Bläddra

av:Lene Martin, Inger K. Holmström, Jessica Höglander, Håkan Sandberg

Kategorier: Interpersonal communication & skills Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sköterska / patientrelationen Socialpsykologi och gruppsykologi
Att informera och undervisa patienter är en viktig uppgift för sjuksköterskor. Korta och tydliga budskap som överförs på ett välstrukturerat och begripligt sätt är nödvändiga för att vården ska kunna bedrivas rationellt, utan att göra avkall på bemötande, delaktighet och patientsäkerhet. Vårdpersonal måste kunna…
Köp här

Isbn: 9789144137285

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Niklas Gustafsson, Per Lindqvist

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi
Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende En liten grupp människor ställer frågor och krav som slukar tid och engagemang från myndigheter, kommuner och offentlig förvaltning. Anställda som möter dessa personer känner sig ofta pressade och oroade för att göra fel, vilket kan leda till ett godtycklig bemötande.…
Utgått

Isbn: 9789177410973

Utgivningsår:20190502

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Jakob Carlander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Interpersonal communication & skills Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Handbok för chefer om utmanande samtal – konkreta råd om hur man på bästa sätt förbereder och håller i konfliktfyllda samtal. Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan du som chef göra och inte göra i komplicerade situationer? Hur…
Köp här

Isbn: 9789177413783

Utgivningsår:20221020

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Karin Aronsson

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Samtal fyller våra liv, från tv-sända nyhetsintervjuer till familjers förhandlingsarbete. För många yrkesgrupper, som läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, lärare och jurister, är samtalet det viktigaste verktyget. Denna bok presenterar Goffman, samtalsanalys och andra teorier om samtal, tillämpade på olika arenor:…
Köp här

Isbn: 9789147130603

Utgivningsår:20190809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Marianne Nummela

Kategorier: Arbetspsykologi Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Den här arbetsboken är skriven för dig som vill lära dig använda Nonviolent Communication, NVC, på jobbet. Den innehåller övningar som hjälper dig att få en bättre kontakt med både dig själv och andra. Att uttrycka dig ärligt och lyssna med förståelse. Att skapa en arbetsplats där allas behov blir tillgodosedda.…
Köp här

Isbn: 9789187489525

Utgivningsår:20170207

Utgivare: Friare Liv

Mediatyp: BC

av:Jim Manske

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Förmågan att sortera sina tankar och få klarhet om sin intention är centralt när det kommer till kommunikation. Jim Manske ger dig Steg för Steg verktyg för att integrera teori till praktik. Boken tydliggör värdet av att gå från att var omdeveten om sina kommunikationsmönster till att gradvis bli mer medveten och så…
Köp här

Isbn: 9789189435087

Utgivningsår:20220614

Utgivare: Friare Liv

Mediatyp: BC

av:Jan Nilsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Interpersonal communication & skills Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Jan Nilsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi och handledning. Hans första bok Tejping och Trauma, utkom 2017. Den norske psykologen Martin Soltvedt utvecklade Tejping för samtal med barn och deras familjer. Jan Nilsson har sedan slutet av 1990-talet vidgat användningsområdet för…
Köp här

Isbn: 9789163957413

Utgivningsår:20210527

Utgivare: Jan Nilsson Psykologkonsult

Mediatyp: BC

av:Liv Larsson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Sociala förmågor och emotionell intelligens Socialpsykologi och gruppsykologi
Professionell och mänsklig? Förmågan att bemöta människor på ett mänskligt och samtidigt professionellt sätt är en stor konkurrensfördel. Vi förväntar oss ett schysst bemötande oavsett om vi går till tandläkaren, vårdcentralen, matbutiken eller om vi kontaktar vår IT-support. Är vi inte nöjda med hur vi blir bemötta…
Köp här

Isbn: 9789187489617

Utgivningsår:20200824

Utgivare: Friare Liv

Mediatyp: BC

av:Mats Hilte, Mikael Bengtsson, Magnus Englander, Lotta Jägervi, Lilianne Lautrup, Elizabeth Martinell Barfoed, Tina Mattsson, Olof Pavalder, Åsa Ritenius Manjer, Nataliya Thell

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vad kännetecknar möten och samtal i professionellt socialt arbete? Hur påverkas möten av professionella, relationella, organisatoriska och samhälleliga faktorer? Utgångspunkten i den här boken är att möten och samtal är mångdimensionella och mångbottnade. För att förstå mötets och samtalets dimensioner och dynamik…
Köp här

Isbn: 9789144140179

Utgivningsår:20220422

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jakob Carlander, Andreas Wedeen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi
Denna praktiska handbok ger kunskap och redskap för att bemöta människor med rättshaveristiskt beteende. Det här är den tredje och omarbetade upplagan. Människor med ett rättshaveristiskt beteende är ett stort men ofta förbisett samhällsproblem. De slukar massor av tid, framför allt inom offentlig sektor, och blir i…
Köp här

Isbn: 9789177410942

Utgivningsår:20180807

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Jennifer Ollis Blomqvist

Kategorier: Barns vård och uppfostran Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Interpersonal communication & skills Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Tonåringar: råd till föräldrar
Kraften i Snacket – Effektfull kommunikation med tonåringar ger vuxna teori, verktyg och praktiska exempel att vägleda tonåringar genom utmaningar, med hjälp av konstruktiva och positiva samtal. Samtalsverktyg finns till vuxna för att förmedla empati, stödja självbestämmande och autonomi samt öka tonåringars…
Köp här

Isbn: 9789198700541

Utgivningsår:20210914

Utgivare: NovoVia Consulting AB

Mediatyp: BC

av:Louise Lidung Olausson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Interpersonal communication & skills Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Socialpsykologi och gruppsykologi
Metodbok för användande av textlösa samtalskort med bilder. Inspiration och övningar för ett aktivt lyssnande och levande uttryck. Ett kreativt kommunikationsverktyg för dig som vill få människor att växa genom samtal. I boken beskrives användandet av någon av de tre samtalskortlekar som skapats och distribueras av…
Köp här

Isbn: 9789189161603

Utgivningsår:20200407

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Interpersonal communication & skills Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
I boken Professionell Feedback ? Medvetna Mötens Magi ? får du nya infallsvinklar och konkreta tips på hur du kan bli bättre på att både ge, be om och ta emot feedback. Professionell Feedback vänder sig till ledare/medarbetare och belyser hur man genom kommunikationsträning och feedback (återkoppling) på samspelet…
Köp här

Isbn: 9789187225086

Utgivningsår:20160707

Utgivare: Gunnarssons Förlag

Mediatyp: BC

av:Elaine Eksvärd

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Sociala förmågor och emotionell intelligens Socialpsykologi och gruppsykologi
Vad tycker människor är läskigast när det gäller kommunikation? Jo, bland annat att avsluta en relation, ge feedback, kallprata, sälja in sina egna goda egenskaper och våga säga ifrån. Du vet säkert vilka samtal du helst undviker, men lika säkert är det att du förr eller senare kommer att ställas inför…
Köp här

Isbn: 9789175039930

Utgivningsår:20190813

Utgivare: Månpocket

Mediatyp: BC

av:Tim Jackins

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Interpersonal communication & skills Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Den här introduktionen består av de Riktlinjer som anses vara mest relevanta för de som börjar lära sig om Omvärderande Parsamtal (PS) och Parsamtalskommunen. Denna introduktion innehåller hänvisningar till Riktlinjerna, note- ringar och bilagor som inte finns i denna förkortade utgåva. Du hittar dem i den fullständiga…
Köp här

Isbn: 9789188804068

Utgivningsår:20200419

Utgivare: Nordiska Parsamtalsförbundet

Mediatyp: BC

av:Linda Ljunggren, Sophie Dixelius

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Den här handboken fyller en lucka inom MI-litteraturen genom att författarna presenterar metoden Motiverande samtal genom kodningsglasögon. Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som används inom flera områden för att stimulera människor att förändra sitt beteende. Det kan till exempel handla om att…
Köp här

Isbn: 9789177411741

Utgivningsår:20191120

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Jana Söderberg

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Hur ofta pratar vi inte förbi varandra eller till och med över varandra? Antingen det gäller hemma eller i arbetslivet, är det viktigt att vi kan mötas och förstå varandra. Ibland, särskilt i konfliktfyllda sammanhang, vill det sig bara inte och klyftan mellan oss bara ökar. Med några enkla metoder och nya sätt att…
Köp här

Isbn: 9789178092574

Utgivningsår:20211015

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BC

av:Liv Larsson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Sociala förmågor och emotionell intelligens Socialpsykologi och gruppsykologi
Arbetsboken är framtagen för: Dig som vill studera på egen hand och vill ha stöd för att göra det. Grupper som vill ha innehåll och gemensam struktur för att träna NVC tillsammans. Dig som redan har och träning i NVC och vill få struktur och inspiration kring hur du kan dela med dig av det till andra. Liv Larsson är…
Köp här

Isbn: 9789187489761

Utgivningsår:20200331

Utgivare: Friare Liv

Mediatyp: BC

av:Elaine Eksvärd

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Sociala förmågor och emotionell intelligens Socialpsykologi och gruppsykologi
Vad tycker människor är läskigast när det gäller kommunikation? Jo, bland annat att avsluta en relation, ge feedback, kallprata, sälja in sina egna goda egenskaper och våga säga ifrån. Du vet säkert vilka samtal du helst undviker, men lika säkert är det att du förr eller senare kommer att ställas inför…
Utgått

Isbn: 9789137154145

Utgivningsår:20190305

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BC

av:Lilja Cajvert

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Interpersonal communication & skills Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Trauma och chock
Att möta människor i trauma handlar om hur vi kan bemöta traumadrabbade individer – barn, ungdomar och vuxna. Hur kan den enskilda professionella och arbetsgruppen påverkas av dessa möten? Syftet med boken är att den ska kunna fungera som en kunskapskälla för professionella som i sitt arbete möter individer med upplevd…
Köp här

Isbn: 9789144154084

Utgivningsår:20220519

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Martin Tidén

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Affective Inquiry – En samtalsmetod med känslan i centrum. Affective Inquiry är en dynamisk kommunikationsmetod som kan användas i alla former av utvecklande och terapeutiska samtal. Utifrån en förståelse för människans affektiva system och den verbala inquiry­ tekniken kan du med hjälp av Affective Inquiry…
Köp här

Isbn: 9789151953991

Utgivningsår:20220316

Utgivare: Förlaget Inquire

Mediatyp: BC

av:Barbro Holm Ivarsson

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Tydlig och överskådlig handbok för skolan om motiverande samtal, MI. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Den här boken presenterar metoden på ett tydligt och…
Köp här

Isbn: 9789177414094

Utgivningsår:20240205

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Det viktigste arbeidsredskapet for helse- og sosialarbeidere er kommunikasjon. Vi utvikler kommunikasjonsferdigheter på ulike måter gjennom hele livet, særlig i den tidlige oppveksten, men også gjennom utdanning og yrkesutøvelse. Som fagfolk er vi avhengige av å kommunisere på en god måte med dem vi skal hjelpe, være…
Köp här

Isbn: 9788202549916

Utgivningsår:20230623

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Liv Larsson

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Om du vill förstå mer om hur du kan leda grupper, introducera NVC och samtidigt hantera dina inre processer är det här en bok för dig. Här finns planeringsverktyg, övningsupplägg för kurser, konkreta tips hur du gör rollspel, använder handdockor och öron samt ett omfattande kapitel om ledarskap. Dessutom tips och…
Köp här

Isbn: 9789187489204

Utgivningsår:20140318

Utgivare: Friare Liv

Mediatyp: BC

av:Conny Akterhall

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Interpersonal communication & skills Personlig säkerhet Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Conny Akterhall beskriver i boken olika sätt att hantera uppkomna konflikter och aggressiva situationer, samt hur dessa också kan förebyggas och tas hand om efteråt. Några av rubrikerna är Beteendemönster, Integritet, Tanken och Talet, Kroppsspråk, Human Skyddsteknik, Nödvärnslagen och Arbetsmiljölagen. Bokens…
Köp här

Isbn: 9789179699802

Utgivningsår:20220608

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av:Anders Rydell

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Interpersonal communication & skills Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Samarbetstrassel, negativt skvaller, destruktiva konflikter, förändringsmotstånd, tystnadskultur och missförstånd i största allmänhet – mycket av den problematik vi kan se ute på våra arbetsplatser beror på olika varianter av kommunikationskrångel. Hur…
Köp här

Isbn: 9789127465794

Utgivningsår:20240301

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Louise Klinge

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Som ledere av klassefellesskap har lærere stor definisjonsmakt. De må bruke denne makten på en god måte og utøve relasjonskompetanse i praksis. Det er lærerens ansvar å skape god og trygg stemning i klasserommet, og alle elevene må føle at læreren er oppmerksom på dem. Positive samspill i et klassefellesskap er likevel…
Köp här

Isbn: 9788202692391

Utgivningsår:20210412

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:André Jansson

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Kommunikation har alltid funnits men med olika innebörd. I den här boken ges en orientering kring vad kommunikation betytt i olika historiska sammanhang, med utgångspunkt i några grundläggande teoretiska tankefigurer. Boken pekar också ut tre alternativa synsätt på kommunikationens roll i dagens samhälle samt olika…
Köp här

Isbn: 9789147088973

Utgivningsår:20090904

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Michael Riise

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Hur långt vill du nå?Vilken ambitionsnivå har du i din kommunikation? Är det tillräckligt att vara kompetent eller vill du komma längre – bli en expert?För att bli skicklig på framträdanden och presentationer måste du ha en kommunikativ förståelse, inte bara intellektuellt utan också kroppsligt.Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789189205314

Utgivningsår:20211124

Utgivare: Blue Publishing

Mediatyp: BC

av:Selene Cortes

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Interpersonal communication & skills Psykiatrisk omvårdnad Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialpsykologi och gruppsykologi Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Hur hjälper vi bäst ungdomar som inte mår bra? Att prata med unga om psykisk ohälsa bygger på intervjuer med ungdomar som har mått psykiskt dåligt under tonåren. Vad hjälpte dem? Var det särskilda personer eller situationer som gjorde att något ändrades till det bättre? Den gemensamma nämnaren hos samtliga ungdomar är…
Köp här

Isbn: 9789144154480

Utgivningsår:20230811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Foor

Kategorier: Ande, kropp och själ Ande, kropp och själ: tänkande och praktik Hälsa, relationer och personlig utveckling Interpersonal communication & skills Klärvoajans och prekognition Parapsykologi och psykiska fenomen Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer Spådomskonst
Ofreciendo una guía práctica para entender y navegar las relaciones con los espíritus de aquellos que han fallecido, Daniel Foor detalla como relacionarse de forma segura y efectiva con tus antepasados para lograr sanación personal, de linaje y cultural. Foor incluye ejercicios y rituales para iniciar el contacto con…
Köp här

Isbn: 9781644115473

Utgivningsår:20221110

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC

av:Stina Ericsson, Inga-Lill Grahn, Susanna Karlsson, Mathias Broth, Leelo Keevallik, Camilla Lindholm, Jan Lindström, Jenny Myrendal, Janus Spindler Møller, Jenny Nilsson, Catrin Norrby, Rein Ove Sikveland, Hanna Svensson, Camilla Wide, Karolina Wirdenäs

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Snart sagt alla situationer en människa befinner sig i präglas av interaktion. Människor pratar med varandra, rör sig genom ett rum, utbyter blickar, lär sig saker, arbetar, skämtar, håller i föremål … Utmärkande för oss människor är nämligen att vi får saker och ting gjorda med vårt språk och våra kroppsliga resurser.…
Köp här

Isbn: 9789144136288

Utgivningsår:20230103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:William Isaacs

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Vad har Charles Darwin och Rachel Carson gemensamt med William Isaacs? Darwin förändrade vårt sätt att se på utvecklingen i biologiska system, Carson (Silent Spring) förändrade vår uppfattning om hur ekologiska system fungerar och Isaacs bok kan komma att förändra vår uppfattning om hur vi ska hantera sociala system,…
Köp här

Isbn: 9789179653392

Utgivningsår:20230418

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av:Liv Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Interpersonal communication & skills Kundservice Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Vill du bli ett BEMÖTANDEPROFFS? Idag har vi förväntningar på ett schyst bemötande oavsett om vi går till tandläkaren, vårdcentralen, matbutiken eller om vi kontaktar vår IT-support. Är vi inte nöjda med hur vi blir bemötta kanske vi byter “leverantör”. Förmågan att bemöta människor på ett mänskligt och samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789187489150

Utgivningsår:20140212

Utgivare: Friare Liv

Mediatyp: BC

av:Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I denna praktiska handbok presenteras motiverande samtal, MI, på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas i socialt arbete. Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod som…
Köp här

Isbn: 9789177414117

Utgivningsår:20240304

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Anne Birgitta Nilsen

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Hvordan kan du som lærer bli mer bevisst dine egne bidrag i muntlig kommunikasjon med elever og kollegaer? Kommunikativ bevissthet er nyttig for å bli mer oppmerksom på effekten av språklige valg og for å kunne opptre etisk og reflektert i samhandling med andre. Boka gir innsikt i hvordan lærere og elever kan samhandle…
Köp här

Isbn: 9788202769826

Utgivningsår:20221222

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Marshall B. Rosenberg

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Marshall Rosenberg demonstrerar hur kraftfullt Nonviolent Communication (NVC) kan bidra till helande. Känslomässig smärta, depression, skam och konflikter övergår i kontakt och vi kan försonas med det som hittills hindrat oss från att leva fullt ut. Rosenberg visar att känslomässig smärta alltid går att koppla till…
Köp här

Isbn: 9789187489969

Utgivningsår:20211214

Utgivare: Friare Liv

Mediatyp: BC

av:Barbro Holm Ivarsson

Kategorier: Den medicinska professionen Interpersonal communication & skills Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk rådgivning Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra ett beteende. MI-metoden är evidensbaserad och används i dag på hela livsstilsområdet.  I den här boken får läsaren en…
Köp här

Isbn: 9789177413936

Utgivningsår:20231004

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC