Bläddra
Sökresultat för Gustaf III... Rensa filter?

av: Christopher O'Regan

1700-talets Stockholm har under lång tid dragits med ett skamfilat rykte. Historieböckerna talar om smutsen, den höga dödligheten och misären. Men samtida källor pekar åt ett annat håll.      Som liten hittade historikern och 1700-talskännaren Christopher ORegan en reseskildring från 1780-talets Stockholm. Författaren…
Köp här

Isbn: 9789137125978

Utgivningsår: 20041013

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Göran Anderberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Under mer än två sekler har det producerats en stor mängd litteratur om Gustaf III. En sida av hans personlighet är dock okänd hans roll som frimurare. Varför sökte han sig till det hemliga, mytomspunna sällskapet? Historikern, fil. lic. Göran Anderberg, belyser denna och andra frågor med göteborgsanknytning och söker…
Köp här

Isbn: 9789185597161

Utgivningsår: 20081209

Utgivare: Warne Förlag

Mediatyp: BB

av: Leif Landen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
En närgången skildring av ett av de mest fascinerande levnadsödena i vår svenska kungalängd. Med stor kunskap tecknar Leif Landen ett fullödigt porträtt av en kung som var så mycket mer än den fåfänge och nöjeslystne regent han ofta framställs som.   Som kronprins hade han sin tids stora begåvningar som lärare och…
Köp här

Isbn: 9789146210009

Utgivningsår: 20040916

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Erik Lönnroth

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: kungligheter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Historia Historia och arkeologi
I Gustav III får vi som titeln anger möta epokens centralgestalt, i vad som många historiker betecknar som den i särklass bästa biografi som skrivits över denne så kände och kontroversiella monark. I Erik Lönnroths lysande bok tidigare utgiven 1986 under titeln Den stora rollen – framträder en högt begåvad…
Köp här

Isbn: 9789173532662

Utgivningsår: 20080925

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Christopher O'Regan

Vid 1700-talets slut var det kungliga slottet i Stockholm en plats som sjöd av liv och aktivitet. Förutom att tjäna som bostad för Gustaf III och hans familj och delar av det förnäma hovfolket, rymde byggnaden Svenska Akademien och myndigheter som Högsta domstolen. Här vistades också arbetare trappsopare,…
Köp här

Isbn: 9789137127491

Utgivningsår: 20051005

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Henrika Tandefelt

Kategorier: Historia och arkeologi
När Gustaf III besteg tronen 1771 hade Sverige upplevt en tid av ständervälde och svag kungamakt. För att stärka sin maktposition utnyttjade Gustaf III en hel uppsättning symboler för att iscensätta sig själv som härskare. Ordnar, titlar och medaljer blev tecken på kunglig nåd och genom dem knöt han inte bara lojala…
Köp här

Isbn: 9789173532624

Utgivningsår: 20080519

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: kejsarinna av Ryssland Katarina II

Köp här

Isbn: 9789113005249

Utgivningsår: 19981016

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789113005683

Utgivningsår: 19980914

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Georg Henrik Jägerhorn

Kategorier: Historia och arkeologi
Gustaf III:s ryska krig 17881790 har skildrats av många samtida officerare och senare forskare. En av aktörerna på krigsteatern var Georg Henrik Jägerhorn. Han var major vid Savolax lätta infanteriregemente vid krigsutbrottet och avancerade under kriget till överste. Under krigsåren förde han en journal och den ligger…
Köp här

Isbn: 9789174868142

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186690052

Utgivningsår: 20100818

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Christopher O'Regan

Bland de svenska kungligheterna är det få som har haft ett så tragiskt öde som Gustaf IV Adolf. Han föddes till en guldkantad tillvaro som kronprins på Stockholms slott men dog i ensamhet och utanförskap på ett tredje klassens värdshus i Schweiz. Utblottad, utskrattad, utskämd och förtalad. Ända in i vår tid har han…
Köp här

Isbn: 9789137129327

Utgivningsår: 20070404

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Gustaf III

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap
Kungen och människan Gustaf III var komplex och motsägelsefull. Han bidrog till många av upplysningsdebattens kärnfrågor och var djupt engagerad i sin tids politiska, filosofiska och kulturella debatter. Bilden av honom är i ständig förändring när hans ord och handlingar tolkas på nytt ur senare tiders historiska,…
Köp här

Isbn: 9789172476547

Utgivningsår: 20211201

Utgivare: Ellerströms Förlag

Mediatyp: BB

av: Christopher O'Regan

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: kungligheter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Historia Historia och arkeologi
I Ett märkvärdigt barn berättar historikern och 1700-talskännaren Christopher O’Regan om Gustaf Adolfs tid som ung kronprins. Med hjälp av ett omfattande källmaterial, bland annat ögonvittnesskildringar, räkenskaper och rapporter, får vi kika in i pojkens barnkammare och följa hans uppfostran och undervisning.…
Köp här

Isbn: 9789137139166

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: EA

av: Gustaf III

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Gustaf III (1746 92) är i det moderna medvetandet framför allt konstgynnaren och stilskaparen, vars inflytande gjorde sig gällande på alla områden av den svenska kulturen. Att han själv var en framstående författare är mindre känt. Som outsider i litteraturen runda de han för åldrade konventioner och prövade…
Köp här

Isbn: 9789178110537

Utgivningsår: 20210825

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Christopher O'Regan

Kategorier: Historia och arkeologi
Vid 1700-talets slut var det kungliga slottet i Stockholm en plats som sjöd av liv och aktivitet. Förutom att tjäna som bostad för Gustaf III och hans familj och delar av det förnäma hovfolket, rymde byggnaden Svenska Akademien och myndigheter som Högsta domstolen. Här vistades också arbetare – trappsopare,…
Köp här

Isbn: 9789137139159

Utgivningsår: 20121022

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: EA

av: Jennie Nell

Carl Michael Bellman förknippas framförallt med Fredmans epistlar och sånger, vilket gör att andra delar av hans omfattande författarskap många gånger hamnar i skymundan. I Vivat vår ­monark! undersöker Jennie Nell den ofta förbisedda rojalistiska och patriotiska diktningen. Genom retoriska analyser mot bakgrund av…
Köp här

Isbn: 9789172471917

Utgivningsår: 20120121

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BB

av: Nils-Erik Landell

Kategorier: Historia och arkeologi
Gustaf III var en storslagen kung ur många aspekter. Hagaparken är ett uttryck för detta. Där planerade Gustav också ett vackert konungsligt slott, som aldrig blev byggt. Men han hann påbörja byggnationen genom att anlägga en grund som ännu kan ses. I boken får läsaren följa förberedelserna och alla turer inte bara…
Köp här

Isbn: 9789173313117

Utgivningsår: 20100205

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB