Bläddra
Sökresultat för Kris... Rensa filter?

av: Catrin Lundström, Tobias Hübinette

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Begreppet vit melankoli är ett sätt att på djupet förstå den konfliktfyllda, paradoxala och nostalgiska situation som råder i vår tid. Detta melankoliska tillstånd har uppstått som en följd av förlusten av både det vita, homogena Sverige och det färgblinda, solidariska Sverige.  Forskarna Catrin Lundström och Tobias…
Köp här

Isbn: 9789170613227

Utgivningsår: 20201105

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Birgitta Stubbing, Kris Kite, Elisabeth Magnusson Rune

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Isbn: 9789198525106

Utgivningsår: 20200501

Utgivare: Under The Kite Publishing

Mediatyp: BB

av: Karin Dahlman-Wright

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Personliga berättelser
Nu måste det komma något gott ur detta. Så föll orden naturligt när jag fick reda på att rektor för Karolinska Institutet skulle avgå vid midnatt ochatt jag skulle ta över ledningen av ett av världens främsta universitet i universitetets absolut värsta kris, den som kommit att kallas Macchiarini-krisen.   Paolo…
Köp här

Isbn: 9789188849694

Utgivningsår: 20210512

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av: Alva Myrdal, Gunnar Myrdal

Till det svenska 1900-talets mest framstående och färgstarka intellektuella hör Gunnar och Alva Myrdal. Deras politiska idéer och forskningsinsatser kom att få stort inflytande på hur man utformade välfärdspolitiken under folkhemstiden. Tillsammans skrev de Kris i befolkningsfrågan, där de formulerade en rad radikala…
Köp här

Isbn: 9789157800336

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Edmund Husserl

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) etablerade och utvecklade fenomenologin, en filosofisk riktning med ett djupgående och vittförgrenat inflytande över 1900-talets filosofiska tänkande och fortfarande ett område för livlig forskning. De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin är…
Köp här

Isbn: 9789172351066

Utgivningsår: 20201119

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Sofia Grönkvist, Annika Gillispie, Sara Hedrenius, Lotta Polfeldt

Kategorier: Familjepsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Stödja familjer i kris beskriver hur man kan arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar i kris. Boken tar sin utgångspunkt i teoretiska perspektiv på stödgrupper och krisreaktioner men fokus ligger på det konkreta arbetet i grupperna. Boken tar upp bland annat gruppindelning, hur man kan arbeta med teman…
Köp här

Isbn: 9789172058224

Utgivningsår: 20120705

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Catrine Tollström, Ann Ljungberg, Alva Sannemark, Anne-Lie Högberg, Barbara Kjellström, Camilla Davidsson, Cecilia Lindblad, Emma Åhlén, Gärd Fors, Harald Kjellström, Helena Hansen, Jenny Owenius, Johanna Glembo, Kris Kite Stenmark, Paulina Martinez Wilson, Pia Lerigon

Kategorier: Kreativt skrivande Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Fängsla dina läsare är en guldgruva för romanförfattare som vill skriva scener som berör på djupet. Skapa undertext, variera din gestaltningsteknik till max, mejsla fram oförglömliga romanfigurer, lär dig vad method writing går ut på och mycket, mycket mer. Boken är fullmatad av smarta tekniktips, checklistor och…
Köp här

Isbn: 9789198404104

Utgivningsår: 20170927

Utgivare: Chill textstudio

Mediatyp: BB

av: Susanne Gäre, Gunnar Lyckhage

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap
Om livsmedelsstrategi och försörjning En livsmedelsstrategi värd namnet måste med nödvändighet innehåll en försörjnings- och krisberedskap. Kring dessa frågor råder politisk tystnad. Därför är det viktigt att vända denna icke-fråga till en aktiv fråga: Vad gör vi i händelse av kris? Vem har ansvaret för att alla får…
Köp här

Isbn: 9789163786587

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Civil AB

Mediatyp: BC

av: Sara Bondesson, Fredrik Bynander, Helena Hermansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor Socialpsykologi och gruppsykologi
I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar inlevelsefullt mellanmänskligt samspel i krislägen. Berättelserna levandegör de efterföljande analyserna och teoretiskt förankrade…
Köp här

Isbn: 9789188909428

Utgivningsår: 20191213

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144377216

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jennifer Hobbins, Erna Danielsson, Angelika Sjöstedt Landén, Susanne Brandheim, Mathias Ericson, Kerstin Eriksson, Katarina Giritli Nygren, Martin Hultman, Linda Kvarnlöf, Elin Montelius, Anna Olofsson, Misse Wester, Susanna Öhman

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Genus, risk och kris riktar fokus mot strukturer, normer och värderingar som kännetecknar det svenska samhällets syn på risk- och krishantering. Bokens olika kapitel ger exempel på och lyfter fram vikten av att kritiskt granska hur maktordningar arbetats in i processer av risk- och krishantering i nutida såväl som…
Köp här

Isbn: 9789144124995

Utgivningsår: 20200115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hanne Kjöller

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Samhälle och samhällsvetenskap
Forskning är det bästa som hänt mänskligheten. Miljoner människoliv har räddats genom upptäckter som penicillin, vaccin och insulin. Även icke-medicinsk forskning har gjort våra liv längre och bättre. Kanske är det forskningens ovärderliga förtjänster som gjort att medier, politiker och skattebetalare så sällan…
Köp här

Isbn: 9789188589767

Utgivningsår: 20200828

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Sverker Sörlin, Antje Jackelén

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Den pandemi som rasar i världen är på många sätt unik, inte minst i sin globala och totala omfattning. Men den delar också många egenskaper med andra kriser. I Kris! Från Estonia till Corona sätter idéhistorikern Sverker Sörlin in coronakrisen i ett större historiskt sammanhang vad är en kris, hur ska vi förstå kriser…
Köp här

Isbn: 9789173897549

Utgivningsår: 20200617

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Per Harling

Plötsligt rämnar tillvaron, och många människor drabbas av sorg och förtvivlan. Det som inte får hända, händer. Vi famlar efter ord och former, som kan uttrycka alla känslorna av övergivenhet, vrede, rädsla och sorg liksom vår längtan efter stabilitet och hopp.När tillvaron rämnar innehåller ett stort antal böner och…
Köp här

Isbn: 9789152630747

Utgivningsår: 20060119

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Lisa Sand, Peter Strang

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Människor som blir obotligt sjuka upplever oftast en existentiell kris. Som personal i vården kan det då vara svårt att veta hur man bäst kan ge stöd åt dessa patienter. När döden utmanar livet ger personal i palliativ vård den kompetens de behöver för att känna sig trygga i mötet med patienterna. Läsaren får kunskap…
Köp här

Isbn: 9789127133426

Utgivningsår: 20130311

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Anna-Maria Stawreberg, Torbjörn Selin

Kategorier: Friluftsaktiviteter Överlevnadskunskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor Sport, idrott och friluftsliv
I den här boken får du lära dig hur du överlever och klarar en nödsituation, till exempel om du gått vilse, tvingas övernatta utomhus, överraskas av dåligt väder på fjällturen eller om vattnet eller maten tar slut. Men du får också veta hur du nödsignalerar, gör upp eld och utrymmer. Den som förberett sig mentalt och…
Köp här

Isbn: 9789113098173

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Kris Carr

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Vegetarisk matlagning
Boken som blivit en succé i USA finns nu på svenska! På ett färgglatt, humoristiskt och inspirerande sätt guidar Kris Carr till livsstilen och kosten som räddat och helt förändrat hennes och många andras liv. Efter att som 31-åring, mitt i en spirande skådespelarkarriär, diagnostiserats med obotlig cancer sökte Kris…
Köp här

Isbn: 9789197992602

Utgivningsår: 20120423

Utgivare: Soulfoods

Mediatyp: BC

av: Karin Nordblom, Inger Krarup

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
När det krisar i förskolan är en mycket matnyttig handledning som på ett konkret och handfast sätt beskriver hur du kan förbereda inför, hantera och följa upp olika krissituationer. I boken finns varje handlingsplan noggrant beskriven på ett uppvikbart uppslag. Varje handlingsplan beskrivs i tre faser; akut,…
Köp här

Isbn: 9789172059382

Utgivningsår: 20130820

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BE

av: Lisa Sand, Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Människor som blir obotligt sjuka upplever oftast en existentiell kris. Som personal i vården kan det då vara svårt att veta hur man bäst kan ge stöd åt dessa patienter. När döden utmanar livet ger personal i palliativ vård den kompetens de behöver för att känna sig trygga i mötet med patienterna. Läsaren får…
Köp här

Isbn: 9789127827745

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Marie Metso, Andreas Lindblad, Mirjam Lindahl, Emelie Beijer, Sara Dalengren, Kristina Suomela, Lars Carlberg, Maria Karlberg, Helen Lindholm, My Lemon, Marielle Jansson, Mari-Ann Hedlund, Viktor Gårdman, Martin Simonson, Marcus Olausson, Jesper Halwar, Ulrika Fjellborg, Sandra Haak Södervall, Linn Liljemo, Jan Illian, Nike Fritz, Sofi Poulsen, Sandra Nordqvist, Thomas Vildström, Jimmy Håkansson, Olov Johansson, Anita Mederyd, Jenny Morén Karlsson, Peter Westerberg, Jenny Töredal, Emelie Eliassson, Susanne Wiik Ekebergh, Ewa Broberg, Kris Kite

Kategorier: Fantasy Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: specialutgåvor
”Jag har alltid älskat sagor, det är något speciellt och mysigt med dem. I denna samling har H.C. Andersens klassiska sagor förvandlats och fått nya och spännande tolkningar. Här finns det dagdrömmare och kungar. En prins som är förklädd till svinaherde. En pojke med en grön kälke som kan se det fördolda. En skicklig…
Köp här

Isbn: 9789198384604

Utgivningsår: 20180901

Utgivare: Marchetti Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars F. Eklund

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Jordens befolkning ökar, något som allvarligt oroar många människor. en hel industri sysslar med att tänka ut dramatiska åtgärder och politiska ingrepp för att förhindra “överbefolkning”. De går i huvudsak ut på att människor i tredje världen skall hindras ifrån att skaffa barn.I Ingen kris i…
Köp här

Isbn: 9789175663494

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Ulla Magnusson

Handledning vid kris i förskola Här finns informationen som krävs när det händer om det händer. Genom ett enkelt fliksystem finns handlingsplaner som steg för steg visar tillvägagångssätt vid t.ex. information om ett dödsfall eller akut agerande vid en brand eller annan olycka.
Köp här

Isbn: 9789127415638

Utgivningsår: 20081015

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Barbro Lennéer Axelson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Manskulturen är “behärskningens och tystnadens kultur”. Männen själva talar sällan om känslor och samlevnad. I Männens röster berättar dock nära nittio män ingående och öppet om sina upplevelser och erfarenheter av kvinnor och faderskap, om jämställdhet ur ett manligt perspektiv, om samlevnadskonflikter och…
Köp här

Isbn: 9789127064072

Utgivningsår: 19960911

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Nina Rahm, Ulla Magnusson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I de flesta förskolor inträffar varje år oförut­sedda händelser som drabbar både barn och personal. Det kan vara olyckor, hot, våld, dödsfall eller allvarliga sjukdomar. Det är där­för av stor vikt att ha handlingsplaner som är enkla, strukturerade och som ger handfasta råd för att snabbt kunna skapa ordning och lugn i…
Köp här

Isbn: 9789127435995

Utgivningsår: 20140122

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Kris Brandt Riske

Kategorier: Ande, kropp och själ Astrologi Hälsa, relationer och personlig utveckling Spådomskonst
Find out what potential the future holds and use those insights to create the life you desire with this definitive guide to predictive astrology. In her signature easy-to-understand style, popular astrologer Kris Brandt Riske offers step-by-step instructions for performing each major predictive technique–solar…
Köp här

Isbn: 9780738727554

Utgivningsår: 20111008

Utgivare: Llewellyn

Mediatyp: BC

av: Ulf Dahlsten

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
  För fyrtio år sedan skedde ett dramatiskt paradigmskifte i svensk politik och det inleddes med en Big Bang: Avregleringen av finans- och valutamarknaderna. Denna omvälvande förändring av maktförhållandena i samhället följdes snabbt av en lång rad reformer inom i stort sett alla samhällssektorer. Mer marknad och…
Köp här

Isbn: 9789188849656

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av: Varg Gyllander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: särskilda områden
I 10 år har Varg Gyllander arbetat på Rikskriminalen och som presschef vid Polisen i Stockholm den kanske mest granskade, utsatta och krishärdade myndigheten i Sverige. Under hela sitt yrkesverksamma liv har han lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar när det bränner till. KRIS är en handbok som testar…
Köp här

Isbn: 9789187941870

Utgivningsår: 20161025

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Cullberg, Tom Lundin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Människans liv kantas av psykiska kriser. En del utlösta av plötsliga och oväntade, svåra händelser; andra hör det normala livet till. Krisen är ofta en förutsättning för utveckling och mognad, men den kan också leda till livslång psykisk invaliditet om inte den drabbade får sakkunnig hjälp. Det är trettio år sedan den…
Köp här

Isbn: 9789127127708

Utgivningsår: 20100930

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Caroline Gustavsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
Den religiösa socialisationen har förändrats och allt färre deltar regelbundet i Svenska kyrkans gudstjänster. I det perspektivet utgör gudstjänstmedverkande körsångare en intressant grupp som i motsats till många andra möter kyrkans budskap med viss regelbundenhet. Körsångarna är i det perspektivet en betydelse­ full…
Köp här

Isbn: 9789175807850

Utgivningsår: 20151123

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En verklig klassiker på sitt område. Boken beskriver krissituationerna så att de blir begripliga för den som möter dem i sitt eget liv eller hos sina medmänniskor. Boken används främst i utbildningssammanhang. Detta är den tredje något reviderade utgåvan.
Köp här

Isbn: 9789127034617

Utgivningsår: 19921106

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Kris Kite

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
PANG! Min panna slår in i en haka och magen buffar mot en kropp. Jag tar ett steg bakåt och kväver en flämtning. Jay Drake står livs levande framför mig! Reagerade han inte på mig, eller? En liten skiftning i ansiktet? Det är svårt att veta, pilotsolglasögonen döljer. Han rättar till pannbandet under den spanska…
Köp här

Isbn: 9789198525014

Utgivningsår: 20191011

Utgivare: Under The Kite Publishing

Mediatyp: BC

av: Johan Hirschfeldt, Olof Petersson

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Under fredliga och lugna förhållanden kan den demokratiska rättsstaten tas för given. Men det finns svagheter som kan hämma statens möjligheter att skydda medborgare och vitala samhällsfunktioner. Hur ska staten klara sina uppgifter under allvarliga kriser? Författarna diskuterar hur Sverige kan förbereda sig inför…
Köp här

Isbn: 9789175043807

Utgivningsår: 20201211

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Cullberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Människans liv kantas av psykiska kriser. En del utlösta av plötsliga och oväntade, svåra händelser; andra hör det normala livet till. Krisen är ofta en förutsättning för utveckling och mognad, men den kan också leda till livslång psykisk invaliditet om inte den drabbade får sakkunnig hjälp Det är trettio år sedan den…
Köp här

Isbn: 9789127112575

Utgivningsår: 20060327

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Kris Kite Stenmark, Eva Ullerud, Therese Henriksson, Joke Guns, Anna Nordin, Anna-Karin Andersson, Sofia Ymén, Jessika Lilja, Erika Nordlander, Noah Nordlander, Camilla Linde, Sarah Vegna, Lotta Hellström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år: siffror och räkning
Sniffa på den första matematiken med matte Ma och Tiken!Upptäck siffrornas magi tillsammans med en hund och en matte fulla av äventyr och lek.De funderar på hur siffror och tal hänger ihop, till havs och på land, inne och ute,hela året runt. Överallt och närsomhelst finns matematiken.25 illustratörer och författare har…
Köp här

Isbn: 9789198525076

Utgivningsår: 20190920

Utgivare: Under The Kite Publishing

Mediatyp: BB

av: Stefan Krakowski

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Incel är ett begrepp som skrämmer och som ofta förknippas med kvinnohat och våld. Men stämmer verkligen den bilden? Är män som lever i ofrivilligt celibat potentiella våldsverkare och terrorister eller bara ensamma män, bortstötta av samhället? Är de rent av en del av en manlighetskris där kvinnorna håller på att köra…
Köp här

Isbn: 9789180062459

Utgivningsår: 20210901

Utgivare: Bazar Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175803456

Utgivningsår: 20070915

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Waldenström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Ny bokserie Livsviktiga debattböcker från Karolinska Institutet University Press Vänta med barn? Det är kris i befruktningfrågan! Jag tänker vara i toppform när jag är 50. Och om jag har den fysiska förmågan, då vill jag ha barn när jag är 55. Så säger en kvinnlig ekonomistuderande i amerikansk TV, när programmet 60…
Köp här

Isbn: 9789185565160

Utgivningsår: 20080411

Utgivare: Karolinska Institutet University Press

Mediatyp: BC

av: Werne Kent, Emma Stormdal, Kristina Mattsson, Ulla Pettersson, Kristian Lundberg, Tobias Davidsson, Katarina Lind, Martin Börjeson, Susanna Alakoski

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Isbn: 9789186743550

Utgivningsår: 20160316

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Lennart Pehrson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
»Detta populärvetenskapliga arbete fyller ett tomrum. Författaren ger utifrån sin breda kunskap många intressanta exempel på Roosevelts ledaregenskaper Pehrson skriver på ett intresseväckande sätt om det många gånger komplicerade samspelet mellan Roosevelt och Churchill. Han lyfter förtjänstfullt fram Eleanor…
Köp här

Isbn: 9789175459127

Utgivningsår: 20200914

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Liria Ortiz

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I ett medmänskligt samtal är syftet att stödja och visa att det finns en annan person som bryr sig och vill lyssna, och ibland ge förslag eller råd. Boken ges ut i samarbete med föreningen Mind som förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd. Motiverande, medmänskliga samtal är skriven för alla…
Köp här

Isbn: 9789127824157

Utgivningsår: 20190817

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC