Bläddra
Sökresultat för DVV kultur... Rensa filter?
Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
En samling Gudomliga åkallelser översatta från arabiska till svenska. Den ursprungliga arabiska texten finns och den svenska översättningen följer under den.
Köp här

Isbn: 9789186267056

Utgivningsår: 20100713

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Den väntades vänner

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Shia och Shiaislam är benämningar som har blivit alltmer kända sedan sekelskiftet. Men vad står shia för egentligen? Vad är skillnaden mellan shia och andra muslimer? Hur ser de på världen, andra människor och andra muslimer? Hur ser deras trosuppfattning ut? Tror de på samma Gud och Koran som andra muslimer? Och vad…
Köp här

Isbn: 9789186267216

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186267247

Utgivningsår: 20210329

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Imam Ali(A) Ibn Abi Talib

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
www.nahj.se
Köp här

Isbn: 9789186267155

Utgivningsår: 20120603

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Dessa duaa och åkallelser av Imam Sajjad(A) är samlade i och kända som Sahifa Sajjadiya och denna bok är efter den heliga Koranen och Nahjul Balagha en av de största, djupaste och rikaste av kunskaps skatter och gudomliga sanningar; så pass att storheter bland Shia kallat den för ”Koranens syster”, ”Ahl al-Baits(A)…
Köp här

Isbn: 9789186267131

Utgivningsår: 20111115

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Shahid Murtaza Mutahhari

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
I den tidigare diskussionen nämnde vi två orsaker, en vilken var känslan av osäkerhet. Vi sade att detta har nämnts som en orsak till varför kvinnor bär hijab. Den andra orsaken var känslan av asketism, känslan att kämpa emot sexuella instinkter.
Köp här

Isbn: 9789186267063

Utgivningsår: 20100427

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Den Väntades Vänner

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
En samling Gudomliga åkallelser översatta från arabiska till svenska. Den ursprungliga arabiska texten finns och den svenska översättningen följer under den. Utgiven 2020
Köp här

Isbn: 9789186267230

Utgivningsår: 20200308

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Den väntades vänner

Kategorier: Filosofi och religion Islam Islamiska riktningar Islamiska riktningar: shia Religion och tro
Shia och Shiaislam är benämningar som har blivit alltmer kända sedan sekelskiftet. Men vad står shia för egentligen? Vad är skillnaden mellan shia och andra muslimer? Hur ser de på världen, andra människor och andra muslimer? Hur ser deras trosuppfattning ut? Tror de på samma Gud och Koran som andra muslimer? Och vad…
Köp här

Isbn: 9789186267216

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Imam Jaffar Sadiq(A)

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
En av de mest omdiskuterade frågorna i dagens samhälle är just frågan om existens. Konceptet av en Skapare har på senare tid ifrågasatts, främst genom en starkt forcerad kraft från sekulära rörelser som etablerat sig under det senaste seklet. När evolutionsteorin lades fram av Charles Darwin under mitten av 1800-talet…
Köp här

Isbn: 9789186267001

Utgivningsår: 20090706

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: religiösa berättelser
Vilka fina ord kan du? Visste du att Gud har givit oss en rad vackra ord som vi kan använda varje dag. De vackra orden gör oss gladare, och de som lyssnar på dem blir också gladare. Några av de finaste orden finns i denna bok. Läs och ta del av dem!
Köp här

Isbn: 9789186267254

Utgivningsår: 20191115

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Den Väntades Vänner

Kategorier: Filosofi och religion Islam Islamiska riktningar Islamiska riktningar: shia Religion och tro
At this turn of the century, the terms Shia and Shia Islam are becoming increasingly known. What does Shia stand for? What is the difference between Shias and other Muslims? What is their perspective on humanity, the world, and other Muslims? What did occur by the time of Prophet Mohammad’s death, and why did things…
Köp här

Isbn: 9789186267223

Utgivningsår: 20200211

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Ayatullah Makarem Shirazi, Ayatullah Ja’far Subhani

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789186267117

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Shahid Murtadha Mutahhari (RA)

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789186267124

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Shahid Ayatullah Murtada Mutahhari

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Ingen människa kan uppnå graden av fromhet och frihet från brister till dess hon når en position då de svaga står upp mot de starka och kräver deras rätt utan att stamma
Köp här

Isbn: 9789186267070

Utgivningsår: 20100911

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186267148

Utgivningsår: 20120705

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Seyyed Mohammad Tijani al Samawi

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Denna bok är ett blygsamt verk. Det är historien om en resa, en berättelse om en ny upptäckt, inte en teknisk eller naturvetenskaplig upptäckt, utan en upptäckt inom ramarna av religiösa och filosofiska skolor. Eftersom all upptäckt främst baseras på en sund själ och ett sunt förnuft som skiljer människan från alla…
Köp här

Isbn: 9789186267087

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BC

av: Shahid Mutahhari Shahid Sadr

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789186267162

Utgivningsår: 20120705

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BC

av: Shahid Mutahhari

Vad är Islams synsätt gällande mänsklig perfektion? När en troslära önskar ackumulera ett följe, måste den erbjuda vägledning och stärka beslutsamheten hos dess följare. Den lägger fram sitt mål för dem, och ber dem att följa den. Syftet med Islam är samma som det verkliga syftet för en muslim. Föreställningen om en…
Köp här

Isbn: 9789186267018

Utgivningsår: 20090706

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Allamah Tabatabai, Shahid Mutahhari, Imam Khomeini

Fastän de flesta av oss människor är upptagna med att tjäna sitt levebröd och inte tillräckligt uppmärksammar spirituella frågor har ändå varje människa en medfödd önskan och längtan till den absoluta sanningen. När denna slumrande kraft väcks och tar sig till ytan leder det till ökad insikt hos en del. Trots…
Köp här

Isbn: 9789197723633

Utgivningsår: 20080817

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Seyyed Mujtaba Musavi Lari

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Mänsklig tro, liksom människans kunskap, vetenskap och teknik, når framsteg genom århundradena. Religion föregår historia, och har alltid uppehållit mänsklighetens särskilda tillgivenhet och uppmärksamhet. Språk, skrift, och medel för försörjning har utvecklats parallellt med människans psykiska och andliga tillväxt.…
Köp här

Isbn: 9789186267025

Utgivningsår: 20090807

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Allama Baqir Sharif al-Qarashi

Denna bok är en inblick i livet på den noblaste kvinnan mänsklig historia någonsin skådat. Kvinnan är Fatimah Zahra(A), dotter till Profeten(S) i Islam. Profeten(S) ärade Fatimah Zahra(A) med den högsta rangen och ställningen bland alla kvinnor i Islam, hon var inte endast ett föredöme för män och kvinnor inom den…
Köp här

Isbn: 9789197723640

Utgivningsår: 20081127

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Mokhtar Thaqafi, även kallad Abu Ishaq, son till Abu Ubayd Thaqafi. På sin tid, känd via sin far som varit ett av befälen i erövrandet av det oövervinneliga persiska riket medan han själv, beryktad och respekterad utav egen bedrift för sitt mod, medvetenhet och politiska skarpsinne och dessutom högaktad bland så väl…
Köp här

Isbn: 9789186267094

Utgivningsår: 20110320

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186267261

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BC

av: Ayatullah Seyyed Mahdi Shams al-Din

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789197723664

Utgivningsår: 20081219

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BB

av: Imam Khomeini(RA)

Kategorier: Filosofi och religion Islam Muslimskt liv och praxis Religion och tro
I boken talar Imam Khomeini(RA) i relativt hårda ordalag till studenter i de teologiska skolorna; men hans ord är inte begränsade till den tiden och platsen utan aktuella även i dag i vårt svenska samhälle, särskilt för de som är engagerade i Islam. Imam Khomeini(RA) betonar vikten av moralen och att varje handling som…
Köp här

Isbn: 9789186267100

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BC