Bläddra

av: Liria Ortiz, Katarina Ödman Fäldt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Äntligen en bok om att använda Motiverande samtal, MI, med grupper! I Motiverande samtal med grupper finns konkreta beskrivningar, praktiska tips och många exempel kring hur du som gruppledare kan använda MI i arbete med grupper. I denna bok lyfts MI-metodens kärna fram, det vill säga interaktionen mellan gruppledaren…
Köp här

Isbn: 9789144110998

Utgivningsår: 20181116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Gyllensten, Görgen Olsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Psykoterapi: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är en bok om hur man genom terapeutiska möten kan hjälpa en annan människa att finna trygghet, värde och mening. Det terapeutiska mötet är tänkt att vara ett stöd för den som är intresserad av att bidra till en annan människas utveckling, mognad och förändring. Den riktar sig främst till psykoterapeuter men…
Köp här

Isbn: 9789198110272

Utgivningsår: 20160229

Utgivare: Trialis

Mediatyp: BB

av: Tim Jackins

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Interpersonal communication & skills Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Den här introduktionen består av de Riktlinjer som anses vara mest relevanta för de som börjar lära sig om Omvärderande Parsamtal (PS) och Parsamtalskommunen. Denna introduktion innehåller hänvisningar till Riktlinjerna, note- ringar och bilagor som inte finns i denna förkortade utgåva. Du hittar dem i den fullständiga…
Köp här

Isbn: 9789188804068

Utgivningsår: 20200419

Utgivare: Nordiska Parsamtalsförbundet

Mediatyp: BC

av: Inga Dennhag

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Psykoterapi: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Status och makt påverkar hur vi pratar och förhåller oss till varandra. Några kända makthierarkier handlar om kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning. Dessa utspelar sig i alla relationella sammanhang även i psykoterapi. Relationen mellan klient och terapeut är inte jämlik. Terapeuten har mer makt…
Köp här

Isbn: 9789127147058

Utgivningsår: 20171211

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro O'Connor,

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Flyktingar och politisk asyl Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi Psykoterapi: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Många av de flyktingar som kommer till Sverige har utsatts för tortyr eller lider av trauman från väpnade konflikter eller svåra upplevelser under flykten hit. Röda Korset öppnade sitt första behandlingscenter för krigsskadade och torterade för mer än 30 år sedan. De har mött tiotusentals personer som flytt från…
Köp här

Isbn: 9789173317672

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Eliana Gil

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Ungdomspsykoterapi och barnpsykoterapi
Hyväksikäytetyt lapset käsittelevät vaikeita tunteitaan ja muistojaan eri tavoin. Miten terapeutti voi rakentaa vahvan hoitosuhteen haavoittuvien nuorten auttamiseksi ja miten traumaattisia aiheita käsitellään, kun lapsi ei halua tai pysty puhumaan niistä? Tämä käytännönläheinen teos esittelee integroidun hoitomuodon,…
Köp här

Isbn: 9789515792822

Utgivningsår: 20091015

Utgivare: Unipress, Guilford Publications

Mediatyp: BC

av: Kerstin Jeding

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Att hantera psykisk ohälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Populärpsykologi och personlig utveckling Psykoterapi Självhjälp och praktiska råd
Har du också en trave halvlästa självhjälpsböcker på nattygsbordet? Då är de här små böckerna perfekta för dig. På bara 29 sidor blandas korta texter och enkla övningar. Utgångspunkten är autentiska behandlingssituationer i tredje vågens kognitiva beteendeterapi. Hjärnan är inte till för att vi ska må bra, den är till…
Köp här

Isbn: 9789100125349

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Åsa Nilsonne, Anna Kåver

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Kognitiv psykologi Medicin och omvårdnad Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Succéböckerna av Åsa Nilsonne och Anna Kåver kommer nu som ljudbok! Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som tilldrar sig allt större intresse. Metoden har tagit inspiration från flera olika håll, bl a dialektisk filosofi och zenbuddhistiska tankesätt. DBT utvecklades i USA under 1990-talet av Marsha…
Köp här

Isbn: 9789170365140

Utgivningsår: 20090930

Utgivare: Storyside

Mediatyp: AC

av: Anna Gerge, Maria Ranch, Gabriella Rudstam

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Med denna bok vill Anna Gerge och hennes medförfattare Maria Ranch och Gabriella Rudstam ge en vetenskapligt förankrad bakgrund till varför de kreativt gestaltande metoderna är så värdefulla i psykoterapeutiskt arbete. Samtidigt betonar de att den djupast skapande terapiformen är att i samspel med patienten bidra till…
Köp här

Isbn: 9789197865937

Utgivningsår: 20100825

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av: Barbro Holm Ivarsson, Liselotte Kuehn Krylborn, Sofia Trygg Lycke

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Fetma och behandling Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma visar hur motiverande samtal MI kan användas i samtal om matvanor, fysisk aktivitet, övervikt och fetma hos vuxna, barn och ungdomar, för att motivera till förändring. Vidare beskrivs en KBT-inriktad behandlingsmetod som kan användas individuellt och i grupp för…
Köp här

Isbn: 9789151908755

Utgivningsår: 20130913

Utgivare: Barbro Holm Ivarsson Förlag, Gothia Fortbildning, Elanders i Sverige AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Holmqvist

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Relationell psykoterapi är en relativt ung terapiform som bland annat utvecklats ur den amerikanska interpersonella och relationella psykoanalysen. Syftet med Relationell psykoterapi – så här gör man är att visa hur man konkret kan bedriva relationell psykoterapi. Boken består av tre delar: teoretisk bakgrund, generell…
Köp här

Isbn: 9789147099603

Utgivningsår: 20100818

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Barbro Holm Ivarsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra ett beteende. Metoden engagerar patienten i lösningen av problem i sitt eget liv. MI-metoden är evidensbaserad och rekommenderas idag på hela livsstilsområdet. Boken är en handledning för…
Köp här

Isbn: 9789172056176

Utgivningsår: 20090422

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Bertil Gyllensten, Görgen Olsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Den här boken betonar vikten av att arbeta med de kroppsliga uttrycken vid psykiska problem och de möjligheter och utmaningar som finns i ett sådant perspektiv. Det är en självklarhet att betona att känslor och behov är något vi upplever i kroppen. Trots det är det inte lika självklart att närma sig detta i…
Köp här

Isbn: 9789198110289

Utgivningsår: 20160229

Utgivare: Trialis

Mediatyp: BB

av: Sandra Bates

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Häftad utgåva av originalutgåva från 2013. Handledning ur ett KBT-perspektiv är den första boken på svenska som beskriver handledning utifrån principer i KBT. Sandra Bates ger en bred bild av KBT-handledning, både utifrån handledarens och den handleddas perspektiv. Viktiga komponenter såsom struktur, mål och relationer…
Köp här

Isbn: 9789127827769

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Åsa Nilsonne

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Kognitiv psykologi Medicin och omvårdnad Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Medveten närvaro, mindfulness, innebär att vi är vakna i nuet och att vi lägger märke till det som sker omkring oss. Boken vill hjälpa oss att kunna styra vår koncentration och uppmärksamhet och att nå större självinsikt. En metafor i boken är inre scen. Vi har alla en egen inneboende teaterrepertoar, och vi kan lära…
Köp här

Isbn: 9789127026834

Utgivningsår: 20070827

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Tor Sverne, Inga Sylvander, Åke Hjelm, Christina Sääf, Ebba Sverne Arvill

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Denna uppskattade klassiker har med nya medförfattare genomgått en grundlig omarbetning. Boken behandlar utförligt de sekretess- och journalföringsfrågor som berör psykologer och psykoterapeuter, till exempel: “Vilka regler gäller för journalföring i skolan? “Vem är klienten i en skolpsykologisk utredning?…
Köp här

Isbn: 9789144022055

Utgivningsår: 20070123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Gerge

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Anna Gerge är etolog, legitimerad psykoterapeut, handledare och hypnosterapeut. Hon är dessutom uttryckande konstterapeut och EMDR-handledare, med stor erfarenhet av att behandla, handleda och utbilda i klinisk hypnos. Anna vill med denna bok lyfta fram de många beröringspunkterna mellan sedan länge etablerad klinisk…
Köp här

Isbn: 9789197865906

Utgivningsår: 20100121

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av: Sigmund Karterud, Anthony Bateman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) är en vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som rönt stor internationell uppmärksamhet. Till en början var MBT inriktad på borderline personlighetsstörning, men idag prövas behandlingsmetoden också på till exempel ätstörningar, depression och missbruk.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147100354

Utgivningsår: 20110922

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Liv Svirsky

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykoterapi Ungdomspsykoterapi och barnpsykoterapi
KBT – Att tillämpa metoden med barn och ungdomar vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i kognitiv beteendeterapi, KBT. Den passar även utmärkt som kurslitteratur. Boken visar hur du kan anpassa de terapeutiska metoderna utifrån barnets intellektuella utvecklingsnivå och sociala…
Köp här

Isbn: 9789172057319

Utgivningsår: 20101109

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Olle Wadström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Ett nytt omslag mjuk pärm och något utvidgad upplaga av tidigare bok med samma namn. Boken beskriver hur tvångssyndromet fungera och drivs. KBT-behandling beskrivs på ett sätt så att många patienter kan bota sig själva. Anhöriga får råd och tips. Denna upplaga har utökats bland annat ett nytt avsnitt om tvångsmässigt…
Köp här

Isbn: 9789198144123

Utgivningsår: 20140901

Utgivare: Psykologinsats, Psykologinsats

Mediatyp: BB

av: Rachel Manber, Colleen E. Carney

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykoterapi Sömnstörningar och behandling
Detta är en komplett, forskningsbaserad behandlingsmanual vid sömnproblem. Den vägleder dig som kliniker att lägga upp en sömnintervention utifrån kognitiv beteendeterapi som är anpassad efter varje patients specifika behov även om de samtidigt har en annan diagnos, såsom depression eller ångestsyndrom. I och med ett…
Köp här

Isbn: 9789127800090

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk, Guilford Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Många gånger är man helt oförberedd på de reaktioner som kan komma efter en olycka. Ju mer förberedd man är på de känslor som kan dyka upp – desto bättre kan man hjälpa sig själv och andra. Den här skriften ger både ansvariga och medarbetare hjälp att förbereda sig på vad som händer när en människa drabbas av en…
Köp här

Isbn: 9789173651707

Utgivningsår: 20140523

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Giorgio Grossi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Kognitiv psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Effektivt 10-stegsprogram mot stress Stress är ett av det moderna livets stora hälsoproblem. Det finns så mycket brådskande att ta itu med innan man har tid att varva ned. För det ska man ju sedan. Tyvärr har detta sedan en obehaglig förmåga att utebli. I Hantera din stress med KBT ger stressforskaren Giorgio Grossi…
Köp här

Isbn: 9789185675227

Utgivningsår: 20080912

Utgivare: Viva

Mediatyp: BB

av: Daniel N. Stern

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
I sin nya bok beskriver Daniel N. Stern psykoterapi för föräldrar och spädbarn. Han drar upp riktlinjerna för ett helt nytt sätt att betrakta relationen mellan förälder och barn – det han kallar för moderskapsrelationen. Stern menar att modern (och i viss utsträckning också fadern) går igenom en unik livsfas…
Köp här

Isbn: 9789127056251

Utgivningsår: 19960821

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Ing-Marie Neve

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Denna bok är en retrospektiv studie som beskriver behandling av patienter med psykosocial och diffus problematik som man inte kan hjälpa med sedvanlig diagnostik.Behandlingsmodellen har vuxit fram ur en den kliniska vardagen som socialläkare och medicinsk konsult i nära samarbete med socialsekreterare och teamets…
Köp här

Isbn: 9789144027807

Utgivningsår: 20030313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Gerge, Lennart Alm, Etzel Cardeña, Elisabet Mattsson, Lilli Ann Rabe Lyttkens, Gabriella Rudstam, James R. Samec, Marianne Stahlheuer, April Steele, Bodil Söderström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Anna Gerge och inbjudna medförfattare; Lennart Alm, Etzel Cardeña, Elisabet Mattsson, Lilli Ann Rabe Lyttkens, Gabriella Rudstam, James R. Samec, Marianne Stahlheuer, April Steele och Bodil Söderström vill med denna bok bidra till en ökad förståelse av dissociation som fenomen. Boken handlar om hur patologisk…
Köp här

Isbn: 9789197865913

Utgivningsår: 20100419

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av: Daniella Gordon, Sofie Zettergren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Dejting, relationer, samlevnad och äktenskap Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi
Idag är förutsättningarna för att möta sitt livs kärlek bättre än någonsin. Ändå upplever många att de inte träffar rätt; de dejtar och tindrar men det händer bara inte. På samma gång kämpar många par med att hålla ihop och fördjupa sina förhållanden. Samtalsterapeuten Daniella Gordon träffar såväl ofrivilliga singlar…
Köp här

Isbn: 9789113092393

Utgivningsår: 20190911

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Liv Svirsky, Therese Anderbro

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Att arbeta med par ställer psykoterapeuten inför helt nya utmaningar. Den här boken ger teoretisk kunskap och praktiska instruktioner för att hjälpa par med relationssvårigheter. Metoden som presenteras utgår från den så kallade tredje vågens beteendeterapi och betonar vikten av acceptans. Ur innehålletBoken visar hur…
Köp här

Isbn: 9789172059177

Utgivningsår: 20140113

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Margareta Winge, Bengt Göran Aronsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Margareta Winge är född i Värmland och sedan 40 år bosatt i Jämtland. Den skola som hon har gått i är livets skola med allt vad det har inneburit. Skrivit har hon gjort så långt hon kan minnas. Hon har gett ut flera diktsamlingar. Bengt Göran Aronsson är född och uppvuxen i Jämtland och har studerat i Stockholm och…
Köp här

Isbn: 9789198135411

Utgivningsår: 20131130

Utgivare: FB Förlag

Mediatyp: BB

av: Olle Wadström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Vetenskap och beprövad erfarenhet Inom alla yrken utgör rutin och beprövad erfarenhet en viktig del av skickligheten. Så även bland terapeuter. Jag tänker att vetenskap, evidens och beprövad erfarenhet är det som tillsammans gör en skicklig psykolog eller terapeut med KBT-inriktning. Boken är mitt försök att förmedla…
Köp här

Isbn: 9789163314476

Utgivningsår: 20200528

Utgivare: Psykologinsats, Psykologinsats

Mediatyp: BC

av: Allan Linnér, Anders Nyman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Familjepsykologi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Inget är så svårt som att leva i en nära relation. Vad är det som leder fram till att två människor som nyss i sin förälskelse knappt kunde vara ifrån varandra nu distanserar sig och inte står ut med den andra? De som inte kunde låta bli att röra vid varandra. Som varken åt eller sov för att de var så uppfyllda av…
Köp här

Isbn: 9789127819016

Utgivningsår: 20170918

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197187008

Utgivningsår: 19931001

Utgivare: Humanistiska Förlaget, BT Press, London

Mediatyp: BC

av: Maria Farm

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykoterapi
För många är vardagen fylld av stress och känslor av att inte räcka till. Sviktande tilltro till den egna förmågan och upplevelser av att relationer inte är så meningsfulla som de skulle kunna vara. Man lever kanske inte fullt ut, begränsar sig själv och mår dåligt som följd.Boken ger redskap till självhjälp utifrån…
Köp här

Isbn: 9789185675197

Utgivningsår: 20080919

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144066288

Utgivningsår: 20100326

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Göran Aronsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Psykoterapi är en verksamhet som det talas tyst om och som lever bakom stängd dörr och det är oftast i sin ordning. Den bedrivs under givna formaliteter, i förtrolig form och terapeuten är belagd med tystnadsplikt. Den som ”går i psykoterapi” har i regel ingen anledning att berätta detta, ännu mindre att torgföra vad…
Köp här

Isbn: 9789175654560

Utgivningsår: 20180904

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Boken är tänkt som ett hjälpmedel för alla som har samtal som ett av sina arbetsverktyg i mötet med klienter. Motstånd mot förändring är oftare regel än undantag. Budskapet i boken är att precis som vi många gånger medverkar till att motståndet uppstår, fördjupas eller blir befäst, kan vi genom verktyg från motiverande…
Köp här

Isbn: 9789127118096

Utgivningsår: 20091109

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Eva Dillner

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Free Preview Introduction The inspiration to write this book came from a magazine article about me that appeared in Allas Veckotidning in Sweden (nr5/2002). The journalist wanted to understand some of the relationship issues I had faced, and asked me to write down some of my story. I ended up writing about my…
Köp här

Isbn: 9781414015187

Utgivningsår: 20031113

Utgivare: Author House/1st Books

Mediatyp: BB

av: John Sharry, Brenda Madden, Melissa Darmody

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Genom att uppmuntra läsaren att bli en “lösningsdetektiv”, ständigt på jakt efter “ledtrådar” till framgång i deras värv, gör denna bok till en praktisk och lättillgänglig guide för terapeuter, rådgivare och andra yrkesverksamma intresserade att redan inom kort tid uppnå resultat. Med all samlad…
Köp här

Isbn: 9789197187091

Utgivningsår: 20070730

Utgivare: Humanistiska Förlaget, BT Press Richard Gollner

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Idag står alla som arbetar inom de mellanmänskliga yrkena inför en ny utmaning: kravet på ”evidensbasering”. Begreppet har väckt debatt, inte minst på psykoterapins område. Men när allt fokus läggs på frågan om vilken vetenskaplig grund dessa yrken vilar på riskerar diskussionen att tappa kontakten med själva…
Köp här

Isbn: 9789186069100

Utgivningsår: 20100201

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BB

av: Nils Norrsell

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Författaren, Nils Norrsell, är leg. tandläkare och leg. psykoterapeut och har arbetat med hypnos sedan 1958, dvs. redan under tiden för sin utbildning till tandläkare. Ämnet förknippades på den tiden ofta med magi och ockultism och mindre ofta med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kognitiv beteendeterapi, KBT, har…
Köp här

Isbn: 9789175693316

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC