Bläddra

av: Anette Zweigbergk, Gunno Zweigbergk

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ellära och elteknik Hur kopplas battericeller i en elbil?Vad menas med huvudspänning och fasspänning?Hur distribueras el och vad är elkvalitet? Boken omfattar bl.a. likström, begrepp och beräkningar för växelström samt trefassystem med Y- och D-koppling. Innehållet täcker även eldistribution och jordningsystem, kablar,…
Köp här

Isbn: 9789198282542

Utgivningsår: 20201008

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Anders Jansson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djurhållning Fjäderfäskötsel Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
“Hönsboken är en bok för den som vill ha egna höns – men är också en bok för alla som någon gång ätit ett ägg utan att förstå vart kycklingen tog vägen.” ”Hönsboken är en bok om människans käraste fjäderfä och vrider och vänder på denna domesticerade variant av djungelhönan som blivit ett av…
Köp här

Isbn: 9789151847610

Utgivningsår: 20070327

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Rikard Silverfur

Kategorier: Brandskydd och brandsäkerhet Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Sedan 2004 gäller Lagen om skydd mot olyckor (LSO). I lagen anges att ägare och nyttjare av byggnader, fastigheter eller andra anläggningar ansvarar för brandskyddet. Det betyder att de skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Ansvaret…
Köp här

Isbn: 9789198305005

Utgivningsår: 20151216

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Mediatyp: BZ

av: Myrtel Johansson, Maria Sandström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Undervisning i specifika ämnen
Vi lever i en teknikintensiv värld, där vi hela tiden möter teknik i form av olika tekniska konstruktioner, maskiner, hemelektronik och samhällets tekniska system. Därför är kunskaper om och i teknik viktiga för människor i alla åldrar. Att redan tidigt i skolan få leka med, prova och utveckla egna tekniska lösningar…
Köp här

Isbn: 9789151103099

Utgivningsår: 20200805

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Karl-Olof Olsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Maskinelement är avsedd som lärobok i ämnet maskinelement för blivande civil- och högskoleingenjörer.Läs merBoken behandlar de vanligaste elementen, hur de fungerar, vad de används till och, framför allt, hur de kan analyseras. Den bygger både på forskningsrön och på praktisk erfarenhet.Boken består av…
Köp här

Isbn: 9789147052738

Utgivningsår: 20060512

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Detlef Fölsch, Kristina Odén

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Planering, konstruktion och inredning av hönshus och rastgård, anatomi, ruvning och uppfödning, utfodring, tillsyn och hälsovård, äggläggning, lämpliga raser, lönsamhet m m. Ill.
Köp här

Isbn: 9789127352087

Utgivningsår: 19980617

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Tore Dahlberg

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok innehåller lösningar till samtliga övningsuppgifter i läroboken Teknisk hållfasthetslära. Läroboken är avsedd för grundkurser i hållfasthetslära vid ingenjörsutbildning på eftergymnasial nivå.Varje kapitel i läroboken avslutas med ett antal övningsuppgifter med svar; totalt 374 stycken. I Teknisk…
Köp här

Isbn: 9789144020570

Utgivningsår: 20011230

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Blomqvist, Daniel Forsman

Kategorier: Bildbehandlingsprogram CAD-program Informationsteknik Konstruktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Grundläggande CAD och produktutveckling ger en introduktion till CAD-programmet Inventor med fokus på hur användaren ska tänka vid konstruktion med CAD. Bokens CAD-del består av övningar där läsaren bygger modeller med utgångspunkt i legobitar, vilket både inspirerar och ger läsaren en bättre förståelse för…
Köp här

Isbn: 9789144140247

Utgivningsår: 20200715

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174012361

Utgivningsår: 20111005

Utgivare: Tukan Förlag

Mediatyp: BB

av: Bo Ingvar Svensson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djur och natur Fotoböcker Fotografi Hästar och ponnies Husdjur Konst Livsstil, hobby och fritid Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Att folket drogs kring hästahandlarna som flugor var inte alls konstigt, de var ett annorlunda yrkesfolk, spektakulära och fyllda med attitydsingredienser som lockade folket ända in på sig. I denna bok får du möjligheten att bildvandra omkring på Sjöbo hästmarknad en sommardag 1973, träffa ett flertal hästhandlare, som…
Köp här

Isbn: 9789198580907

Utgivningsår: 20191210

Utgivare: Landsbygdensbok

Mediatyp: BB

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Hållbart jordbruk Miljön Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
En grupp svenska och ryska journalister gav sig ut på en resa i Norrbotten, Västerbotten, Österbotten och ryska Karelen på jakt efter den hållbara maten. De träffade grönsaksodlare, mjölkbönder, renskötare, bärförädlare fiskodlare och många andra som producerar det vi äter. Det visade sig att vyerna vidgas och att…
Köp här

Isbn: 9789188965363

Utgivningsår: 20210524

Utgivare: Ord&visor förlag

Mediatyp: BB

av: Emil Broomé, Emil Arvidson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Alkoholdrycker Drycker Handelsträdgårdsodling Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vin Vinodling
Nu släpps pocketversionen av den första boken på svenska om vinvärldens mest spännande rörelse: Naturligt vin. Naturvin, vin tillverkat utan tillsatser, håller på att förändra vår mest traditionstyngda dryckeskultur. En grupp bönder och entusiaster har format en vinets punkscen som sprider sig över världen och…
Köp här

Isbn: 9789127148857

Utgivningsår: 20160521

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av: Sven Erick Alm, Tom Britton

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Stokastik är en ny, grundläggande lärobok i matematisk statistik. Utöver teori innehåller boken ett stort antal lösta exempel samt ett ännu större antal övningar och problem, alla med facit och många med separata ledningar.Läs merBoken lämpar sig som kurslitteratur i matematisk statistik för civilingenjörsutbildningar,…
Köp här

Isbn: 9789147053513

Utgivningsår: 20080520

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186424800

Utgivningsår: 19970501

Utgivare: Warne Förlag

Mediatyp: BB

av: Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Gemensamt för all elektronisk utrustning är att den måste försörjas med likspänning och likström. Detta görs på olika sätt beroende på vad det är för sorts elektronikutrustning. Ett bra sätt att börja elektronikstudier är därför att lära sig hur detta går till och om nya komponenter allt eftersom de ingår i…
Köp här

Isbn: 9789177735526

Utgivningsår: 20180808

Utgivare: Revma utbildning

Mediatyp: BC

av: Mats Röjne

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
TV-handboken är den kompletta läroboken för antenn och kabel-TV-teknik i grunden. Anpassad för antennbranschen och för elprogrammet inom gymnasiet. Tredje upplagan år 2012. Ersätter “antenn-och kabel-TV-teknik” upplaga 1 (2007) och upplaga 2 (2009). Liknar de äldre upplagorna i upplägg men innehåller inte…
Köp här

Isbn: 9789198046106

Utgivningsår: 20120820

Utgivare: TeamSat AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9781445429885

Utgivningsår: 20111014

Utgivare: Parragon

Mediatyp: BB

av: Hans Hansson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Läs merNC-matematik ger en bra matematisk grund för alla som idag och i framtiden kommer att arbeta med NC-maskiner.Varje avsnitt innehåller förklarande text, lösta exempel, sammanfattningsruta och övningsuppgifter.Ur innehållet: Ekvationer, Pythagoras sats, trigonometri, koordinatsystem I huvudavsnittet Tillämpningar…
Köp här

Isbn: 9789147054626

Utgivningsår: 20000411

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per Möller, Jürgen Steffens

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
FaktabokBoken beskriver och berör momenten underhåll och driftsäkerhet, underhållsadministration, varför fel inträffar, reparera – förebygga, förebyggande underhåll, effektiva reparationer, datorn i underhållsarbetet och totalt produktivt underhåll T.P.U.Boken är ett stöd till arbetsböckerna i ämnet…
Köp här

Isbn: 9789147019045

Utgivningsår: 20061215

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Bergström, Lars Nordlund

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna lärobok i ellära fokuserar på kretsteori men ger även grundläggande fältteoretiska kunskaper. Innehållet är organiserat så att kretsteorin och fältteorin kan läsas oberoende av varandra och i önskad ordningsföljd.Läs merGrundläggande elektrisk mätteknik har integrerats i framställningen. I samband med att olika…
Köp här

Isbn: 9789147106196

Utgivningsår: 20120731

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189667150

Utgivningsår: 20041201

Utgivare: SEK Svensk elstandard

Mediatyp: BC

av: Bo Löfgren

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I boken tränas eleverna i att utveckla sitt eget bild- och formspråk. Den grundläggande skisstekniken ger färdigheter i att lösa produktidéer.Läs merAtt bygga modeller ger förståelse och testmöjligheter. Alla övningar syftar till att kunna genomföra ett designprojekt från idé till färdig produkt. Här finns de…
Köp här

Isbn: 9789147017171

Utgivningsår: 20021030

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
VVS-installationernas viktigaste uppgift är att skapa ett gott inneklimat i byggnader vilket sker med systemen för värme, ventilation och komfortkyla. För vår bekvämlighet behövs dessutom tapp- och spillvattensystem. Att få alla VVS-system att fungera väl och energieffektivt i samverkan med hus och brukare är en…
Köp här

Isbn: 9789144055619

Utgivningsår: 20100930

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Nils-Olof Eriksson, Bo Karlsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Verkstadshandboken genomgår inför varje ny tryckning en noggrann revidering och uppdatering. Den nya upplagan innehåller nya aktuella standarder, där utgåva anges, samt annan ny värdefull information.Läs merTill handboken finns:– Övningshäfte som ger träning i att söka uppgifter och att använda tabeller och…
Köp här

Isbn: 9789147115600

Utgivningsår: 20141210

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stellan Ridderstrand, Vicki Wenander

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggnadsvård, bevarande av byggnader och byggnadsmaterial Hus och hem Konst Livsstil, hobby och fritid Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Aldrig tidigare har vi haft så stor möjlighet att påverka och förändra den egna bostaden som vi har idag. Med allt tätare mellanrum byts gamla kök och badrum ut mot nya. Golv som valts för årtionden sedan täcks över med ett som ligger mer rätt i tiden. Väggar rivs ner, nya rum byggs upp. Men vad är det egentligen vi…
Köp här

Isbn: 9789174246292

Utgivningsår: 20181009

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789153419310

Utgivningsår: 20011201

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingemar Hjorth

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I den här rikt illustrerade boken sammanlänkas ekologin och miljövetenskaperna. I boken möter vi skildringar av solljusets, mineralernas och vattnets roll för livet på jorden. Här kan vi läsa om växter och djur i deras ekosystem, hur de anpassat sig till miljön och hur ekosystemen förändras med tiden. Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789147051045

Utgivningsår: 20030310

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Bo-Erling Lindén

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Läs merLäromedlet består av en faktabok och en arbetsbok.FaktabokFaktaboken beskriver de vanligaste verktygen och maskiner som används vid grundläggande verkstadstekniska moment. I boken beskrivs momenten: bänkarbete, borrning, klippning, kantbockning, nitning, lödning och limning, medan momenten svarvning, fräsning…
Köp här

Isbn: 9789147012954

Utgivningsår: 19980113

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jonas Ringqvist

Kategorier: Agronomi och lantbruk Ekologisk odling Livsstil, hobby och fritid Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Vill du odla grönsaker till försäljning? Då är detta boken för dig. I denna rejält bearbetade nyutgåva av Odla till försäljning så går Jonas Ringqvist, utifrån sin snart 30-åriga erfarenhet av grönsaksodling, igenom grunderna för hur man lyckas ta steget från husbehovsodling till att försörja sig på grönsaksodling. I…
Köp här

Isbn: 9789163972874

Utgivningsår: 20210401

Utgivare: Bossgården

Mediatyp: BC

av: Marianne Lind

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Ljussätt staden är värdefull för dig som på något sätt berörs av ljusdesign i ditt yrkesliv eller som studerar ämnet. Boken är även till glädje för dig som är intresserad av utomhusbelysningen i staden där du bor och vill få kunskap att förmedla dina önskemål om förbättrad belysning till kommunen på ett övertygande…
Köp här

Isbn: 9789179170448

Utgivningsår: 20210216

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

av: Svend Frederiksen, Sven Werner

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Moving heat and cold efficiently in urban areas is the main goal of district heating and cooling systems. By connecting suitable customer heat and cold demands with available heat and cold sources, the demands can be met by lower resource use in comparison to conventional heat and cold supply, such as boilers and air…
Köp här

Isbn: 9789144085302

Utgivningsår: 20130812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147066582

Utgivningsår: 20020812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Örjan Ljungberg

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
TPM är ett arbetssätt för att höja den totala utrustningseffektiviteten och utveckla företagets produktiva processer, där alla i företaget engageras för att eliminera alla olika typer av förluster i maskinutrustningen och andra processer. Syftet med boken är att ge konkreta kunskaper och tips för att införa TPM i…
Köp här

Isbn: 9789144008370

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Michael Åhström

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Bygg 360 är ett undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som har utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Materialet omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik,…
Köp här

Isbn: 9789147085057

Utgivningsår: 20100830

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Inger Källander, Elisabeth Ögren

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ekologiskt lantbruk– odling och djurhållning En praktisk handledning i hur man bedriver ekologisk produktion av grödor, mjölk, kött och ägg samt hur man når marknaden och får ekonomi i produktionen.
Köp här

Isbn: 9789127355538

Utgivningsår: 20051026

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Maria Lindén, P. Åke Öberg

Kategorier: Andra tekniker och tillämpade vetenskaper Hjälpmedelsteknik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I denna lärobok beskrivs de vanligaste tekniska hjälpmedlen inom sjukvården. Såväl enkla som mer avancerade metoder för undersökning och behandling av patienter förklaras på ett pedagogiskt sätt. Ett viktigt syfte är att rikta uppmärksamhet mot de risker som finns vid användning av tekniska metoder. Att behovet är…
Köp här

Isbn: 9789144117324

Utgivningsår: 20181127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186642051

Utgivningsår: 20140519

Utgivare: Aviatic Förlag

Mediatyp: BB

av: Lennart Ljung, Torkel Glad

Kategorier: Elektronik Elektronik och kommunikationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap Matematisk modellering Reglerteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tillämpad matematik
Mathematical models of real life systems and processes are essential in today’s industrial work. To be able to construct such models is therefore a fundamental skill in modern engineering. This is a book about how to build models both from first principles in physics and from information in collected input and output…
Köp här

Isbn: 9789144116884

Utgivningsår: 20160823

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Paul Håkansson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Nu förstärker vi serien Arbeta med el med ytterligare ett område: Teleinstallation.Läromedlet kommer att få samma uppbyggnad som den populära Elinstallation – Yrkesmannaskap med faktabok, installationshandbok, övningsbok och arbetsordrar.Tillsammans ger delarna en gemensam utbildningsplattform för installation…
Köp här

Isbn: 9789147013982

Utgivningsår: 20080303

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC