rikliga exempel på didaktisk takt och otakt i relation till ledarskap och nätverk som kan skapa förutsättningar för undervisning, liksom…
Köp här

Isbn: 9789144137698

Utgivningsår:20201102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mona Liljedahl

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
En handfast handledning för lärare, skolor, enheter och förvaltningar i hur man kan stötta särskilt begåvade elever i att ”kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (skollagen 3 kap. 2§). I boken, som bygger på…
Köp här

Isbn: 9789177412830

Utgivningsår:20220804

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173828796

Utgivningsår:20150715

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Mona Liljedahl

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Boken Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet berättar hur skolan kan upptäcka och identifiera dessa elever samt vilka pedagogiska verktyg som behöver tillämpas. Elever som tidigare utgjort en stor utmaning kan faktiskt vara en stor möjlighet. De kan…
Köp här

Isbn: 9789177410010

Utgivningsår:20170516

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mona Liljedahl

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Särskilt begåvade barn har en rasande kunskapstörst och en exceptionell inlärningsförmåga. Det är viktigt att upptäcka dem tidigt, gärna redan i förskolan, så att man kan sätta in rätt åtgärder. Det är bästa garantin för deras…
Köp här

Isbn: 9789177410508

Utgivningsår:20180807

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Anna Olofsson

Kategorier: Konst Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Teatervetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
En bok om drama och teater som vänder sig till dig som är eller vill bli ledare inom exempelvis daglig verksamhet, folkbildning, kulturskola eller särskola. Boken är en kunskapskälla som blandar teori med praktiska tips och berättelser från verkligheten. Den behandlar ämnen som ledarskap, gruppdynamik och…
Köp här

Isbn: 9789163911545

Utgivningsår:20170303

Utgivare: Sensus riksförbund

Mediatyp: BC

av:Veronika Mac-Donald, Linda Lidgren

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Låt språket bära är ett beprövad metodbok som ger lärare de verktyg som behövs för genrepedagogisk arbete. Studiehandledningen är ett komplement till huvudboken som ger stöd till arbetslag och skolor. Boken är upplagd som en studiekurs med ett inledande kapitel om genre i stort för att sedan gå in på olika genrer. Alla…
Köp här

Isbn: 9789173828741

Utgivningsår:20180531

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Den här boken vänder sig främst till pedagoger för skolår 4–9 och de praktiskt inriktade gymnasieprogrammen. För att poängtera vikten av tidigt språkarbete inleds boken med två kapitel som visar de yngre barnens läsutveckling och hur man förebygger läs- och skrivsvårigheter under de första åren. Boken ger svar på hur…
Utgått

Isbn: 9789170184994

Utgivningsår:20030527

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Emilie Kinge

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Hur blir vi bättre på att tala med och inte bara till barn? Förmågan att ”se”, känna empati och föra nära dialogiska samtal som kan fånga upp barn i nöd är i dag kanske viktigare än någonsin. Många barn och ungdomar ­kämpar med svåra tankar och föreställningar kring det som händer i ­familjen, ­förskolan eller skolan,…
Köp här

Isbn: 9789144120911

Utgivningsår:20180129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176498217

Utgivningsår:20201009

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Gunilla Lindqvist, Annica Rodell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Våra styrdokument ställer krav på att undervisning och lärmiljö ska anpassas så att den fungerar för alla elever. Men hur gör vi det i praktiken? Boken Stöd och anpassningar – Att organisera särskilda insatser tar avstamp i de krav som skollag och läroplan ställer. Den visar sedan hur man konkret kan arbeta med…
Utgått

Isbn: 9789188099136

Utgivningsår:20151019

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ulla Föhrer, Eva Magnusson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Med boken följer en ljudskiva för de som läser med öronen. Vad är det som gör att vissa människor med Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klarar skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra? För att få svar på den frågan har författarna gjort djupintervjuer med 40 personer som upplevt hur det är att ständigt…
Köp här

Isbn: 9789170186752

Utgivningsår:20100420

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Kristian Lutz

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av betoning på inkludering, och av en relationell syn på barns avvikelser – det vill säga att svårigheter uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med miljön. Boken har ett kritiskt granskande perspektiv och…
Köp här

Isbn: 9789147105649

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Alla har inte samma förutsättningar från början – men måste få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt som påverkar hur lätt och snabbt man tar till sig…
Köp här

Isbn: 9789127442139

Utgivningsår:20150815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
”Låt språket bära” ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Stöttar lärare för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språk och ämneskunskaper. Slutsåld. Se nya, till Lgr 11 anpassade, upplagan ISBN 9789173828598
Köp här

Isbn: 9789173828413

Utgivningsår:20100825

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Åsa Melander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
Duktiga elever klarar sig alltid! Så har det ofta låtit i den allmänna debatten om skolan. Under senare år har dock framkommit att barn som har lätt för att lära inte alltid har det särskilt bra i skolan. Denna bok ger en bild av den svenska inställningen till begåvning och av begåvade elevers egna erfarenheter.…
Köp här

Isbn: 9789144137674

Utgivningsår:20210104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Inga-Lill Jakobsson, Inger Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
I varje skolklass finns elever med olika förutsättningar och behov därför är det angeläget att alla lärare har kunskap om specialpedagogik och funktionshinder. Denna gedigna grundbok belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur ett pedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i lärares yrkesroll. I olika kapitel…
Köp här

Isbn: 9789127120204

Utgivningsår:20110822

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Omfattende bruk av manualer og programmer griper tungt inn i barn og unges hverdag og i profesjonsutøveres arbeid. Denne antologien retter et kritisk søkelys på noen av programmene og det fenomenet de representerer. Blant spørsmålene som blir belyst i boka, er: • Har programmene den påståtte effekten? • Hva er…
Köp här

Isbn: 9788202569525

Utgivningsår:20190606

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Maja Lindqvist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov Utbildning: administration och organisation
Pedagogiska verksamheter har i uppdrag att förebygga skol­svårigheter och ohälsa samt att utveckla tillgängliga lärmiljöer så att alla barn och elever oavsett funktionsförmåga ska kunna delta i utbildningen. Ett förebyggande arbete tar avstamp i sådant som kan hindra lärande, hälsa och utveckling, det vill säga när en…
Köp här

Isbn: 9789144141428

Utgivningsår:20210809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren, Saman Abdoka, Gustav Bockgård, Birgitta Norberg Brorsson, Anna Ehrli, Marie Evans, Hans-Olof Gustavsson, Annaliina Gynne, Anette Hansson, Birgitta Jansson, Linda Jonsson, Intisar Khalid, Håkan Landqvist, Niclas Månsson, Ali Osman, Thorsten Schröter, Karin Sheikhi, Hanna Simola, Gudrun Svensson, Tamar Ucar

Kategorier: Migration, immigration och emigration Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Undervisning för elever med särskilda behov
Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, förberedelseklasser, studiehandledning, språkutvecklande lärarkommunikation och…
Köp här

Isbn: 9789147122660

Utgivningsår:20170905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunilla Gerland

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Ur recension i Psykologtidningen: ”Hon har gjort det igen, det är bara att konstatera! Gunilla Gerland har skrivit en bok som har alla förutsättningar att bli kommer att bli något av en klassiker! Hennes senaste bok kommer att ha stor betydelse under många år framöver för alla som i yrkeslivet på ett…
Köp här

Isbn: 9789197666039

Utgivningsår:20100526

Utgivare: Pavus Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tobias Rasmussen, Oscar Strömberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Barn med autism har rätt till utveckling och livskvalitet, precis som andra barn. Denna bok beskriver hur man kan lära barn med autism viktiga färdigheter för livet. Färdigheter som ökar chanserna att barnen kan bli trygga, lyckliga och självständiga. Väl utförd färdighetsträning kan hjälpa barn att uttrycka sin vilja…
Köp här

Isbn: 9789144160184

Utgivningsår:20221027

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bodil Andersson, Louise Belfrage, Eva Sjölund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Det är viktigt att få med alla in i läsandets rike. Här gäller det att många vuxna har kunskap om tidiga tecken hos barn som kan komma att få problem med läsning. Denna bok ger dig som lärare och förälder medvetenhet om detta. Ur innehållet * Läsa…
Köp här

Isbn: 9789127723054

Utgivningsår:20060921

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark, Anna Modigh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Framgång i praktiken är en praktisk studiehandledning till Framgång genom språket, där det presenteras metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning med utgångspunkt i aktuell andraspråksforskning. I denna studiehandledning omsätter författarna teorin i praktiken. Framgång i praktiken är…
Köp här

Isbn: 9789173828499

Utgivningsår:20100901

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC