Bläddra
Sökresultat för Kris... Rensa filter?

av: Ulla Waldenström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Ny bokserie Livsviktiga debattböcker från Karolinska Institutet University Press Vänta med barn? Det är kris i befruktningfrågan! Jag tänker vara i toppform när jag är 50. Och om jag har den fysiska förmågan, då vill jag ha barn när jag är 55. Så säger en kvinnlig ekonomistuderande i amerikansk TV, när programmet 60…
Köp här

Isbn: 9789185565160

Utgivningsår: 20080411

Utgivare: Karolinska Institutet University Press

Mediatyp: BC

av: Werne Kent, Emma Stormdal, Kristina Mattsson, Ulla Pettersson, Kristian Lundberg, Tobias Davidsson, Katarina Lind, Martin Börjeson, Susanna Alakoski

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Isbn: 9789186743550

Utgivningsår: 20160316

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Lennart Pehrson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
»Detta populärvetenskapliga arbete fyller ett tomrum. Författaren ger utifrån sin breda kunskap många intressanta exempel på Roosevelts ledaregenskaper Pehrson skriver på ett intresseväckande sätt om det många gånger komplicerade samspelet mellan Roosevelt och Churchill. Han lyfter förtjänstfullt fram Eleanor…
Köp här

Isbn: 9789175459127

Utgivningsår: 20200914

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Kris Waldherr

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Spå i kort Spådomskonst Tarot
The Lover’s Path Tarot whispers that all love relationship mirror our relationship with ourselves. Special larger high profile packaging provides greater display impact, more shelf presence, and less pilferage. Full size 78-card deck with instructions and bonus full-color spread sheet. Spread sheet measures…
Köp här

Isbn: 9781572816473

Utgivningsår: 20140409

Utgivare: U.S. Games Systems

Mediatyp: 00

av: Mats Lindegren

Kategorier: Aspekter av religion Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Som kristen, konstnär och poet ger författaren en starkt berörande beskrivning av sorgen efter sin sons bortgång i cancer. Boken är starkt hoppingivande för alla som mist någon. Vi får känna hur färgerna, oljepastellkritorna glider ut över pappret och hur dikterna bär oss. Vi tar oss igenom mörkret och kommer ut i…
Köp här

Isbn: 9789163911804

Utgivningsår: 20161114

Utgivare: Förlag matslindegren.se

Mediatyp: BC

av: Svante Nordin

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Svante Nordin berättar om hur de humanistiska vetenskaperna vuxit fram i Sverige och om deras förhållande till humanistiska ideal. Historievetenskap, litteratur- och konstvetenskap tas upp liksom exempelvis filosofi, idéhistoria och de olika språkvetenskaperna. Humanioras guldålder under 1900-talets första hälft…
Köp här

Isbn: 9789173532259

Utgivningsår: 20080320

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Dagligen nås vi av nyheter om olika kriser: ekonomiska kriser, långdragna konflikter, länder som hamnat i förhandlingskriser, kändisar som intervjuas om sina senaste kriser mitt i livet, politiska ledare som handlat tvivelaktigt och försatt sitt parti eller sitt land i kris. Det kan upplevas som om vi idag befinner oss…
Köp här

Isbn: 9789187199097

Utgivningsår: 20130101

Utgivare: Sekel Bokförlag/Isell & Jinert

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Den svenska krisberedskapen har fortfarande brister trots att vi genom historiska erfarenheter är väl medvetna om vilka katastrofer som kan komma och vilka utmaningar vi står inför. Sverige har en lång tradition av att ha svårt att hantera oväntade kriser; Palmeutredningen, Estonia, Tsunamin, Skogsbranden i Västmanland…
Köp här

Isbn: 9789188717207

Utgivningsår: 20200422

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
”Tröst, i konventionell mening, är lika kontraindicerat som lugnande mediciner till en människa i akut kris eller sorg och kan förväntas ha samma effekt. Tröstens budskap är, fritt översatt: du får inte tänka som du tänker, du får inte känna som du känner, du får inte beskriva din situation så som du beskriver den.…
Köp här

Isbn: 9789144062198

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789197941600

Utgivningsår: 20110307

Utgivare: Ord & kulturs förlag

Mediatyp: BC

av: Bent Falk

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Att vara där du är en konkret och användbar bok som visar hur du med samtalet som verktyg kan hjälpa krisdrabbade i sitt växande. I boken finner du en översiktlig genomgång av krisen som fenomen och samtalets roll i en krissituation. Boken innehåller konkreta förslag på hur du kan komma vidare i samtal som tycks ha…
Köp här

Isbn: 9789152630440

Utgivningsår: 20050215

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Bertil Oppenheimer, Gunnar Blomberg, Göran Mandorff

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Nu utkommer en väsentligt utökad och uppdaterad femte upplaga av handboken Företag i kris. Jämfört med den föregående, fjärde upplagan (2007) och supplementet (2009), har i denna utgåva rättsfallsöversikten i kapitel 3 tillförts 77 nya avgöranden, varav några har bidragit till ändrade ställningstaganden i boken. Bl.a.…
Köp här

Isbn: 9789172235359

Utgivningsår: 20130920

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Karin Boye

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Malin Forst är ett alter ego för Karin Boye i denna självbiografiska roman Kris. Året under sen tonårstid drabbades hon av både fysiska och psykiska problem. Hon både ville och kände sig tvingad att lyssna på sin inre röst, om homosexualitet och auktoritetskritik. Kris är också ett modernistiskt formexperiment. Boken…
Köp här

Isbn: 9789185379903

Utgivningsår: 20171116

Utgivare: Lindelöws bokförlag

Mediatyp: BB

av: Dave Allan, Matt Kingdon, Kris Murrin, Daz Rudkin

Köp här

Isbn: 9781841120218

Utgivningsår: 20020430

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av:

På basis av nya EU-regler för finanskrishantering lämnar Finanskriskommittén förslag om ett nytt förfarande kallat resolution. Förfarandet innebär att om en konkurs i en krisbank skulle hota den finansiella stabiliteten, kan staten genom att besluta att sätta den i resolution ta kontroll över banken. Staten kan sedan…
Köp här

Isbn: 9789138241455

Utgivningsår: 20140708

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lauren F. Winner

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Vissa dagar är jag inte säker på om min tro är perforerad av tvivel eller om mitt tvivel (barmhärtigt nog) är perforerat av tro. Och ändå fortsätter jag att leva i världen på det sätt som en religiös person lever i världen; jag fortsätter leva i en värld som jag vet är hänförande, och som inte är lämnad åt sig själv.…
Köp här

Isbn: 9789173875356

Utgivningsår: 20170322

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Jansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Karin Boyes Kris orsakade stor debatt. Den självbiografiska romanen ställer avgörande frågor om sexualitet och moral. Men framför allt kastar berättelsen om Malin Forsts djupa kris ljus över människans tidlösa existentiella öde. Peter Jansson skriver i sin essä om en förtvivlad röst som aldrig kom ur ungdomskrisen,…
Köp här

Isbn: 9789187291876

Utgivningsår: 20171116

Utgivare: Lindelöws bokförlag

Mediatyp: BB

av: Johan Cullberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Psykologiklassikern Kris och utveckling, som lästs och älskats av hundratusentals svenskar, har nu reviderats. Ett nyskrivet kapitel om katastrofpsykiatri har tillkommit av Tom Lundin. Johan Cullberg läser själv och hans varma empatiska röst ger lyssnaren direktkontakt med ämnet. Han förmedlar den hoppfulla synen att…
Köp här

Isbn: 9789127113572

Utgivningsår: 20060327

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: AC

av: Wolfgang Streeck

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Den demokratiska kapitalismens finansiella och fiskala kris måste ? menar den tyske sociologen Wolfgang Streeck ? förstås som kulmen på en utveckling som inleddes runt 1970. Staterna har försökt köpa sig tid, genom 70-talets inflation, genom 80-talets statliga skuldsättning och från och med början på 90-talet genom…
Köp här

Isbn: 9789171734204

Utgivningsår: 20131127

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Kris Waldherr

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Spå i kort Spådomskonst Tarot
From award-winning author and artist Kris Waldherr, The Goddess Tarot Book is an indispensable guide to mastering the language of feminine symbols and ancient mysticism used in the best-selling The Goddess Tarot Deck.
Köp här

Isbn: 9781572811294

Utgivningsår: 19990201

Utgivare: U.S. Games Systems

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780764565496

Utgivningsår: 20011231

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Edmund Husserl

Kategorier: Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Denna bok utgör en kortfattad introduktion till Husserls filosofi och består av två centrala texter där Edmund Husserl (18591938) behandlar filosofins uppgift och natur. I “Filosofi som sträng vetenskap”, från 1911 (sv. övers. Karl Weigelt), är Husserls tes att filosofin leder oss in i en annan dimension än…
Köp här

Isbn: 9789172350236

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185445516

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Acta Universitatis Stockholmiensis

Mediatyp: BC

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
År 1972 utkom en bok med titeln “Från Platon till Lenin: de politiska idéernas historia” skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som “I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria” (Augustvinnare 1997) och “Ett…
Köp här

Isbn: 9789100182892

Utgivningsår: 20200804

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9783527408528

Utgivningsår: 20090930

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Ove Bring, Anna Körlof-Askholt

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Om folkrätten, krigets lagar samt totalförsvarets uppgifter. Folkrätten tillämpas i krig, vid kriser och i fredsbevarande operationer. Här redogörs för den svenska organisationen samt för begrepp som kombattanter, neutraliserade områden och fredsbevarande operationer. Totalförsvarbegreppet har successivt, efter det…
Köp här

Isbn: 9789139110545

Utgivningsår: 20100414

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Risberg

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Istapparna Isak och Isabella har flyttat in i en takränna i Gamla stan i Stockholm. Mamma och pappa Is von Tapp försöker skydda dem från att smälta. Man får inte bli arg eller glad eller upphetsad, då blir man farligt varm. Men Isabella längtar efter ett roligare liv och en dag får hon se em bild på en undbar röd…
Köp här

Isbn: 9789197460125

Utgivningsår: 20111201

Utgivare: Noton Music

Mediatyp: BB

av: Åse Lindskog

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Carl-Henric Svanberg började på Ericsson våren 2003. Telekomjätten var mitt uppe i ett stålbad som Sverige aldrig tidigare upplevt. Med Kurt Hellström som VD hade Ericsson skurit kostnader med en halv miljard kronor i veckan under 100 veckor. Under denna omstrukturering var nära 70 000 personer tvungna att lämna…
Köp här

Isbn: 9789187391941

Utgivningsår: 20151012

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Hanne Kjöller

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Samhälle och samhällsvetenskap
Forskning är det bästa som hänt mänskligheten. Miljoner och åter miljoner människoliv har räddats genom upptäckter som penicillin, vaccin och insulin. Även icke-medicinsk forskning om sådant som vattenrening, elförsörjning och belysning har gjort våra liv längre och bättre. Och humanistisk forskning har ökat vår…
Köp här

Isbn: 9789178197989

Utgivningsår: 20200828

Utgivare: Fri Tanke förlag

Mediatyp: EA

av: Cecilia Åse

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Kris! Perspektiv på Norrmalmstorgsdramat handlar om ett gisslandrama i centrala Stockholm 1973. Det är ett dramatiskt skeende som pågår i fem dygn. Tv och radio sänder direkt, polisinsatsen är omfattande och regeringen sitter samlad. Lättnaden är påtaglig när dramat är över. Olof Palme säger att en vettvilling har…
Köp här

Isbn: 9789147111459

Utgivningsår: 20140603

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Elmar Altvater, Jürgen Habermas, Claus Offe, Schulmeister

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finanskriser Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Europa upplever sin förmodligen allvarligaste kris sedan 1945. Den hotar såväl det europeiska integrationsprojektet som den europeiska och globala ekonomin, helt bortsett från den omfattande sociala ödeläggelse som krisen redan orsakat i länder i Europa. Vi upplever i dag en konflikt mellan nord och syd i Europa och på…
Köp här

Isbn: 9789171734426

Utgivningsår: 20150310

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Kris Carr, Chad Sarno

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
I Grön magi från det Galna Sexiga Köket tar Kris Carr tillsammans med mästerkocken Chad Sarno den gröna maten till nya höjder. Boken är full av inspiration, fakta, matlagningstips och fler än 150 raw food- och veganrecept som passar både noviser och dem som är mer erfarna i köket.  Med sin speciella humor,…
Köp här

Isbn: 9789197992626

Utgivningsår: 20131115

Utgivare: Soulfoods

Mediatyp: BC

av: Kris Waldherr

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Spå i kort Spådomskonst Tarot
From award-winning author and artist Kris Waldherr, The Goddess Tarot Book is an indispensable guide to mastering the language of feminine symbols and ancient mysticism used in the best-selling The Goddess Tarot Deck.
Köp här

Isbn: 9781572811294

Utgivningsår: 19990201

Utgivare: U.S. Games Systems

Mediatyp: BC

av: Kris Carr

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
It's high time you gave yourself a healthy dose of self-love. The fact is, you deserve it. You are a magnificent, radiant being. You are divine. And you are awesome. The sooner you start embracing that and treating yourself accordingly, the sooner your life will begin to unfold with compassion, purpose, ease,…
Köp här

Isbn: 9781401948283

Utgivningsår: 20150505

Utgivare: Hay House UK Ltd

Mediatyp: 00

Köp här

Isbn: 9789132146862

Utgivningsår: 20041005

Utgivare: B Wahlströms

Mediatyp: BB

av: Annika Gillispie, Sara Hedrenius, Christina Persson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Ett annat liv är boken om att våga vara medmänniska vänder sig till dem som själva upplevt kris, sorg och förlust och till medmänniskor omkring dem. Den riktar sig också till personal inom kommuner och landsting och andra myndigheter och instanser som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med människor som drabbats…
Köp här

Isbn: 9789185449453

Utgivningsår: 20070619

Utgivare: Nicotext

Mediatyp: BC

av: Inger Krarup, Karin Nordblom

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
NÄR DET KRISAR I FÖRSKOLAN är en handledning som på ett konkret och handfast sätt beskriver hur man i förskolan kan förbereda, hantera och följa upp olika krissituationer. I boken finns varje handlingsplan beskriven på ett uppvikbart uppslag. Varje handlingsplan beskrivs i tre faser: akut, bearbetning och uppföljning.…
Köp här

Isbn: 9789177412069

Utgivningsår: 20200116

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: George Soros

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Marknadsfundamentalismen är idag ett större hot mot det öppna samhället än någon totalitär ideologi. När marknadskrafterna får full och ohejdad frihet skapar de kaos och kan till sluta leda till det globala kapitalistiska systemets fall. Kan vi inte lägga restriktioner på marknadskrafterna kommer världsekonomin att…
Köp här

Isbn: 9789113007007

Utgivningsår: 19990303

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Christophe Wargny, Laurent Bazin, Lauretn Cordonnier, Wendy Kristiansen, Martine Bulard, Alexander Cockburn, Behrouz Aref, Shervin Ahmadi, Joan Baxter, Patrick Haenni, Jacques Roubaud

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789170375583

Utgivningsår: 20100406

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BC